term.subject="for undervisere"

Refine your search

Subject
Author
Material type
Language
Year
Source
Set sort order for search result
AvailableAvailable
On loanOn loan
UnavailableUnavailable
Not reservableNot reservable
Results on page:102550
 1. Sygeplejens superhelte : sygeplejeteoretikere der styrker klinisk praksis

  • Bog
  61.701 SYG

  Sygeplejens superhelte : sygeplejeteoretikere der styrker klinisk praksis

  2021
  1. udgave, 2. oplag (2021)
  Belysning af sygeplejeteoriens rødder og fortsatte relevans i klinisk sammenhæng. Henvender sig til sygeplejestuderende på grunduddannelsen samt deres undervisere i den teoretiske undervisning og deres vejledere i klinisk praksis
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38667017|980|.
  Contributor: 
  Morten Visby, Bente Martinsen (f. 1966-08-27), Pia Dreyer, Annelise Norlyk
  Description: 
  Indhold: Marit Kirkevold: Sygeplejeteoriens evige aktualitet. Kari Martinsen: Min rejse med Løgstrup - i filosofi og sygepleje. Med Lifeworld-led care i en akutafdeling / af Hanne Mørkenborg Bové og Annelise Norlyk. Med Benner på neurologisk afdeling / af Anita Haahr og Bente Martinsen. Med Meleis på ungeklinik / af Mette Spliid Ludvigsen og Liv Fegran. Med Fundamentals of Care i sygeplejerskeuddannelsen / af Rikke Brændgaard Sørensen, Helle Kronborg Krogsgaard og Siri Lygum Voldbjerg. Med Martinsen på medicinsk afdeling / af Sine Maria Herholdt-Lomholdt og Charlotte Delmar. Med Henderson på intensiv / af Pia Dreyer og Britta Schmidt. Med Orem i et tværsektorielt patientforløb / af Annelise Norlyk og Malene Beck. Fra viden til teori : sygeplejeteorier i historisk perspektiv / af Kirsten Beedholm og Kirsten Frederiksen
  ISBN no.: 
  9788762819962
  Extent: 
  213 sider
  Publisher: 
  Munksgaard
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:38667017|260|a
  Available: 
  870970-basis:38667017|980|a
 2. Menneskets sorg : et vilkår i forandring

  • Bog
  13.17 MEN

  Menneskets sorg : et vilkår i forandring

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Belyser forskellige perspektiver på sorg og de kulturelle rammer som sorg udspiller sig inden for i vores tid. Omdrejningspunktet er tabet af en signifikant anden som en forælder, et barn, en ven eller en ægtefælle
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:61896902|980|.
  Contributor: 
  Ignacio Brescó, Anders Petersen (f. 1973-07-31), Svend Brinkmann
  Description: 
  Indhold: Sorg i samfundsvidenskabelige perspektiver (Sorg i historisk perspektiv : hundrede års sorgteoretiske udviklingslinjer / Ester Holte Kofod. Sorg og prolonged grief disorder i et sociologisk perspektiv / Peter Clement Lund. Sorg i samtidsdiagnostisk perspektiv / Michael Hviid Jacobsen, Anders Petersen. Sorgens normativitet : at sørge i en lykkekultur / Ester Holte Kofod, Svend Brinkmann). Sorg i psykologiske perspektiver (Forældretab i unge liv : et eksistentielt udviklingsperspektiv på sorg som en kritisk overgang / Ditte Winther-Lindqvist. Sorg - det umuliges kunst / Svend Brinkmann. "Hvem er jeg nu?" : om sorgen efter tabet af en livspartner / Alfred Bordado Sköld. Terapeutiske perspektiver / Maja O'Connor, Lene Larsen. Sorg i et institutionelt perspektiv : sorggrupperi i de danske skoler / Anne Suhr). Sorg i humanvidenskabelige perspektiver (Krop og sorg : om kropshukommelsens betydning for relationen til den afdøde / Allan Køster. Kollektiv sorg : sorgritualer, politik og mindesmærker / Brady Wagoner, Ignacio Brescó. Sorgens slotte i den danske samtidslitteratur / Mikkel Krause Frantzen. At dekolonisere sorg : den kulturelle psykologiske formidling af sorg og den æstetiske oplevelses rolle / Luca Tateo). Sorg i diagnostisk perspektiv (Kliniske og diagnostiske perspektiver på sorg / Maja O'Connor. Sorgdiagnosen på (over)arbejde / Andersen Petersen, John Brodersen, Niels Saxtrup)
  ISBN no.: 
  9788772047263
  Extent: 
  383 sider
  Publisher: 
  Klim
  Audience: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:61896902|260|a
  Available: 
  870970-basis:61896902|980|a
 3. Leg & litteratur

