term.subject="sundhedsforskning"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Forskningsmetode for sundhedsprofessionelle

  • Bog
  Jesper Kjærgaard (f. 1981), Mette Juhl, Bente Appel Esbensen: Forskningsmetode for sundhedsprofessionelle
  61.4 FOR

  Forskningsmetode for sundhedsprofessionelle

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Der sigtes på at skærpe den studerendes videnskabelige tankegang med introduktion til både kvantitative og kvalitative metoder med mange illustrative eksempler fra klinikken. Henvender sig til studerende på de sundhedsfaglige professionsuddannelser, f.eks. sygeplejerske, jordemoder, fysio- og ergoterapeut, radiograf eller bioanalytiker
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61342001|980|.
  Bidrag af: 
  Bente Appel Esbensen
  Note: 
  Indhold: Forskning og forskningsperspektiver (Introduktion til forskning ; Videnskabsteoretiske nøglebegreber ; Forskningsetik og lovgivning) ; Kvantitativ forskning (Introduktion til kvantitativ forskning og epidemiologi ; Epidemiologiske studiedesign ; Teoretiske begreber i epidemiologien ; Statistiske begreber i epidemiologien) ; Kvalitativ forskning (Introduktion til kvalitativ forskning ; Tre kvalitative tilgange ; Datagenerering i kvalitativ forskning ; Analysestrategier ; Evaluering af kvalitative studier) ; Fra den videnskabelige viden til klinisk praksis (Sammenfattende studier ; Kliniske retningslinjer og evidens )
  ISBN nr.: 
  9788771188196
  Omfang: 
  255 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61342001|260|a
  Available: 
  870970-basis:61342001|980|a
 2. Krop og bevægelse i idræt og sundhed : kulturanalytiske tilgange

  • Bog
  79.607 KRO

  Krop og bevægelse i idræt og sundhed : kulturanalytiske tilgange

  2020
  1. oplag (2020)
  En samlet præsentation af kulturanalytiske forskningstilgange til forståelsen af krop og bevægelse i idræts- og sundhedssammenhænge
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47702526|980|.
  Bidrag af: 
  Susanne Ravn, Signe Højbjerre Larsen
  Note: 
  Indhold: En introduktion til kulturanalytiske traditioner og tilgange / Camilla Damkjær og Signe Højbjerre Larsen. Jørn Hansen: En kulturhistorisk tilgang. En processociologisk tilgang / Lone Friis Thing og Stine Frydendal. En antropologisk tilgang / Sine Agergaard og Verena Lenneis. En diskurs- og medieanalytisk tilgang / Annemari Munk Svendsen og Jesper Tinggaard Svendsen. Michael Fehsenfeld: En kritisk diskursanalytisk tilgang. Louise Kamuk Storm: En organisationspsykologisk tilgang. Camilla Damkjær: En performance-analytisk tilgang. Susanne Ravn: En praksis-analytisk tilgang. En filosofisk tilgang / Signe Højbjerre Larsen og Kenneth Aggerholm. Kulturanalyse i praksis - nogle overordnede spørgsmål / Susanne Ravn og Annemari Munk Svendsen
  ISBN nr.: 
  9788740832679
  Omfang: 
  170 sider
  Udgiver: 
  Syddansk Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47702526|260|a
  Available: 
  870970-basis:47702526|980|a
 3. Aktionsforskning i sundhedsvæsenet : idéer til kommunikative og innovative forandringer i en sundhedsfaglig praksis

  • Bog
  : Aktionsforskning i sundhedsvæsenet : idéer til kommunikative og innovative forandringer i en sundhedsfaglig praksis
  61.07 AKT

  Aktionsforskning i sundhedsvæsenet : idéer til kommunikative og innovative forandringer i en sundhedsfaglig praksis

