Skip to Main Content

UC SYD Biblioteket

Log ind
Din uddannelse Online A-Z Referencer Book1Bibliotekar Studenterprojekter For ansatte Om biblioteket Hjælp

Litteratursøgning & opgaveskrivning

UC Viden studenterprojekter

UC Videns logo

UC Viden - Studenterprojekter

Adgang med WAYF

UC Viden Studenterportal indeholder de beståede bachelor- og afgangsprojekter fra de sidste 5 år, som studerende på professionshøjskolerne i Danmark har valgt at uploade. De kan bruges som inspiration, når du skal i gang med at skrive opgave. Du kan få gode ideer til emner, problemstillinger, undersøgelsesmetoder, litteratur og meget andet. 

 

Generel kildekritik

Kildekritik handler om at kunne vurdere en kildes kvalitet. Det er vigtigt at forholde sig kildekritisk, fordi de gode kilder præsenterer den mest troværdige viden og i visse tilfælde også den nyeste forskning.

Kilder kan være både i fysisk form eller digital form, og favner både bøger, artikler, rapporter, hjemmesider, videoer, podcasts og meget mere. 

Forfatteren

Er forfatteren fagmand på området?
Har vedkommende skrevet andet om emnet?
Tilhører han/hun en bestemt skole eller retning indenfor sit fag?

Udgiveren

Er kilden udkommet på et anerkendt forlag eller i et fagligt anerkendt tidsskrift? Så er kilden vurderet og fundet egnet til udgivelse.
Er kilden udgivet af en forening eller organisation, der søger at fremme bestemte holdninger eller interesser?
Er kilden udgivet eller sponsoreret af et kommercielt firma?
Har forfatteren selv udgivet kilden? Så har ingen andre sandsynligvis villet udgive den.

Aktualiteten

Hvor gammel er kilden? Jo ældre en kilde er, jo mindre inddrages den nyeste forskning om emnet.
Er det nyeste udgave af kilden?

Henvisninger

Henviser kilden til andre kilder om emnet?
Er der få eller ingen henvisninger kunne det tyde på, at forfatteren ikke har kendskab til forskning på området.
Er der en referenceliste?

Er du i tvivl om hvordan du genkender forskning, kan du her se en kort video, som præsenterer begrebet på nedenstående video

Hvad er forskning 

Få flere tips om kildekritik
I bogen "Den gode opgave" kan du læse mere om kildekritik. Her finder du Den gode opgave på biblioteket
Bogen har sin egen hjemmeside www.dengodeopgave.dk.

Søgeprotokol

En søgeprotokol strukturerer og dokumenterer den søgeproces - der er nødvendig - for at samle relevant viden inden for et område eller emne.
Søgeprotokollen giver den logiske rækkefølge for trinene i søgeprocessen og hjælper dig med at holde styr på hvad du har søgt på hvor.
Søgeprotokollen danner samtidig grundlag for, at søgningen kan gentages,
(for eksempel af gruppemedlemmer) eller blive opdateret på et senere tidspunkt. Det viser også din uddannelse, at du ved hvor og hvordan man skal søge. Nedenfor er et link til UC SYD bibliotekets generelle søgeprotokol.

Søgeprocessen

Det første du skal foretage dig i søgeprocessen, er at orientere dig i dit emne:

 • Overvej hvad du allerede ved om emnet?
 • Afsøg eventuelt emnet i oversigtslitteratur. For eksempel leksika, kapitler i lærebøger, oversigtsartikler, faktalink med flere
 • Analysér din problemstilling. Se den fra flere sider og formuler aspekter
 • Stil spørgsmål med hvem, hvad, hvor, hvornår, hvilke, hvorfor, hvordan og hvor længe?

Ud fra disse trin, kan du lave en brainstorm, hvor du skriver alle de ord og sætninger (fraser) som du synes beskriver emnet. Tænk også i synonymer (diabetes/sukkersyge – overvægt/fedme).

Søgeprofilen indeholder de søgeord (emneord og fraser), der beskriver det emne du arbejder med.

Du formulerer dine søgeord og begreber ud fra din brainstorm og din problemformulering. I forhold til de valgte ord og begreber skal du:

 • Finde dine vigtigste begreber
 • Overveje synonymer
 • Overveje stavemåder/bøjninger (se evt. trunkering i vejledningen på dette link (link til søgetips mm.)
 • Finde relevante kombinationer af dine søgeord – brug evt. bloksøgning (link til bloksøgning) som værktøj

Når du har udarbejdet din søgeprofil, er du klar til - med den i hånden - at forholde dig til hvor du skal søge.

Hvor du skal søge afhænger af, hvad det er for en opgave, du skal skrive, og hvad det er for en viden, du skal bruge. Skal du f.eks. bruge statistik søger du et sted, mens hvis du skal bruge videnskabelig litteratur skal du søge et andet sted.

 • Udvælg relevante ressourcer (f.eks. fagspecifikke databaser, opslagsværker, bibliotekshjemmesider)
 • Overvej om kilderne skal være danske eller udenlandske

Overvej om der er specielle kriterier, der er afgørende for, om du kan bruge det materiale, du finder. Det kunne være:

 • Er det på et sprog du kan forstå?
 • Hvor gammelt må materialet være?
 • Skal det være en bestemt type af materiale? (f.eks. forskningsartikel, lærebog)
 • Hvor hurtigt skal du bruge materialet? Har du tid til at biblioteket skal bestille det hjem?

En søgeprotokol kan være et godt værktøj, til at guide dig igennem disse overvejelser.

Der bruges ofte forskellige metoder til at søge litteratur gennem opgaveskrivningsprocessen. I praksis bruger man ofte alle nedenstående metoder, men den systematiske søgning skal helst være den dominerende.

Usystematisk søgning
Søgning i søgefeltet på de første ord du kommer i tanke om i forhold til dit emne (f.eks. Google-søgning)

Systematisk søgning
Du tager udgangspunkt i din søgeprofil og lægger en strategi for søgningen. Du bruger oftest søgefeltet til at lave søgningen.

Browsing
Klikke sig frem via foruddefinerede emner


Kædesøgning
En kilde leder til en anden f.eks. via forfatteren, litteraturlisten eller ”andre har også læst”

Spørg din bibliotekar, din vejleder eller en ekspert på området, hvis du har brug for hjælp.

Word Onlines transkriberingsvæktøj

I Word Online er der et værktøj, der kan bruges til at lave en automatisk transskription af en lydfil. På dette link finder du en vejledning til, hvordan du bruger transkriberingsværktøjet.

Book1Bibliotekar

Du har mulighed for at booke en bibliotekar til 45 minutters vejledning, hvor du kan få styr på litteratursøgningen. Læs mere om hvordan du booker på siden Book1BibliotekarVed spørgsmål eller begrænsede søgninger kan du med fordel henvende dig på biblioteket.

Stop plagiat nus logo

Stop plagiat nu

Fri adgang

Stopplagiat.nu er en webtutorial om plagiering. Du får svar på, hvordan du citerer korrekt, og hvordan du dokumenterer din kildeanvendelse. Også på engelsk.

Siden vedligeholdes af Forum for Læring, Informationskompetence, Pædagogik og Didaktik (FLIPD), en del af Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker (DFFU).