term.subject="samarbejde"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Sygepleje i det nære sundhedsvæsen

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62142367|980|.
  Bidrag af: 
  Malene Beck, Ulla Skjødt (f. 1960), Inge Jekes (f. 1960)
  Note: 
  Indhold: Den organisatoriske rammesætning for sygepleje i kommunerne (Fra landsygepleje til sygepleje i det nære sundhedsvæsen / Ulla Skjødt. Standardisering som redskab i organiseringen af sygepleje i det nære sundhedsvæsen / Ulla Skjødt. Lovgivning som ramme for den kommunale sygepleje / Inge Jekes. Værgemål, fremtidsfuldmagter og magtanvendelse / Kent Kristensen). Ledelse og koordinering af borgerens sygdomsforløb med respekt for borgeren som menneske (Ledelse og koordinering af sygeplejen til borgere i det nære sundhedsvæsen / Inge Jekes. Det tværsektorielle samarbejde : en udfordring i det nære sundhedsvæsen / Ditte Høgsgaard. Individuel og organisatorisk læring i praksis / Jonas Sprogøe). Sygepleje mellem brugerorientering og den svækkede borger (Telemedicinsk sygepleje / Anne Dichmann Sorknæs. Selvbestemmelse og selvansvarlighed for borgeren / Annie Petrea Gissing. Om at være nær pårørende til et menneske med demens / Kirsten Teglgaard Lund. Frivillighed i det nære sundhedsvæsen / Ditte Marie Popp Mathiesen). Klinisk sygepleje i det nære sundhedsvæsen i samspil med borgeren (Sygepleje og koordinering i det nære sundhedsvæsen, når demens bliver en del af livet / Lotta Bojesen. Sygepleje til borgere med livslang sygdom : perspektiver på sundhedsfremme og forebyggelse / Grete Bækgaard Thomsen. Tidlig opsporing og akut sygepleje i det nære sundhedsvæsen / Inge Jekes. Æstetiske måltider i eget hjem : hjemmesygeplejerskens stemningsbærende rolle / Malene Beck, Vibeke Østergaard Steenfeldt, Jette Lind. Palliation : lindrende sygepleje i borgerens eget hjem / Vibeke Østergaard Steenfeldt, Malene Marianne Elrond)
  ISBN nr.: 
  9788712066491
  Omfang: 
  335 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:62142367|260|a
  Available: 
  870970-basis:62142367|980|a
 2. Ledelse af co-teaching : lær at lede co-teachingdansen - ledelsesstrategier til bedre teampræstationer

  • Bog
  37.12 LED

  Ledelse af co-teaching : lær at lede co-teachingdansen - ledelsesstrategier til bedre teampræstationer

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om hvordan skoleledere kan opstarte, lede samt understøtte processen med co-teaching på deres skole
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38748998|980|.
  Bidrag af: 
  Søren Søgaard
  Original titel: 
  Leading the co-teaching dance
  ISBN nr.: 
  9788772340173
  Omfang: 
  215 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38748998|260|a
  Available: 
  870970-basis:38748998|980|a
 3. Genstart fællesskabet : om samarbejde og nye begyndelser

  • Bog
  60.13 REI

  Genstart fællesskabet : om samarbejde og nye begyndelser

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  En bog om at revitalisere fællesskaber og sammenhængskraften på arbejdspladsen. Henvender sig til læsere med interesse for organisatoriske fællesskaber
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61950796|980|.
  ISBN nr.: 
  9788750059424
  Omfang: 
  135 sider
  Udgiver: 
  Akademisk
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61950796|260|a
  Available: 
  870970-basis:61950796|980|a
 4. Projektteaming : samarbejde er projektlederens vigtigste redskab

