term.subject="sygepleje"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Akut sygepleje

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39045613|980|.
  Bidrag af: 
  Susanne Jastrup
  Note: 
  Indhold: Susanne Jastrup: Den akut og kritisk syge patient. Birgit Refsgaard Iversen: A og B ; luftveje og respiration. C: cirkulation / Mette Wagner og Gitte Juul Hansen. D: bevidsthedsniveau / Christina Østervaang og Jette Littau-Larsen. E: eksponering - sepsis / Vibeke Engell-Sørensen og Lotte Ebdrup. Væske- og transfusionsbehandling / Nanna Houe og Lotte Løntoft Mathiesen. Lone Dragnes Brix: Patienten i det akutte perioperative forløb. Claus Sixtus Jensen: Det akut syge barn. Akut sygdom hos ældre / Merete Gregersen og Jette Lindegaard Pedersen. Anette Østergaard Frostholm: Patientsikkerhed. Akut sygepleje i borgerens eget hjem / Kamilla Kolberg Nielsen og Marie-Luise Petrea Andersen
  ISBN nr.: 
  9788762820623
  Omfang: 
  271 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39045613|260|a
  Available: 
  870970-basis:39045613|980|a
 2. Sygepleje. Bind 4, Akutte tilstande

  • Bog
  : Sygepleje. Bind 4, Akutte tilstande
  61.7 SYG

  Sygepleje. Bind 4, Akutte tilstande

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Lærebøger til sygeplejerskeuddannelsen, struktureret omkring studieordningens centrale begreber: Klinisk beslutningstagen, klinisk lederskab og patientinvolvering. Med cases og refleksionsspørgsmål
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38730754|980|.
  Bidrag af: 
  Steen Hundborg
  Note: 
  Indhold: Præhospital indsats ; Akut sygepleje i kommunerne ; Sygepleje i fælles akutmodtagelser ; Akut sygepleje til patienten på intensivafsnit ; Sygepleje til den akutte lungepatient ; Sygepleje til patienten med akut hjertesygdom ; Sygepleje til den bevidsthedspåvirkede patient ; Sygepleje og klinisk lederskab i patientforløb ved akutte frakturer ; Sygepleje til den multitraumatiserede patient ; Sygepleje til patienten i shock ; Sygepleje til den akutte endokrinologiske patient ; Sygepleje til den akutte abdominalkirurgiske patient ; Sygepleje til den akutte febrile patient ; Sygepleje til det akut syge barn ; Sygepleje til den hypotermiske patient ; Sygepleje til den akutte psykiatriske patient ; Sygepleje ved akutte gynækologiske og obstetriske tilstande ; Ernæring, medicin og væsker til den akutte patient ; Pårørende i akutte patientforløb
  ISBN nr.: 
  9788793810426
  Omfang: 
  476 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38730754|260|a
  Available: 
  870970-basis:38730754|980|a
 3. Borgernær sygepleje : grundbog om sygepleje i det nære sundhedsvæsen

  • Bog
  : Borgernær sygepleje : grundbog om sygepleje i det nære sundhedsvæsen
  61.7 BOR

  Borgernær sygepleje : grundbog om sygepleje i det nære sundhedsvæsen

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om den borgernære sygepleje. Gennem de 20 kapitler skildres relevante teoretiske perspektiver, etiske overvejelser, analyse- og samarbejdsmetoder og konkrete værktøjer, som kan anvendes til problemløsning
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39239469|980|.
  Bidrag af: 
  Tina Risager
  Note: 
  Indhold: Borgernær sygepleje ; Læring og refleksion ; Når den ældre borger er syg ; Demensomsorg ; Medicinering og polyfarmaci ; Kommunal akutfunktion ; Metoder til hverdagsobservation ; Psykosociale problemstillinger ; Palliation ; Værdighed, en grundværdi i den borgernær sygepleje ; Nye opgaver og roller ; Organiseringen af borgernær sygepleje ; Sygepleje i almen praksis ; Sundhedspædagogik ; Rehabilitering ; Velfærdsteknologi ; Klinisk lederskab ; Fælles beslutningstagen ; Samarbejde på tværs ; Forebyggelse af udbrændthed og traumatisering
  ISBN nr.: 
  9788793810457
  Omfang: 
  469 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39239469|260|a
  Available: 
  870970-basis:39239469|980|a
 4. Sygepleje set indefra

