term.subject="skriftlig fremstilling"

Refine your search

Subject
Author
Material type
Language
Year
Source
Set sort order for search result
AvailableAvailable
On loanOn loan
UnavailableUnavailable
Not reservableNot reservable
Results on page:102550
 1. Fra tanke til tekst : en praktisk guide til skrivehåndværket

  • Bog
  Mikkel Hvid: Fra tanke til tekst : en praktisk guide til skrivehåndværket
  19.1 HVI

  Fra tanke til tekst : en praktisk guide til skrivehåndværket

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:61796193|980|.
  ISBN no.: 
  9788759340080
  Extent: 
  81 sider
  Publisher: 
  Samfundslitteratur
  Audience: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:61796193|260|a
  Available: 
  870970-basis:61796193|980|a
 2. Videnskabelighed trin for trin : manual til udarbejdelse af universitetsopgaver på human-, samfunds- og sundhedsvidenskabeligt grundlag

  • Bog
  Vanessa Sonne-Ragans (f. 1969): Videnskabelighed trin for trin : manual til udarbejdelse af universitetsopgaver på human-, samfunds- og sundhedsvidenskabeligt grundlag
  19.1 SON

  Videnskabelighed trin for trin : manual til udarbejdelse af universitetsopgaver på human-, samfunds- og sundhedsvidenskabeligt grundlag

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  A til Z manual for universitetsstuderende til brug for udarbejdelse af selvstændige og bundne skriftlige opgaver på videnskabeligt niveau. Manualen anviser en retning for, hvordan studerende udvikler en løs idé til et færdigt videnskabeligt produkt. Henvender sig primært til universitetsstuderende, men kan også anvendes af undervisere som en struktur for et undervisningsforløb
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38831526|980|.
  Description: 
  Indhold: Den videnskabelige teori og dens mekanismer ; Den metodiske deduktion ; Den videnskabelige undersøgelse trin for trin ; Kvalifikationsrammen og forskning i metafaglighed
  ISBN no.: 
  9788741279459
  Extent: 
  134 sider
  Publisher: 
  Hans Reitzel
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:38831526|260|a
  Available: 
  870970-basis:38831526|980|a
 3. Hop på skrivebussen : din vej til god skriveundervisning

  • Bog
  37.1489691 RYT

  Hop på skrivebussen : din vej til god skriveundervisning

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Skriveundervisningen i grundskolen har gennemgået en stor omvæltning og udvikling gennem de seneste år. Hop i denne bog ombord på skrivebussen og find din vej til god skriveundervisning. For grundskolens lærere og lærerstuderende
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:39437341|980|.
  Description: 
  Indholdsfortegnelse: Skriftlig fremstilling og dannelse ; Udviklingen i skriftlig fremstilling ; Pejlemærker i årsplanen ; Fremstilling er en proces ; De korte skriveøvelser ; At skrive på baggrund af kilder ; Dialogbaseret feedback ; Prøven i skriftlig fremstilling ; Endestationen ; Find ideerne til din praksis her!
  ISBN no.: 
  9788702315387
  Extent: 
  115 sider
  Publisher: 
  Gyldendal
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:39437341|260|a
  Available: 
  870970-basis:39437341|980|a
 4. Didaktik i skriftlighed

