Skip to Main Content

UC SYD Biblioteket

Log ind
Din uddannelse Online A-Z Referencer Book1Bibliotekar Studenterprojekter For ansatte Om biblioteket Hjælp

Statistik

Danmarks statistiks logo

Danmarks Statistik

Fri adgang

Danmarks Statistik indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger om det danske samfund. Her kan du f.eks. finde rapporter, prisindeks og nyheder.

 

Danskernes sundheds logo

Danskernes sundhed

Fri adgang

Statistik om danskernes sygdom og sundhed indsamlet i 2010, 2013, 2017 og 2021.
På hjemmesiden kan man udtrække statistisk materiale ud fra forskellige variabler som for eksempel køn, alder og bopæl.

Hjemmesiden er udgivet af Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed.

 

Esundhed.dks logo

eSundhed.dk

Fri adgang

eSundhed er Sundhedsdatastyrelsens databank med sundhedsdata, og som skal være med til at skabe større indblik i det danske sundhedsvæsen gennem bl.a. tilgængelighed og synlighed af sundhedsdata.

Hjemmesiden er udgivet af Sunhedsdatastyrelsen.

 

Eurostats logo

Eurostats

Fri adgang

Eurostat er en engelsksproget hjemmeside og database, som indeholder et omfattende udvalg af statistik om de europæiske lande. Blandt andet økonomi, befolkning, sundhed, uddannelse og levevilkår. Det er muligt at udtrække statistikker i tabelform og visuelle visninger.

Eurostat udgives af Den Europæiske Unions statistikkontor.

 

Sundhedsdatastyrelsens logo

Sundhedsdatastyrelsen

Fri adgang

Giver adgang til nøgletal på sundhedsområdet: kræft, fertilitet, stofmisbrugere i behandling, tvang i psykiatrien, dødsårsager med mere.

Sundhedsdatastyrelsen ligger under Indenrigs- og Sundhedsministeriet.