  • Bog
  61.7 STR

  Sygepleje set indefra

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61934758|980|.
  Note: 
  På omslaget: Sundhed
  ISBN nr.: 
  9788775751907
  Omfang: 
  292 sider
  Udgiver: 
  mellemgaard
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61934758|260|a
  Available: 
  870970-basis:61934758|980|a
 5. Patientinvolvering : med konceptet coaching to selfcare

  • Bog
  : Patientinvolvering : med konceptet coaching to selfcare
  61.7 PAT

  Patientinvolvering : med konceptet coaching to selfcare

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Præsentation for konceptet "Coaching to Selfcare", der er udviklet og baseret på eksempler og problemstillinger erfaret i den daglige patientpleje, hvor der er behov for viden, indsigt og evidens til udformning af praktiske, tværfaglige løsninger, der fremmer borgernær sygeplejepraksis
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39577488|980|.
  Bidrag af: 
  Britta Hørdam, Anne-Katrine Mathiassen
  Note: 
  Indhold: Introduktion til Coaching to Selfcare / Britta Hørdam. Forskning / Britta Hørdam. Implementering i praksis / Britta Hørdam. Metoder til patientinvolvering / Merete Watt Boolsen. Praksisstudie: Coaching to Selfcare for patienter med nyt knæ / Anne-Katrine Rønn Mathiassen. Casestudie: Faldforebyggelse blandt ældre patienter / Lotte Evron, Randi Baunbæk Larsen. Klinisk forskning: Borgernær sygepleje til ældre i Frederiksberg hjemmepleje / Rikke Volmer Brandsen, Troels Krarup Frandsen. Casestudie: POMI-modellen ved patienter med overfølsomhedssygdomme / Nausheen Christoffersen, Randi Baunbæk Larsen. Perspektiver og evalueringer / Britta Hørdam, Merete Watt Boolsen
  ISBN nr.: 
  9788793810365
  Omfang: 
  179 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39577488|260|a
  Available: 
  870970-basis:39577488|980|a
 6. Anestesisykepleie

  • Bog
  61.66 ANE

  Anestesisykepleie

  2021
  Summary: Denne tredje utgaven av Anestesisykepleie er oppdatert i tråd med ny forskning og kunnskap. Boken formidler kompleksiteten og allsidigheten i anestesisykepleierens kompetanse og rolle i teamet og gir en grundig innføring i • de særskilte kunnskapene og ferdighetene som anestesisykepleieren må inneha • anestesisykepleierens funksjon og ansvar i en pre-, per- og postoperativ kontekst • faktorer og forhold som gjør seg gjeldende ved anestesi til bestemte pasientgrupper Generelle temaer som smittevern og pasientsikkerhet er behandlet i egne kapitler. Boken gir også innblikk i de spesielle omstendighetene ved anestesi på utpost, prehospitalt og ved katastrofer i andre land. Boken er primært skrevet for studenter som tar utdanning i anestesisykepleie. Den er også nyttig for anestesisykepleiere som ønsker en faglig oppdatering. Målet er styrke anestesisykepleieres kompetanse og bidra til faglig forsvarlig helsehjelp og optimal pasientsikkerhet både på og utenfor operasjonsstuen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:132004048|980|.
  Bidrag af: 
  Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen, Anders Aasheim
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Anestesisykepleierens identitet og kompetanse / Anne Marie Gran Bruun. Stress og stressmestring i anestesisykepleierens hverdag / Jørn Hustad. Etikk, juss og anestesisykepleie / Per Nortvedt. Forskning og fagutvikling / Ann-Chatrin Lingqvist Leonardsen, Terje Ødegården, Arvid Steinar Haugen. Pasientsikkerhet og anestesirelaterte komplikasjoner / Arvid Steinar Haugen, Ann-Chatrin Lingqvist Leonardsen. Smerte og smertebehandling / Alfhild Dihle. Væskebehandling og syre-base-balanse / Egil Bekkhus, Thor-David Halstensen, Ann-Chatrin Lingqvist Leonardsen. Farmakologi – forståelse og klinisk utøvelse / Synne Ingrid Lian, Tone Næss. Overvåking under anestesi / Ellen Marie Lunde, Anna Mia Ulfeldt. Luftveier og luftveishåndtering / Ann-Chatrin Lingqvist Leonardsen, Lars Aune Svarthaug. Ventilasjon / Ann-Chatrin Lingqvist Leonardsen, Anders Forsno. Leiring av operasjonspasienten / Sigunn Drageset, Arvid Steinar Haugen. Smittevern / Ellen Marie Lunde, Anne Mia Ulfeldt. Operasjonspasienten / Berit Taraldsen Valeberg. Preoperativ vurdering / Therese Jenssen Finjarn, Andreas Forwald. Peroperativ anestesisykepleie / Ingrid Christine Bjørnstad, Thor-David Halstensen. Postoperativ anestesisykepleie / Elizabeth Reine. Anestesi til barn / Astrid Johanne Valla, Rita Fanghol, Synne Ingrid Lian. Anestesi til gamle pasienter / Ann-Chatrin Lingqvist Leonardsen. Pasienter med hjerte-karsykdom / Ann-Chatrin Lingqvist Leonardsen. Pasienter med lungesykdom / Malin Mikaela Persdotter Myhren. Pasienter med overvekt / Margareth Heglum. Øyeblikkelig hjelp-pasienter. Knut Magne Kolstadbråten, Olaf Jacobsen. Traumepasienter / Knut Magne Kolstadbråten, Kari K. Bjørnstad. Dagkirurgiske pasienter / Cecilie Tsesmetsis. Anestesisykepleie ved laparoskopiske inngrep / Aina L.B. Lekens. Anestesisykepleie ved laparotomi / Eirik Klykken Johnsen, Espen Nyborg Aune. Obstetrisk anestesi / Sidsel Ellingsen, Synnøve Mathisen. Pasienter som skal opereres i øre, nese, hals (ØNH) eller øye / Olaf Jacobsen. Anestesi på utpost / Anders Aasheim. Anestesisykepleie i andre kontekster / Anne Strand Findstad, Jannicke Skodjereite, Olaf Jacobsen.
  ISBN nr.: 
  9788202605100, 8202605105
  Omfang: 
  429 s.
  Udgiver: 
  Cappelen Damm
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:132004048|260|a
  Available: 
  830190-katalog:132004048|980|a
 7. Fundamentals of care : en introduktion til begrebsrammen

