term.subject="pædagoguddannelse"

Refine your search

Subject
Author
Material type
Language
Year
Source
Set sort order for search result
AvailableAvailable
On loanOn loan
UnavailableUnavailable
Not reservableNot reservable
Results on page:102550
 1. Pædagogikkens ABC : en kærlig hilsen til pædagoger

  • Bog
  37.01 BRO

  Pædagogikkens ABC : en kærlig hilsen til pædagoger

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  28 centrale begreber fra pædagogikkens verden. Den er en slags læse let-­pædagogikbog, som gennem en fyldig lit­teraturliste med overvejende dansksprogede titler kan åbne for videre studier. Bogen er oplagt til ham/hende, der netop er blevet optaget på pædagoguddannelsen eller som afsluttende eksamensgave, når man skal begive sig ud i arbejdslivet
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:61753796|980|.
  Description: 
  Indholdsfortegnelse: Anerkendelse ; Børneperspektiv; Curriculum ; Dannelse ; Erfaring ; Fantasi ; Glæde ; Humor ; Iagttagelse ; Jeg-Du ; Kontekst ; Leg ; Mod ; Nysgerrighed ; Omsorg ; Praksis ; Queer-teori ; Reformpædagogik ; Science ; Tilegnelse ; Udvikling ; Venskab ; Workshop ; Xenofobi ; Ydre disciplin ; Zonen for nærmeste udvikling ; Æstetik ; Øko-pædagogik ; Åben pædagogik
  ISBN no.: 
  9788772163444
  Extent: 
  143 sider
  Publisher: 
  Frydenlund
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:61753796|260|a
  Available: 
  870970-basis:61753796|980|a
 2. Analyse for pædagogstuderende

  • Bog
  37.01 JAC

  Analyse for pædagogstuderende

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Præsentation af forskningstilgange og teorier, som kan bruges til gennemførelse af analyser og eksempler fra den pædagogiske praksis på, hvordan de kan anvendes trin for trin
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:39514982|980|.
  Description: 
  Indhold: Diskurs som begreb og metode - hvad tales der om, og hvordan tales der om det? ; Fænomenologisk analyse - hvordan oplever man en begivenhed? ; Kritisk realisme som analysemetode - at forklare verden ; Den narrative analyse - at finde betydninger over tid ; Affordance-baseret analysetilgang - samspillet mellem barn, omgivelser og udvikling
  ISBN no.: 
  9788750056607
  Extent: 
  135 sider
  Publisher: 
  Akademisk Forlag
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:39514982|260|a
  Available: 
  870970-basis:39514982|980|a
 3. Naturfag i et spændingsfelt : kritiske perspektiver på aktuelle tendenser

  • Bog
  37.145 NAT

  Naturfag i et spændingsfelt : kritiske perspektiver på aktuelle tendenser

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Naturfag er et af de fag i både grundskolen og førskolen, der er mest fokus på - både blandt politikere og fra erhvervslivet og fonde. Denne bog diskuterer problemstillingerne, når tildeling af midler ofte hænger sammen med specifikke krav og forventninger. For studerende på lærer- og pædagoguddannelsen samt andre med engagement i naturfag
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:61753532|980|.
  Contributor: 
  Jette Reuss Schmidt, Steffen Elmose
  Description: 
  Indhold: STEMifisering og fondes filantropistrategier / Jette Reuss Schmidt. Naturvidenskabens væsen og den problemorienterede undervisning / Lasse Riis Jensen. Undervisning for forståelse / Therese Malene Nielsen, Marianne Hald. Det store teknologiforsøg / Niels Anders Illemann Petersen. Når skolen rykker i felten - eller gør den? / Søren Rasmussen Mølgaard Lunde. Har valgfaget Natur og udeliv en fremtid i pædagoguddannelsen? / Frank Storgaard. Naturfaglig kompetencer / Steffen Elmose
  ISBN no.: 
  9788772341262
  Extent: 
  141 sider
  Publisher: 
  Dafolo
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:61753532|260|a
  Available: 
  870970-basis:61753532|980|a
 4. Børns sprogtilegnelse : sproglig udvikling hos danske børn i alderen 0-6 år

