Skip to Main Content

UC SYD Biblioteket

Log ind
Din uddannelse Online A-Z Referencer Book1Bibliotekar Studenterprojekter For ansatte Om biblioteket Hjælp

Find viden om skat

OECDs logo

OECD Skat

Fri adgang

Organisation for globalt økonomisk samarbejde og udvikling. Indeholder skatteregler og sammenligninger fra alle OECD's medlemslande.

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

 

SkatteMails logo

SkatteMail

Adgang med personligt login

SkatteMail indeholder alt om skat og regnskab til virksomheder, revisorer og rådgivere.
Foruden alle love og regler kan du på SkatteMail finde en række hjælpeværktøjer i form af artikler og publikationer om aktuelle emner samt programmer og blanketter mv., der gør det lettere at udarbejde selvangivelse og regnskab.

 

Skatteforvaltningens logo

Skatteforvaltningen

Fri adgang

Skatteforvaltningen er en myndighed under Skatteministeriets koncern, der varetager opgaver som fx gældsinddrivelse til det offentlige, offentlige vurderinger af ejendomme og grunde, afregning og kontrol af skatter og afgifter på person, erhvervs- og selskabsområderne.

Skatteforvaltningen er en del af skatteministeriet.

 

Skatteministeriets logo

Skatteministeriet

Fri adgang

Her finder du skattetal, rapporter, lovgivning og internationale aftaler.

Skatteministeriet står bag hjemmesiden.

 

SR-Skats logo

SR-Skat

Adgang med WAYF

Her kan du finde faglige artikler af eksperter og praktikere. Tidsskriftet orienterer om nye love og bekendtgørelser, fortolker aktuelle regler og giver analyser af deres praktiske betydning. SR-Skat er, i dets trykte form, en del af skattemagasinet Taxo.

Tidsskriftet bliver udgivet af Karnov Group

 

Taxo

Taxo

Adgang med WAYF

Taxo er magasinet til alle danske skatterådgivere, og alle andre med en særlig interesse i skat. 
Her finder du artikler skrevet af journalister og fagfolk.

Tidsskriftet udgives af Karnov Group. 

 

Skats logo

Vejledninger i skat

Fri adgang

Her kan du finde vejledninger og uddybende juridisk information fra skat.

Hjemmesiden er udgivet af Skat.

 

VIVEs lgoo

VIVE

Fri adgang

VIVE er et uafhængigt nationalt forsknings- og analysecenter, der leverer viden der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor. Her kan du blandt andet få fri adgang til rapporter og artikler om velfærd.

VIVE udgives af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.