Skip to Main Content

UC SYD Biblioteket

Log ind
Din uddannelse Online A-Z Referencer Book1Bibliotekar Studenterprojekter For ansatte Om biblioteket Hjælp

Servicedeklaration for eksterne brugere og institutioner

Pr. 11. marts 2024
 

Servicedeklarationen er gældende for udlån og andre services til eksterne brugere og institutioner.

UC SYD Biblioteket er et lovbibliotek i henhold til biblioteksloven §13 stk. 2 og betjener såvel personlige som institutionelle eksterne brugere.

Biblioteket består af 4 biblioteksafdelinger. Alle afdelinger betjener såvel UC SYDs studerende og ansatte som eksterne brugere.

Det er bibliotekets primære formål at betjene UC SYDs studerende og ansatte.

For eksterne brugere vil der være begrænset adgang til services og ressourcer.

Eksterne brugere

Personlige eksterne brugere defineres som enkeltstående privatpersoner, som ønsker at låne materialer fra bibliotekets samlinger eller ønsker at anvende bibliotekets ressourcer på stedet.

Personlige eksterne brugere kan oprettes som lånere på en af bibliotekets afdelinger.

Låneroprettelse sker ved forevisning af sundhedskort, hvor låneren tildeles et password til hjemmesiden, som låneren herefter selv kan ændre. Desuden vælger låner en pinkode til selvbetjeningsautomaterne.

Personlige eksterne brugere kan låne og reservere materialer fra bibliotekets samlinger, dog kan enkelte materialetyper være undtaget.

Elektroniske ressourcer kan anvendes på stedet. Der gives ikke fjernadgang for personlige eksterne brugere.

Biblioteket ekspederer ikke materialer bestilt gennem Bibliotek.dk og hjemtager ikke materialer fra andre biblioteker til personlige eksterne brugere.
Regler for lån og gebyrer kan læses i bibliotekets låneregler på hjemmesiden.

Eksterne institutioner

Institutionelle lånere defineres som andre biblioteker, der indgår i det nationale lånesamarbejde.

Bestillinger på bibliotekets materialer foregår gennem Netpunkt.

Bestillinger ekspederes sædvanligvis indenfor 1-3 arbejdsdage, dog ikke i ferieperioder. Se hjemmesiden for åbningstider.

Biblioteket ekspederer sædvanligvis alle henvendelser om lån fra udlånssamlingen, dog kan der forekomme særlige undtagelser på periodisk efterspurgte materialer, nye materialer, udenlandske materialer eller samlinger som er forbeholdt UC SYDs studerende eller ansatte. Kan en bestilling ikke imødekommes, gives der besked herom.

Bestillinger sendes med den nationale kørselsordning, kun med post i særlige tilfælde.

Lånetiden for materialer er 45 dage, og de kan fornyes op til 3 gange á 30 dage, medmindre der er reserveringer på.

Alma biblioteker kan forny gennem Alma. Andre biblioteker skal sende en forespørgsel på bibliotek@ucsyd.dk.

Der opkræves ikke bøde ved overskridelse af lånetiden. Bortkommet eller ødelagt materiale skal erstattes af låntagende bibliotek.

Erstatningsprisen fastsættes ud fra kendt pris. Hvis prisen ikke kan findes, benytter vi en standardpris på 300 kr. pr. bog og 125 kr. pr. tidsskrift eller DVD.

Der går minimum 43 dage efter afleveringsfristen før erstatning opkræves.