term.subject="for sundhedsfaglig uddannelse"

Refine your search

Subject
Author
Material type
Language
Year
Source
Set sort order for search result
AvailableAvailable
On loanOn loan
UnavailableUnavailable
Not reservableNot reservable
Results on page:102550
 1. Videnskabsteori : en grundbog

  • Bog
  Jacob Birkler: Videnskabsteori : en grundbog
  19.01 BIR

  Videnskabsteori : en grundbog

  2021
  2. udgave, 2. oplag (2022)
  Med eksempler fra sundhedsvæsenet gennemgås de centrale videnskabsteoretiske retninger, herunder positivisme, hermeneutik og fænomenologi, og af de væsentligste videnskabsteoretiske nøgleord, f.eks. sandhed, begrundelse, objektivitet og forståelse
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38926462|980|.
  ISBN no.: 
  9788702326116
  Extent: 
  178 sider
  Publisher: 
  Munksgaard
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:38926462|260|a
  Available: 
  870970-basis:38926462|980|a
 2. Kompendium i reproduktion og endokrinologi

  • Bog
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:62341335|980|.
  Description: 
  Indhold: Hormoner generelt ; Hypothalamus og hypofyse ; Growth (vækst) hormone og insulin like growth factor 1 (IGF-1) ; Gl. thyroidea ; Binyrebark ; Binyremarv ; Pancreas ; Calcium og fosfat metabolisme ; Appetit og fedme ; Føtale sex differentiering ; Mandlige kønshormoner ; Kvindelige kønshormoner ; Graviditet, fødsel og amning ; Neurohypofysen
  ISBN no.: 
  9788771731293
  Extent: 
  94 sider
  Publisher: 
  Kompendieforlaget
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:62341335|260|a
  Available: 
  870970-basis:62341335|980|a
 3. Evidensbaseret praksis : forskning, brugerperspektiv, praksisviden

  • Bog
  38.401 EVI

  Evidensbaseret praksis : forskning, brugerperspektiv, praksisviden

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Samlet indføring i evidensbaseret praksis inden for de social- og sundhedsfaglige professioner. For undervisere og studerende på de social- og sundhedsfaglige uddannelser
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38915851|980|.
  Contributor: 
  Hanne Peoples, Hanne Kaae Kristensen
  Description: 
  EBP: Evidensbaseret praksis, Indhold: Evidensbaseret praksis - den historiske udvikling og centrale begreber / af Hanne Kaae Kristensen & Lisbeth Rosenbek Minet. Borgerperspektiver i evidensbaseret praksis / af Hanne Peoples & Alice Ørts Hansen. Professionelles praksisviden, herunder klinisk ræsonnering / af Tonny Jæger Pedersen & Hanne Kaae Kristensen. Systematisk litteratursøgning af videnskabelige artikler / af Stina Meyer Larsen & Anne-Marie Fiala Carlsen. At udarbejde en CAT baseret på kvantitativ eller kvalitativ forskning / af Stina Meyer Larsen & Hanne Peoples. At integrere forskningsbaseret viden baseret på kvantitative forskningsmetoder i praksis / af Palle Larsen & Tonny Jæger Pedersen. At integrere forskningsbaseret viden baseret på kvalitative forskningsmetoder i praksis / af Hanne Peoples & Hanne Kaae Kristensen. Implementering af EBP i uddannelsesregi / af Hanne Kaae Kristensen & Alice Ørts Hansen. Implementering af EBP i praksis / af Lisbeth Rosenbek Minet & Kamilla Kielsgaard
  ISBN no.: 
  9788762820043
  Extent: 
  274 sider
  Publisher: 
  Munksgaard
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:38915851|260|a
  Available: 
  870970-basis:38915851|980|a
 4. Kommunikation - for sundhedsprofessionelle

