term.subject="sundhedspersonale"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Kommunikation - for sundhedsprofessionelle

  • Bog
  : Kommunikation - for sundhedsprofessionelle
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39114224|980|.
  Bidrag af: 
  Vibeke Hjelholt Beker, Kim Jørgensen (f. 1965-07-03)
  Note: 
  Indhold: Kommunikation i et humanistisk perspektiv (Kim Jørgensen: Kommunikation i sundhedsvæsenet. Dialog og forståelse / Anita Naemi Holm og Regner Birkelund. Lone Jørgensen: Kommunikation i korte kontakter. Trine Ungermann Fredskild: Anvendelse af teknologiske løsninger i den sundhedsprofessionelle kommunikation. Den professionelle relation / Rikke Jørgensen og Birgitte Hansson). Metoder og modeller til den sundhedsprofessionelle kommunikation (Kim Jørgensen: Aktiv lytning, spørgsmål og gensvar. Anne Orholm Nielsen: Kommunikation i akutte situationer. Anders Horsbøl: Organiseret kommunikation i sygehusvæsenet : et praksis og diskursanalytisk perspektiv. Bent Falk: Den fænomenologisk-eksistentielle samtale. Marianne Eilsø Munksgaard: Kommunikation og klinisk lederskab. Åben dialog som kommunikativ tilgang bag lukkede døre ved en psykiatrisk afdeling / Bengt Karlsson, Ritva Jacobsen og Jorunn Sørgård. Fortællingens sprog / Lisa Dahlager og Christel Trøstrup. Kim Jørgensen: Patientinddragelse i en sundhedsprofessionel kontekst. Fælles beslutningstagning / Charlotte Bredahl Jacobsen og Vibe Hjelholt Baker. Dea Kehler: Den forebyggende og motiverende samtale. Iben Jensen: Den interkulturelle samtale. Ulla Houborg: Den sundspædagogiske dialog med forældre, børn og unge)
  ISBN nr.: 
  9788712060178
  Omfang: 
  316 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39114224|260|a
  Available: 
  870970-basis:39114224|980|a
 2. Etik - dilemmaer

  • Bog
  61.01 BIR

  Etik - dilemmaer

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Beskrivelse af de mange etiske dilemmaer sundhedsprofessionellse kan møde i klinisk sammenhæng. Dilemmaerne kan både være specifikke for forskellige fag, men kan også gå på tværs af fag og specialer. Bogen henvender sig især til studerende på sundhedsfaglige uddannelser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39045567|980|.
  Note: 
  Indhold: Dilemmaer i sundhedsvæsenet ; Dilemmaer på tværs af fag og specialer ; Assisteret reproduktion ; Provokeret abort ; Ved livets begyndelse ; Ved livets afslutning ; Organdonation og organtransplantation ; Teknologisk patientkontakt ; Dilemmaer knyttet til udvalgte patientgrupper
  ISBN nr.: 
  9788702309201
  Omfang: 
  237 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39045567|260|a
  Available: 
  870970-basis:39045567|980|a
 3. Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab

