EVA - Danmarks Evalueringsinstitut

Link til hjemmesiden: EVA 
Fri adgang.
 
Danmarks Evalueringsinstitut er et selvstændigt statsligt institut, som udforsker og udvikler kvaliteten af dagtilbud, skoler og uddannelser gennem analyser, evalueringer og redskaber. EVAs udgivelser ligger frit tilgængelige.