term.subject="tværfaglighed"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Museologi mellem fagene

  • Bog
  06.1 MUS

  Museologi mellem fagene

  2021
  1. oplag (2021)
  Undersøgelse af dialogen mellem fag og museologi på 16 forskellige forskningsområder. Bogen afspejler 50 års udvikling på området og berører alt fra levendegørelse over brugerinddragelse og stakeholderanalyse til udstillingsæstetik og postkolonialisme
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38604392|980|.
  Bidrag af: 
  Anne Brædder, Vinnie Nørskov, Lise Skytte Jakobsen, Ane Hejlskov Larsen
  Note: 
  Indhold: Materialitet og immaterialitet (Per Dahl: Danske forfattermuseer : former og formidling. Antropologi : levende mennesker og levende ting / Thomas Fibiger, Sophie Hooge Seebach og Thea Skaanes. Kunsthistorie og museologi : museologiske processers betydning for kunstværkers værdi / Lise Skytte Jakobsen og Ane Hejlskov Larsen. Mellem kunst og arkæologi : klassisk arkæologisk udstillingspraksis / Lærke Maria Andersen Funder og Vinnie Nørskov) ; Roller og identitet (David C. Harvey: Kulturarvens geografier : museer som rum for dialog. Gertrud Latif Knudsen: Stakeholderteori på museet. Britta Timm Knudsen: Oplevelsesøkonomi på museum. Marianne Achiam: Naturvidenskabens museer og museernes naturvidenskab) ; Rum og steder (Kritisk kulturarv, arkæologi og fængselsmuseer : et spørgsmål om autenticitet, oplevelser og aktivisme / Laura McAtackney og Helle Schmidt. Sally Thorhauge: Museet som læringsmiljø : museologi i et pædagogisk og didaktisk perspektiv. Animerende lyd : at færdes på museer gennem musik, lyd, tid og rum / Ansa Lønstrup og Charlotte Rørdam Larsen) ; Performativitet - nedbrydning af hierarkier (Brugerinddragende museumsdesign / Nanna Holdgaard og Dagny Stuedahl. Anne Brædder: Aktive fortidsbrugere : frivillige aktører i frilandsmuseers levendegørelse. Ida Krøgholt: Dramaturgier i museet : om museet som performativt rum. Karin Tybjerg: Medicinske museer : museet som trickster. Peter Pentz: Det arkæologiske museum : et museum om tiden i tiden)
  ISBN nr.: 
  9788771847444
  Omfang: 
  432 sider
  Udgiver: 
  Aarhus Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, forskningsniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38604392|260|a
  Available: 
  870970-basis:38604392|980|a
 2. Ledelse af co-teaching : lær at lede co-teachingdansen - ledelsesstrategier til bedre teampræstationer

  • Bog
  37.12 LED

  Ledelse af co-teaching : lær at lede co-teachingdansen - ledelsesstrategier til bedre teampræstationer

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om hvordan skoleledere kan opstarte, lede samt understøtte processen med co-teaching på deres skole
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38748998|980|.
  Bidrag af: 
  Søren Søgaard
  Original titel: 
  Leading the co-teaching dance
  ISBN nr.: 
  9788772340173
  Omfang: 
  215 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38748998|260|a
  Available: 
  870970-basis:38748998|980|a
 3. Tværfaglighed i socialt arbejde

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39007215|980|.
  Note: 
  Indhold: Tværfagligt samarbejde - en nødvendighed ; Professionernes kernefaglighed, tværfagligt samarbejde, funktion og dysfunktion ; Det retlige grundlag for det tværfaglige arbejde ; Regler, viden og beslutningsmønstre i praksis ; Professionelles faglige opfattelser og holdningers betydning for tværfaglighed ; Konklusion : socialrådgiveren, borgeren og tværfaglighed
  ISBN nr.: 
  9788759336199
  Omfang: 
  138 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39007215|260|a
  Available: 
  870970-basis:39007215|980|a
 4. Tværprofessionelle studiegrupper : en håndbog

  • Bog
  33.9 JAC

  Tværprofessionelle studiegrupper : en håndbog

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Belysning af tværprofessionelt samarbejde inden for velfærdsprofessionerne og på professionshøjskolerne samt hvilke udfordringer det kan rumme. Med cases som dels afspejler typiske samarbejdssituationer i tværprofessionelle studiegrupper og dels praksisnære problemstillinger med borgere. Henvender sig til studerende på professionsbacheloruddannelser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48809413|980|.
  Note: 
  Indhold: Introduktion til tværprofessionel uddannelse ; Relationer i det tværprofessionelle samarbejde ; Få overblik over din egen og andres kernefaglighed ; Indgå en samarbejdsaftale ; Hvad er barriererne for samarbejde på tværs? ; Funktioner i tværprofessionelle grupper ; Teamroller ; Konflikthåndtering ; Forskellige samarbejdsformer ; Sådan styres samarbejde på tværs - projektledelse, problemløsning og innovationsprocesser ; Hvad kan du bruge vejledning og sparring til? ; Afslutning af det tværprofessionelle samarbejde
  ISBN nr.: 
  9788759335185
  Omfang: 
  251 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48809413|260|a
  Available: 
  870970-basis:48809413|980|a
 5. Co-teaching : samarbejde om læring