  • Bog
  60.1 PRO

  Projektteaming : samarbejde er projektlederens vigtigste redskab

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Omfattende præsentation af nye tilgange til projektledelse i en foranderlig hverdag. Henvender sig bredt til alle som påtager sig opgaver med at lede og drive projekter
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61653295|980|.
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på internettet, Indholdsfortegnelse: . Projekter er forandring ; Om projektet og dets landskab af relationer ; Ledelse af projektteamet ; Projektlederen ; Uklart mandat og ubeslutsom styregruppe ; Gnidninger i teamet ; Engageret projektleder kan ikke få teamet med ; Styregruppe vil styre og kontrollere det komplekse udviklingsprojekt ; Teamet præsterer ikke nytænkning ; Din læreproces som projektleder ; Bogens røde tråde
  ISBN nr.: 
  9788757452228
  Omfang: 
  264 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61653295|260|a
  Available: 
  870970-basis:61653295|980|a
 5. Ræk mig lige samarbejdet - tak! : om at være ansat til mere end din faglighed

  • Bog
  60.136 RÆK

  Ræk mig lige samarbejdet - tak! : om at være ansat til mere end din faglighed

  2021
  1. udgave, 4. oplag (2022)
  Om hvorfor det professionelle samarbejde hele tiden kan og skal udvikles. Om hvordan samarbejde skabes af medarbejdere og ledere - sammen. Opskrift på, hvordan der kan skabes høj kvalitet i samarbejdet, så trivslen, fagligheden og de gode resultater af organisationens arbejde kan ses, høres og mærkes. Henvender sig til ledere og medarbejdere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39310406|980|.
  Bidrag af: 
  René Jensen (f. 1967), Finn Salomonsen (f. 1956), Rikke Finland
  Note: 
  Indhold: Indbyrdes forskelle, fælles indstilling (Faglighed og samarbejde - dine to opgaver ; Fælles sprog, rammer og mindset - den perfekte gryderet ; De rette doseringer) ; Din virkelighed eller min? (Tolkninger skaber virkelighed ; Når vi glemmer at oversætte ; Modstandens tre niveauer ... og hvad vi gør ved dem ; Få, tag og giv mandat ; Tegn tydelige kridtstreger ) Synergi og samarbejde (Lærende kulturer ; Er vi et team eller en gruppe? ; Synergi frem for gør-det-selv ; Tre forskellige teamledertilgange ; Feedback og feedforward ; Hensigt, adfærd, effekt ; Hvis du forstår min adfærd, forstår jeg også din ; Løsningslaboratorium i stedet for løsningsautomat) ; Virkelighed er noget, vi skaber (Stemning skabes af mennesker - ikke af vilkår ; At stemple ind og undgå kattelemmen ; Er du murer eller gravko? ; Udgangspunktet for enhver forandring - de logiske niveauer ; Fra plan til virkelighed ... om at tro på noget, der ikke findes endnu ; Afslutning? eller måske rettere - begyndelsen ; Et tænkt eksempel med at sætte en ramme)
  ISBN nr.: 
  9788793201323
  Omfang: 
  351 sider
  Udgiver: 
  De-tre, Spitzen
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39310406|260|a
  Available: 
  870970-basis:39310406|980|a
 6. Praktikbogen : didaktik, klasseledelse og relationsarbejde

  • Bog
  Tekla Canger, Lise Aagaard Kaas: Praktikbogen : didaktik, klasseledelse og relationsarbejde
  37.1 PRA

  Praktikbogen : didaktik, klasseledelse og relationsarbejde

  2021
  2. udgave, 2. oplag (2022)
  Bogen begrebsætter, problematiserer og igangsætter refleksionsprocessen knyttet til didaktik, klasseledelse og relationsarbejde. Omhandler desuden metoder til undersøgelse og praksis
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39231174|980|.
  Note: 
  Indhold: Didaktik (Folkeskolens formål ; Målsætning ; Evalueringsformer og test ; Læremidler og it ; Undervisningsmønstre og arbejdsformer ; Elevforudsætninger og undervisningsdifferentiering) ; Klasseledelse (Læringsmiljø ; Inklusion ; Konflikthåndtering og mobning) ; Relationsarbejde (Kommunikation ; Motivation ; Skole-hjem-samarbejde) ; Metoder til undersøgelse af praksis (Kvalitative interview ; Observation ; Videoobservation ; Subvision ; Praksisfortællinger ; Situationsbeskrivelser ; Aktionslæring ; Casemetoden , Snaplog)
  ISBN nr.: 
  9788702318036
  Omfang: 
  358 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39231174|260|a
  Available: 
  870970-basis:39231174|980|a
 7. Skolen og den transnationale vending : dansk uddannelsespolitik og dens europæiske og angloamerikanske forbindelser