  • Bog
  37.1489691 OVE

  Didaktik i skriftlighed

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Der er sket en stor udvikling i undervisningen i skriftlighed i grundskolen og på de gymnasiale uddannelser. Denne udgivelse dykker ned i denne udvikling og præsenterer en didaktik i skriftlighed. For undervisere samt kommende undervisere i grundskolen og på de gymnasiale uddannelser
  Series: 
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:39263289|980|.
  Contributor: 
  Flemming B. Olsen
  Description: 
  Indholdsfortegnelse: Indledning (Centrale elementer i skriftlighedsdidaktikken) ; Teori om at skrive (Fra tanke til skriftsprog ; Formål med at skrive ; Taksonomi ; Taksonomi i skriftlighed ; Det videre indhold i bogen ; Faglig skrivning) ; Faglig skriftlighed historisk set ; Skriftlighed i de forskellige uddannelser (at skrive som proces - den procesorienterede skrivning ; Betydninger af overgange i uddannelsessystem ; Mål for skriftlighed i grundskolen ; Overgang fra grundskole til gymnasium ; Skriftlighed i de gymnasiale uddannelser - ny skriftlighed ; Skriftlighed i dansk i e gymnasiale uddannelser ; krav ti de skriftlige eksamener i engelsk i de gymnasiale uddannelser ; Krav til de skriftlige eksamener i matematik i de gymnasiale uddannelser ; krav til de skriftlige eksamener i samfundsfag i de gymnasiale uddannelser ; Større skriftlige opgaver på gymnasiale uddannelser ; Konkrete elementer i skriftlighedsdidaktik) ; Didaktiske værktøjer (Omlagt skriftlighed - et didaktisk værktøj ; Konkrete didaktiske værktøjer ; Hurtigskrivning (Tænkeskrivning) ; At tage noter ; Imitatio ; Forbedringer og omskrivninger ; læsning af hinandens tekster ; elektroniske portfolio) ; Skriveproces, stilladsering og progression (Redskaber ti understøttende skriveprocessen ; Fra det enkle til det komplekse ; Skriveprocessen ; Stilladsering og progression ; Mindre opgaver med klare skrivehandlinger og progression ; Talesproget - en igangsætte for skriftsprog ; Sproglige redskaber ; Opsamling med konkrete redskaber ; Eksempler på skriftlige opgaver) ; Skriftlighedskulturer (Idéer til opbygning af en fælles skriftlighedskultur ; Koordinering og sammenkædning af skriftlighed ; Skrivehandlinger ; Elektronisk portfolioi) ; Feedback generelt betragtet (Variationer af feedback ; Feedback og vejledning ; Peer Feedback) ; Feedback i relation til skriftlighed ( Rammesætning for skriftlighed ; Elevernes ønsker til feedback ; Redskaber til at få elever på begyndertrin til at komme i gang med at skrive) ; Skrivegenrer inden for og uden for skolesystem (Elementer i at skrive - hjælpe til at komme i gang ; Stilladseringen ; Træning med mindre opgaver ; Genrer og deres betydning ; Skriftlighed eksamensopgaver ; Genrer i konkrete fag ; Eksempel på progression i skriftligt danskforløb) ; Perspektivering af skriftlighed i det danske uddannelsessystem
  ISBN no.: 
  9788772162836
  Extent: 
  128 sider
  Publisher: 
  Frydenlund
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:39263289|260|a
  Available: 
  870970-basis:39263289|980|a
 5. Kvalitative undersøgelser i læreruddannelsens BA-projekt : inspiration fra praksisnær skoleforskning

  • Bog
  : Kvalitative undersøgelser i læreruddannelsens BA-projekt : inspiration fra praksisnær skoleforskning
  37.17 KVA

  Kvalitative undersøgelser i læreruddannelsens BA-projekt : inspiration fra praksisnær skoleforskning

