Gå tilbage til hovedindhold.

UC SYD Biblioteket

Log ind
Din uddannelse Online A-Z Referencer Book1Bibliotekar Studenterprojekter For ansatte Om biblioteket Hjælp

PICO, PICo og PEO

PICO, PICo og PEO er tre forskellige konceptualiseringsmodeller. Formålet med konceptualiseringsmodellerne er at kunne finde de koncepter, som er vigtige i en problemstilling, og derfor også er vigtige at søge efter.

Bogstaverne i konceptualiseringsmodellerne står for de koncepter, der skal fokuseres efter.

P: Patient – Deltager/ patient/ målgruppen eller sygdommen

I: Intervention – Hvad udsættes de for?

C: Comparison – Hvad kan det sammenlignes med?

O: Outcome – Hvad er resultatet?

P: Participants – Deltager/ patient/ målgruppen eller sygdommen

I: Phenonenon of Interest – Hvad interesserer man sig for?

Co: Context – i hvilken sammenhæng eller miljø

P: Population – Deltager/ patient/ målgruppen eller sygdommen
E: Exposure – Hvad udsættes de for?
O: Outcomes – Hvad er resultatet?

PICO adskiller sig fra de andre ved, at der skal være en sammenligning (comparison). Det vil sige, at der skal sættes to produkter, øvelser eller lignede op imod hinanden. Er dette ikke til stede i problemformuleringen, er det ikke en PICO, der skal bruges.

I forhold til effektspørgsmål kan det nogle gange være relevant at lave PICO til PICOT. ”T” står for time, tidsramme eller tidshorisont, og PICOT bruges derfor når tid er en vigtig koncept i problemstillingen.

PICo og PEO er mere ens, og nogle gange kan det være svært at finde ud af, hvilken man skal bruge. Der er hovedreglen, at PICo er til mere kvalitative undersøgelser, hvor PEO er til de mere kvantitative. Tit bliver PEO set som en PICO uden sammenligning, da de begge fokuserer på resultat (outcome).

Ofte består koncepter af flere ord for eksempel: børn med cerebral parese. Derfor sker der også oftest en større fokusering, når man laver koncepterne om til søgeord. Et søgeord kan også være flere ord (et begreb) for eksempel: cerebral parese.

Kilder:
Bettany-Saltikov, J., & McSherry, R. (2016). Developing your review question further. I: How to do a systematic literature review in nursing: a step-by-step guide (2. udg.). London: McGraw Hill Open University Press.

Lund, H. Å., Juhl, C. B., Andreasen, J., & Møller, A. M. (2014). Håndbog i litteratursøgning og kritisk læsning: Redskaber til evidensbaseret praksis. Munksgaard.

 

Videovejledning

PICO, PICo og PEO

Videoen viser hvordan man kan bruge konceptualiseringsmodellerne PICO, PICo og PEO til at fokusere ens problemstilling og finde søge ord til ens systematiske søgning.