term.subject="opgaveskrivning"

Refine your search

Subject
Author
Material type
Language
Year
Source
Set sort order for search result
AvailableAvailable
On loanOn loan
UnavailableUnavailable
Not reservableNot reservable
Results on page:102550
 1. Fra tanke til tekst : en praktisk guide til skrivehåndværket

  • Bog
  Mikkel Hvid: Fra tanke til tekst : en praktisk guide til skrivehåndværket
  19.1 HVI

  Fra tanke til tekst : en praktisk guide til skrivehåndværket

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:61796193|980|.
  ISBN no.: 
  9788759340080
  Extent: 
  81 sider
  Publisher: 
  Samfundslitteratur
  Audience: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:61796193|260|a
  Available: 
  870970-basis:61796193|980|a
 2. Videnskabelighed trin for trin : manual til udarbejdelse af universitetsopgaver på human-, samfunds- og sundhedsvidenskabeligt grundlag

  • Bog
  Vanessa Sonne-Ragans (f. 1969): Videnskabelighed trin for trin : manual til udarbejdelse af universitetsopgaver på human-, samfunds- og sundhedsvidenskabeligt grundlag
  19.1 SON

  Videnskabelighed trin for trin : manual til udarbejdelse af universitetsopgaver på human-, samfunds- og sundhedsvidenskabeligt grundlag

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  A til Z manual for universitetsstuderende til brug for udarbejdelse af selvstændige og bundne skriftlige opgaver på videnskabeligt niveau. Manualen anviser en retning for, hvordan studerende udvikler en løs idé til et færdigt videnskabeligt produkt. Henvender sig primært til universitetsstuderende, men kan også anvendes af undervisere som en struktur for et undervisningsforløb
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38831526|980|.
  Description: 
  Indhold: Den videnskabelige teori og dens mekanismer ; Den metodiske deduktion ; Den videnskabelige undersøgelse trin for trin ; Kvalifikationsrammen og forskning i metafaglighed
  ISBN no.: 
  9788741279459
  Extent: 
  134 sider
  Publisher: 
  Hans Reitzel
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:38831526|260|a
  Available: 
  870970-basis:38831526|980|a
 3. Kvalitative undersøgelser i læreruddannelsens BA-projekt : inspiration fra praksisnær skoleforskning

  • Bog
  : Kvalitative undersøgelser i læreruddannelsens BA-projekt : inspiration fra praksisnær skoleforskning
  37.17 KVA

  Kvalitative undersøgelser i læreruddannelsens BA-projekt : inspiration fra praksisnær skoleforskning

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Inspiration til hvordan man kan arbejde med at undersøge en lærerfaglig problemstilling til bachelorprojektet. Om hvordan undersøgelsesarbejdet med kvalitative metoder kan se ud i praksis. Med gennemgang af alt lige fra undersøgelsesprocessen og problemformulering til analyse af empiriske data. Henvender sig til lærerstuderende
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:61375546|980|.
  Contributor: 
  Hanne Møller
  Description: 
  Indhold: Bachelorprojektet - en dør til et professionelt virke : en læsevejledning / Hanne Møller ... et al.. Indkredsning af lærerfaglige problemstillinger (Udspændthedsanalyser af litteratur og praksis / Sofie Sauzet. Lektionsstudier til problemformuleringsfasen / Hanne Møller, Charlotte Krog Skott. At spørge og at undersøge - med afsæt i interesse, viden og nysgerrighed / Kristine Kabel). Metodearbejde og produktion af data (Æstetisk inspirerede forskningsmetoder / Mathias Sune Berg, Helle Winther. Om at finde sin plads i klasserummet og samskabe data / Margit Eva Jensen. Metoder til at undersøge digitale teknologiers rolle i skolens praksis / Vibeke Schrøder. Udvikling og brug af observationsskemaer / Annette Søndergaard Gregersen). Analysearbejde (Visuelle etnografiske analysemetoder - fra filmoptagelser til skrevne analyser / Mads Middelboe Rehder, Thilde Emilie Møller. Analyse i flere lag - observation og interview / Sine Penthin Grumløse og Lotte Hedegaard-Sørensen. Analyser af mundtlig kommunikation / Marie Dahl Rasmussen)
  ISBN no.: 
  9788759337431
  Extent: 
  175 sider
  Publisher: 
  Samfundslitteratur
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:61375546|260|a
  Available: 
  870970-basis:61375546|980|a
 4. Skriv opgaver på læreruddannelsen : håndbog i akademisk skrivning og studieteknik