  • Bog
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:39114224|980|.
  Contributor: 
  Vibe Hjelholt Baker, Kim Jørgensen (f. 1965-07-03)
  Description: 
  Indhold: Kommunikation i et humanistisk perspektiv (Kommunikation i sundhedsvæsenet / Kim Jørgensen. Dialog og forståelse / Anita Naemi Holm, Regner Birkelund. Kommunikation i korte kontakter / Lone Jørgensen. Anvendelse af teknologiske løsninger i den sundhedsprofessionelle kommunikation / Trine Ungermann Fredskild. Den professionelle relation / Rikke Jørgensen, Birgitte Hansson). Metoder og modeller til den sundhedsprofessionelle kommunikation (Aktiv lytning, spørgsmål og gensvar / Kim Jørgensen. Kommunikation i akutte situationer / Anne Orholm Nielsen. Organiseret kommunikation i sygehusvæsenet : et praksis og diskursanalytisk perspektiv / Anders Horsbøl. Den fænomenologisk-eksistentielle samtale / Bent Falk. Kommunikation og klinisk lederskab / Marianne Eilsø Munksgaard. Åben dialog som kommunikativ tilgang bag lukkede døre ved en psykiatrisk afdeling / Bengt Karlsson, Ritva Jacobsen, Jorunn Sørgård. Fortællingens sprog / Lisa Dahlager, Christel Trøstrup. Patientinddragelse i en sundhedsprofessionel kontekst / Kim Jørgensen. Fælles beslutningstagning / Charlotte Bredahl Jacobsen, Vibe Hjelholt Baker. Den forebyggende og motiverende samtale / Dea Kehler. Den interkulturelle samtale / Iben Jensen. Den sundspædagogiske dialog med forældre, børn og unge / Ulla Houborg)
  ISBN no.: 
  9788712060178
  Extent: 
  316 sider
  Publisher: 
  Gad
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:39114224|260|a
  Available: 
  870970-basis:39114224|980|a
 5. Kultur for sundhedsprofessionelle

  • Bog
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:39498693|980|.
  Contributor: 
  Hanne Bess Boelsbjerg, Hanne Bess Boelsbjerg, Mathilde Meedom Hermansen
  Description: 
  Indhold:: Kultur i en sundhedsprofessionel kontekst / Mette Terp Høybye, Tine Tjørnhøj-Thomsen. Dannelse af professionsidentitet i en arbejdskultur på medicinsk afsnit / Carsten Juul Jensen. Det multikulturelle samfund / Peter Hervik. Racialisering af forskellighed / Lamies Nassri, Peter Hervik. Migration og sundhed / Hanne Winther Frederiksen. Kulturelle forståelser af krop, sygdom og død / Hanne Bess Boelsbjerg. Familien som kulturel enhed / Mathilde Meedom Hermansen. Kulturmøder i sundhedsvæsenet / Dorthe Susanne Nielsen, Morten Sodemann. Kulturmøder i sundhedssektoren: Tolkens perspektiv / Salah El-Matari. Kulturelle kompetencer - i mødet mellem mennesker / Hanne Bess Boelsbjerg, Mathilde Meedom Hermansen
  ISBN no.: 
  9788712059547
  Extent: 
  214 sider
  Publisher: 
  Gad
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:39498693|260|a
  Available: 
  870970-basis:39498693|980|a
 6. Sygepleje i det nære sundhedsvæsen

  • Bog
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:62142367|980|.
  Contributor: 
  Malene Beck, Ulla Skjødt (f. 1960), Inge Jekes (f. 1960)
  Description: 
  Indhold: Den organisatoriske rammesætning for sygepleje i kommunerne (Fra landsygepleje til sygepleje i det nære sundhedsvæsen / Ulla Skjødt. Standardisering som redskab i organiseringen af sygepleje i det nære sundhedsvæsen / Ulla Skjødt. Lovgivning som ramme for den kommunale sygepleje / Inge Jekes. Værgemål, fremtidsfuldmagter og magtanvendelse / Kent Kristensen). Ledelse og koordinering af borgerens sygdomsforløb med respekt for borgeren som menneske (Ledelse og koordinering af sygeplejen til borgere i det nære sundhedsvæsen / Inge Jekes. Det tværsektorielle samarbejde : en udfordring i det nære sundhedsvæsen / Ditte Høgsgaard. Individuel og organisatorisk læring i praksis / Jonas Sprogøe). Sygepleje mellem brugerorientering og den svækkede borger (Telemedicinsk sygepleje / Anne Dichmann Sorknæs. Selvbestemmelse og selvansvarlighed for borgeren / Annie Petrea Gissing. Om at være nær pårørende til et menneske med demens / Kirsten Teglgaard Lund. Frivillighed i det nære sundhedsvæsen / Ditte Marie Popp Mathiesen). Klinisk sygepleje i det nære sundhedsvæsen i samspil med borgeren (Sygepleje og koordinering i det nære sundhedsvæsen, når demens bliver en del af livet / Lotta Bojesen. Sygepleje til borgere med livslang sygdom : perspektiver på sundhedsfremme og forebyggelse / Grete Bækgaard Thomsen. Tidlig opsporing og akut sygepleje i det nære sundhedsvæsen / Inge Jekes. Æstetiske måltider i eget hjem : hjemmesygeplejerskens stemningsbærende rolle / Malene Beck, Vibeke Østergaard Steenfeldt, Jette Lind. Palliation : lindrende sygepleje i borgerens eget hjem / Vibeke Østergaard Steenfeldt, Malene Marianne Elrond)
  ISBN no.: 
  9788712066491
  Extent: 
  335 sider
  Publisher: 
  Gad
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:62142367|260|a
  Available: 
  870970-basis:62142367|980|a
 7. Kompendium i lungefysiologi

