Kriminalforsorgen

Link til hjemmesiden: Kriminalforsorgen

Fri adgang

Kriminalforsorgen dokumenterer deres mange indsatser i rapporter, publikationer og årlige statistikker, og deltager derudover i forsknings- og udviklingsprojekter.