  • Bog
  Marianne Eskebæk Larsen: Skriv opgaver på læreruddannelsen : håndbog i akademisk skrivning og studieteknik
  37.17 SKR

  Skriv opgaver på læreruddannelsen : håndbog i akademisk skrivning og studieteknik

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Studiemetodisk værktøjsbog for lærerstuderende om at få det bedste udbytte af uddannelsen samt kunne skrive akademiske opgaver. Bogen er desuden yderst relevant for undervisere på læreruddannelsen, som skal undervise i studieteknik og akademisk skrivning
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:48729789|980|.
  Description: 
  Indhold: Studieteknik og skriveproces (Fra elev til studerende ; Læsning af fagtekster ; Den gode skriveproces ; Sammen om at lære ; Sammen om at skrive) ; Fra ide til færdig opgave (Problemstilling og problemformulering ; Vejledning ; Informationssøgning og kildehåndtering ; Skriv akademisk ; Skriv metakommunikerende og få sammenhæng i din tekst ; Skriv med empiri ; Skriv med teori ; Skriv argumenterende ; Formalia i din opgave ; Skriv korrekt ; Den mundtlige eksamen ; Sådan bliver dine prøver og opgaver bedømt) ; Læreruddannelsens opgavegenrer (Opgavetyper på læreruddannelsen ; Dele af opgaver i læreruddannelsen ; Bachelorprojektet)
  ISBN no.: 
  9788759332672
  Extent: 
  226 sider
  Publisher: 
  Samfundslitteratur
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:48729789|260|a
  Available: 
  870970-basis:48729789|980|a
 5. Skriv opgaver på socialrådgiveruddannelsen : håndbog i akademisk skrivning og studieteknik

  • Bog
  Marianne Eskebæk Larsen: Skriv opgaver på socialrådgiveruddannelsen : håndbog i akademisk skrivning og studieteknik
  38.407 SKR

  Skriv opgaver på socialrådgiveruddannelsen : håndbog i akademisk skrivning og studieteknik

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Studiemetodisk værktøjsbog for socialrådgiverstuderende om at få det bedste udbytte af uddannelsen samt kunne skrive akademiske opgaver. Bogen er desuden yderst relevant for undervisere på socialrådgiveruddannelsen, som skal undervise i studieteknik og akademisk skrivning
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:48895808|980|.
  Description: 
  Indhold: Studieteknik og skriveproces (Fra elev til studerende ; Læsning af fagtekster ; Den gode skriveproces ; Sammen om at lære ; Sammen om at skrive) ; Fra ide til færdig opgave (Problemstilling og problemformulering ; Vejledning ; Informationssøgning og kildehåndtering ; Skriv akademisk ; Skriv metakommunikerende og få sammenhæng i din tekst ; Skriv med empiri ; Skriv med teori ; Skriv argumenterende ; Litteratur og henvisninger ; Skriv korrekt ; Den mundtlige eksamen ; Sådan bliver dine prøver og opgaver bedømt) ; Socialrådgiveruddannelsens opgavegenrer (Skriftlige stedprøver ; Korte opgaver ; Bachelorprojektet)
  ISBN no.: 
  9788759332665
  Extent: 
  228 sider
  Publisher: 
  Samfundslitteratur
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:48895808|260|a
  Available: 
  870970-basis:48895808|980|a
 6. Genvej til opgaveskrivning

