term.subject="styring"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Følelser i folkeskolen : et autoetnografisk studie af affektiv styring og dens genklang i elever, lærere og pædagoger

  • Bog
  37.01 GAL

  Følelser i folkeskolen : et autoetnografisk studie af affektiv styring og dens genklang i elever, lærere og pædagoger

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:134370351|980|.
  Bidrag af: 
  Roskilde Universitet Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi
  ISBN nr.: 
  9788791362040
  Omfang: 
  VIII, 275 sider
  Udgiver: 
  RUC
  Målgruppe: 
  forskningsniveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:134370351|260|a
  Available: 
  830190-katalog:134370351|980|a
 2. Faglighed og styring : fagprofessionel dømmekraft på socialområdet

  • Bog
  38.4 FAG

  Faglighed og styring : fagprofessionel dømmekraft på socialområdet

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om hvordan man kan udvikle styring og fagprofessionel ledelse i en retning, som understøtter en styrket fagprofessionalisme i mødet med borgerne, og hvordan man som fagprofessionel og som leder af fagprofessionelle i højere grad kan balancere behovet for styring og autonomi på socialområdet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38822195|980|.
  Note: 
  Indhold: Det sociale områdes styrings- og vidensgrundlag (Fra standardisering til fagprofessionel dømmekraft ; Det sociale områdes udfordringer ; Fagprofessionel dømmekraft) ; Et praksiseksempel på kvalificering af fagprofessionel dømmekraft (Vidensamarbejde i sociale indsatser : om fagprofessionelle sammenstød i dokumentationssystemer ; Journalbaseret effektanalyse ; Organisering af fagprofessionel dømmekraft) ; Bedre kobling af ledelse, styring og fagprofessionel dømmekraft (Ledelse, der understøtter fagprofessionel dømmekraft ; Balanceret styring og udvikling af fagprofessionel praksis ; Eftertanke og nye spørgsmål)
  ISBN nr.: 
  9788757448320
  Omfang: 
  228 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38822195|260|a
  Available: 
  870970-basis:38822195|980|a
 3. Mennesket er motiveret : derfor er vores arbejde så meget mere end styring

  • Bog
  38.401 BIR

  Mennesket er motiveret : derfor er vores arbejde så meget mere end styring

  2021
  1. udgave, 2. oplag (2022)
  Et opgør med styring som megatrend! Diskussion af hvordan professionelle i hjælpearbejdet kan modvirke forråelse ved hjælp af perspektivskifte som metode. Gennemgang af tre forskellige paradigmer: det styrende, det følgende og det vejledende paradigme. Henvender sig til medarbejdere og ledere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62184884|980|.
  Bidrag af: 
  Syddansk Universitet
  Note: 
  Indhold: Vi kan ikke have prøvet alt, og noget andet ville nok kunne hjælpe ; Motivation er parathed til handling ; Professionel hjælpekunst ; Blikket for usynlige vanskeligheder og mestringsstrategier ; Lewins forskning i styrende, vejledende og følgende ledelsesstile ; Det styrende paradigme som én mulighed ; Det følgende paradigme som et alternativ ; Det vejledende paradigme som en tredje mulighed ; Paradigmevalg som metode ; Styring som megatrend og forsvarsmekanisme ; Vi bør konsekvensberegne, inden vi tager styring ; Ledelse er så meget mere end styring
  ISBN nr.: 
  9788740833867
  Omfang: 
  348 sider
  Udgiver: 
  Syddansk Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:62184884|260|a
  Available: 
  870970-basis:62184884|980|a
 4. Offentlige styringsparadigmer : konkurrence og sameksistens

  • Bog
  35 OFF

  Offentlige styringsparadigmer : konkurrence og sameksistens

  2020
  2. udgave, 4. oplag (2022)
  Præsentation af syv styringsparadigmer, der forstås som sammenhængende forestillinger om, hvordan den offentlige sektor kan organiseres, styres og ledes. Styringsparadigmerne sammenlignes på centraliseringsgrad, vægtning af værdier, brug af incitamenter og inddragelse af det omgivende samfund i styringen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48730744|980|.
  Note: 
  Indhold: Bureaukratiet som styringsparadigmer ; Professionsstyret som styringsparadigme ; New public management som styringsparadigme ; Neo-Weberian state som styringsparadigme ; Digital era governance som styringsparadigme ; Public value management som styringsparadigme ; New public governance som styringsparadigme ; Ledelse i en offentlig sektor præget af skiftende, konkurrerende og hybride styringsparadigmer
  ISBN nr.: 
  9788757446722
  Omfang: 
  190 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48730744|260|a
  Available: 
  870970-basis:48730744|980|a
 5. Samskabt styring : nye veje til afbureaukratisering

