VIVE

Link til hjemmesiden: vive.dk
Fri adgang.

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd blev oprettet den 1. juli 2017 efter en fusion mellem SFI og KORA og er en uafhængig statslig institution under Økonomi- og Indenrigsministeriet.

VIVE står for Viden til Velfærd. Centeret leverer viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor.