Skip to Main Content

UC SYD Biblioteket

Log ind
Din uddannelse Online A-Z Referencer Book1Bibliotekar Studenterprojekter For ansatte Om biblioteket Hjælp

Hjælp

Her kan du finde vejledninger til litteratursøgning, databaser og meget andet.

Søgeprocessen

Det første du skal foretage dig i søgeprocessen, er at orientere dig i dit emne:

 • Overvej hvad du allerede ved om emnet?
 • Afsøg eventuelt emnet i oversigtslitteratur. For eksempel leksika, kapitler i lærebøger, oversigtsartikler, faktalink med flere
 • Analysér din problemstilling. Se den fra flere sider og formuler aspekter
 • Stil spørgsmål med hvem, hvad, hvor, hvornår, hvilke, hvorfor, hvordan og hvor længe?

Ud fra disse trin, kan du lave en brainstorm, hvor du skriver alle de ord og sætninger (fraser) som du synes beskriver emnet. Tænk også i synonymer (diabetes/sukkersyge – overvægt/fedme).

Søgeprofilen indeholder de søgeord (emneord og fraser), der beskriver det emne du arbejder med.

Du formulerer dine søgeord og begreber ud fra din brainstorm og din problemformulering. I forhold til de valgte ord og begreber skal du:

 • Finde dine vigtigste begreber
 • Overveje synonymer
 • Overveje stavemåder/bøjninger (se evt. trunkering i vejledningen på dette link (link til søgetips mm.)
 • Finde relevante kombinationer af dine søgeord – brug evt. bloksøgning (link til bloksøgning) som værktøj

Når du har udarbejdet din søgeprofil, er du klar til - med den i hånden - at forholde dig til hvor du skal søge.

Hvor du skal søge afhænger af, hvad det er for en opgave, du skal skrive, og hvad det er for en viden, du skal bruge. Skal du f.eks. bruge statistik søger du et sted, mens hvis du skal bruge videnskabelig litteratur skal du søge et andet sted.

 • Udvælg relevante ressourcer (f.eks. fagspecifikke databaser, opslagsværker, bibliotekshjemmesider)
 • Overvej om kilderne skal være danske eller udenlandske

Overvej om der er specielle kriterier, der er afgørende for, om du kan bruge det materiale, du finder. Det kunne være:

 • Er det på et sprog du kan forstå?
 • Hvor gammelt må materialet være?
 • Skal det være en bestemt type af materiale? (f.eks. forskningsartikel, lærebog)
 • Hvor hurtigt skal du bruge materialet? Har du tid til at biblioteket skal bestille det hjem?

En søgeprotokol kan være et godt værktøj, til at guide dig igennem disse overvejelser.

Der bruges ofte forskellige metoder til at søge litteratur gennem opgaveskrivningsprocessen. I praksis bruger man ofte alle nedenstående metoder, men den systematiske søgning skal helst være den dominerende.

Usystematisk søgning
Søgning i søgefeltet på de første ord du kommer i tanke om i forhold til dit emne (f.eks. Google-søgning)

Systematisk søgning
Du tager udgangspunkt i din søgeprofil og lægger en strategi for søgningen. Du bruger oftest søgefeltet til at lave søgningen.

Browsing
Klikke sig frem via foruddefinerede emner


Kædesøgning
En kilde leder til en anden f.eks. via forfatteren, litteraturlisten eller ”andre har også læst”

Spørg din bibliotekar, din vejleder eller en ekspert på området, hvis du har brug for hjælp.

Søgetips

Her findes en kort beskrivelse af forskellige søgetips. Vær opmærksom på at ikke alle søgetips kan bruges i alle databaser eller hjemmesider, kig på den enkeltes hjælpefunktion.

Søgeord er de(t) ord man skriver i et søgefelt.
Et søgeord kan godt bestå af flere ord f.eks. psykisk arbejdsmiljø. Har man to eller flere søgeord, skal man være opmærksom på, hvordan den enkelte hjemmeside eller database håndterer disse.
De fleste hjemmesider eller databaser sætter automatisk OG imellem søgeordene, enkelte sætter et ELLER.
I udvælgelsen af søgeord er det en god ide at overveje synonymer og nærsynonymer. Se mere under Synonymer og nærsynonymer.  
Det kan også være en ide at tænke i overtermer og undertermer. Se mere under Overtermer og undertermer.