  • Bog
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:62617136|980|.
  Description: 
  Indhold: Vigtigste forkortelser og normalværdier inden for lungefysiologien ; Introduktion - det pulmonale og systemiske kredsløb ; Lungevolumener og -kapaciteter ; Luftens vej til alveolerne ; Respirationsmekanik ; Den pulmonale modstand ; Diffusionen over alveolemembranen ; Transport af O₂ og CO₂ i kroppen ; Ventilation og perfusion ; Syrebaseforstyrrelser ; Kontrol af respirationen ; Respirationen under stress ; Lunge patofysiologi ; Formelsamling
  ISBN no.: 
  9788771731279
  Extent: 
  103 sider
  Publisher: 
  Kompendieforlaget
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:62617136|260|a
  Available: 
  870970-basis:62617136|980|a
 8. Refleksion og refleksivitet i sygepleje

  • Bog
  Marianne Eg, Susanne Friis Søndergaard: Refleksion og refleksivitet i sygepleje
  61.701 REF

  Refleksion og refleksivitet i sygepleje

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Bogen beskriver hvad det vil sige at kunne reflektere og forholde sig refleksivt til sygeplejepraksis. Med metoder og modeller til hvordan man arbejder med både skriftlig og mundtlig refleksion samt ideer til hvordan man bruger refleksivitet i praksis
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:61348689|980|.
  Description: 
  Indhold: Refleksion (Erkendelsens udvikling ; Perspektiver på refleksion ; Hvorfor refleksion i sygeplejerskens virksomhed? ; Udvalgte teorier om refleksion ; Refleksion som mål og middel ; Refleksionsmodeller og metoder ; Den skriftlige refleksion) ; Refleksivitet (Hvad er refleksivitet? ; Refleksivitet i forskellige sammenhænge ; Refleksivitet i anvendelse)
  ISBN no.: 
  9788759336489
  Extent: 
  126 sider
  Publisher: 
  Samfundslitteratur
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:61348689|260|a
  Available: 
  870970-basis:61348689|980|a
 9. Etik - dilemmaer

  • Bog
  61.01 BIR

  Etik - dilemmaer

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Beskrivelse af de mange etiske dilemmaer sundhedsprofessionellse kan møde i klinisk sammenhæng. Dilemmaerne kan både være specifikke for forskellige fag, men kan også gå på tværs af fag og specialer. Bogen henvender sig især til studerende på sundhedsfaglige uddannelser
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:39045567|980|.
  Description: 
  Indhold: Dilemmaer i sundhedsvæsenet ; Dilemmaer på tværs af fag og specialer ; Assisteret reproduktion ; Provokeret abort ; Ved livets begyndelse ; Ved livets afslutning ; Organdonation og organtransplantation ; Teknologisk patientkontakt ; Dilemmaer knyttet til udvalgte patientgrupper
  ISBN no.: 
  9788702309201
  Extent: 
  237 sider
  Publisher: 
  Munksgaard
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:39045567|260|a
  Available: 
  870970-basis:39045567|980|a
 10. Ergonomi : forflytnings- og arbejdsteknik

  • Bog
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38722158|980|.
  Description: 
  Indhold: Kræfter og biomekanik (Kræfter og biomekanik) ; Bevægeapparatet (Støtte- og muskelvæv ; Lænd, nakke og skulder ; Arbejdets udførelse - arbejdsteknik ; Træningsprincipper og øvelser) ; Forflytningsteknik (Dataindsamling og -analyse ; Kommunikation ved forflytning o.l. ; Naturlige bevægelsesmønstre) ; Hjælpemidler (Hjælpemidler til bevægelse og stillingsskift ; Hjælpemidler til lejring) ; Patientens individuelle behov (Tryksår ; Apopleksi og anden akut opstået fokal hjerneskade) ; Idéer, løsningsforslag - og nødsituationer (Udvalgte sygeplejehandlinger ; Udvalgte radiografhandlinger ; Nødsituationer)
  ISBN no.: 
  9788762819467
  Extent: 
  408 sider
  Publisher: 
  Munksgaard
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Published: 
  870970-basis:38722158|260|a
  Available: 
  870970-basis:38722158|980|a