term.subject="refleksion"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Etikk : for profesjonelle

  • Bog
  15 LEE

  Etikk : for profesjonelle

  2021
  1. utgave
  Forlagsbeskrivelse: "Denne boken er skrevet for de som arbeider med mennesker og de som utdanner seg til yrker der de skal jobbe med andre. Det er en innføring i profesjonsetikk. I mange år har Paul Leer-Salvesen undervist og veiledet studenter som forbereder seg til et yrkesliv der de kommer tett på andre mennesker fordi de har noe å gi dem: kunnskap, ferdigheter, helsetjenester, omsorg, råd og beskyttelse. I slike forhold er etikk og etisk refleksjon helt nødvendig. For vi bærer alle det moralske ansvaret for det vi gjør mot andre, også på jobben.Boken inneholder etisk teori og øvelser i etisk analyse fordi den er ment å kunne brukes som lærebok på flere profesjonsutdanninger. Derfor vil forskjellige profesjoner komme frem i caser og eksempler: lærer, barnehagelærer, sosionom, barnevernsarbeider, sykepleier, lege, vernepleier, terapeut, politi, fengselsbetjent og advokat. Det er store forskjeller mellom disse yrkene, men det er også likhetspunkter. Dessuten blir det stadig viktigere at profesjonene gjør seg kjent med hverandre og øver seg opp til å samarbeide. Det er ikke minst blitt tydelig i koronakrisen med de store utfordringer den har gitt profesjonene."
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:132028753|980|.
  ISBN nr.: 
  9788245033281
  Omfang: 
  183 sider
  Udgiver: 
  Fagbokforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:132028753|260|a
  Available: 
  830190-katalog:132028753|980|a
 2. Refleksion og refleksivitet i sygepleje

  • Bog
  61.701 REF

  Refleksion og refleksivitet i sygepleje

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Bogen beskriver hvad det vil sige at kunne reflektere og forholde sig refleksivt til sygeplejepraksis. Med metoder og modeller til hvordan man arbejder med både skriftlig og mundtlig refleksion samt ideer til hvordan man bruger refleksivitet i praksis
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61348689|980|.
  Note: 
  Indhold: Refleksion (Erkendelsens udvikling ; Perspektiver på refleksion ; Hvorfor refleksion i sygeplejerskens virksomhed? ; Udvalgte teorier om refleksion ; Refleksion som mål og middel ; Refleksionsmodeller og metoder ; Den skriftlige refleksion) ; Refleksivitet (Hvad er refleksivitet? ; Refleksivitet i forskellige sammenhænge ; Refleksivitet i anvendelse)
  ISBN nr.: 
  9788759336489
  Omfang: 
  126 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61348689|260|a
  Available: 
  870970-basis:61348689|980|a
 3. Teori og praksis i professionsdidaktik : en bog om refleksiv praksislæring

  • Bog
  : Teori og praksis i professionsdidaktik : en bog om refleksiv praksislæring
  37.601 TEO

