Campbell Collaboration

Link til hjemmesiden: campbellcollaboration.org                   

Fri adgang.

Campbell Collaboration er et internationalt forskningsnetværk, som producerer systematiske oversigter om forskning på effekten af tiltag inden for felterne social velfærd, justits og uddannelse.