Søgeprocessen

En velforberedt søgeproces er metodisk og består af elementerne:

Hvorfor brainstorme?
I begyndelsen af søgeprocessen er det vigtigt, at du er meget bred i din tilgang til dit emne. Ordsky

Derfor er en brainstorm en god metode, til at få input til din søgeprofil.

I en brainstorm skal du være fordomsfri og associerende. Husk at skrive tanker og ord ned.
Eventuelt i et mindmap.

 
 • Hvad ved du allerede om emnet?
 • Afsøg eventuelt emnet i oversigtslitteratur. For eksempel leksika, kapitler i lærebøger,
  oversigtsartikler, faktalink med flere
 • Analysér din problemstilling. Se den fra flere sider og formuler aspekter
  (for eksempel diabetes, forebyggelse, overvægt)
 • Tænk i synonymer (diabetes/sukkersyge - overvægt/fedme/tykke)
 • Stil spørgsmål med hvem, hvad, hvor, hvornår, hvilke, hvorfor, hvordan og hvor længe?

 

Hvad er en søgeprofil?
Søgeprofilen indeholder de søgeord (emneord og fraser), der beskriver det emne du arbejder med.

 

Hvordan finder du så de rigtige søgeord?
Du formulerer dine søgeord og begreber ud fra din brainstorm og din problemformulering.
I forhold til de valgte ord og begreber skal du:

 • overveje hvilke synonymer du bør medtage
 • vurdere om dit emne er for bredt/smalt (for få eller mange hits)
 • analysere dine søgeord:
  • indkredse dit hovedemne
  • overveje din synsvinkel (fagprofessionel, bruger- eller samfundsmæssig)
  • finde relevante kombinationer af dine søgeord - brug bloksøgning som værktøj

Når du har udarbejdet din søgeprofil, er du klar til - med den i hånden - at forholde dig til hvor du skal søge.

 


Hvad er en søgestrategi?
En søgestrategi beskriver dit valg af ressourcer og afgrænsninger.
Derfor skal du:

1. udvælge relevante ressourcer (søgeværktøjer, fagspecifikke baser, opslagsværker)
2. overveje om kilderne skal være danske eller udenlandske
3. vælge de sprog du kan læse
4. formulere dine søgeord på de sprog du kan læse
5. overveje afgrænsning af dit emne:
- geografisk
- tidsmæssigt
- i forhold til informationstype:
- samlet oversigt over emnet (bøger eller reviewartikler)
- præsentation af den nyeste forskning (artikler i videnskabelige tidsskrifter)
- holdninger, kommentarer eller anmeldelser (avisartikler, artikler i fagtidsskrifter)
6. beslutte hvor hurtigt, du behøver materialet af hensyn til din tidsfrist

En søgeprotokol kan være et godt værktøj, til at guide dig igennem disse overvejelser.

 

Skriftliggørelse
På nogle uddannelser er det et formkrav til en opgave, at man skriftliggør den fremgangsmåde
man har benyttet i sin søgeproces.

Skriftliggørelsens formål er:

 • at skabe klarhed over søgeprocessen
 • at dokumentere hvilke søgeord du har anvendt
 • at dokumentere hvilke baser og kilder du har anvendt
 • at dokumentere hvilke valg og afgrænsninger du har foretaget

Ved hjælp af en søgeprotokol, kan du skrifteliggøre din søgeproces.

 

Brug forskellige søgemetoder i din søgeproces:

 • Usystematisk søgning
  Tilfældig søgning eller fritekstsøgning (Google-søgning)
 • Systematisk søgning
  Du tager udgangspunkt i din søgeprofil og lægger en strategi for søgningen
 • Emnesøgning
  Du søger ved hjælp af kontrollerede emneord (PubMed, Cinahl)
 • Kædesøgning
  Den ene kilde fører til den anden. Du bruger litteraturlisten eller referencerne fra én eller flere primærkilder.
  Jo længere kæden er, jo ældre bliver kilderne
 • Spørg din bibliotekar, din vejleder eller en ekspert på området

I praksis bruger man ofte alle metoder. Men helst skal den systematiske metode være den altovervejende.