Danmarks Statistik

Link til hjemmesiden: dst.dk
Fri adgang.
 
Danmarks Statistik indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger om det danske samfund. Du kan f.eks. finde rapporter, prisindeks og nyheder og statistiske tendenser. Selve datagrundlaget finder du i Statistikbanken.