Forskningsservice

Abonnér på Data management

Data management

Hvad er en Data Management Plan?

En data management plan beskriver de data, der danner grundlag for dit forskningsprojekt. Det indeholder oplysninger om, hvordan du vil samle, strukturere, analysere, udgive og dele dine data. Desuden beskriver planen, hvordan du håndterer eksterne krav og hvilken værdi, dine data kan have for andre forskere og for offentligheden.

Planlægning af dine aktiviteter i forhold til data management vil hjælpe dig med at:

  • Strukturere og organisere dine forskningsdata på bedst mulige måde, så de kan genfindes
  • Undgå tab af data og dobbeltarbejde
  • Promovere dit arbejde ved at gøre dine data FAIR: Findable, Accessible, Interoperable og Reusable
  • Øge impact af din forskning ved at publicere data, der understøtter dine resultater
  • Sikre at du overholder gældende lovgivning samt efterlever krav fra bevillingsgivere og udgivere 
  • Leve op til Dansk kodeks for forskningsintegrite (Code of Conduct)
  • Gøre din ansøgning om bevillinger mere succesfuld - de fleste bevillingsgivere forventer, at du udarbejder en data mangement plan
  • Identificere tekniske, lovmæssige og etiske udfordringer allerede i starten af dit forskningsprojekt

Tag et elærings-kursusus om forskningsdatastyring. Kurset er udviklet af de danske universiteter og består af tre selvstændige moduler. Hvert modul indeholder en video på 20 minutter. Kurset er åbent for alle og kan tages i eget tempo.

 

Abonnér på Data management