  • Bog
  Anne Holm Nyland: Genvej til opgaveskrivning
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:39053365|980|.
  ISBN no.: 
  9788799671427
  Extent: 
  62 sider
  Publisher: 
  KommuniCare
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:39053365|260|a
  Available: 
  870970-basis:39053365|980|a
 7. Kort & godt om opgaveskrivning

  • Bog
  Annelise Dahlbæk: Kort & godt om opgaveskrivning
  19.1 DAH

  Kort & godt om opgaveskrivning

  2020
  1. udgave, 2. oplag (2022)
  Hvordan skriver man en akademisk opgave, så den lever op til kravene for en videnskabelig tekst?
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:47597943|980|.
  Description: 
  Indhold: Hvorfor er opgaveskrivning vigtig? ; Hvad er opgaveskrivning? ; Hvad er en indledning? ; Hvad er en problemformulering? ; Hvad er metode? ; Hvad er teori- og begrebsafklaring? ; Hvad er en analyse? ; Hvad er en diskussion? ; Hvad er en konklusion? ; Hvad er en perspektivering? ; Hvad er referencer?
  ISBN no.: 
  9788771587678
  Extent: 
  141 sider
  Publisher: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:47597943|260|a
  Available: 
  870970-basis:47597943|980|a
 8. Akademiske fraser til opgaver, projekter og artikler

  • Bog
  Lotte Rienecker, Anne Sofie Jakobsen, Peter Stray Jørgensen: Akademiske fraser til opgaver, projekter og artikler
  19.1 AKA

  Akademiske fraser til opgaver, projekter og artikler

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Præsentation og gennemgang af en stor samling akademiske fraser (formuleringer, vendinger og udtryk) i skemaer og lister, der kan bruges til at binde en teksts forskellige elementer sammen og hjælpe til med at formidle tekstens faglige indhold
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38371339|980|.
  Description: 
  Indhold: Introduktion og teori (Genre, videnskabelighed, elementer, træk og fraser) ; Frasesamling (Fraser til indledning ; Fraser til litteraturgennemgang ; Fraser til teori og begreber ; Fraser til metodeafsnit : metoder, empiri og fremgangsmåde ; Fraser til analyse og resultater ; Fraser til diskussion ; Fraser til konklusion ; Fraser til perspektivering ; Fraser på tværs af afsnit ; Fraser der fremhæver, eller som udtrykker forbehold ; Fraser i argumentation ; Fraser der refererer til kilder ; Fraser til henvisninger til tabeller, diagrammer, illustrationer m.m.)
  ISBN no.: 
  9788759334843
  Extent: 
  147 sider
  Publisher: 
  Samfundslitteratur
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:38371339|260|a
  Available: 
  870970-basis:38371339|980|a
 9. Hvem sagde vejledning?

  • Tidsskriftsartikel

  Hvem sagde vejledning?

  Is part of: Cepra-striben online, Nr. 27 (2021),
  Beskrivelse af hvilke forestillinger vejlederne møder på praksisniveau i første opgavevejledning på stx
  Find it here
  Details
  Available: 
  870971-tsart:39239779|980|.
  Audience: 
  voksenmaterialer
  Available in: 
  Cepra-striben online, Nr. 27 (2021)
  Published: 
  870971-tsart:39239779|260|a
  Available: 
  870971-tsart:39239779|980|a
 10. Computing numerical images of student writing : perspectives from educational research

  • Tidsskriftsartikel
  Find it here
  Details
  Available: 
  870971-tsart:135018953|980|.
  Audience: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, forskningsniveau, voksenmaterialer
  Available in: 
  Skandinaviske sprogstudier online, Vol. 12, no. 1 (2021)
  Published: 
  870971-tsart:135018953|260|a
  Available: 
  870971-tsart:135018953|980|a