Referencer

De fleste større opgaver bygger på inspiration og indflydelse fra andre.
Man skal derfor henvise til de kilder man har brugt og kreditere ophavspersonen.

Hvad er formålet?

  •     at dokumentere egen tankevirksomhed eller andres
  •     at læseren kan genfinde og identificere kilderne

Hvornår skal man henvise?
Det skal være tydeligt, hvornår du selv tænker ”store tanker”
og hvornår du baserer dig på dine kilder.

En tommelfingerregel kan være, at man ikke skal henvise til almen viden.
Pensum for eksempel
, viden fra leksikaopslag, det alle ved og egne iagttagelser.
 

Hvordan henviser man?
En reference består af to dele:

  •     referencen i teksten i selve opgaven
  •     den samlede referenceliste til sidst i opgaven

Det kalder man tilsammen opgavens kildeapparat.


Hvilke krav er der?
For at opfylde formålene med at referere er der en række krav til udformningen:

  • der skal være tilstrækkeligt med (bibliografiske) oplysninger til at kunne genfinde materialet
  •  henvisningerne skal være overskuelige og til at forstå
  •  udformningen skal være konsekvent udarbejdet

Derfor bruger man referencestandarder


Se mere om standarder i menupunktet referencestandarder.