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Nogle bud på, hvordan viden kan genereres gennem en forskningstilgang, der inkluderer patienter, pårørende og de sundhedsprofessionelle. Med afsæt i aktionsforskningsprojekter fra forskellige områder reflekteres over fordele og ulemper ved at arbejde med aktionsforskning
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48456413|980|.
  Bidrag af: 
  Susanne Winther, Susanne Winther, Ditte Høgsgaard
  Note: 
  Indhold: Aktionsforskning i sundhedsvæsenet : grundantagelser og perspektiver. Eksperimenter i aktionsforskning - en øjenåbner for nytænkning af patientovergange. Samskabelse i en dialogisk forskningscirkel - udvikling af kommunikative kvaliteter i en sundhedsfaglig kontekst. Eksperimenterende processer, der fremmer medarbejdernes refleksion og læring i demensrehabilitering. Dialogisk dokumentation som metode og kommunikationsmiddel i hospice- og hospitalsvæsenet. Personer med demens "kommer til orde" i aktionsforskning om sang og musik i hverdagsrehabilitering. Opbygning af en personcentreret udviklingskultur i en lokal hospitalskontekst - aktionsforskning med en small-scale tilgang. Kritisk-utopisk aktionsforskning om tværsektorielt samarbejde
  ISBN nr.: 
  9788772103006
  Omfang: 
  228 sider
  Udgiver: 
  Aalborg Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48456413|260|a
  Available: 
  870970-basis:48456413|980|a
 4. Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38431951|980|.
  Bidrag af: 
  Lotte Evron, Johanne Lind Rasmussen, Maria Kjøller Pedersen (f. 1983)
  Note: 
  Indhold: Folkesundhedsvidenskab (Sundhed og folkesundhed / Lene Povlsen. Folkesundhedsarbejde i et historisk perspektiv / Lene Povlsen. Sundhedsfremme og forebyggelse / Lotte Evron. Den demografiske udvikling og dens betydning for folkesundheden / Johanne Lind Rasmussen. Social ulighed i folkesundhed / Maria Kjøller Pedersen). Epidemiologi (Epidemiologiske analyser / Maria Kjøller Pedersen. Epidemiologiske design / Anne Vinther Schmidt. Kausalitet og fejlkilder i epidemiologisk forskning / Anne Vinther Schmidt) Søgning og kritisk læsning af epidemiologiske forskningsartikler (Litteratursøgning / Helen Grundtvig Kristensen. Opbygning og læsning af forskningsartikler / Lisbeth Villemoes Sørensen. Kritisk artikellæsning / Maria Kjøller Pedersen og Kamilla Holt. Analyse og kritisk artikellæsning af tværsnitsundersøgelse / Kamila Adellund Holt. Analyse og kritisk artikellæsning af randomiseret kontrolleret undersøgelse / Kamila Adellund Holt)
  ISBN nr.: 
  9788712060390
  Omfang: 
  300 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38431951|260|a
  Available: 
  870970-basis:38431951|980|a
 5. Sundhedshumaniora i sygepleje

  • Tidsskriftsartikel

  Sundhedshumaniora i sygepleje

  I: Fag & Forskning, 2021, nr. 4, S. 56-61
  Et overblik over udviklingen inden for narrativ medicin og sundhedshumaniora skaber indsigt i den historiske baggrund og tegner fremtidige muligheder for sygepleje
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:62123567|980|.
  Omfang: 
  S. 56-61
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Fag & Forskning, 2021, nr. 4
  By: 
  870971-tsart:62123567|260|a
  Available: 
  870971-tsart:62123567|980|a
 6. FOA: Sundhedsvæsen truet af private forsikringer

  • Avisartikel

  FOA: Sundhedsvæsen truet af private forsikringer

  I: Politiken, 2021-07-06, Sektion 1, s. 5
  Sundhedsforsikring Stadig flere tegner sundhedsforsikringer, der gør det muligt at springe køen over i det offentlige sundhedsvæsen. Farligt og bekymrende, mener FOA's formand
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:39410974|980|.
  Omfang: 
  Sektion 1, s. 5
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Politiken, 2021-07-06
  By: 
  870971-avis:39410974|260|a
  Available: 
  870971-avis:39410974|980|a
 7. Når metoder spiller hinanden gode : en refleksion over hvordan antropologi og aktionsforskning kan kombineres

  • Tidsskriftsartikel

  Når metoder spiller hinanden gode : en refleksion over hvordan antropologi og aktionsforskning kan kombineres

  I: Jordens folk, Årg. 56, nr. 2 (2021), S. 81-93
  Antropolog fortæller om arbejdet med at organisere patientforløb på tværs af hospital, almen praksis og kommuner
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:62012277|980|.
  Omfang: 
  S. 81-93
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Jordens folk, Årg. 56, nr. 2 (2021)
  By: 
  870971-tsart:62012277|260|a
  Available: 
  870971-tsart:62012277|980|a
 8. Hvad dør danskerne af? : dødsårsager i et dataanalytisk perspektiv

  • Tidsskriftsartikel

  Hvad dør danskerne af? : dødsårsager i et dataanalytisk perspektiv

  I: Aktuel naturvidenskab, 2021, nr. 5, S. 30-35
  Hvert år dør over 50.000 danskere. Med udgangspunkt i offentligt tilgængelige statistikker kigger vi her på, hvad disse kan fortælle om døden i Danmark
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:61780092|980|.
  Omfang: 
  S. 30-35
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Aktuel naturvidenskab, 2021, nr. 5
  By: 
  870971-tsart:61780092|260|a
  Available: 
  870971-tsart:61780092|980|a
 9. Fællesskabsanvisning - anvisning til fysisk aktivitet og fællesskab?

