Skip to Main Content

UC SYD Biblioteket

Log ind
Din uddannelse Online A-Z Referencer Book1Bibliotekar Studenterprojekter For ansatte Om biblioteket Hjælp

Når man taler om ophavsret er der to vinkler. Hvad man må som privatperson og hvad man må som ansat der deler med et hold eller en klasse. Her fokuseres der på, hvad du må som ansat ved UC SYD, i forbindelse med det at dele med et hold eller en klasse.
Til internt administrativ brug er reglerne de samme som ved kopiering til hold eller klasse, dog må materiale, hvor rettighedshaveren har nedlagt forbud mod digital kopiering, kun printes eller fotokopieres. Liste over materialer, der ikke må digitalkopieres, kan ses på www.tekstognode.dk
Når man ikke er i en af de ovenstående funktioner, gælder reglerne for kopiering som privat person. Dette kunne f.eks. være, når man bedriver forskning. Du kan se noget om kopiering som privatperson på linket siden Ophasvret for studerende.
Kontakt biblioteket, hvis du har spørgsmål.
 

Copydan

Du skal som udgangspunkt altid have ophavsmandens/kvindens tilladelse for at anvende eller kopiere en tekst, et billede, film, musik osv. For at der ikke skal spørges om dette hver gang, der skal anvendes et materiale i undervisningen, har UC SYD indgået aftaler med CopyDan og KODA-Gramex. De to foreninger sørger for at ophavsretshaveren får betaling for brug af materialet.

Du kan læse de forskellige aftaler her:
 

Ved indgåelse af aftalerne med Copydan, er der nogle krav der skal overholdes ved kopiering og skanning. Kravene vil blive gennemgået under de forskellige materialetyper.

Regler for forskellige materialetyper

•    Du skal altid angive forfatter, titel, forlag og udgivelsesår.
•    Du må kopiere eller skanne 20% eller max 30 sider af trykte bøger, dog må man altid som minimum skanne eller kopiere 4 sider.
•    Du må aldrig videresende eller dele skannede eller kopierede tekster, hverken fysisk eller digitalt. Undervisere skal sende indskannede tekster til skanningsdepot@ucsyd.dk og i øvrigt følge vejledningen, så indskannede tekster kommer i skanningsdepotet, og derfra kan kopieres til de studerendes rum.
 

•    Du skal altid angive forfatter, titel, forlag og udgivelsesår.
•    Du må kopiere 20% eller max 30 sider af elektroniske bøger du ejer. Dog må man altid som minimum kopiere 4 sider.
•    Lånte elektroniske bøger eller bøger fra databaser med password må ikke kopieres.
•    Du må ikke digitalkopiere eller skanne bøger der ligger i betalingsdatabaser.
•    Du må gerne linke til digitale bøger.
•    Bøger fra UC SYDs elektroniske samlinger må videreformidles via link
 

•    Du skal altid angive forfatter, titel, forlag og udgivelsesår.
•    Du må kopiere eller skanne 20% eller max 30 sider af en årgang af et tidsskrift.
•    Du må gerne linke til digitale artikler.
•    Du må ikke digitalkopiere eller skanne artikler der ligger i betalingsdatabaser.
•    Tidsskriftsartikler fra UC SYDs elektroniske tidsskrifter må videreformidles via link.

•    Til intern undervisningsbrug på UC SYD må du bruge billeder fundet på nettet.
•    Til ekstern undervisningsbrug eller andet der skal deles uden for UC SYD, skal du bruge billeder fra ColourBox eller andre kilder, hvor du er sikker på, at der er styr på, hvem der har ophavsretten. Du kan se mulige billeddatabaser på siden Billeddatabaser under IT vejledninger for undervisere på itsLearning.
•    Du skal altid angive fotografens/kunstnerens navn.

•    Du må ikke lave kopier af hjemmesider uden ophavsmandens tilladelse.
•    Du må gerne linke og deep-linke til et materiale, forudsat at materialet ikke er licensbelagt, bag en betalingsmur eller ulovligt tilgængeligt.
•    Værker og materialer der er udgivet under Creative Commons licens følger disse. Se mere under Creative commons materialer.

•    Du må bruge film fra CFU eller UC SYD Bibliotekets samling, hvis du skal vise noget for et hold.
•    Du må kun bruge, dvs. afspille, andre videoer eller film i offentlige sammenhænge, hvis du har ophavsretshaverens tilladelse.
•    Hvis du ikke har ophavsretshaverens tilladelse, må du kun bruge små, korte sekvenser. Dette gælder også fra streaming tjenester, du betaler for.
•    Du må gerne linke til en video der ligger lovligt på nettet f.eks. Youtube.

•    Du må gerne bruge meget korte udsnit af musiske værker i undervisningen. 
•    Du må derudover kun bruge musik i undervisningen, hvis du har tilladelse fra Koda eller Gramex. Der skal angives navne på komponister og forfattere og der skal stå at tilladelsen er givet via Koda/Gramex, inkl. link til deres hjemmesider.
•    Du må gerne bruge musik ved fester, koncerter, dimissioner, filmforevisninger mv. og som baggrundsmusik ved UC SYD.
•    Optagelse af undervisning kan du læse mere om på dette link (Link)

Studerende uden adgang til itslearning

Har du studerende, der ikke har adgang til itslearning, men som du gerne vil dele materialer med, er der indgået aftaler om det også. Kontakt biblioteket (bibliotek@ucsyd.dk) for at høre, hvordan du skal forholde dig, og hvad du skal gøre.

Optagelse af undervisning

•    Lyd- og billedoptagelse af undervisning kan finde sted, hvis underviseren har givet sin tilladelse.
•    Alle deltagere bør orienteres om, at undervisningen optages.
•    Optagelsen er kun til privat brug og må som udgangspunkt ikke deles. Ønsker man at dele optagelsen, skal alle der var til stede under optagelsen give tilladelse til dette.
Læs mere i UC SYDs Juridisk håndbog.