  • Bog
  37.363 KRE

  Skolen og den transnationale vending : dansk uddannelsespolitik og dens europæiske og angloamerikanske forbindelser

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  De transnationale uddannelsespolitiske samarbejder påvirker den danske skole- og uddannelsespolitik og trækker den i en angloamerikansk og europæisk retning. Bogen sætter denne udvikling, og den modstand dette genererer, ind i en større sammenhæng
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39168804|980|.
  Note: 
  Indhold: Dansk skole- og læreruddannelsespolitik : mellem nationalt, internationalt og transnationalt anliggende ; Den transnationale vending i europæisk skole- og uddannelsespolitik ; Den anglomaerikanske dominans og nye former for sammenligning og vidensproduktion ; Den transnationale vending i dansk skole- og uddannelsespolitik : vendingen (sammenfattet), modstanden og fremtiden
  ISBN nr.: 
  9788776831738
  Omfang: 
  286 sider
  Udgiver: 
  Nyt fra Samfundsvidenskaberne
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, forskningsniveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39168804|260|a
  Available: 
  870970-basis:39168804|980|a
 8. Kollektiv mestring : sådan påvirker lærernes overbevisning elevernes læring

  • Bog
  Jenni Donohoo: Kollektiv mestring : sådan påvirker lærernes overbevisning elevernes læring
  37.1 DON

  Kollektiv mestring : sådan påvirker lærernes overbevisning elevernes læring

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Denne bog viser, hvor stor betydning kollektiv mestring har for elevernes udbytte af deres skolegang, samt viser de pædagogiske veje til at lykkes med den kollektive mestring. For lærere, pædagoger, skoleledere samt pædagogisk studerende
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39512815|980|.
  Bidrag af: 
  Peter Andersen
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Kollektiv mestring (Hvad er kollektiv mestring? ; Hvorfor er kollektiv mestring vigtigt? ; Sådan skabes mestring ; Konklusion) ; Konsekvenserne af kollektiv mestring (Større indsats og udholdenhed ; Villighed til at prøve nye tilgange ; At kommunikere høje forventninger ; At skabe og udvikle elevautonomi ; Reducer forstyrrende adfærd ; Øget engagement ; Forbedret forældreinvolvering ; Konklusion) ; Sådan skabes og udvikles kollektiv mestring (Seks forudsætninger, der muliggør kollektiv mestring ; Sådan skabes og udvikles kollektiv mestring: En handlingsteori ; Konklusion) ; Forbedring af kollektiv mestring gennem professionel læring (Syv kendetegn ved effektiv professionel læring ; At forbedre mestring med kollaborative læringsstrukturer ; Mestringsforbedrende redskaber ; Konklusion) ; Ledere benytter en kollaborativ undersøgelsesramme til at organisere handlinger (Kom i gang ; Trin 1: Planlæg ; Trin 2: Udfør ; Trin 3: Observer ; Trin 4: Vurder ; Konklusion) ; Bilag (Skabelon til at dokumentere elevlæring ; Analyseredskab til teamsucces ; Redskab til observatøren som den lærende ; Redskab til dataanalyse ; Redskab til diversitetsrunder ; Redskab til udvikling af en fælles vision ; Redskab til skolebesøg ; Redskab til Verdenscafé ; Redskab til opgaveanalyse ; Spørgeskema om de forudsætninger, der muliggør kollektiv mestring ; Ledelsesmæssig handlingsteori ; Kendetegn ved kontinuum over kollaborativ ledelsesundersøgelse) ; Liste over figurer og tabeller (Figur: Pygmalioneffekten ; Figur: Seks forudsætninger, der muliggør kollektiv mestring ; Figur: En handlingsteori til at skabe og udvikle kollektiv mestring ; Figur: Stige for lærerens involvering i overordnede skolebeslutninger ; Figur: Sådan sætter du mål ; Figur: Syv kendetegn ved effektiv professionel læring ; Figur: Firetrinsmodel for kollaborativ lærerundersøgelse ; Figur: Cirkel for kollegasparring ; Figur: Firetrinsmodel for kollaborativ ledelsesundersøgelse ; Figur: Tjekliste for undersøgelsesspørgsmål ; Figur: Strategi for kortarbejde: En ledelseshandlingsteori ; Tabel: Faktorer, der har indflydelse på elevens læring og deres effektstørrelser ; Tabel: Positive faktorer forbundet med kollektiv mestring og deres effektstørrelser)
  Original titel: 
  Collective efficacy
  ISBN nr.: 
  9788772047317
  Omfang: 
  179 sider
  Udgiver: 
  Klim
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39512815|260|a
  Available: 
  870970-basis:39512815|980|a
 9. Folkehelse og livsmestring i skolen : i fag, på tvers av fag og som en helhetlig tilnærming

