term.subject="virksomheder"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Ledelse i praksis

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39498669|980|.
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på internettet, Indhold: Indledning (Introduktion ; Læring) ; Ledelse (At være leder ; Ledelsesperspektiver) ; Teorier og modeller (Lederkarakteristik og lederadfærd ; Vurdering og motivation ; Ledelse og relationer ; Selvledelse og netværk) ; Ledelsespraksis (Lederens kommunikation ; Medarbejderudvikling ; Teamledelse ; Konflikthåndtering ; Ledelse af forandringer ; Møder og præsentation) ; Ledelsesudvikling (Udvikling af egen ledelse)
  ISBN nr.: 
  9788771541496
  Omfang: 
  320 sider
  Udgiver: 
  Trojka
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39498669|260|a
  Available: 
  870970-basis:39498669|980|a
 2. Forandringsledelse : teori og praksis

  • Bog
  Bjarne Kousholt: Forandringsledelse : teori og praksis
  60.1 KOU

  Forandringsledelse : teori og praksis

  2021
  2. udgave, 1. oplag (2021)
  Lærebog i organisationsforandringer og ledelsen heraf. For ledere, studerende og undervisere med interesse i håndtering af forandring i organisationer
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38972596|980|.
  Note: 
  Bygger på hans: Forandringsledelse og forandringskommunikation
  ISBN nr.: 
  9788750057253
  Omfang: 
  454 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38972596|260|a
  Available: 
  870970-basis:38972596|980|a
 3. Sidemandsoplæring : videndeling i praksis

  • Bog
  60.132 SAN

  Sidemandsoplæring : videndeling i praksis

  2021
  1. udgave, 2. oplag (2022)
  Guide med tips, råd og konkrete pædagogiske værktøjer til ledere og medarbejdere om at arbejde med sidemandsoplæring som en drivende, udviklende og dynamisk kraft i hvilken som helst organisation
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38728873|980|.
  ISBN nr.: 
  9788702307672
  Omfang: 
  181 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal Business
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38728873|260|a
  Available: 
  870970-basis:38728873|980|a
 4. Kort & godt om virtuel ledelse

  • Bog
  60.1 SCH

  Kort & godt om virtuel ledelse

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Her er redskaber, gode råd og ideer fra virtuelle ledere og fra den nyeste forskning inden for ledelse og netpsykologi til, hvordan man kan udføre god ledelse og skabe engagement på afstand
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39136503|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad er virtuel ledelse? ; Den virtuelle leder ; Virtuelle møder ; E-mailen ; Medarbejderne ; Kultur ; Trivsel og stresshåndtering ; Virtuel ledelsestræning
  ISBN nr.: 
  9788771589009
  Omfang: 
  123 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39136503|260|a
  Available: 
  870970-basis:39136503|980|a
 5. Den meningsfulde virksomhed : nye perspektiver på kommuniktion og branding

  • Bog
  60.102 SAN

  Den meningsfulde virksomhed : nye perspektiver på kommuniktion og branding

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Præsenterer værktøjer og metoder til at arbejde med meningsskabelse og meningsfuldhed i organisationer. Giver overblik over aktuelle tendenser og guidelines til, hvordan du kan bruge dem i praksis. Med cases og eksempler, der viser, hvordan du anvender nye kommunikationsformer
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61684271|980|.
  Note: 
  Indhold: Meningsfuld kommunikation ; Meningsfukde tendenser ; Det meningsfulde brand ; Den meningsfulde arbejdsplads ; Meningsfulde kunderelationer ; Kommunikation skal opleves ; Interessentinvolverende kommunikation ; Mening gennem ansvarlighedsbranding ; Det meningsgivende sted ; Brand governance eller krise? ; Værdigfortællinger med mening ; Drejebog for den meningsfulde virksomhed
  ISBN nr.: 
  9788750059332
  Omfang: 
  299 sider
  Udgiver: 
  Akademisk
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61684271|260|a
  Available: 
  870970-basis:61684271|980|a
 6. Organisationer i en overgangstid : håndbog for ledere

