Skip to Main Content

UC SYD Biblioteket

Log ind
Din uddannelse Online A-Z Referencer Book1Bibliotekar Studenterprojekter For ansatte Om biblioteket Hjælp

Statistik

Danmarks statistiks logo

Danmarks Statistik

Fri adgang

Danmarks Statistik indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger om det danske samfund. Her kan du f.eks. finde rapporter, prisindeks og nyheder.

 

Danskernes sundheds logo

Danskernes sundhed

Fri adgang

Statistik om danskernes sygdom og sundhed indsamlet i 2010, 2013, 2017 og 2021.
På hjemmesiden kan man udtrække statistisk materiale ud fra forskellige variabler som for eksempel køn, alder og bopæl.

Hjemmesiden er udgivet af Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed.

 

Esundhed.dks logo

eSundhed.dk

Fri adgang

eSundhed er Sundhedsdatastyrelsens databank med sundhedsdata, og som skal være med til at skabe større indblik i det danske sundhedsvæsen gennem bl.a. tilgængelighed og synlighed af sundhedsdata.

Hjemmesiden er udgivet af Sunhedsdatastyrelsen.

 

Indenrigs og sundhedsministeriets logo

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed

Fri adgang

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed arbejder med at sammenligne og evaluere politikker og praksisser. De udarbejder benchmarkinganalyser af kommuner og regioners opgaveløsning med henblik på at synliggøre forbedringspotentialer og sætte fokus på god praksis. 

Hjemmesiden er udgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

 

Nordic Health & welfare statistics logo

Nordic Health & welfare statistics

Fri adgang

Nordic Health & welfare statistics indsamler og sammenligner statistik fra de nordiske lande. Her finder du statistik inden for områderne sundhed, velfærd, befolkning, udgifter og livssituationer.