Skip to Main Content

UC SYD Biblioteket

Log ind
Din uddannelse Online A-Z Referencer Book1Bibliotekar Studenterprojekter For ansatte Om biblioteket Hjælp
Din uddannelse Online A-Z Referencer Book1Bibliotekar Studenterprojekter For ansatte Om biblioteket Hjælp

Servicedeklaration for eksterne brugere og institutioner

Servicedeklarationen er gældende for udlån og andre services til eksterne brugere og institutioner.
UC SYD Biblioteket er et lovbibliotek i henhold til biblioteksloven §13 stk.2 og betjener såvel personlige som 
institutionelle eksterne brugere.
Biblioteket består af 4 biblioteksafdelinger. Alle afdelinger betjener såvel UC SYDs studerende og ansatte 
som eksterne brugere.
Det er bibliotekets primære formål at betjene UC SYDs studerende og ansatte.
For eksterne brugere vil der være begrænset adgang til services og ressourcer.

Eksterne brugere

Personlige eksterne brugere defineres som enkeltstående privatpersoner, som ønsker at låne materialer fra 
bibliotekets samlinger eller ønsker at anvende bibliotekets ressourcer på stedet.
Personlige eksterne brugere kan oprettes som lånere på en af bibliotekets afdelinger.
Låneroprettelse sker ved forevisning af sundhedskort (sygesikringsbevis) hvor låneren tildeles en pinkode, 
som låneren herefter selv kan ændre.
Personlige eksterne brugere kan låne og reservere materialer fra bibliotekets samlinger, dog kan enkelte 
materialetyper være undtaget i enkelte afdelinger.
Elektroniske ressourcer kan anvendes på stedet. Der gives ikke 
fjernadgang for personlige eksterne brugere.
Biblioteket ekspederer ikke materialer bestilt gennem Bibliotek.dk og hjemtager ikke materialer fra andre 
biblioteker til personlige eksterne brugere.
Regler for lån og gebyrer kan læses i bibliotekets låneregler på hjemmesiden.

Eksterne institutioner

Institutionelle lånere defineres som andre biblioteker, der indgår i det nationale lånesamarbejde.
Forespørgsler om lån fra bibliotekets materialer rettes gennem elektroniske kanaler, e-mail, telefon eller 
brev. Biblioteket ekspederer sædvanligvis alle henvendelser om lån fra udlånssamlingen, dog kan der 
forekomme særlige undtagelser på periodisk efterspurgt materiale eller samlinger som er forbeholdt UC 
SYDs studerende eller ansatte. Kan en bestilling ikke imødekommes gives der besked herom.
Lånetiden for materialer er 40 dage og der kan fornyes op til 3 gange á 30 dage. Det er muligt at forny 
gennem elektroniske kanaler eller direkte på bibliotekets hjemmeside, hvor institutionelle lånere vil være 
oprettet med biblioteksnummer og en pinkode. Der opkræves ikke bøde ved overskridelse af lånetiden. 
Bortkommet eller ødelagt materiale skal erstattes.
Bestillinger ekspederes sædvanligvis indenfor 4 arbejdsdage, i ferieperioder kan der dog gå længere tid. Se 
hjemmesiden for åbningstider. Bestillinger sendes med den nationale kørselsordning.

 

UC SYD Biblioteket 20.09.2023