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Inspiration til hvordan man kan arbejde med at undersøge en lærerfaglig problemstilling til bachelorprojektet. Om hvordan undersøgelsesarbejdet med kvalitative metoder kan se ud i praksis. Med gennemgang af alt lige fra undersøgelsesprocessen og problemformulering til analyse af empiriske data. Henvender sig til lærerstuderende
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:61375546|980|.
  Contributor: 
  Hanne Møller
  Description: 
  Indhold: Bachelorprojektet - en dør til et professionelt virke : en læsevejledning / Hanne Møller ... et al.. Indkredsning af lærerfaglige problemstillinger (Udspændthedsanalyser af litteratur og praksis / Sofie Sauzet. Lektionsstudier til problemformuleringsfasen / Hanne Møller, Charlotte Krog Skott. At spørge og at undersøge - med afsæt i interesse, viden og nysgerrighed / Kristine Kabel). Metodearbejde og produktion af data (Æstetisk inspirerede forskningsmetoder / Mathias Sune Berg, Helle Winther. Om at finde sin plads i klasserummet og samskabe data / Margit Eva Jensen. Metoder til at undersøge digitale teknologiers rolle i skolens praksis / Vibeke Schrøder. Udvikling og brug af observationsskemaer / Annette Søndergaard Gregersen). Analysearbejde (Visuelle etnografiske analysemetoder - fra filmoptagelser til skrevne analyser / Mads Middelboe Rehder, Thilde Emilie Møller. Analyse i flere lag - observation og interview / Sine Penthin Grumløse og Lotte Hedegaard-Sørensen. Analyser af mundtlig kommunikation / Marie Dahl Rasmussen)
  ISBN no.: 
  9788759337431
  Extent: 
  175 sider
  Publisher: 
  Samfundslitteratur
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:61375546|260|a
  Available: 
  870970-basis:61375546|980|a
 6. Læs & skriv : understøttende læse- og skriveundervisning

  • Bog
  37.1489 RYD

  Læs & skriv : understøttende læse- og skriveundervisning

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Denne metodebog viser grundskolens lærere samt lærerstuderende, hvorledes de trin for trin kan tilrettelægge en undervisning, som understøtter elevernes skriftsproglige udvikling og samtidig gør dem til bedre læsere
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38718304|980|.
  Description: 
  På omslaget: Berettende, beskrivende, forklarende, argumenterende - fire teksttyper, sproglig udvikling for alle, 36 hjælpeark, komplet klimaforløb med 15 modeltekster og 78 arbejdsark, Med supplerende materiale på forlagets hjemmeside, Indhold: Læs & skriv - en metode til fagsproglig udvikling (Hvorfor Læs & skriv? : om sproglig udvikling, skrivning og teksttyper ; Bogen, materialet og metoden ; Mundtlig modellering læringscirklen rundt) ; Metodebog ; Værktøjskasse
  ISBN no.: 
  9788750055150
  Extent: 
  168 sider
  Publisher: 
  Akademisk Forlag
  Audience: 
  fagligt niveau, folkeskoleniveau, børnematerialer, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:38718304|260|a
  Available: 
  870970-basis:38718304|980|a
 7. Skriv opgaver på læreruddannelsen : håndbog i akademisk skrivning og studieteknik

  • Bog
  Marianne Eskebæk Larsen: Skriv opgaver på læreruddannelsen : håndbog i akademisk skrivning og studieteknik
  37.17 SKR

  Skriv opgaver på læreruddannelsen : håndbog i akademisk skrivning og studieteknik

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Studiemetodisk værktøjsbog for lærerstuderende om at få det bedste udbytte af uddannelsen samt kunne skrive akademiske opgaver. Bogen er desuden yderst relevant for undervisere på læreruddannelsen, som skal undervise i studieteknik og akademisk skrivning
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:48729789|980|.
  Description: 
  Indhold: Studieteknik og skriveproces (Fra elev til studerende ; Læsning af fagtekster ; Den gode skriveproces ; Sammen om at lære ; Sammen om at skrive) ; Fra ide til færdig opgave (Problemstilling og problemformulering ; Vejledning ; Informationssøgning og kildehåndtering ; Skriv akademisk ; Skriv metakommunikerende og få sammenhæng i din tekst ; Skriv med empiri ; Skriv med teori ; Skriv argumenterende ; Formalia i din opgave ; Skriv korrekt ; Den mundtlige eksamen ; Sådan bliver dine prøver og opgaver bedømt) ; Læreruddannelsens opgavegenrer (Opgavetyper på læreruddannelsen ; Dele af opgaver i læreruddannelsen ; Bachelorprojektet)
  ISBN no.: 
  9788759332672
  Extent: 
  226 sider
  Publisher: 
  Samfundslitteratur
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:48729789|260|a
  Available: 
  870970-basis:48729789|980|a
 8. Fagsprog i naturfag : at læse, skrive og "gøre" videnskab