  • Bog
  : Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab
  61.4 FOR

  Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab

  2021
  6. udgave, 2. oplag (2022)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39035561|980|.
  Bidrag af: 
  Anja Marie Bornø Jensen, Signild Vallgårda, Anja Marie Bornø Jensen
  Note: 
  Indhold: Klaus Høyer: Hvad er teori, og hvordan forholder teori sig til metode?. Videnskabsteori og metode / Ivan Lind Christensen og Mette Nordahl Svendsen. Kvalitative interviews / Anja Marie Bornø Jensen, Iben Mundbjerg Gjødsbøl og Ivana Bogicevic. Feltarbejde og deltagerobservation / Tine Tjørnhøj-Thomsen, Susan Reynolds Whyte og Mette Terp Høybye. Participatoriske forskningsmetoder / Mette Kirstine Tørslev og Maria Kristiansen. Introduktion til diskursanalyse / Sniff Andersen Nexø og Søren Rud. Dorthe Brogård Kristensen: Fænomenologi - filosofi, metode og analytisk værktøj. Historiske analyser / Signild Vallgårda og Maria Olejaz. Signild Vallgårda: Sammenlignende undersøgelser. Den epidemiologiske forskningsmetode / Katrine Strandberg-Larsen og Mette Madsen. Mogens Grønvold: Spørgeskemaundersøgelser. Lisbeth B. Knudsen: Registerforskning. Interventionsforskning i en folkesundhedskontekst / Sarah Fredsted Villadsen, Ulla Christensen og Signe Smith Jervelund. Mixed methods / Maria Kristiansen og Anna Vera Jørring Pallesen. Formidling af kvalitative og kvantitative forskningsresultater / Anja Marie Bornø Jensen og Signe Smith Jervelund. Mette Hartlev: Udvalgte love og regler for forskning med mennesker. Hermeneutik : filiosofi, analyse og metode / Loa Kirstine Teglgaard Christensen og Nete Schwennesen. Videnskabs- og teknologistudier-STS / Henriette Langstrup og Sarah Wadmann
  ISBN nr.: 
  9788762820906
  Omfang: 
  479 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39035561|260|a
  Available: 
  870970-basis:39035561|980|a
 4. Kultur for sundhedsprofessionelle

  • Bog
  : Kultur for sundhedsprofessionelle
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39498693|980|.
  Bidrag af: 
  Hanne Bess Boelsbjerg, Hanne Bess Boelsbjerg, Mathilde Meedom Hermansen
  Note: 
  Indhold:: Kultur i en sundhedsprofessionel kontekst / Mette Terp Høybye, Tine Tjørnhøj-Thomsen. Dannelse af professionsidentitet i en arbejdskultur på medicinsk afsnit / Carsten Juul Jensen. Det multikulturelle samfund / Peter Hervik. Racialisering af forskellighed / Lamies Nassri, Peter Hervik. Migration og sundhed / Hanne Winther Frederiksen. Kulturelle forståelser af krop, sygdom og død / Hanne Bess Boelsbjerg. Familien som kulturel enhed / Mathilde Meedom Hermansen. Kulturmøder i sundhedsvæsenet / Dorthe Susanne Nielsen, Morten Sodemann. Kulturmøder i sundhedssektoren: Tolkens perspektiv / Salah El-Matari. Kulturelle kompetencer - i mødet mellem mennesker / Hanne Bess Boelsbjerg, Mathilde Meedom Hermansen
  ISBN nr.: 
  9788712059547
  Omfang: 
  214 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39498693|260|a
  Available: 
  870970-basis:39498693|980|a
 5. BED : en lærebog om Binge Eating Disorder

  • Bog
  61.644 BED

  BED : en lærebog om Binge Eating Disorder

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Lærebog om sygdommen overspisning med en bred indføring i sygdomsforståelser, behandlingsmetoder og eventuelle somatiske komplikationer i forhold til børn, unge og voksne
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39545632|980|.
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Diagnose og karakteristika (Introduktion ; Diagnosesystemerne ; Diagnosekriterier i DSM-5 : Diagnosekriterier i ICD-10 og ICD-11 ; Sværhedsgrad ; Forekomst ; Kønsforskelle ; Karakteristika ved BED ; BED vs. Bulimi ; Ambivalens ; Diagnostiske interview og screening af BED ; Afrunding) ; Ætiologi (Introduktion ; Generel sårbarheds-stress-model ; Den transdiagnostiske kognitive model ; Affektreguleringsteorier ; Dual pathway ; Misbrugsteorien/madafhængighed ; Afrunding) ; Psykiatrisk komorbiditet og differentialdiagnostik (Introduktion ; Differentialdiagnostik ; Psykiatrisk komorbiditet ; Afrunding) ; Behandling af BED (Introduktion ; Nedbringelse af antal overspisninger ; Mekanisk spisning ; Kostdagbog ; Eksternalisering ; Rammer og regler - non-negotiables ; Vægt, Vægttab og vejning ; Evidensbaserede psykoterapeutiske behandlinger af BED ; Andre terapier ; Psykoedukation ; Diætetisk behandling ; Fysioterapi ; Medicinsk behandling af BED-symptomer ; Internetbaserede selvhjælpsprogrammer/E-terapi ; Tilbagefald ; Afrunding) ; Bed hos børn og unge (Introduktion ; Diagnosticering ; Forekomst ; følger af BED ; Behandling af unge med BED ; Afrunding) ; Stolpegårdsmodellen (Introduktion ; Vejning ; Non-negotiables i Stolpegårdsmodellen ; Guidelines ; Afvigelse fra rammer og regler ; Systemiske/Narrativ terapi : Refleksioner i gruppen ; Diætist i gruppe ; Pårørendesamtaler ; Flerfamiliearrangementer ; Effekt af stolpegårdsmodellen) ; Vægt og somatik (Introduktion ; Overvægt ; Somatiske ledsagesygdomme ; Vægttabsbehandlinger ; Bariatrisk kirurgi ; Afrunding)
  ISBN nr.: 
  9788741280257
  Omfang: 
  166 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39545632|260|a
  Available: 
  870970-basis:39545632|980|a
 6. Relationer i sundhedsvæsenet : hvorfor og hvordan?

