Hvordan bruges hjemmesiden?

Få hjælp til at bruge hjemmesiden

Videovejledninger

Her er en video, der kort fortæller om de basale ting du skal vide, for at kunne bruge bibliotekets hjemmeside: Biblioteket - en introduktion

Her er en video, der giver en introduktion til, hvordan du kan lave en god, basal søgning på bibliotekets hjemmeside: Den gode søgning

Hurtigt i gang med søgninger:

I søgefeltet øverst kan man søge på forskellige måder.

Man kan lave en hurtig usystematisk søgning, hvor du kun søger på de umiddelbare ord dit emne handler om, fx Kommunikation organisation, eller du kan lave en mere systemetisk fritekstsøgning med overvejelser omkring emneord og måske nogle synonymer (nøglebegreber ud fra din evt. problemformulering).

Man kan også oversætte til kliniske begreber eller engelske termer via Gyldendals røde ordbog, som der er adgang til her på siden.

Desuden kan du søge ved hjælp af trunkering * (en stjerne du sætter efter ordets stamme), så du får alle relevante endelser med, fx Fysioterap*.

Sluttelig vil en frasesøgning med " " give dig et resultat, hvor søgetermen forekommer nøjagtig som skrevet, fx ”Physial therapy”.

 

 

Søgning på hjemmesiden

På bibliotekets hjemmeside søger du på tværs af forskellige datakilder.
Du har tre valgmuligheder:

 • Søg i Bøger og danske artikler - her søger du i bibliotekets materialer (bøger, film, projekter) og på danske artikler
 • Søg på Hjemmesiden - her søger du på selve hjemmesiden
 • Søg i Udenlandske artikler - her søger du på litteratur i elektronisk form. Hovedsagelig udenlandske artikler. En del i fuldtekst.
   

Hvad er en trunkering?

Skriv dine søgeord i søgefeltet. Det kan være titel, forfatter, emneord eller isbn-nr. Du kan skrive flere ord.

Du kan søge på et ords forskellige endelser.
Det kalder man en trunkering. Man bruger en * til at trunkere med.
En søgning på "sygepleje*" finder alle de ord, der begynder med sygepleje:

 • sygepleje
 • sygeplejerske
 • sygeplejeteori
   
Kan man afgrænse sin søgning?

Du kan begrænse dit søgeresultat ved at bruge mulighederne i venstre side.
Du kan afgrænse på for eksempel forfatter, materiale, udgivelsesår, emne og sprog. 
Afgrænsninger kan slås til og fra.

Hvordan læser du dit søgeresultat?

Ud for hver titel i dit søgereultat, er der et lille ikon. Det fortæller dig hvilken type materiale, det er.
Du kan også på farven se, om materialet er hjemme eller udlånt.

Hvor finder du materialet?

Materialerne er opstillet i et systematisk talsystem på hylderne.
For eksempel 99.4 eller 38.45. Det ser du øverst lige inden titlen.

Du kan se hvilke af bibliotekets afdelinger, der har materialet - og om det er hjemme - ved at klikke på "Find den her"
Du kan reservere materialet ved at klikke på "Reserver".
Du skal indtaste dit cpr.-nr. og din pinkode. Din pinkode er de sidste 4 tal i det cpr.nr.

Videovejledning: Materialer på biblioteket - hvordan finder jeg dem på hylden?

 

Sådan søger du udenlandske  artikler

Hvis du vil søge efter udenlandske artikler, skal du vælge fanebladet "Søg Udenlandske artikler".
Indtast dine søgeord i søgefeltet. Da de fleste e-artikler er på engelsk, skal du bruge engelske søgeord
.

Du kan befgrænse dit søgeresultat ved hjælp af mulighederne i ventre side af søgebilledet.
Du kan afgrænse på for eksempel forfatter, emneord, udgivelsesår, emne og sprog. 
Et afgrænsning kan altid slås fra eller til.

Hvordan får du fat i artiklen?

Klik på artiklens titel.
Der åbner sig en side, hvor du kan se, om der er fuldtekstadgang til artiklen
.

Er der ikke fuldtekstadgang til artiklen, kan du bestille den via biblioteket.

 • Klik på "Bestil artikel via Biblioteket"
 • Udfyld den formular, der åbner sig
 • Husk at udfylde, alle felter markeret med "*"

Videovejledning: Danske artikler - hvordan får du fat i dem?