Det kan være en fordel at søge på flere ord ad gangen. Du kan kombinere dine søgeord ved at bruge boolesk logik. Boolesk logik består af 3 operatorer: OG, ELLER og IKKE. De mest anvendte er OG og ELLER. 
Ved brug af ELLER mellem to søgeord kommer der resultater hvor det ene, det andet eller begge søgeord er med. Man bruger oftest ELLER mellem synonymer
Kombineres to eller flere søgeord med OG vil der vises resultater, hvor alle ord er med. En OG søgning indsnævrer dermed søgeresultatet
Kombineres to søgeord med IKKE, vil der kun blive vist resultater, hvor det første søgeord indgår.  Hvis der søges på diabetes IKKE børn vil alle tekster hvor ordet børn indgår, blive frasorteret. Derved kan man risikere at frasortere relevante resultater. Man skal derfor bruge IKKE med forsigtighed
Nogle hjemmesider og databaser bruger den engelske udgave af operatorerne: AND, OR og NOT.
Vær opmærksom på at nogle hjemmesider og databasen opfatter et mellemrum mellem to eller flere søgeord som et usynligt boolsk OG

ELLER/ OR            Viser søgeresultater hvor det ene, det andet eller begge ord indgår Viser to cirkler, der overlapper. Hvor de overlapper er skraveret. Viser delmængden der kommer frem, når man søger med og.
                               F.eks.: diabetes ELLER sukkersyge


OG/ AND                Viser søgeresultater hvor begge ord indgår Viser to cirkler der overlapper. Begge cirkler er skraveret. Viser hvad man finder, når man søger med ELLER
                               F.eks.: diabetes OG gravide


IKKE/ NOT             Viser søgeresultater hvor sidste ord ikke indgår Vider to cirkler der overlapper. Den ene cirkel er skraveret, på nær der hvor de overlapper. Viser hvad man finder hvis man søger med IKKE.
                               F.eks.: Diabetes IKKE børn
 

Frasesøgning kan bruges, hvis man vil søge på to eller flere ord, der danner en sammenhæng. Ofte kan det bruges, hvis man søger på et flerleddet navn ”Andy Højholt”, eller et begreb som ”tværprofessionelt samarbejde”.
Fordelen ved frasesøgning er, at man kun får resultater, hvor søgeordene står i den ønskede rækkefølge. 
Ulempen er at man ikke kan trunkere sine søgeord, og derfor er nødt til at søge på både ”brain injury” og ”brain injuries”.

Trunkeringstegnet (ofte en *) kan bruges, hvis man får et lille søgeresultat og vil udvide søgningen.  Trunkeringstegnet erstatter et eller flere bogstaver og sættes oftest i slutningen af dit søgeord.
F.eks: sygeplej* = Sygepleje
                             Sygeplejen
                             Sygeplejerske
                             Sygeplejerskeuddannelsen

Hvilket trunkeringstegn man skal bruge og hvordan det præcist fungerer, afhænger af den enkelte database eller hjemmeside, find det under ”hjælp” eller søgetips.
 

Synonymer er ord der betyder det samme, f.eks. diabetes og sukkersyge.
Nærsynonymer er ord der betyder næsten det samme, f.eks. fysioterapeut og fysioterapi. Om borgeren går til fysioterapi eller fysioterapeut giver samme mening.

Når man søger, får man nogle gange meget få resultater. Når det sker, kan det være en ide at se på sine søgeord og overveje om man kan bruge nogle der er bredere (overtermer). Den modsatte overvejelse kan gøre sig gældende hvis man får rigtig mange resultater, her kan man være mere specifik (undertermer).

Et eksempel kunne være at man fokuserer på hund. Skal man gøre det bredere bliver det kæledyr men der hører katte, hamster med mere også ind under. Skal man finde undertermer kunne man kigge på forskellige racer f.eks. dalmatiner, chihuahua eller Sankt Bernhard. Nogle gange er hund niveauet fint. Andre gange er man nødt til at fokusere på den specifikke race – der er på nogle områder meget stor forskel på en chihuahua og en Sankt Bernhard.

lav link til bloksøgning
Lav link til kontrollerede emneord