  • Bog
  : Fundamentals of care : en introduktion til begrebsrammen
  61.7 FUN

  Fundamentals of care : en introduktion til begrebsrammen

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Letlæst indføring til begrebet fundamentals of care i sygepleje med fokus på den praktiske anvendelse af begrebet gennem eksemplificeringer og øvelser. Bogen henvender sig til studerende på grunduddannelsen, men er også relevant for studerende på andre niveauer samt kliniske sygeplejersker og ledere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39295113|980|.
  Bidrag af: 
  Morten Visby, Åsa Muntlin, Eva Jangland
  Note: 
  Indhold: Fundamentals of care - for dig, der er eller er på vej til at blive sygeplejerske / Åsa Muntlin & Alison Kitson. Fundamentals of care - rammens dimensioner med fokus på relationen ; Fundamentals of care - integrering af sygepleje ; Fundamentals of care - kontekst for sygepleje / Eva Jangland & Åsa Muntlin. Åsa Muntlin: Anvendelse inden for akutsygepleje ; At lede sygepleje. Eva Jangland: Anvendelse inden for kirurgisk sygepleje ; Fundamentals of care i din uddannelse. At tage ansvar og drive udviklingen inden for sygepleje / Eva Jangland et al.
  Original titel: 
  Fundamentals of care
  ISBN nr.: 
  9788702317657
  Omfang: 
  182 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39295113|260|a
  Available: 
  870970-basis:39295113|980|a
 8. Palliation og rehabiliterende palliation

  • Bog
  : Palliation og rehabiliterende palliation
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39536854|980|.
  Bidrag af: 
  Heidi Bergenholtz, Ingeborg Ilkjær, Charlotte Fabricius Kragh, Jakob Eberhardt
  Note: 
  Indhold: Samfund og rammer (Rehabiliterende palliation til den livstruede patient og familie / af Karin B. Dieperink ... et al. ; Institutionelle rammer og vilkår for koordinering af rehabilitering og palliation / af Eva Jespersen ... et al. ; Heidi Bergenholtz: Den basale palliative indsats på hospitalet. Lisbet Due Madsen: Den specialiserede palliative indsats. Mette Raunkiær: Basal palliativ indsats i den primære sundhedstjeneste) ; Mennesker i palliation (Charlotte Fabricius Kragh: Patientperspektiv på palliation og rehabilitering. Pårørende til alvorligt syge mennesker i rehabiliterende og palliative forløb / af Camilla Bernild og Helle Wendner Vedsegaard ; Palliativ indsats til børn og unge / af Camilla Lykke ... et al.) ; Eksistentielle perspektiver i palliation (Ingeborg Ilkjær: Eksistentiel og åndelig omsorg i palliation. Rikke Vinter Hedensted: Sorg. Ingeborg Ilkjær: Døden. Birthe Ørskov: Etik i palliativ sygepleje) ; Profession (Marianne Spile: Klinisk beslutningstagen og lederskab i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Læringsperspektiver på palliation / af Charlotte Fabricius Kragh og Jesper Grud Rasmussen)
  ISBN nr.: 
  9788712059011
  Omfang: 
  330 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39536854|260|a
  Available: 
  870970-basis:39536854|980|a
 9. Fundamentals of care : klinik, uddannelse, ledelse og forskning

