Kildekritik

Intro
Hurtig tjekliste
VAKS - til kvalitative studier
CASP - til kvalitative og kvantitative studier
Center for kliniske retningslinjer - til kvantitative studier
McMaster - til kvalitative og kvantitative studier
Få flere tip om kildekritik

 

Intro

Kildekritik handler om at kunne vurdere en kildes kvalitet.

Kilder kan være:

    på tryk (artikler, bøger)
    steder på nettet
    AV-material (film)
    mundtlige (interviews)

Der findes forskellige tjeklister man kan kan bruge, afhængigt af undersøgelsens type, primært om det er et kvalitativ eller kvantitativt studie. Vi har samlet en række forskellige tjeklister nedenfor.

Her er en video om begrebet forskning, som indbefatter både kvalitative og kvantitative kilder 
Videovejledning: Forskning - Hvad er det

 

Hurtig tjekliste

Forfatteren
Er forfatteren fagmand på området?
Har vedkommende skrevet andet om emnet?
Tilhører han/hun en bestemt skole eller retning indenfor sit fag?

Udgiveren
Er kilden udkommet på et anerkendt forlag eller i et fagligt anerkendt tidsskrift? Så er kilden vurderet og fundet egnet til udgivelse.
Er kilden udgivet af en forening eller organisation, der søger at fremme bestemte holdninger eller interesser?
Er kilden udgivet eller sponsoreret af et kommercielt firma?
Har forfatteren selv udgivet kilden? Så har ingen andre sandsynligvis villet udgive den.

Aktualiteten
Hvor gammel er kilden? Jo ældre en kilde er, jo mindre inddrages den nyeste forskning om emnet.
Er det nyeste udgave af kilden?

Henvisninger
Henviser kilden til andre kilder om emnet?
Er der få eller ingen henvisninger kunne det tyde på, at forfatteren ikke har kendskab til forskning på området.
Er der en referenceliste
?

 

VAKS - til kvalitative studier

VAKS er et redskab til at bedømme videnskabelige artikler baseret på kvalitative metoder i en sundhedsfaglig kontekst. Guiden er målrettet videnskabelige artikler baseret på interview eller observationsstudier og er designet til at skabe overblik over styrker og svagheder ved en videnskabelig forskningsartikel. VAKS er udviklet af Dasys - læs mere her.

Download VAKS her.

 

CASP - til kvalitative og kvantitative studier

CASP-tjeklister (Critical Appraisal Skills Programme) er udarbejdet af National Health Service i England (NHS). Tjeklisterne kan benyttes til både kvantitative og kvalitative artikler, og består af otte kritiske vurderingsværktøjer.

CASP-checklisterne findes til print og i elektronisk udgave: CASP. HUSK at downloade det elektroniske skema inden du udfylder det.
En arbejdsgruppe på OUH har oversat checklisterne til dansk her: danske CASP-checklister. Bemærk at skemaerne ikke kan udfyldes online - de skal printes og udfyldes i hånden.

 

Center for Kliniske retningslinjer - til kvantitative studier

Til vurdering af kvantitative studier har Center for Kliniske Retningslinjer udviklet en række checkskemaer her.

 

McMaster - til kvalitative og kvantitative studier

DEPU og Ergoterapeutforeningen har fået oversat retningslinjer og skemaer til brug til kritisk litteraturgennemgang af hhv. kvalitative og kvantitative undersøgelser. Tjeklisterne er oprindeligt udarbejdet af McMaster University Occupational Therapy Evidence Based Research Group i Canada, og bruges i høj grad af ergoterapeuter.

Du kan finde skemaerne her, under emnet "Kritisk litteraturlæsning". Den originale engelske tjekliste findes her.

 

Få flere tip om kildekritik

Genvej til opgavetips.dk

I bogen "Den gode opgave" kan du læse mere om kildekritik.
Bogen har sin egen hjemmeside www.dengodeopgave.dk.