  • Bog
  35 BEN

  Samskabt styring : nye veje til afbureaukratisering

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Hvad skal der til for at lykkes med ambitionen om afbureaukratisering af den offentlige sektor? Bogen argumenterer for, at afbureaukratisering er et såkaldt "wicked problem", som må løses i tæt samarbejde mellem de mange forskellige aktører, både ledere, frontlinjemedarbejdere, borgere og brugere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48172547|980|.
  ISBN nr.: 
  9788759333921
  Omfang: 
  192 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48172547|260|a
  Available: 
  870970-basis:48172547|980|a
 6. Fornyelse eller kollaps? : en kritik og gentænkning af offentlig styring

  • Bog
  Finn Østrup, Jørgen Jørgensen (f. 1950-04-04), Jesper Zwisler: Fornyelse eller kollaps? : en kritik og gentænkning af offentlig styring
  35 FOR

  Fornyelse eller kollaps? : en kritik og gentænkning af offentlig styring

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Beskrivelse af en række centrale udviklingstendenser i den offentlige styring. På baggrund af talmateriale præsenteres en analyse af en række akutte problemer i den offentlige sektor. Med fremlæggelse og diskussion af 22 konkrete initiativer, som kan forbedre de politiske og administrative beslutninger
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38260405|980|.
  Note: 
  Indhold: Tendenser i den offentlige sektor (Nogle overordnede betragtninger og bekymringer ; Diskussionen om den offentlige forvaltning og styring ; Den samlede offentlige sektor : den overordnede performance) ; Styring og opgavefordeling i den offentlige sektor (Principper og værktøjer i den offentlige styring ; Udfordringer ved decentralisering ; Ledelse i den offentlige sektor) ; Den offentlige beslutningsproces og administration (Væksten i den offentlige administration ; Effektiviteten af offentlige beslutninger ; Centraladministrationens indflydelse ; Mangler i den offentlige styring : nogle eksempler) ; Forslag til reform af den offentlige styring (Centrale udfordringer for den offentlige styring ; Konkrete forslag til mere effektiv offentlig styring)
  ISBN nr.: 
  9788759336151
  Omfang: 
  388 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38260405|260|a
  Available: 
  870970-basis:38260405|980|a
 7. Kommunernes brug af struktur- og styringstænkning

  • Tidsskriftsartikel
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:61521739|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Politica online, Årg. 53, nr. 3 (2021)
  By: 
  870971-tsart:61521739|260|a
  Available: 
  870971-tsart:61521739|980|a
 8. Kom den giftige regeltrang til livs

  • Tidsskriftsartikel

  Kom den giftige regeltrang til livs

  I: Mandag morgen, 2021, nr. 20, S. 26-28
  Hvad der starter som ansvarlighed og gode intentioner, ender ofte i et bureaukratisk helvede af procedurer, regelsæt og protokoller. Det koster på initiativ og kreativitet og skræmmer talenter langt væk, skriver direktør
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:39241609|980|.
  Omfang: 
  S. 26-28
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Mandag morgen, 2021, nr. 20
  By: 
  870971-tsart:39241609|260|a
  Available: 
  870971-tsart:39241609|980|a
 9. Enkel kommunikation med instrumenterne via mobiltelefonen

  • Tidsskriftsartikel

  Enkel kommunikation med instrumenterne via mobiltelefonen

  I: Automatik & proces, Årg. 46, nr. 5 (2021), S. 12-13
  De traditionelle instrumenter til måling af tryk, temperatur, niveau og flow samt efterfølgende analyse kan i dag meget enkelt og brugervenligt betjenes via mobiltelefon eller tabletved hjælp af bluetooth-kommunikation, fremhæver Endress+Hauser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:39388855|980|.
  Omfang: 
  S. 12-13
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Automatik & proces, Årg. 46, nr. 5 (2021)
  By: 
  870971-tsart:39388855|260|a
  Available: 
  870971-tsart:39388855|980|a
 10. Fiskebowlen : styret klassesamtale i undervisningen

  • Tidsskriftsartikel

  Fiskebowlen : styret klassesamtale i undervisningen

  I: Dansk noter, 2021, nr. 4, S. 42-44
  Fiskebowlen, også kaldet "fishbowl", er en struktur for en klassesamtale med høj grad af elevstyring og med muligheder for at styrke elevernes dialogiske evner
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:62044918|980|.
  Omfang: 
  S. 42-44
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Findes i: 
  Dansk noter, 2021, nr. 4
  By: 
  870971-tsart:62044918|260|a
  Available: 
  870971-tsart:62044918|980|a