Skip to Main Content

UC SYD Biblioteket

Log ind
Din uddannelse Online A-Z Referencer Book1Bibliotekar Studenterprojekter For ansatte Om biblioteket Hjælp

Litteratursøgning

Søgeprocessen

Det første du skal foretage dig i søgeprocessen, er at orientere dig i dit emne:

 • Overvej hvad du allerede ved om emnet?
 • Afsøg eventuelt emnet i oversigtslitteratur. For eksempel leksika, kapitler i lærebøger, oversigtsartikler, faktalink med flere
 • Analysér din problemstilling. Se den fra flere sider og formuler aspekter
 • Stil spørgsmål med hvem, hvad, hvor, hvornår, hvilke, hvorfor, hvordan og hvor længe?

Ud fra disse trin, kan du lave en brainstorm, hvor du skriver alle de ord og sætninger (fraser) som du synes beskriver emnet. Tænk også i synonymer (diabetes/sukkersyge – overvægt/fedme).

Søgeprofilen indeholder de søgeord (emneord og fraser), der beskriver det emne du arbejder med.

Du formulerer dine søgeord og begreber ud fra din brainstorm og din problemformulering. I forhold til de valgte ord og begreber skal du:

 • Finde dine vigtigste begreber
 • Overveje synonymer
 • Overveje stavemåder/bøjninger (se evt. trunkering i vejledningen på dette link (link til søgetips mm.)
 • Finde relevante kombinationer af dine søgeord – brug evt. bloksøgning (link til bloksøgning) som værktøj

Når du har udarbejdet din søgeprofil, er du klar til - med den i hånden - at forholde dig til hvor du skal søge.

Hvor du skal søge afhænger af, hvad det er for en opgave, du skal skrive, og hvad det er for en viden, du skal bruge. Skal du f.eks. bruge statistik søger du et sted, mens hvis du skal bruge videnskabelig litteratur skal du søge et andet sted.

 • Udvælg relevante ressourcer (f.eks. fagspecifikke databaser, opslagsværker, bibliotekshjemmesider)
 • Overvej om kilderne skal være danske eller udenlandske

Overvej om der er specielle kriterier, der er afgørende for, om du kan bruge det materiale, du finder. Det kunne være:

 • Er det på et sprog du kan forstå?
 • Hvor gammelt må materialet være?
 • Skal det være en bestemt type af materiale? (f.eks. forskningsartikel, lærebog)
 • Hvor hurtigt skal du bruge materialet? Har du tid til at biblioteket skal bestille det hjem?

En søgeprotokol kan være et godt værktøj, til at guide dig igennem disse overvejelser.

Der bruges ofte forskellige metoder til at søge litteratur gennem opgaveskrivningsprocessen. I praksis bruger man ofte alle nedenstående metoder, men den systematiske søgning skal helst være den dominerende.

Usystematisk søgning
Søgning i søgefeltet på de første ord du kommer i tanke om i forhold til dit emne (f.eks. Google-søgning)

Systematisk søgning
Du tager udgangspunkt i din søgeprofil og lægger en strategi for søgningen. Du bruger oftest søgefeltet til at lave søgningen.

Browsing
Klikke sig frem via foruddefinerede emner


Kædesøgning
En kilde leder til en anden f.eks. via forfatteren, litteraturlisten eller ”andre har også læst”

Spørg din bibliotekar, din vejleder eller en ekspert på området, hvis du har brug for hjælp.

Søgeprotokol

Søgeprotokollen er et værktøj til at strukturere den søgeproces, der er nødvendig, for at samle relevant viden inden for et område eller emne. Søgeprotokollen giver den logiske rækkefølge for trinene i søgeprocessen. Den danner samtidig grundlag for, at søgningen kan gentages eller blive opdateret på et senere tidspunkt.

Herunder ligger et udkast til ergoterapeutuddannelsens søgeprotokol. Da den er et værktøj, kan den tilrettes efter behov.

I søgeprotokollen bruges konceptualiseringsmodellerne PICO, PICo eller PEO.

PICO, PICo og PEO

PICO, PICo og PEO er tre forskellige konceptualiseringsmodeller. Formålet med konceptualiseringsmodellerne er at kunne finde de koncepter, som er vigtige i en problemstilling, og derfor også er vigtige at søge efter.

Bogstaverne i konceptualiseringsmodellerne står for de koncepter, der skal fokuseres efter.

P: Patient – Deltager/ patient/ målgruppen eller sygdommen

I: Intervention – Hvad udsættes de for?

C: Comparison – Hvad kan det sammenlignes med?

O: Outcome – Hvad er resultatet?

P: Participants – Deltager/ patient/ målgruppen eller sygdommen

I: Phenonenon of Interest – Hvad interesserer man sig for?

Co: Context – i hvilken sammenhæng eller miljø

P: Population – Deltager/ patient/ målgruppen eller sygdommen
E: Exposure – Hvad udsættes de for?
O: Outcomes – Hvad er resultatet?

PICO adskiller sig fra de andre ved, at der skal være en sammenligning (comparison). Det vil sige, at der skal sættes to produkter, øvelser eller lignede op imod hinanden. Er dette ikke til stede i problemformuleringen, er det ikke en PICO, der skal bruges.

I forhold til effektspørgsmål kan det nogle gange være relevant at lave PICO til PICOT. ”T” står for time, tidsramme eller tidshorisont, og PICOT bruges derfor når tid er en vigtig koncept i problemstillingen.

PICo og PEO er mere ens, og nogle gange kan det være svært at finde ud af, hvilken man skal bruge. Der er hovedreglen, at PICo er til mere kvalitative undersøgelser, hvor PEO er til de mere kvantitative. Tit bliver PEO set som en PICO uden sammenligning, da de begge fokuserer på resultat (outcome).

Ofte består koncepter af flere ord for eksempel: børn med cerebral parese. Derfor sker der også oftest en større fokusering, når man laver koncepterne om til søgeord. Et søgeord kan også være flere ord (et begreb) for eksempel: cerebral parese.

Kilder:
Bettany-Saltikov, J., & McSherry, R. (2016). Developing your review question further. I: How to do a systematic literature review in nursing: a step-by-step guide (2. udg.). London: McGraw Hill Open University Press.

Lund, H. Å., Juhl, C. B., Andreasen, J., & Møller, A. M. (2014). Håndbog i litteratursøgning og kritisk læsning: Redskaber til evidensbaseret praksis. Munksgaard.

 

Videovejledning

PICO, PICo og PEO

Videoen viser hvordan man kan bruge konceptualiseringsmodellerne PICO, PICo og PEO til at fokusere ens problemstilling og finde søge ord til ens systematiske søgning.