  Teori og praksis i professionsdidaktik : en bog om refleksiv praksislæring

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Beskrivelse af refleksiv praksislæring som en læringsforståelse og en didaktik, der er skræddersyet til uddannelser, hvor teori/praksisrelationen er afgørende for uddannelsernes relevans og kvalitet. Henvender sig til alle som beskæftiger sig med læring og undervisning i erhvervsakademi- og professionsuddannelse, både undervisere, forskere, studerende og ledere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62221151|980|.
  Bidrag af: 
  Line Helverskov Horn, Peter Møller Pedersen, Marianne Georgsen
  Note: 
  Indhold: Teoretiske begrundelser for og diskussioner af refleksiv praksislæring (Mod en moderne professionsdidaktik / Line Helverskov Horn, Peter Møller Pedersen, Marianne Georgsen. Kernebegreber i refleksiv praksislæring / Thomas Kjærgaard, Camilla Valbak-Andersen, Stine Bylin Bundgaard. Refleksion i professionsuddannelser / Preben Olund Kirkegaard. Refleksiv praksislæring som dannelsestænkning / Peter Møller Pedersen. Professionel dømmekraft og refleksiv praksislæring / Susanne Dau, Ulla Nielsby. Praksisteoretiske perspektiver på refleksiv praksislæring / Camilla Gyldendahl Jensen). Tværgående temaer (Fortællinger og identitetsdannelse / Per Munch, Lene Stumph Nielsen. Tværprofessionelle professionskompetencer / Bolette Rye Mønsted, Jakob Fenger. Cases som refleksive øverum / Stine Bylin Bundgaard, Anne Rosborg Wegener. Feedback og innovativ tænkning / Niels Bech Lukassen. Refleksiv praksislæring i et blended learning-format / Dorthe Geisnæs, Monica Krarup Olesen. Problemorienteret projektarbejde med refleksiv praksislæring / Pia S. Frederiksen ... et al.). Eksemplariske cases (Refleksiv praksislæring i krydsfeltet mellem uddannelse og erhvervsliv / Christian Wahl, Brian Hvarregaard, Per Trosborg. Valgfagsudvikling på to sundhedsuddannelser / Anna Marie Lassen, Martin Færch Andersen. Peerfeedback i pædagoguddannelsen / Kirsten Kofod Hyldahl. Uddannelsesklinik på fysioterapeutuddannelsen / Lise Eckardt Hansen, Niels Martin Brix Jensen, Anna Emilie Livbjerg. Et tværprofessionelt og internationalt undervisningsforløb / Ulla Nielsby, Camilla Rix. Udforskning og læringsspil / Camilla Gyldendahl Jensen, Jannie Dodensig Madsen). Perspektiver (Relationer mellem teori og praksis kan udfordre og perspektivere refleksiv praksislæring / Lars Emmerik Damgaard Knudsen)
  ISBN nr.: 
  9788772107745
  Omfang: 
  272 sider
  Udgiver: 
  Aalborg Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:62221151|260|a
  Available: 
  870970-basis:62221151|980|a
 4. Husk hjernen, så du ikke taber hovedet!

  • Bog
  Johny Gammelgaard: Husk hjernen, så du ikke taber hovedet!
  61.28 GAM

  Husk hjernen, så du ikke taber hovedet!

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Hvorfor reagerer vi som vi gør i udfordrende situationer, og hvordan kan vi styre vores reaktioner, så de bliver mere hensigtsmæssige. Til brug i dagligdagen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48864031|980|.
  Bidrag af: 
  Rune Strøm
  ISBN nr.: 
  9788799645084
  Omfang: 
  179 sider
  Udgiver: 
  Athenas
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48864031|260|a
  Available: 
  870970-basis:48864031|980|a
 5. Den ydmyge leder

  • Bog
  60.106 YDM

  Den ydmyge leder

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Antologi med forskellige perspektiver på ydmyghed i ledelse, hvor lederen nedtoner sin egen rolle og person og øger opmærksomheden på, hvad der motiverer medarbejderne og hvad de har brug for. For ledere i den offentlige og private sektor, samt studerende på videregående uddannelser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38271512|980|.
  Bidrag af: 
  Dion Rüsselbæk Hansen, Sine Falk, Karsten Mellon
  Note: 
  Indhold: Hvorfor har vi brug for ydmyge ledere : fremtidens chefer undgår ikke personlig og menneskelig kontakt, de trives med det / Edgar H. Schein og Peter A. Shein. Henry Mintzberg: Sonate fra Mintzberg : tre perspektiver på ledelse. Karl Tomm: En ledelsesvej formet af personlige spørgsmål. Eva Pallesen: Ydmyghed og ledelse : formålets tilbagekomst og respekten for den andens "andethed". Karsten Mellon: Perspektiver på ydmyg ledelse. Dion Rüsselbæk Hansen: Er ledelsen krænkelsesparat? : politisk korrekthed og æstetiske refleksioner. At tænke med heste : eksperimenter med at udvikle respons-abel ledelse i en antropocæn tidsalder / Dorthe Staunæs og Sverre Raffnsøe. Den kompetente, ydmyge leder : to kraftfulde virkemidler til ydmyg ledelse / Lotte Elleberg Møller og Cæcilie Orloff Søemod. Lea Meier Thode: Fremtidens succes på markedspladsen determineres af ydmyge ledere
  ISBN nr.: 
  9788771606782
  Omfang: 
  130 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38271512|260|a
  Available: 
  870970-basis:38271512|980|a
 6. Et år senere - det lærte vi af corona