  • Bog
  : Relationer i sundhedsvæsenet : hvorfor og hvordan?
  61.01 REL

  Relationer i sundhedsvæsenet : hvorfor og hvordan?

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om hvordan man forbedrer og beriger relationer i sundhedsvæsenet. En række forskere og klinikere med tværprofessionel baggrund giver hver deres bud på, hvordan man i den kliniske kontekst kan arbejde med en relationel opmærksomhed på omsorg og behandling - til gavn for både patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle. Henvender sig til sundhedsprofessionelle og studerende
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39446472|980|.
  Bidrag af: 
  Jens Søndergaard (f. 1963-07-01), Anette Grønning, Elisabeth Assing Hvidt
  Note: 
  Indhold: Relationer i sundhedsvæsenet : grundtanke og bærende ideer / af Elisabeth Assing Hvidt, Jens Søndergaard og Anette Grønning. Udgangspunkt for relationsdannelse (Empati som udgangspunkt for relationsdannelse / af Elisabeth Assing Hvidt, Christina Maar Andersen og Jens Søndergaard. Det relationelle som fundament for omsorg / af Dorte Toudal Viftrup og Niels Christian Hvidt. Relationer og velfærdsteknologi / af Kim Lee, Sally Wulff Jørgensen og Carl J. Brandt) ; Samarbejde om relationsdannelse (Fælles beslutningstagning : hvorfor og hvordan? / af Karina Dahl Steffensen og Jesper Bo Nielsen. Læge-patient-relationens betydning for livet med kronisk sygdom / af Aida Hougaard Andersen og Kirsten Kaya Roessler. Symmetrisk partnerskab i læge-patient-relationen : en eksemplarisk case / af Dorthe Christiane Zinck Iversen og Inger Uldall Juhl. Hvordan kan den tværfaglige relation mellem læge og præst styrke patientrelationen? / af Inger Uldall Juhl og Lone Vesterdal. Katja Schrøder: Betydningen af kollegiale relationer ved utilsigtede hændelsesforløb) ; Læringsforløb med fokus på relationsdannelse (Narrativ medicin : komplekse relationer / af Merethe Kirstine Andersen, Anette Bygum og Anders Juhl Rasmussen. Eksistentielle overvejelser : sårbare relationer mellem sundhedsprofessionelle, patienter og pårørende / af Connie Timmermann ... et al. Relationsdannelse med patienten : belyst ved mikroskopi af samtalen. Relationen mellem etniske minoritetspatienter og sundhedsprofessionelle / af Anne Ulsø og Elisabeth Assing Hvidt. Den digitale læge-patient-relation / af Anette Grønning og Elisabeth Assing Hvidt)
  ISBN nr.: 
  9788759336830
  Omfang: 
  280 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39446472|260|a
  Available: 
  870970-basis:39446472|980|a
 7. Hygiejne for klinikere