  • Bog
  13.15 BØR

  Børns sprogtilegnelse : sproglig udvikling hos danske børn i alderen 0-6 år

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Formålet er at give praktikere og studerende, der arbejder med småbørn forskningsbaseret viden om, hvilke faktorer der påvirker sprogtilegnelse, og at vise, hvordan indsigterne fra den danske og internationale forskning kan anvendes i den praktiske hverdag med børnene. Bogen giver en samlet indføring i børns sprogtilegnelse og børns sproglige udvikling som en integreret del af deres kognitive og sociale udvikling
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:61587748|980|.
  Contributor: 
  Laila Kjærbæk, Ditte Boeg Thomsen, Flemming B. Olsen
  Description: 
  Indhold: Børns sprogtilegnelse / Laila Kjærbæk, Ditte Boeg Thomsen. Fonologisk udvikling / Marit C. Clausen, Fabio Trecca. Ordtilegnelse / Mads Nielsen, Ditte Boeg Thomsen. Grammatisk udvikling / Laila Kjærbæk. Sprog, sansning og tanke : kognitive og neurologiske aspekter af sprogtilegnelse / Ditte Boeg Thomsen. Kommunikativ udvikling og pragmatiske færdigheder / Ditte Boeg Thomsen, Mads Nielsen. To- og flersprogede børn / Signe Klok Jensen, Laila Kjærbæk. Børn, der stammer / Bjarne Dammsbo. Sprogudvikling hos børn med høretab / Annette Esbensen. Sprogudvikling hos børn med udviklingsmæssige sprogforstyrrelser / Rikke Vang Christensen. Sprogudvikling / Cecilia Brynskov. Sprogtestning / Holger Juul, Anne Steenberg Gellert, Kikki Førsteliin Andersen. Sprogmiljø i dagtilbud / Laila Kjærbæk
  ISBN no.: 
  9788772163932
  Extent: 
  376 sider
  Publisher: 
  Frydenlund
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:61587748|260|a
  Available: 
  870970-basis:61587748|980|a
 5. Pædagogiske ståsteder og bevægelser : på tværs af almen-, social- og specialpædagogik

  • Bog
  Bent Madsen (f. 1947): Pædagogiske ståsteder og bevægelser : på tværs af almen-, social- og specialpædagogik
  37.01 MAD

  Pædagogiske ståsteder og bevægelser : på tværs af almen-, social- og specialpædagogik

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Studiebog om pædagogers faglighed, som den kommer til udtryk i praksis på tværs af det pædagogiske arbejdsområde. For studerende på pædagoguddannelsen og pædagoger
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38837885|980|.
  Description: 
  Indhold: Pædagogik og verden ; Læring og dannelse ; Individualitet og fællesskab ; Inklusion og eksklusion ; Opdragelse og omsorg ; Udsathed og livsduelighed ; Lighed og ulighed ; Det almene og det særlige ; Forældreskab og professionsautoritet ; Interaktioner og relationer ; Viden og handling ; Profession og faglighed
  ISBN no.: 
  9788741274911
  Extent: 
  250 sider
  Publisher: 
  Hans Reitzel
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:38837885|260|a
  Available: 
  870970-basis:38837885|980|a
 6. Hvordan krenkede barn blir syke voksne

  • Bog
  61.642 HVO

  Hvordan krenkede barn blir syke voksne

  2021
  4. utgave
  Om samspillet mellom de tre fenomenene kropp, erfaring og erfaringens betydning. Eller sagt på en annen måte, den handler om medisinens store dilemma: forholdet mellom den objektive, medisinske sannhet og pasientens subjektive erfaringer. Forfatterne opplever at klinisk praksis fortsatt ikke tar tilstrekkelig hensyn til dette samspillet. De spør seg om medisinfaget har den rette kunnskapen for å kunne behandle mennesker som har blitt syke av krenkelser
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:39509911|980|.
  ISBN no.: 
  9788215046891
  Extent: 
  271 sider
  Publisher: 
  Universitetsforlaget
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:39509911|260|a
  Available: 
  870970-basis:39509911|980|a
 7. Temaer og aktiviteter i dagtilbud