  • Bog
  80.8 LEG

  Leg & litteratur

  2021
  1. oplag (2021)
  Litterære processer anskuet i et legeperspektiv og vice versa. Bogen behandler problemstillinger inden for (lege-)kultur og medier, kreativ og faglig skrivning, didaktik og pædagogik, litteratur og andre kunstneriske udtryk. Henvender sig til forskere, undervisere og studerende inden for kultur- og uddannelsesforskning på universiteter og professionsuddannelser
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38931849|980|.
  Contributor: 
  Syddansk Universitet, Herdis Toft, Karin Esmann Knudsen
  Description: 
  Indhold: Leg & litteratur - et krydsfelt ; Æstetisk filosofi / Karin Esmann Knudsen og Herdis Toft. Louis Jensen: Nogle notater om leg og litteratur. Legeprocesser (Helle Hovgaard Jørgensen: Den kontrære legekraft. Herdis Toft: Leg som rytmisk assemblage. Sara Mosberg Iversen: Et opgør med den kronologiserede leg). Æstetiske processer i institutioner (Henriette Blomgren: Legelommer i børnehaven. Anke Piekut: Ustyrlig skrivning i en styret kontekst. Trisse Gejl: "Jeg åbner et æbletræ, jeg ved, der var et hus engang"). Kunstneriske processer (Ulla Kallenbach: Tilfældighedens spil og kreativitetens kaos. Maja Lucas: Den inkompetente forfatter. Marie Silkeberg: Belysningar. Karin Esmann Knudsen: Havetid. Jens Blendstrup: Epilog - metaFARmosa)
  ISBN no.: 
  9788740832716
  Extent: 
  333 sider
  Publisher: 
  Syddansk Universitetsforlag
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:38931849|260|a
  Available: 
  870970-basis:38931849|980|a
 4. Det vundne sekund : om øjebliksfacilitering

  • Bog
  60.1 BAK

  Det vundne sekund : om øjebliksfacilitering

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Giver en ny forståelse af faciliteringens væsen og facilitatorens rolle. Det er en bog til alle, der har med facilitering, mødeledelse og proceskonsultation at gøre: konsulenter, ledere, projektledere, koordinatorer, undervisere og andre fagprofessionelle
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:61705872|980|.
  Description: 
  Indhold: Hen over faciliteringen ; Ind i øjeblikket ; Mod øjebliksfacilitatoren ; Rundt om vejen at gå ; Hjælp udefra ; Godt ud af situationerne
  ISBN no.: 
  9788771589528
  Extent: 
  163 sider
  Publisher: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Audience: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:61705872|260|a
  Available: 
  870970-basis:61705872|980|a
 5. Præstationskultur

  • Bog
  37.31 PRÆ

  Præstationskultur

  2021
  1. oplag (2021)
  Denne bog tager pulsen på præstationskulturen i og udenfor skolen og viser undervisere, hvorledes de bedst kan være med til at hjælpe de unge med at modvirke de negative sider af præstationskulturen. For undervisere samt lærerstuderende
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:39319373|980|.
  Contributor: 
  Danmarks Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening
  Description: 
  Indholdsfortegnelse: En Diagnose af samtiden ; De mange præstationsarenaer ; Skolens rolle ; En kultur af præstationer ; Fra frihed til tvang ; Præstationsfrigørende rum ; Anders og Søren anbefaler
  ISBN no.: 
  9788772195353
  Extent: 
  71 sider
  Publisher: 
  Aarhus Universitetsforlag, Danmarks Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:39319373|260|a
  Available: 
  870970-basis:39319373|980|a
 6. Podcast i skolen : håndbog i elevproduktion

  • Bog
  37.14778 KOU

  Podcast i skolen : håndbog i elevproduktion

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Praksisorienteret håndbog som trin for trin viser, hvorledes man kan undervise grundskolens elever fra 4. klasse og opefter i medieformen podcast. Bogen har især relevans for lærere i grundskolen og lærerstuderende, men kan også anvendes af undervisere på ungdoms- og voksenuddannelser
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38816403|980|.
  Description: 
  Hertil findes supplerende materiale på bogens hjemmeside
  ISBN no.: 
  9788750055617
  Extent: 
  151 sider
  Publisher: 
  Akademisk Forlag
  Audience: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:38816403|260|a
  Available: 
  870970-basis:38816403|980|a
 7. Find dig i organisationen : tanker om det som er i og imellem os