  • Bog
  61.46 KOL

  Hygiejne for klinikere

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Bred indføring i hospitalsinfektioners årsag og natur, hvordan de smitter og hvordan de forebygges med effektive hygiejniske forholdsregler
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39544601|980|.
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Introduktion og baggrund ( Definition af begreber ; Infektionernes omfang og karakter ; Baggrunden for hospitalsinfektioner ; Fra smitte til infektion ; Hovedprincipper i det infektionsforebyggende arbejde) ; Mikroorganismerne (Indledning ; Bakterier ; Svampe ; Virus ; Typning af mikroorganismer) ; Smittekilder og smitteveje (Indledning ; Smitte fra egne mikroorganismer (selvinfektion) ; Smitte fra patient til patient (Krydsinfektion) ; Hospitalspersonale som kilde til hospitalsinfektioner ; Smitte via vand, mad og lægemidler (Vehikelbåren smitte)) ; Antibiotika og hospitalsinfektioner (Indledning ; Antibiotikas økologiske bivirkninger ; Antibiotic stewardship) ; Desinfektion og sterillisation (Grundprincipper ; Rengøring ; Desinfektion ; Sterilisering ; Organisering og kvalitetssikring af genbehandling) ; Generelle hygiejniske retningslinjer (Indledning ; Håndhygiejne ; Brug af arbejdsdragter ; Brug af personlige værnemidler ; Rengøring af hospitalsmiljøet med fokus på berøringsflader ; Bortskaffelse af risikoaffald) ; Supplerende hygiejniske retningslinjer (Indledning ; Isolation på almindelig enestue ; Isolation på enestue med sluse ; Isolation på højisolationsafsnit ; Særlige værnemidler ; Rengøring og desinfektion af isolationsstuer ; Særlige retningslinjer mod MRSA og andre multiresistente bakterier) ; Forebyggelse af infektioner i katetre (Katetre som risikofaktor ; Urinsvejskatetre ; Intravaskulære katetre ; Infektion i intravaskulære katetre) ; Forebyggelse af postoperative sårinfektioner (Infektionsrisiko ved operationer ; Risikofaktorer, som knytter sig til patienten ; Antibiotikaprofylakse ; Forberedelse af patienten og operationsfeltet ; Hygiejniske forholdsregler hos operationspersonalet ; Forholdsregler under selve operationen ; Ventilation på operationsstuer) ; Forebyggelse af hopspitalserhvervet pneumoni (Indledning ; Ventilatorassocieret pneumoni (VAP) ; Legionella-pneumoni) ; Hospitalsinfektioner med højsmitsomme mikroorganismer fra samfundet (Indledning ; Infektioner med blodbårne virus: hepatitis B, hepatitis C og HIV ; Meticillinresistent staphylococcus aureus (MRSA) ; Gastroenteritis med noravirus ; Gastroenteritis med andre smittefarlige mikroorganismer ; Enterokolitis med Clostridium difficile ; Tuberkulose ; Luftvejsinfektioner med SARS-CoV-2 og andre luftvejsvirus) ; Udredning af epidemiske smitteudbrud på hospitaler (Baggrund og definitioner ; Typer af udbrud ; Erkendelsen af udbrud ; Kommunikation og organisering af udbrudsgruppe ; Kommunikation og læring) ; Registrering og overvågning af hospitalsinfektioner (Indledning ; Overvejelser om registrering ; Definitioner ; Registreringstyper) ; Organisering af infektionshygiejnen (Baggrund ; Principper for opbygning af den lokale hygiejneorganisation ; Infektionshygiejne på regionalt niveau ; Infektionshygiejne på nationalt niveau ; Infektionshygiejne og de nationale kvalitetsmål ; Afsluttende bemærkninger)
  ISBN nr.: 
  9788702321234
  Omfang: 
  217 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39544601|260|a
  Available: 
  870970-basis:39544601|980|a
 8. Skrivning og sundhed