  • Tidsskriftsartikel

  Fællesskabsanvisning - anvisning til fysisk aktivitet og fællesskab?

  I: Månedsskrift for almen praksis, 2021 nr. 4, S. 248-255
  Motion på recept var en mulighed for at fremme sundheden for borgere, som ikke, af egen vilje eller pga. manglende overskud, formår at holde sig fysisk aktive. Der er en række muligheder for at hjælpe de svageste borgere og forbedre deres sundhed i form af sundhedsfremmende, fællesskabsorienterende og ikke-klinske tilbud i lokalsamfundet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:39002809|980|.
  Omfang: 
  S. 248-255
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Månedsskrift for almen praksis, 2021 nr. 4
  By: 
  870971-tsart:39002809|260|a
  Available: 
  870971-tsart:39002809|980|a
 10. Folkesundhed : bag om intentioner og strategier

  • Bog
  61.4 FOL

  Folkesundhed : bag om intentioner og strategier

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Om eksisterende sundhedsforståelser i Danmark samt de rammer, tiltag og interventioner som aktuelt sigter på at styrke folkesundheden
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46002164|980|.
  Bidrag af: 
  Martin Marchman Andersen, Stinne Glasdam, Hanne Bess Boelsbjerg
  Note: 
  Indhold: Folkesundhed - politiske strategier og samfundsmæssige strukturer for befolkningens sundhed (Folkesundhed for alle - en illusion / Gunnar Scott Reinbacher og Margrethe Nielsen. De nationale mål for sundhed - en strategi til en ensretning af befolkningen / Marie Præstegaard Hendriksen og Hanne Bess Boelsbjerg. Kåre Press-Kristensen: Luftforurening - en negligeret risikofaktor for folkesundheden. Jørgen Elm Larsen: Fattigdom, social eksklusion og livet i (u)sundhed. Martin Marchman Andersen: Om betydningen af personligt ansvar i sundhedspolitiske begrundelser. Retlig regulering og personligt ansvar for forebyggelse af kroniske sygdomme / Mette Hartlev, Katharina Eva Ó Cathaoir og Céline Brassart Olsen. Skjulte påvirkninger ved folkesundhedsinterventioner / Or Joseph Rahbek et al. Iben Mundbjerg Gjødsbøl: Personlig medicin - forebyggelse i politik og praksis. John Brodersen: Medicinsk screening - pro et contra ; Overdiagnostik - hvad det er, og hvad det ikke er. Helle Johannessen: Sundhedsforståelser i biomedicin og i alternativ behandling). Sundhedsforståelser og selvteknologier - borgernes møde med den biomedicinske rationalitet (Rikke Sand Andersen: De irrationelle overbevisningers problem - at forstå lægesøgning i et kulturanalytisk perspektiv. Iben Charlotte Aamann: Skolesundhedstjenesten - forebyggelse og forældreskab i et klasseperspektiv. Jesper Mehlsen: HPV-vaccinationer - flere interesser i spil. Lars Fynbo: Forbudte stimulanser på grænsen mellem kontrol og kontrolløshed. Janne Skakon: Det er så sundt at arbejde - klemt af stress og krav om tavshed. Ulighed i rehabiliteringstilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade / Rikke Guldager og Ingrid Poulsen. Lotte Hvas: Overgangsalderen - et eksempel på medikalisering og risikotænkning. Medikalisering af hverdagsaktiviteter gennem brug af fysisk aktivitet / Tobba Therkildsen Sudmann og Stinne Glasdam. Anja Marie Bornø Jensen: Organdonation - når døden giver liv. Troen på mad som frelse / Dorthe Brogård Kristensen, Charlotte Bredahl Jacobsen og Søren Askegaard. Forestillingen om en sund sjæl i en smuk krop / Katrine Blom, Nicoline Wasteson og Hanne Bess Boelsbjerg. Morten Ebbe Juul Nielsen: Ortoreksi - en spiseforstyrrelse i sundhedens navn. Anders Dræby: Stress, angst og depression - at fremme og kurere de selv samme lidelser)
  ISBN nr.: 
  9788712056096
  Omfang: 
  358 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:46002164|260|a
  Available: 
  870970-basis:46002164|980|a