  • Bog
  : Temaer og aktiviteter i dagtilbud
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38831496|980|.
  Contributor: 
  Christian Aabro
  Description: 
  Indhold: Almenpædagogiske begreber (Karen Prins: Demokrati. Jan Jaap Rothuizen: Dannelse. Crisstina Munck: Udvikling. Tekla Canger: Mangfoldighed. Anette Boye Koch: Trivsel). Temaer i dagtilbud (Henriette Blomgren: Æstetik : skønhedsbobler, sensitive dialoger og samværsmodus. Musikken, barnet og fællesskabet / Mikkel Snorre Wilms Boysen, Frederik Kjær Zeuthen og Thomas Thorsen. Sisse Winther Oreskov: Kropslige og sansemæssige dimensioner. Tejs Møller: Natur, udeliv og bæredygtighed). Arbejde med pædagogiske mål (Johanne Marie Kirkeby: Læreplansarbejde. Louise Bruslund Pedersen: Evalueringsarbejde. Om kvalitet, kvalitetsvurdering og kvalitetsmåling / No Emil Sjöberg Kampmann og Anja Svejgaard Pors. Lena Basse: Sprogarbejde : at støtte sproget i hverdagen. Esben Kofod-Hannberg: Skoleparathedsarbejde
  ISBN no.: 
  9788741279695
  Extent: 
  296 sider
  Publisher: 
  Hans Reitzel
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:38831496|260|a
  Available: 
  870970-basis:38831496|980|a
 8. Pædagogen som forandringsagent : samskabelse og forandring i pædagogisk praksis

  • Bog
  37.01 PÆD

  Pædagogen som forandringsagent : samskabelse og forandring i pædagogisk praksis

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om samskabelse som en pædagogisk tilgang, der kan udvikle og kvalificere praksis på de områder, hvor der er potentiale til det
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:39557053|980|.
  Contributor: 
  Anni Stavnskær Pedersen, Maria Christina Behnke, Mads Thomsen (f. 1981-06-01)
  ISBN no.: 
  9788750057895
  Extent: 
  198 sider
  Publisher: 
  Akademisk Forlag
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:39557053|260|a
  Available: 
  870970-basis:39557053|980|a
 9. Bære- og væredygtige rum i skolen : en bog om rummets didaktik

  • Bog
  37.15 BÆR

  Bære- og væredygtige rum i skolen : en bog om rummets didaktik

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Denne bog fortæller om, hvorledes man via bevidst fokus på indretning af undervisningsrum kan skabe rum, som rammesætter og understøtter elevernes læring og trivsel. For grundskolens pædagogiske personale samt studerende på pædagogiske uddannelser
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38748009|980|.
  Description: 
  Indhold: Det pædagogiske fundament : ide og tilgang (Bære- og væredygtige rum ; Grundlæggende antagelser ; Faglig og pædagogisk ambition ; Teamsamarbejdet) ; Rummets didaktik : principper og begreber (Energibaner : placering af inventar ; Indgange : udseende og signalværdi ; Visuelle støtter ; Aktivt og passivt rod ; Den professionelles arbejdsplads ; Rummets Fem Faser og Rummets High Five ; Anbefalinger)
  ISBN no.: 
  9788772340357
  Extent: 
  103 sider
  Publisher: 
  Dafolo
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:38748009|260|a
  Available: 
  870970-basis:38748009|980|a
 10. Forældresamarbejde om hjemmelæringsmiljøer

  • Bog
  37.21 FOR

  Forældresamarbejde om hjemmelæringsmiljøer

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om hjemmelæringsmiljøer som et væsentligt element i det samlede forældresamarbejde, om hvad begrebet dækker over i en professionel kontekst og hvordan samarbejdet kan gribes an i praksis
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:61536078|980|.
  Contributor: 
  Kristina Avenstrup, Stine Elverkilde
  Description: 
  Indhold: "Skal forældre nu have lektier for?" / Stine Elverkilde. Forældrene og hjemmelæringsmiljøet gør en forskel - resultater fra the Effective Pre-school, Primary and Secondary Eductaion Project / Brenda Taggart. Forældresamarbejde med familier i socialt udsatte positioner / Bodil Høyer Damsgaard. Ledelse af forældresamarbejde med inddragelse af hjemmelæringsmiljø / Betina Byriell Larsen. Det gensidige, lærende samarbejde mellem hjem og institution / Maibritt Iversen. Perspektiver på et virkningsfuldt forældresamarbejde / Kristina Avenstrup, Sine Hudecek. "Det har været det hele værd" - om at bygge bro mellem børns to livsverdener / Suzanne Krogh, Søren Smidt. Barnets sprogtilegnelse og sprogmiljøet derhjemme / Justin Markussen-Brown. Forældrebestyrelsen og rammer for forældresamarbejde om hjemelæringsmiljøer / Stine Elverkilde
  ISBN no.: 
  9788771608632
  Extent: 
  185 sider
  Publisher: 
  Dafolo
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:61536078|260|a
  Available: 
  870970-basis:61536078|980|a