  • Bog
  60.1 ORG

  Organisationer i en overgangstid : håndbog for ledere

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Artikelsamling, der på grundig vis kommer rundt om alle aspekter af ledelsesgerningen. En kommende lærebog på lederuddannelser og for nuværende ledere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39402823|980|.
  Bidrag af: 
  Christa Breum Amhøj, Maya Drøschler
  Note: 
  Indhold: Det danske arbejdsmarked og de nye ansættelsesformer (Steen E. Navrbjerg: Ledelse i den danske model. Morten T. Højbjerg: Mobilitet, globalisering og nye ansættelsesformer). Strategi og strategiske udviklingsprocesser (Lars Bo Hansen: Forretningsmodeller og forretningsstrategi. Jacob Munk-Stander: Forretningsmodeller under pres : udvikling og gentænkning. Maya Drøschler: HR-strategi - at vinde med mennesker. Lene Tanggaard: Strategiske udviklingsprocesser i nyt perspektiv). Ledelse og forandringsprocesser (Poula Helth: Introduktion til ledelse. Anders Trillingsgaard: Fra leder- til ledelsesudvikling. James Høpner: Forandringsledelse og stabilisering : tre perspektiver på ledelse i og af forandringer. Mennesker i forandringsprocesser / af Mettelene Jellinggaard og Alexandra Krautwald). Organisationsformer og organisationskultur (Birte Asmuss: Organisationsteori - hvad er en organisation? Anne Lund Thybring: Organisationer uden ledere. Organisationskultur, værdier og virksomheds-DNA / af Jakob Krause-Jensen og Karen Lisa Salamon. Organisationsarbejde mellem kontrol og drilsk dynamik : om trickstersensitivitet i styring og ledelse / af Karen Lisa Salamon og Inger Sjørslev). Teknologi, data og analyse (Peter Svarre: Den digitale organisation. Morten Kamp Andersen: Evidensbaseret ledelse. Christian Waldstrøm: Netværksanalyse : at måle mellem mennesker). Talenter i organisationer (Helle Hein: Motivation i talentudvikling. Employer branding og talenttiltrækning / af Gitte Rosholm og Leo Smith. Albert Brick: Fra performance management til performanceledelse). Arbejdsmiljø og arbejdsglæde (Arbejdsmiljø / af Janne Skakon og Yun Ladegaard. Gitte Andersen: Den fysiske arbejdsplads. Alexander Kjerulf: Arbejdsglæde. Tommy Kjær Lassen: Det er eksistentielt : derfor skal vi arbejde). På vej mod en ny dagsorden (Anne-Marie Dahl: Fremtidens ledelses- og organisationsformer. Ledelse i katastrofernes tidsalder : at lede uforudsigelige økologier af liv / af Christa Breum Amhøj og Morten Svalgaard Nielsen. Steen Hildebrandt: Bæredygtig ledelse : ny global strategisk dagsorden. Betina Wolfgang Rennison: Diversitetsledelse : at fremme, favne og forme forskelle. Lotte S. Lüscher: Etik og dømmekraft i paradoksernes tidsalder)
  ISBN nr.: 
  9788771586657
  Omfang: 
  667 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39402823|260|a
  Available: 
  870970-basis:39402823|980|a
 7. Kommunikationsplanlægning i praksis

  • Bog
  Helle Petersen (f. 1971-04-20), Louise Hørslev: Kommunikationsplanlægning i praksis
  60.1 KOM

  Kommunikationsplanlægning i praksis

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Et supplement til teoretiske lærebøger, der viser hvordan fem forskellige organisationer arbejder i praksis med at planlægge forskellige typer kommunikationsindsatser. Bogen er skrevet til brug i undervisningen, men kan også give inspiration og nye værktøjer til kommunikationsfolk. Med reflektionsspørgsmål
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62331593|980|.
  Note: 
  Indhold: Kommunikationsplanen : introduktion og skabelon ; Sundhedsplatformen : kommunikationsplanlægning i stormvejr ; Grøn omstilling : fra gode intentioner til ændret adfærd ; Fyringsrunden : den ultimative prøve på virksomhedens værdier ; Rekrutteringskampagnen : et troværdigt omdømme starter indenfra ; Forretningstrategien : ny identitet med strategisk kommunikation ; Det organisatoriske følgeskab
  ISBN nr.: 
  9788759338421
  Omfang: 
  189 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:62331593|260|a
  Available: 
  870970-basis:62331593|980|a
 8. Strategisk innovationsledelse : om balancen mellem drift og udvikling i offentlige og private organisationer

  • Bog
  60.1 BRI

  Strategisk innovationsledelse : om balancen mellem drift og udvikling i offentlige og private organisationer

