Sundhedsstyrelsen

Link til hjemmesiden: sst.dk
Fri adgang

Sundhedsstyrelsen er den øverste sundhedsfaglige myndighed i Danmark. Styrelsens hovedopgaver er sundhedsfremme, forebyggelse og sygdomsbehandling, og der udarbejdes og publiceres mange rapporter, statistikker og pjecer inden for alle sundhedsfaglige områder, fra ernæring og fysisk aktivitet til kønsidentitet og migranters sundhed og videre til KOL, diabetes og kræft.