Skip to Main Content

UC SYD Biblioteket

Log ind
Din uddannelse Online A-Z Referencer Book1Bibliotekar Studenterprojekter For ansatte Om biblioteket Hjælp

Referencer

Generelt om referencer

De fleste større opgaver bygger på inspiration og indflydelse fra andre. Det er derfor også et kendetegn ved opgaver, skrevet på videregående uddannelser, at man åbent og eksplicit angiver, hvilke kilder man anvender.

– for at dokumentere egen tankevirksomhed eller andres

– for at læseren kan genfinde og identificere kilderne

– for at kreditere ophavspersonen til kilden

Det skal være tydeligt, hvornår du selv tænker ”store tanker”, og hvornår du baserer dig på dine kilder.

En tommelfingerregel er, at man ikke skal henvise til almen viden.

En reference består af to dele:

– referencen i teksten i selve opgaven

– den samlede referenceliste til sidst i opgaven

Det kaldes tilsammen opgavens kildeapparat.

Ud fra referencelisten/litteraturlisten kan læseren få indblik i antal kilder der er inddraget, aktualiteten af kilderne, om skribenten har anvendt mere end de oplagte grundbøger, og hvilke faglige perspektiver kilderne muliggør.

For at opfylde formålene med at referere er der en række krav til udformningen:

– der skal være tilstrækkeligt med (bibliografiske) oplysninger til at kunne genfinde materialet

– henvisningerne skal være overskuelige og til at forstå

– udformningen skal være konsekvent udarbejdet

Derfor bruger man referencestandarder.

På UC SYD anbefales det at man bruger enten APA eller Vancouver som referencestandard

APA

Du finder UC SYD Bibliotekets skriftlige vejledning til APA-standarden på nedenstående link.

Du kan finde flere eksempler på diverse materialetyper, som ikke er med i UC SYDs egen guide i Norske APA-manual eller i den engelske vejledning fra Murdoch University.

APA videovejledning

Webinar i APA

Mandag d. 19. august kl. 13-14  Tilmelding på dette link

Onsdag d. 18. september kl. 9-10  Tilmelding på dette link

Tirsdag d. 8. oktober kl. 19-20  Tilmelding på dette link

Onsdag d. 9. oktober kl. 13-14  Tilmelding på dette link

Onsdag d. 6. november kl. 9-10  Tilmelding på dette link

Tirsdag d. 10. december kl. 19-20  Tilmelding på dette link

Onsdag d. 11. december kl. 13-14  Tilmelding på dette link

 


 

Zotero

Zotero er et gratis referencehåndteringsprogram, hvortil du kan hente referencer, organisere dem,
tilføje noter m.m. og siden indsætte referencer og automatisk generere litteraturliste i Word.

Programmet kan downloades fra Zoteros hjemmeside. Husk at kigge i vejledningen til hvordan du henter programmet ned.

Vejledninger til Zotero

VIA Bibliotekes side med vejledninger til Zotero

Vejledning til download af Zotero

Zotero FAQ

har du et problem med Zotero, som du ikke kan finde løsningen på. Tjek biblioteket Zotero FAQ for at finde svare på de mest stillede spørgsmål.

Webinar i Zotero

Torsdag d. 15. august kl. 13-14 Tilmelding på dette link 

Tirsdag d. 17. september kl. 9-10 Tilmelding på dette link

Torsdag d. 17. oktober kl. 9-10 Tilmelding på dette link

Onsdag d. 12. november kl. 13-14 Tilmelding på dette link

Tirsdag d. 3. december kl. 9-10 Tilmelding på dette link

Onsdag d. 12. december kl. 13-14 Tilmelding på dette link

Litteraturlisteautomaten

Litteraturlisteautomaten

Fri adgang

Litteraturlisteautomaten er et enkelt værktøj som du kan bruge til at udarbejde litteraturlister i APA 7. udgave.