  • Tidsskriftsartikel

  Et år senere - det lærte vi af corona

  I: I form, 2021, nr. 4, S. 18-27
  Status efter et år, hvor hygge blev aflyst af håndsprit - og et blik på gode ting, vi trods alt kan tage med fra en svær tid
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:38962485|980|.
  Omfang: 
  S. 18-27
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  I form, 2021, nr. 4
  By: 
  870971-tsart:38962485|260|a
  Available: 
  870971-tsart:38962485|980|a
 7. Vi kommer ensomhed til livs ved eksistentielle samtaler

  • Avisartikel

  Vi kommer ensomhed til livs ved eksistentielle samtaler

  I: Kristeligt dagblad, 2021-03-26, S. 9
  For at bryde med mangel på mening og oplevelsen af ensomhed må vi sætte eksistentielle samtaler på dagsordenen. Ad den vej kan vi nærme os et bæredygtigt liv både inde og ude, der er kendetegnet ved autenticitet og optagethed af at gøre en forskel, skriver lektor og forfatter
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:38928686|980|.
  Omfang: 
  S. 9
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Kristeligt dagblad, 2021-03-26
  By: 
  870971-avis:38928686|260|a
  Available: 
  870971-avis:38928686|980|a
 8. Musikterapeutiske umiddelbare møder : et autoetnografisk studie af en miljøterapeutisk tilgang til demensplejen

  • Tidsskriftsartikel

  Musikterapeutiske umiddelbare møder : et autoetnografisk studie af en miljøterapeutisk tilgang til demensplejen

  I: Dansk musikterapi, Årg. 18, nr. 1 (2021), S. 5-16
  Musikterapeutiske umiddelbare møder (MUM) består af implicitte faktorer relateret til musikterapeutens viden og refleksioner og eksplicitte faktorer relateret til borgerens adfærd, reaktion og musikterapeutens interventioner - den er med til at opfylde borgerens psykosociale behov
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:39164493|980|.
  Omfang: 
  S. 5-16
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Dansk musikterapi, Årg. 18, nr. 1 (2021)
  By: 
  870971-tsart:39164493|260|a
  Available: 
  870971-tsart:39164493|980|a
 9. Kan læsning af skønlitteratur facilitere mentalisering? : et psykologisk perspektiv på dialogen mellem kulturvidenskaberne og social- og sundhedssektoren

  • Tidsskriftsartikel

  Kan læsning af skønlitteratur facilitere mentalisering? : et psykologisk perspektiv på dialogen mellem kulturvidenskaberne og social- og sundhedssektoren

  I: P online, 2021-07-02,
  Om den skønlitterære tekst som kulturel artefakt, og dennes samspil med og effekt på menneskets psykologiske kapacitet, herunder udvikling af refleksion, narrativ kompetence og mentalisering, hvilket er teoretiske forståelsesrammer, der ofte anvendes omkring mennesket i social- og sundhedssektoren
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:39493128|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  P online, 2021-07-02
  By: 
  870971-tsart:39493128|260|a
  Available: 
  870971-tsart:39493128|980|a
 10. Svensk professor: Nåden og tilgivelsen kan også findes under træernes kroner

  • Avisartikel

  Svensk professor: Nåden og tilgivelsen kan også findes under træernes kroner

  I: Kristeligt dagblad, 2021-08-06, S. 4
  Verdens mest sekulære folk har genopdaget åndeligheden, hævder den svenske religionshistoriker David Thurfjell, som peger på urbaniseringen og individualiseringen som forklaringer. Men kan skoven virkelig erstatte kirken i svenskernes jagt på mening med tilværelsen?
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:39502585|980|.
  Note: 
  I anledning af hans bog "Det gudlösa folket - de postkristna svenskarna och religionen"
  Omfang: 
  S. 4
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Kristeligt dagblad, 2021-08-06
  By: 
  870971-avis:39502585|260|a
  Available: 
  870971-avis:39502585|980|a