Skip to Main Content

UC SYD Biblioteket

Log ind
Din uddannelse Online A-Z Referencer Book1Bibliotekar Studenterprojekter For ansatte Om biblioteket Hjælp

Ophavsret

Ophavsret for studerende

Når man taler om ophavsret er der to vinkler. Hvad man må som privatperson og hvad man må som en der deler med sit hold eller sin klasse. Her fokuseres der på, hvad du må som privatperson, i forbindelse med det at være studerende. Vil du se noget om kopiering til dit hold, kan du finde det på siden Ophavsret for ansatte.

 • Du må frit kopiere fra trykte bøger til privat brug* og til din læsemakker. Det er ikke tilladt, at du kopierer til flere.
 • Du må skanne fra lånte trykte bøger, hvis dette foregår på biblioteket, og kun til personlig brug**. Du må altså ikke videresende eller dele scannet materiale.

Læs mere på Kulturministeriets hjemmeside
* Privat brug omfatter almindeligvis kopiering til egen brug og brug for de personer, som fremstilleren har et personligt bånd til, dvs. familie og nære venner (privatsfæren)
** Personligt brug omfatter almindeligvis kopiering til egen brug eller til en, der bor i samme husstand

 • Du må kopiere elektroniske bøger du ejer til personlig brug*. Du må altså ikke videresende eller dele elektroniske bøger.
 • Lånte elektroniske bøger eller bøger fra streamingtjenester og databaser med password må ikke kopieres.

* Personligt brug omfatter almindeligvis kopiering til egen brug eller til en, der bor i samme husstand

 • Til interne opgaver på UC SYD må du bruge billeder fundet på nettet. Det har UC SYD indgået en aftale med Copydan om.
 • Til ekstern undervisningsbrug eller andet der skal deles uden for UC SYD, skal du bruge billeder fra ColourBox eller andre kilder, hvor du er sikker på at der er styr på hvem der har ophavsretten. Du kan finde billeder, der ikke er opfattet af ophavsret i disse billeddatabaser
 • Du skal altid angive fotografens/kunstnerens navn.
 • Du må bruge film fra CFU eller UC SYD Bibliotekets samling, hvis du skal vise noget for hele dit hold.
 • Du må kun bruge, dvs. afspille, andre videoer eller film i offentlige sammenhænge, hvis du har ophavshaverens tilladelse; hvis du ikke har det, må du kun bruge små, korte sekvenser. Dette gælder også fra streaming tjenester, du betaler for.
 • Du må gerne linke til en video der ligger lovligt på nettet f.eks. Youtube.
 • Du må ikke lave kopier af hjemmesider uden ophavshaverens tilladelse.
 • Du må gerne printe eller tage screenshots af hjemmesider til personligt brug*.
 • Du må gerne linke og deep-linke til materiale, forudsat at det er til undervisnings- eller privat brug og at materialet ikke er licensbelagt eller ulovligt tilgængeligt.
 • Værker og materialer der er udgivet under Creative Commons licensen følger disse regler.

Gode steder at søge efter kreativt arbejde med en Creative Commons licens er Google og Flickr.
* Personligt brug omfatter almindeligvis kopiering til egen brug eller til en, der bor i samme husstand

 • Du må kun kopiere lovlige værker. 
 • Du må lave digitale kopier af cd’er til personlig brug*. Digital kopiering er kopiering ved hjælp af en cd- eller dvd-brænder - eller når du downloader fra nettet.
 • Det er ikke tilladt at kopiere lånte og lejede eksemplarer og at omgå kopispærringer. Og du må heller ikke fremstille en kopi af en ulovlig kopi af en cd.

* Personligt brug omfatter almindeligvis kopiering til egen brug eller til en, der bor i samme husstand

 • Lyd- og billedoptagelse af undervisning kan finde sted, hvis underviseren har givet sin tilladelse.
 • Alle deltagere bør orienteres om, at undervisningen optages.
 • Optagelsen er kun til privat brug* og må som udgangspunkt ikke deles. Ønsker man at dele optagelsen, skal alle der var til stede under optagelsen give tilladelse til dette.

Læs mere i UC SYDs Juridiske håndbog.
* Privat brug omfatter almindeligvis kopiering til egen brug og brug for de personer, som fremstilleren har et personligt bånd til, dvs. familie og nære venner (privatsfæren)

Stop plagiat nus logo

Stop plagiat nu

Fri adgang

Stopplagiat.nu er en webtutorial om plagiering. Du får svar på, hvordan du citerer korrekt, og hvordan du dokumenterer din kildeanvendelse. Også på engelsk.

Siden vedligeholdes af Forum for Læring, Informationskompetence, Pædagogik og Didaktik (FLIPD), en del af Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker (DFFU).

 

Os der elsker videns logo

Os Der Elsker Viden

Fri adgang

Må man dele en eBog som pdf? På osderelskerviden.dk finder du informationer om, hvad du må og ikke må, i forhold til kopiering dine studiebøger.

Os Der Elsker Viden er bl.a. støttet af Kulturministeriet, organisationen Danske forlag og Danske Professionshøjskoler.