  • Bog
  61.549 SKR

  Skrivning og sundhed

  2021
  1. oplag (2021)
  Om skrivningens helende og styrkende potentiale for mennesker, uanset om de er sårbare, syge, pårørende eller arbejder i sundhedssektoren. I bogen deler 17 forskere og praktikere deres viden om og erfaringer med, hvordan man kan bruge skrivning, og hvad der sker, når man skriver
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38802704|980|.
  Bidrag af: 
  Signe Uldbjerg, Marianne Raakilde Jespersen, Lasse R. Gammelgaard (f. 1983)
  Note: 
  Indhold: Nellie Hermann: Kreativitet ; hvad, hvorfor og hvor?. Marianne Raakilde Jespersen: At erkende med skriften : om skrivnings potentiale med afsæt i en skriveworkshop for medicinstuderende. Kamilla Pedersen: Manuskripter til psykiatriske patientcases : om at forfatte en videopatientcase til undervisning i klinisk psykiatri. Stress i gymnasiet: oplysning og refleksion gennem kreativ skrivning / Rebekka Boyding, Lasse R. Gammelgaard & Signe Uldbjerg. At finde et fodfæste : tillæring af litterær perception på to danske skriveskoler / Charlotte Ettrup Christiansen & Anne Line Dalsgård. Skrivning som deltagelseseksperiment : erfaringer fra tre forfatter- og skriveworkshops om alvorlig sygdom / Carsten Stage ... et al. Evidens for effekt : kreative skriveværksteder og sundhedsfaglig dokumentation / Anette Søgaard Nielsen & Anders Juhl Rasmussen. Rewritalize : kreative skrivegrupper som del af den psykiatriske behandling / Birgit Bundesen & Bent Rosenbaum. Dan Ringgaard: Efterskrift : den kreative skrivnings historie, muligheder og problemer
  ISBN nr.: 
  9788771849936
  Omfang: 
  237 sider
  Udgiver: 
  Aarhus Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38802704|260|a
  Available: 
  870970-basis:38802704|980|a
 9. Hvordan krenkede barn blir syke voksne

  • Bog
  61.642 HVO

  Hvordan krenkede barn blir syke voksne

  2021
  4. utgave
  Om samspillet mellom de tre fenomenene kropp, erfaring og erfaringens betydning. Eller sagt på en annen måte, den handler om medisinens store dilemma: forholdet mellom den objektive, medisinske sannhet og pasientens subjektive erfaringer. Forfatterne opplever at klinisk praksis fortsatt ikke tar tilstrekkelig hensyn til dette samspillet. De spør seg om medisinfaget har den rette kunnskapen for å kunne behandle mennesker som har blitt syke av krenkelser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39509911|980|.
  ISBN nr.: 
  9788215046891
  Omfang: 
  271 sider
  Udgiver: 
  Universitetsforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39509911|260|a
  Available: 
  870970-basis:39509911|980|a
 10. Palliation og rehabiliterende palliation

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39536854|980|.
  Bidrag af: 
  Heidi Bergenholtz, Ingeborg Ilkjær, Charlotte Fabricius Kragh, Jakob Eberhardt
  Note: 
  Indhold: Samfund og rammer (Rehabiliterende palliation til den livstruede patient og familie / af Karin B. Dieperink ... et al. ; Institutionelle rammer og vilkår for koordinering af rehabilitering og palliation / af Eva Jespersen ... et al. ; Heidi Bergenholtz: Den basale palliative indsats på hospitalet. Lisbet Due Madsen: Den specialiserede palliative indsats. Mette Raunkiær: Basal palliativ indsats i den primære sundhedstjeneste) ; Mennesker i palliation (Charlotte Fabricius Kragh: Patientperspektiv på palliation og rehabilitering. Pårørende til alvorligt syge mennesker i rehabiliterende og palliative forløb / af Camilla Bernild og Helle Wendner Vedsegaard ; Palliativ indsats til børn og unge / af Camilla Lykke ... et al.) ; Eksistentielle perspektiver i palliation (Ingeborg Ilkjær: Eksistentiel og åndelig omsorg i palliation. Rikke Vinter Hedensted: Sorg. Ingeborg Ilkjær: Døden. Birthe Ørskov: Etik i palliativ sygepleje) ; Profession (Marianne Spile: Klinisk beslutningstagen og lederskab i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Læringsperspektiver på palliation / af Charlotte Fabricius Kragh og Jesper Grud Rasmussen)
  ISBN nr.: 
  9788712059011
  Omfang: 
  330 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39536854|260|a
  Available: 
  870970-basis:39536854|980|a