Skip to Main Content

UC SYD Biblioteket

Log ind
Din uddannelse Online A-Z Referencer Book1Bibliotekar Studenterprojekter For ansatte Om biblioteket Hjælp

Dekorativt billede

Låneregler og betaling

Pr. 12. oktober 2023   

Hvem kan låne?

Bibliotekets afdelinger betjener studerende, ansatte og kursister ved UC SYD, og du oprettes automatisk i bibliotekssystemet. Ved oprettelse udsendes en velkomstmail til dig med oplysninger om, hvordan du logger ind. Når dit studie eller din ansættelse ophører, slettes du automatisk, hvis du er uden mellemværende. Biblioteket sender udelukkende mails til din UC SYD-mail.

Er du ikke studerende eller ansat ved UC SYD, men har en faglig eller professionel interesse i de emneområder, biblioteket dækker, er du velkommen til at låne i bibliotekets afdelinger som ekstern låner. Vi skaffer ikke materialer hjem fra andre biblioteker til eksterne lånere. For at blive registreret som låner, skal du møde personligt op i den bemandede åbningstid, opgive en privat mailadresse og medbringe dit sundhedskort.

Lånerkort

Dit sundhedskort fungerer som lånerkort.

Dit CPR-nummer er dit lånernummer.

Reservationer

Reserveret materiale skal afhentes senest 7 dage efter, du har modtaget e-mail om, at materialet er klar.

Hvor længe kan du låne?

Udlånstiden er normalt 30 dage på alle materialer.

Fornyelse af lån

Materialer, der ikke er reserveret til en anden låner, kan du samlet forny i max. 365 dage, hvorefter materialet skal afleveres. Fornyelser kan du foretage, når du logger ind på bibliotekets hjemmeside.

For sen aflevering

Aflevering til tiden på et af UC SYDs biblioteker er dit eget ansvar. Hvis du afleverer for sent, skal du betale et gebyr.

Proces for påmindelse, hjemkaldelse og erstatning:

Tidspunkt Servicemeddelelse til låner
3 dage før afleveringsfrist Påmindelse sendes til din e-mail

Lånetid overskredet med 2 dage

1. hjemkaldelse sendes til din e-mail

Lånetid overskredet med 8 dage

2. hjemkaldelse sendes til din e-mail

Lånetid overskredet med 31 dage

3. hjemkaldelse sendes til din e-mail

Samtidig advares du om størrelsen på en evt. faktura fra UC SYD Økonomi.

Lånetid overskredet med minimum 40 dage

Regningsadvarsel sendes til din e-mail.

Lånetid overskredet med minimum 43 dage

Sagen overdrages til UC SYD Økonomi, der fremsender faktura. Vi forbeholder os retten til at sende sagen til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

 

Når lånetiden er overskredet med 90 dage, overdrager UC SYD Økonomi erstatningskravet til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Når inddrivelsen er overdraget til Gældsstyrelsen skal al henvendelse ske dertil. Det er ikke muligt at aflevere materialet efter sagen er sendt til inddrivelse.

Ansatte hos UC SYD skal erstatte ødelagt eller bortkommet materiale, men er fritaget for gebyrer. Ansattes erstatninger overgives til UC SYD Økonomi, og de skal betale administrationsgebyr, men sendes ikke til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Tidspunkt Gebyrtakst

1-8 dages overskridelse af lånetid

0 kr. pr. bog/enhed

9-31 dages overskridelse af lånetid

10 kr. pr. bog/enhed

32-43 dage

25 kr. pr. bog/enhed

Derefter overgivelse til UC SYD Økonomi.

Bogens/enhedens anskaffelsespris1

+ 125 kr. pr. faktura i administrationsgebyr2

 

1 Kan vi ikke finde materialets anskaffelsespris, benytter vi en standardpris på 300 kr. pr. bog og 125 kr. pr. tidsskrift eller DVD. Standardprisen på lån fra andre biblioteker er 450 kr. pr. enhed.

2 Administrationsgebyret bortfalder ikke ved aflevering af materialet, da det dækker omkostningerne ved udsendelse af faktura fra UC SYD Økonomi.

Gebyrer beregnes pr. lånt enhed. Det betyder, at hvis du overskrider lånetiden med minimum 8 dage for 4 bøger, pålægges et gebyr på 4x10 kr. = 40 kr. Overskrider du lånetiden med 31 dage for 4 bøger, forhøjes gebyret til 4x25 kr. = 100 kr.

Betaling af gebyrer og erstatninger

Gebyrer skal betales via netbank: reg.nr. 7915 kontonr. 1000845.

Husk i alle tilfælde at skrive dit navn og fødselsdato (dd-mm-åååå).

Ved udenlandsk kontooverførsel: IBAN: DK3879150001000845 og SWIFT/BIC: SYBKDK22.

Udelukkelsesnotifikation

Hvis du skylder biblioteket 200 kr. eller derover i gebyrer, bliver du efter 7 dage blokeret i bibliotekssystemet. Ligeledes vil du blive blokeret, hvis dit mellemværende sendes til Gældsstyrelsen. Blokeringen ophæves først, når du har betalt, hvad du skylder.

Beskadiget eller mistet materiale?

Ødelægger du, eller mister du et af bibliotekets materialer, skal du erstatte det.

Hvis du desuden har overskredet lånetiden, skal du stadig betale gebyr for overskridelsen.