  • Bog
  : Fundamentals of care : klinik, uddannelse, ledelse og forskning
  61.7 FUN

  Fundamentals of care : klinik, uddannelse, ledelse og forskning

  2021
  1. udgave, 3. oplag (2022)
  Beskrivelse af tendens i sygepleje, som udspringer af international dokumentation for mangelfuld sygepleje - især i forhold til patienter og borgeres fundamentale behov. Bogen henvender sig til sygeplejersker på alle niveauer og inden for alle virkeområder. Det gælder kliniske sygeplejersker, ledere, undervisere og forskere, samt bachelor-, master- og kandidatstuderende
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39030519|980|.
  Bidrag af: 
  Morten Visby, Mette Grønkjær, Ingrid Poulsen (f. 1956-12-05), Tove Lindhardt Damsgaard
  Note: 
  Indhold: Præsentation af begrebsrammen FoC / Britt Laugesen ... et al. FoC og sygeplejeteori / Rebecca Feo ... et al. FoC i et tværinstitutionelt samarbejde / Mette Grønkjær ... et al. FoC som værktøj til sygeplejefaglig ledelse / Majbritt Bøgh Riis og June Chalotte Korup. FoC i sygeplejerskeuddannelsen / Siri Lygum Voldbjerg, Britt Laugesen og Iben Bøgh Bahnsen. Barrierer for FoC i klinisk praksis / Signe Eekholm og Tove Lindhardt. Potentiale for FoC i en tværfaglig praksis / Marianne Brostrup Sachs og Ingrid Poulsen. FoC som redskab til styrkelse af fagidentitet / Simone Kellenberger, Tove Kilde og Lena Aadal. FoC som redskab til evidensbaseret sygepleje / Preben Ulrich Pedersen og Marianne W. Nørgaard. Jette Christiansen: FoC som værdigrundlag i psykiatrien. FoC som arbejdsredskab i kommunal sygepleje / Vibeke Høgh og Mette Geil Kollerup
  ISBN nr.: 
  9788762820074
  Omfang: 
  247 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39030519|260|a
  Available: 
  870970-basis:39030519|980|a
 10. Grundbog i klinisk psykiatrisk sygepleje

  • Bog
  61.642 GRU

  Grundbog i klinisk psykiatrisk sygepleje

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38730738|980|.
  Bidrag af: 
  Frederik Alkier Gildberg
  Note: 
  Indhold: Hvad er psykiatri? (Introduktion ; Psykopatologi ; Dobbeltdiagnoser ; Observation af den psykiatriske patient ; Psykiatri og lovgivning ; Journalføring i den psykiatriske sygepleje ; Tvang ud fra et patientperspektiv ; Sygeplejerskens møde med fysisk og psykisk vold i psykiatrien) ; Psykiatrisk sygepleje ( Supervision af psykiatrisk sygepleje ; Relationel psykiatrisk sygepleje : et relationelt anliggende med terapeutisk sigte ; Patient- og pårørendeinddragelse i et politisk- og recoveryorienteret perspektiv ; Børne- og ungdomspsykiatri : et selvstændigt speciale) ; Psykiatriske sygeplejeteorier (En introduktion til personcentreret omsorg i psykiatrisk sygepleje ; Phil Barker : The Tidal Model : anvendelsesmuligheder i en klinisk hverdag ; Empowerment ; Mentaliseringsbaseret terapi ; Guidet Egen-Beslutning : en sygeplejefaglig metode ; Safewards ; Sanseintegration i relation til psykisk sygdom ; At skabe håb og drømme for en bedre fremtid! : er der anden karriere end den moralske for psykiatriske patienter ; Traumebevidst tilgang (TBT))
  ISBN nr.: 
  9788793590281
  Omfang: 
  428 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38730738|260|a
  Available: 
  870970-basis:38730738|980|a