  • Bog
  37.145 POL

  Fagsprog i naturfag : at læse, skrive og "gøre" videnskab

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Gennemgang af de naturfaglige genrer og af, hvordan læreren kan opbygge elevernes kendskab til sproglige mønstre og strukturer. Dernæst gennemgås de sproglige ressourcer, eleverne skal beherske for at skrive fagtekster i naturfagene. Med konkrete pædagiske værktøjer til undervisning i læse- og skrivefaglighed
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:48224733|980|.
  Contributor: 
  Hanne Schilling, Verner Schilling
  Description: 
  Indhold: Del 1 (Generiske aktiviteter i skolens naturfag ; Eksempler på tekster i naturfag ; Makrogenrer ; Forskellige måder at skabe betydninger på ; At konsolidere en videnskabelig tilgang ; En sprogmodel for undervisere ; Stilladsering i naturfagsundervisningen ; Teaching Learning Cycles) ; Del II (Sproglige ressourcer til at "gøre" videnskab)
  Original title: 
  Apprenticing students into science
  ISBN no.: 
  9788750053705
  Extent: 
  200 sider
  Publisher: 
  Akademisk Forlag
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:48224733|260|a
  Available: 
  870970-basis:48224733|980|a
 9. Skriv opgaver på socialrådgiveruddannelsen : håndbog i akademisk skrivning og studieteknik

  • Bog
  Marianne Eskebæk Larsen: Skriv opgaver på socialrådgiveruddannelsen : håndbog i akademisk skrivning og studieteknik
  38.407 SKR

  Skriv opgaver på socialrådgiveruddannelsen : håndbog i akademisk skrivning og studieteknik

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Studiemetodisk værktøjsbog for socialrådgiverstuderende om at få det bedste udbytte af uddannelsen samt kunne skrive akademiske opgaver. Bogen er desuden yderst relevant for undervisere på socialrådgiveruddannelsen, som skal undervise i studieteknik og akademisk skrivning
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:48895808|980|.
  Description: 
  Indhold: Studieteknik og skriveproces (Fra elev til studerende ; Læsning af fagtekster ; Den gode skriveproces ; Sammen om at lære ; Sammen om at skrive) ; Fra ide til færdig opgave (Problemstilling og problemformulering ; Vejledning ; Informationssøgning og kildehåndtering ; Skriv akademisk ; Skriv metakommunikerende og få sammenhæng i din tekst ; Skriv med empiri ; Skriv med teori ; Skriv argumenterende ; Litteratur og henvisninger ; Skriv korrekt ; Den mundtlige eksamen ; Sådan bliver dine prøver og opgaver bedømt) ; Socialrådgiveruddannelsens opgavegenrer (Skriftlige stedprøver ; Korte opgaver ; Bachelorprojektet)
  ISBN no.: 
  9788759332665
  Extent: 
  228 sider
  Publisher: 
  Samfundslitteratur
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:48895808|260|a
  Available: 
  870970-basis:48895808|980|a
 10. Kort & godt om opgaveskrivning

  • Bog
  Annelise Dahlbæk: Kort & godt om opgaveskrivning
  19.1 DAH

  Kort & godt om opgaveskrivning

  2020
  1. udgave, 2. oplag (2022)
  Hvordan skriver man en akademisk opgave, så den lever op til kravene for en videnskabelig tekst?
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:47597943|980|.
  Description: 
  Indhold: Hvorfor er opgaveskrivning vigtig? ; Hvad er opgaveskrivning? ; Hvad er en indledning? ; Hvad er en problemformulering? ; Hvad er metode? ; Hvad er teori- og begrebsafklaring? ; Hvad er en analyse? ; Hvad er en diskussion? ; Hvad er en konklusion? ; Hvad er en perspektivering? ; Hvad er referencer?
  ISBN no.: 
  9788771587678
  Extent: 
  141 sider
  Publisher: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:47597943|260|a
  Available: 
  870970-basis:47597943|980|a