  • Bog
  60.1 RAS

  Find dig i organisationen : tanker om det som er i og imellem os

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Virksomheder betragtes som et socialt system. Det undersøges, hvad der sker i organisationer, i samarbejdet mellem grupper, internt i grupper, lederens personlighed og hvad der kræves for at kunne lede. For studerende og undervisere på diplom og masterniveau samt organisationspsykologer og proceskonsulenter
  Series: 
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38926535|980|.
  Description: 
  Indhold: Sociale systemer ; Organisation ; Membranen og organisationen ; Forskellige organisationer ; Psykodynamiske processer og ændringer ; Grupper, samspil og samarbejde ; Gruppens identitet og dynamik ; Lederen
  ISBN no.: 
  9788702308532
  Extent: 
  223 sider
  Publisher: 
  Hans Reitzel
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:38926535|260|a
  Available: 
  870970-basis:38926535|980|a
 8. Kort & godt om kompetenceudvikling

  • Bog
  Jonas Sprogøe, Micki Sonne Kaa Sunesen: Kort & godt om kompetenceudvikling
  60.132 KOR

  Kort & godt om kompetenceudvikling

  2021
  1. udgave, 2. oplag (2022)
  Giver et overblik til alle, der søger svar på komplekse spørgsmål om kompetenceudvikling i professionelle og arbejdsmæssige sammenhænge. Bygger bro mellem teori og praksis og præsenterer en model, som kan bruges, når man skal starte og facilitere dialog og refleksion i en medarbejder- eller ledergruppe i arbejdet med kompetenceudvikling
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38921207|980|.
  Description: 
  Indhold: Kompetence - hvad er det? ; Kompetenceudvikling - hvad er det? ; Kompetenceudvikling og den lærende organisation ; Professionelle læringsfællesskaber og aktionslæring ; Aktionsforskning, professionelles læring og kompetenceudvikling ; Innovation og kompetenceudvikling ; Måling af kompetenceudvikling ; Strategisk kompetenceudvikling
  ISBN no.: 
  9788771588088
  Extent: 
  149 sider
  Publisher: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Audience: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:38921207|260|a
  Available: 
  870970-basis:38921207|980|a
 9. Æstetisk lederskab : kollektiv læring i praksis

  • Bog
  60.1 HEL

  Æstetisk lederskab : kollektiv læring i praksis

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Der gives indsigt i, hvordan man gennem nye læringsmetoder kan arbejde med at skabe forandringer. Æstetisk lederskab er indeholdt i de nye læringsmetoder, som skaber muligheder for at aktivere organisationens potentialer. Ved at organisere læring i hverdagen og på lederuddannelser som sammenhængende aktiviteter, kan ledere ændre deres praksis
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38690558|980|.
  Description: 
  Bygger på hendes ph.d.-afhandling, Copenhagen Business School, 2018, Indhold: Den nødvendige forandring i ledelse ; Læringsdesign baseret på æstetisk performance ; Kollektiv læring i praksis ; Æstetisk performance og læring i undervisning ; Fokus på intervention gennem krop og æstestik ; Perspektiver
  ISBN no.: 
  9788771583045
  Extent: 
  152 sider
  Publisher: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:38690558|260|a
  Available: 
  870970-basis:38690558|980|a
 10. Visionsledelse : sådan skaber du en klar og meningsfuld retning for din organisation

  • Bog
  60.1 QVI

  Visionsledelse : sådan skaber du en klar og meningsfuld retning for din organisation

  2021
  1. udgave, 2. oplag (2022)
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38718789|980|.
  Description: 
  Indhold: Visionsledelsesbegrebet og de danske offentlige lederes udøvelse af visionsledelse ; Formulér visionen : sæt den overordnede retning ; Formidl visionen : tydeliggør forbindelsen mellem vision og arbejdsopgaver ; Formidl visionen : vær en aktiv, dialogisk, nærværende og rosende visionsleder ; Formidl visionen : tydeliggør dens vigtighed og meningsfuldhed ; Fasthold visionen : stå fast på din organisations vision ; Forandr visionen : led din organisation i en ny retning ; Kom godt i gang med at formulere, formidle og fastholde en vision for din organisation
  ISBN no.: 
  9788702316629
  Extent: 
  218 sider
  Publisher: 
  Hans Reitzel
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:38718789|260|a
  Available: 
  870970-basis:38718789|980|a