Center for daginstitutionsforskning

Link til databasen her: Center for daginstitutions forskning

Fri adgang.

Center for Daginstitutionsforskning hører under Roskilde Universitet og forsker i vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner på 0-6 års området. Du kan finde forskningsbaseret viden om pædagogisk praksis, profession, politik og børns institutionsliv.

Selve søgefunktionen kan tilgås via dette link: https://forskning.ruc.dk/da/organisations/center-for-daginstitutionsforskning