  • Bog
  37.12 HØJ

  Co-teaching : samarbejde om læring

  2020
  3. udgave, 2. oplag (2021)
  3. reviderede udgave af "Co-teaching" med et nyt kapitel om co-teachingbaseret vejledning. Formålet med det tværfaglige samarbejdsbegreb co-teaching er primært at skabe et mere inkluderende læringsmiljø. For alle, der beskæftiger sig med børn og unges læreprocesser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38392778|980|.
  Note: 
  Hertil findes supplerende materialer på bogens hjemmeside, Heri QR-koder til filmklip, Indhold: Hvad er co-teaching? ; Co-teaching og inklusion ; Co-Teaching i Danmark ; Tilgange til co-teaching - hvordan gør man i praksis? ; Co-teachinginspireret vejledning ; For at co-teache må du lære samarbejdets kunst ; Co-Teaching - viden og baggrund
  ISBN nr.: 
  9788741278384
  Omfang: 
  211 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38392778|260|a
  Available: 
  870970-basis:38392778|980|a
 6. Mod en interdisciplinær kunstvidenskabelig metode? : berigelse gennem inddragelse af materiale- og naturvidenskabelige analyser

  • Tidsskriftsartikel

  Mod en interdisciplinær kunstvidenskabelig metode? : berigelse gennem inddragelse af materiale- og naturvidenskabelige analyser

  I: Passepartout, Årg. 23, nr. 41 (2021), S. 41-69
  Analyse af kunstværker i et interdisciplinært samarbejde mellem kunsthistorikere, konservatorer og naturvidenskab bidrager med mere end summen af de enkelte discipliner. Med inklusion af informationer fra værkernes materialitet bliver vi i stand til at vise nye aspekter af den kunstneriske aktivitet. Herved opstår ikke kun nye komplekse kunstvidenskabelige forståelser, men også hidtil upåagtede relationer til andre værkers tilblivelse
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:62572604|980|.
  Omfang: 
  S. 41-69
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Passepartout, Årg. 23, nr. 41 (2021)
  By: 
  870971-tsart:62572604|260|a
  Available: 
  870971-tsart:62572604|980|a
 7. Bivirkninger ved en psykosocial psykiatri-kritik

  • Tidsskriftsartikel

  Bivirkninger ved en psykosocial psykiatri-kritik

  I: Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund online, Årg. 18 , nr. 34 (2021),
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:134357452|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund online, Årg. 18 , nr. 34 (2021)
  By: 
  870971-tsart:134357452|260|a
  Available: 
  870971-tsart:134357452|980|a
 8. Tværfaglig undersøgelsesbaseret samarbejde mellem idræt og biologi : fokus på elevmedbestemmelse, tværfagligt samarbejde og undersøgelsesbaseret undervisning

  • Tidsskriftsartikel

  Tværfaglig undersøgelsesbaseret samarbejde mellem idræt og biologi : fokus på elevmedbestemmelse, tværfagligt samarbejde og undersøgelsesbaseret undervisning

  I: Forum for idræt online, Årg. 36 (2021),
  Ved at implementere tværfaglig og undersøgelsesbaseret undervisning i idræt og biologi på fire Nordjyske skoler i et forløb på otte uger har vi vist, at det er muligt at øge elevernes medbestemmelse, deres refleksive niveau og faglige læring, så både praktiske såvel som teoretiske læringsmål opfyldes
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:62125128|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Forum for idræt online, Årg. 36 (2021)
  By: 
  870971-tsart:62125128|260|a
  Available: 
  870971-tsart:62125128|980|a
 9. PPR-faglig ekspertise i tidlige tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejder og interventioner

  • Tidsskriftsartikel

  PPR-faglig ekspertise i tidlige tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejder og interventioner

  I: Pædagogisk psykologisk tidsskrift, Årg. 58, nr. 2 (2021), S. 108-118, 201-202
  På baggrund af empirisk forskning i tidlige samarbejder på tværs af skole, PPR og psykiatri diskuteres muligheder, dilemmaer og udfordringer i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde relateret til PPR-psykologens opgavehåndtering og faglighed
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:61362428|980|.
  Omfang: 
  S. 108-118, 201-202
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Pædagogisk psykologisk tidsskrift, Årg. 58, nr. 2 (2021)
  By: 
  870971-tsart:61362428|260|a
  Available: 
  870971-tsart:61362428|980|a
 10. Komposition og professionelt arbejde i PPR - en spejling i jazzmusik

  • Tidsskriftsartikel

  Komposition og professionelt arbejde i PPR - en spejling i jazzmusik

  I: Pædagogisk psykologisk tidsskrift, Årg. 58, nr. 4 (2021), S. 97-108, 150
  Om at nytænke PPR's måder at arbejde på med udgangspunkt i et konkret tværfagligt forløb med inddragelse af en jazz-trio
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:62061545|980|.
  Omfang: 
  S. 97-108, 150
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Pædagogisk psykologisk tidsskrift, Årg. 58, nr. 4 (2021)
  By: 
  870971-tsart:62061545|260|a
  Available: 
  870971-tsart:62061545|980|a