  • Bog
  37.16 FOL

  Folkehelse og livsmestring i skolen : i fag, på tvers av fag og som en helhetlig tilnærming

  2021
  1. utgave
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:132031843|980|.
  Bidrag af: 
  Hege Eikeland Tjomsland, Nina Grieg Viig, Geir Kåre Resaland
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Folkehelse og livsmestring – I fag, på tværs av fag og som en helhetlig tilnærming i skolen / Nina Grieg Viig, Geir K. Resaland, Hege E. Tjomsland. Young people, mental health and education: where does the concept of “wellbeing” fit in? / Miranda Thurston, Ken Green. Klasserommet som møteplass i ei digital tid / Ingrid Heeleve, Aslaug Grov Almås. Tverrfaglig samarbeid / Ellen Nesset Mælan, Hege E. Tjomsland. ”Kan vi gjere noko ’gøy’”? Fysisk aktivitet, folkehelse og livsmeistring / Øystein Lerum, Petter Erik Leirhaug, Geir Kåre Resaland, Hege E. Tjomsland. Kroppsøvingselevenes møte med vår tids kroppspress – tre ulike kroppssyn / Ove Olsen Sæle. ”Alle er forskellige” – ungdom om fysisk aktivitet / Linda Røset, Hege E. Tjomsland. Drama og livsmestring / Mette Bøe Lyngstad, Yngvild Sørebø Danielsen. Muntlig fortelling som inkluderingsverktøy for livsmestring / Mette Bøe Lyngstad, Vibeke Solbue. Hvordan planlegger skoleledere å lede det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring? Hedvig N. Abramsen, Nina Grieg Viig. Syv måter å tenke om følelser på / Elisabeth Norman, Hege E. Tjomsland.
  ISBN nr.: 
  9788245034592
  Omfang: 
  223 s.
  Udgiver: 
  Fagbokforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:132031843|260|a
  Available: 
  830190-katalog:132031843|980|a
 10. Klar til co-teaching : perspektiver og eksempler fra en dansk skolekontekst

  • Bog
  37.12 HOL

  Klar til co-teaching : perspektiver og eksempler fra en dansk skolekontekst

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Co-teaching er et struktureret samarbejde om undervisning mellem to lærere. Denne bog introducerer co-teaching og viser, hvorledes skolens aktører i fællesskab kommer succesfuldt i gang med konceptet. For grundskolens lærere og ledere samt lærerstuderende
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39509717|980|.
  Note: 
  Indhold: Introduktion til co-teaching ; Forudsætninger for co-teaching ; Planlægning ; Eksempler på undervisning med co-teaching ; Evaluering af forløb - dataindsamling ; Vejledning inspireret af co-teaching
  ISBN nr.: 
  9788771605150
  Omfang: 
  98 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39509717|260|a
  Available: 
  870970-basis:39509717|980|a