Online A - Z

Subscribe to R-S
Retsinformation

Retsinformation

Dansk database over love, bekendtgørelser, cirkulærer m.v., samt folketingets dokumenter

Adgang alle vegne fra: Klik her

Rockwoolfonden

Rockwoolfonden

Rockwoolfonden udgiver artikler og rapporter om bl.a. uddannelse, samfund og social velfærd.

Adgang alle vegne fra: Klik her   

Scandinavian journal of occupational therapy

Scandinavian Journal of Occupational Therapy

Internationalt anerkendt tidsskrift om ergoterapi. Artiklerne er på engelsk men omhandler de nordiske lande.

Artikler findes også i Cinahl

Adgang alle vegne fra: Klik her   

Logo for Schultz Kommunekoncept

Schultz Kommunekoncept

Schultz Kommunekoncept indeholder lovguides og andre relevante dokumenter, som er delt op i kategorier efter arbejdsområder i kommunerne.

Adgang alle vegne fra: Klik her

Du logger ind, ved at bruge din studiemail som log ind

   
-

Scribo

Scribo er en hjælp til dig der skriver opgave. Gennem en række spørgsmål kommer du igennem hele opgavens opbygning.
Du logger på Scribo vha. WAYF: Scribo.dk

-

Skolelove

Database med dokumenter og links til lovgivning på uddannelsesområdet.
Fri adgang alle vegne fra: Klik her

Skolemonitors logo

Skolemonitor

Skolemonitor er et uafhængigt, digitalt nyhedsmedie, der behandler emner omkring grundskolen.

Adgang på campus: Klik her

Social Care online

Social Care Online

Engelsk database med informationer og forskning om alle aspekter af socialt arbejde

Adgang alle vegne fra: Klik her

 

Logo forSocialpædagogerne

Socialpædagogen

Tidsskrift for Socialpædagogernes Landsforbund

Adgang alle vegne fra: Klik her

Socialpædagogernes vidensbank

Socialpædagogernes Vidensbank

Database med dokumentation, evaluering, forskning og praksisfortællinger fra det socialpædagogiske område

Adgang alle vegne fra: Klik her

Socialrådgiveren

Socialrådgiveren

Fagblad for socialrådgivere.

Adgang alle vegne fra: Klik her

Socialstyrelsen

Socialstyrelsens hjemmeside med datamateriale, publikationer, lovgivning mm omhandlende det sociale område. Styrelsen har også en seperat vidensportal om udsatte og handicappede personer. 

Adgang alle vegne fra: Klik her.  Socialstyrelsens vidensportal er her, med fri adgang alle vegne fra.

-

SR Skat

Tidsskriftet orienterer om nye love og bekendtgørelser, fortolker aktuelle regler og giver analyser af deres praktiske betydning.

Adgang alle vegne fra gennem WAYF: Klik her

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

STAR - Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Datamateriale, publikationer, lovgivning mm. om arbejdsmarked og rekruttering
Adgang alle vegne fra: Klik her

-

Statens institut for folkesundhed

SIF er et nationalt forskningsinstitut under det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet, der forsker i folkesundhed.
Adgang alle vegne fra her

-

STOF

”STOF” er et fagligt tidsskrift, som formidler viden og dialog om rusmiddelforskning.

Adgang alle vegne fra: Klik her

Logo for Sundhedsmonitor

Sundhedsmonitor

Sundhedsmonitor er et uafhængigt, digitalt nyhedsmedie, der behandler emner omkring sundhedsvæsenet.

Adgang på campus: Klik her

UC Viden

Studenterprojekter

Database over afgangs- og bachelorprojekter fra professionshøjskolerne og ingeniørhøjskolerne - fuldtekst

Adgang alle vegne fra: Klik her.

Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen har rapporter, statistikker og pjecer inden for alle sundhedsfaglige områder.
Adgang alle vegne fra: Klik her

Sundhedsdatastyrelsen

Sundhedsdatastyrelsen

Statistik, nøgletal og registre for sundhedsområdet

Adgang alle vegne fra: Klik her

SveMed+

SveMed+

Nordisk database over medicin, sygepleje, sygdom og sundhed - delvis fuldtekst. NB: SveMed opdateres ikke længere. Der er ikke nogen artikler nyere end jan. 2020.

Adgang alle vegne fra: Klik her

SwePub

SwePub

Database over svensk forskning fra universiteter og andre forskningsinstitutioner.

Fri adgang alle vegne fra: Klik her

Subscribe to R-S