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om hvordan offentlige og private organisationer kan skabe balance mellem drift og udvikling for kontinuerligt at holde sig relevante. Henvender sig til studerende på alle niveauer på professionshøjskolerne og universiteterne. Desuden er bogen tænkt som faglig inspiration til selvstændige rådgivere samt konsulenter og ledere i offentlige og private organisationer
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39545594|980|.
  Note: 
  Indhold: Vejen fra strategi til udviklingsmål (Visionen og strategien rammesætter kravet til balancen ; Hvilke innovationsprioriteter fordres af visionen og strategien? ; Introduktion til balancen mellem drift og udvikling) ; Viden til realisering af udviklingsmål (Organisationsstrukturer, der fremmer balancen mellem drift og udvikling ; Organisatorisk læring bidrager til at skabe balance ; Capacity building som forbedrings orientering ; Innovation capacity building : en balancekunst, der kræver feedback ; Læring på tværs af organisatoriske grænser) ; Realisering af udviklingsmål i praksis
  ISBN nr.: 
  9788702334401
  Omfang: 
  155 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39545594|260|a
  Available: 
  870970-basis:39545594|980|a
 9. Organisation

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38582747|980|.
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på internettet, Indhold: Organisation og omverden ; Forretningsforståelse og forretningsmodeller ; Strategi og forandringsledelse ; Organistionsdesign ; Tilgange til forståelse af organisationer ; Personlig udvikling ; Udvikling af team og samarbejde ; Udvikling af ledelse ; Udvikling af kultur i organisationer
  ISBN nr.: 
  9788771541472
  Omfang: 
  334 sider
  Udgiver: 
  Trojka
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38582747|260|a
  Available: 
  870970-basis:38582747|980|a
 10. Bæredygtig business : for bundlinjen og en bedre verden

  • Bog
  60.1 BÆR

  Bæredygtig business : for bundlinjen og en bedre verden

  2021
  1. udgave, 2. oplag (2022)
  Kan du som leder forene stigende vækst og sorte tal på bundlinjen med det at drive en bæredygtig og grøn virksomhed? Det mener forfatterduoen, som i bogen giver ledere og "nøglepersoner" konkrete metoder og eksempler på, hvordan man driver "bæredygtig business"
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39254816|980|.
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Verdensmålene: Mod en bæredygtig fremtid ; Derfor kan din virksomhed vinde på at arbejde med bæredygtighed (Bæredygtighed giver adgang til markeder ; Bæredygtighed er god storytelling ; Ikke-bæredygtige forretninger løber en økonomisk risiko ; Bæredygtighed er ticket toplay med de store virksomheder ; Investorerne kigger mod bæredygtige virksomheder ; Bæredygtige virksomheder kan tiltrække og fastholde motiveret og engageret arbejdskraft) ; Sådan finder du virksomhedens fokus og indsatsområde medbæredygtighedstrekanten (Bæredygtighedstrekanten ; Hvad brænder I for? ; Hvad forventes af jer? ; Hvad er virksomhedens impact på samfund og klode?) Inspirerende eksempler og nyttige begreber til dit arbejde med Verdensmålene (Verdensmål 12 : Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer ; Verdensmål 15 : Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet ; Verdensmål 8 : Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle ; Verdensmål 10 : Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder ; Verdensmål 13 : Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser) ; Sådan øger du motivation og engagement hos medarbejderne- behovsanalyse (Hvad er motivation og engagement, og hvorfor arbejde med det? ; Hvad er behovsanalyse, og hvordan bruges den? ; Samspillet mellem de psykologiske grundbehov - to korte cases ; Model over psykologisk behovsanalyse til motivation og engagement) ; Sådan øger du motivation og engagement hos medarbejderne -målrammeanalyse (Hvad er målrammeanalyse, og hvordan bruger du den? ; Samspillet mellem målrammerne - to korte cases ; Model over psykologisk målrammeanalyse til motivation og engagement ; Opsamling på psykologisk behovsanalyse og målrammeanalyse) ; Sådan sælger du bæredygtige produkter -målrammeanalyse (Model over målrammeanalyse til salg og kommunikation af bæredygtige produkter ; Bilens udvikling set med målrammebriller ; Sådan bruger du målrammer til at udvikle og sælge dit bæredygtige produkt ; Målrammerne i samspil) Sådan sælger du bæredygtige produkter -behovsanalyse (Model over behovsanalyse til salg af bæredygtige produkter ; Grundlæggende psykologiske behov og salg af biler ; Sådan bruger du de grundlæggende psykologiske behov til at analysere og sælge dit bæredygtige produkt) ; Flagskibe som metode til kommunikation
  ISBN nr.: 
  9788740664362
  Omfang: 
  215 sider
  Udgiver: 
  Turbine
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39254816|260|a
  Available: 
  870970-basis:39254816|980|a