term.subject="organisation"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Den meningsfulde virksomhed : nye perspektiver på kommuniktion og branding

  • Bog
  60.102 SAN

  Den meningsfulde virksomhed : nye perspektiver på kommuniktion og branding

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Præsenterer værktøjer og metoder til at arbejde med meningsskabelse og meningsfuldhed i organisationer. Giver overblik over aktuelle tendenser og guidelines til, hvordan du kan bruge dem i praksis. Med cases og eksempler, der viser, hvordan du anvender nye kommunikationsformer
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61684271|980|.
  Note: 
  Indhold: Meningsfuld kommunikation ; Meningsfukde tendenser ; Det meningsfulde brand ; Den meningsfulde arbejdsplads ; Meningsfulde kunderelationer ; Kommunikation skal opleves ; Interessentinvolverende kommunikation ; Mening gennem ansvarlighedsbranding ; Det meningsgivende sted ; Brand governance eller krise? ; Værdigfortællinger med mening ; Drejebog for den meningsfulde virksomhed
  ISBN nr.: 
  9788750059332
  Omfang: 
  299 sider
  Udgiver: 
  Akademisk
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61684271|260|a
  Available: 
  870970-basis:61684271|980|a
 2. Den frie organisation : balance mellem passion og storsind

  • Bog
  60.102 KIR

  Den frie organisation : balance mellem passion og storsind

  2021
  2. udgave, 1. oplag (2021)
  Skildring af den idealtilstand, som forfatteren kalder den frie organisation - et arbejdende fællesskab båret af lidenskab, næstekærlighed og fokus på opgaven og på ens arbejdsindsats
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38935461|980|.
  Note: 
  Indhold: Det republikanske perspektivs tilbagekomst i privat regi ; Begrebet frihed ; Frihed i organisationer ; Selvledelse ; Hvad er autenticitet? ; En model af selvet og af selvforholdet ; Begivenheden og dens niveauer ; Det tredje jeg ; Krop og bevidsthed ; Afsluttende om autenticiteten, integriteten og nærværet ; Evnen til at forstå begivenheden og det andet menneske ; At overtale og at overbevise ; Relationerne i den frie organisation ; Konklusion om den frie organisations principper ; Den fælles dømmekraft ; Erotiseringen af arbejdsforholdet ; Den erotiserede organisation og de nye midler til at transformere lidenskaben ; Den strategiske dialog ; Begrebet agape ; Det agapaiske sindelag og dets grundholdninger ; Det evaporable lederskab ; Kreativitet som indbegrebet af evaporation ; At tale sig til sig selv : translokutionariteten, den symmetriske dialog og protreptikken
  ISBN nr.: 
  9788702331981
  Omfang: 
  271 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal Business
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38935461|260|a
  Available: 
  870970-basis:38935461|980|a
 3. Uvis : ledelse mellem kaos og kontrol

  • Bog
  60.1 UVI

  Uvis : ledelse mellem kaos og kontrol

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Hvordan bevarer man handlekraft som leder i en uvis og kompleks virkelighed? Råd fra to erhvervskonsulenter, som bl.a. har psykologien som teoretisk og erfaringsmæssig ballast. For ledere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39562928|980|.
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Psykologisk og ledelsesmæssig fleksibilitet ; Bogens form og udtryk (K ; Intromezzoer ; Lederstemmer ; Greb og metoder ; Bogens opbygning) ; K. - del 1: En leders konfrontation med uvisheden ; Hvad vi taler om, når vi taler om kompleksitet ; En ledergruppes ageren (I favnen på den lineære logik ; At vi ikke er "i kontrol" betyder ikke, at alt er "ude af kontrol" ; Læring og mening kan ikke sættes på formel) ; Komplekse systemer lader sig ikke designe ; Uvished som det centrale tema ; INTROMEZZO. Vi bliver nødt til at vove os ind i skyggerne ; Psykologisk fleksibilitet - om at være i uvisheden (Udfordringen med psykologisk fleksibilitet ; Sammenhængen mellem psykologisk og ledelsesmæssig fleksibilitet ; Psykologisk fleksibilitet - de seks kerneopmærksomheder ; Trangen til vished gør os uforberedte på mødet med det uvisse ; Psykologiens disciplinering af det uvisse) ; INTROMEZZO. Det kører ikke på skinner i kompleksitetens landskab ; Ledelsesmæssig fleksibilitet - om at handle i uvisheden (En nuancering af virkeligheden: The Cynefin Framework ; Nuanceringen af konteksten er ikke nogen individuel øvelse ; Den praktiske anvendelse af Cynefin ; Cynefin som kategoriseringsmodel ; Cynefin som emergerende ramme ; Ledelse i de fire forskellige versioner af virkeligheden ; Vished om uvished som fundament for at handle) ; INTROMEZZO. Er de fleste de bedste eller bare de fleste? ; Styrken ved uenighed, når uvisheden er høj (NEJ! Styrken ved uenighed ; Om at dyrke perspektiverne, opfordre til uenighed og lade uvisheden få plads ; Rammerne skal sættes ; Den gruppepsykologiske tryghed som springbræt ; Diversitet er mere end observerbare kategorier ; Alle må komme på banen ; Metoder til at ryste snekuglen ; Når gruppedynamikker spænder ben ; De tavse stemmer - teamets oversete potentiale ; Gruppekonformitet ; Det psykologiske - hvad gør uenigheden ved dig?) ; INTROMEZZO. Du må sende små sonder ud i uvisheden og se, hvad der kommer retur ; Organisationens smidige forbundethed (Organisationen som et smidigt relationelt netværk ; Lederen som strukturminimalist: Netværk skal ikke designes ; Fjern det, der hæmmer interaktionen ; Skab rum for relationelle krydsfelter ; Rammer som minimal struktur ; Det handler om selvorganisering) ; INTROMEZZO. Levende samtaler på The High Line ; Levende organisatoriske samtaler (Skræl strukturer og formelle lag bort ; Lederen som samtalemæssig strukturminimalist ; En sund spænding mellem kontrolorienterede principper og understyrede filosofier ; Magiske cirkler. Konstruktiv stimulering af uformelle samtaler ; Udfordringer med at stimulere en mere smidig mødekultur og samtaleform ; Fortællecirkler - lederen som facilitator af levende samtaler ; Cirklen - den fysiske opstilling ; Tidsallokering ; Udvælgelse af deltagere og antal ; Udvælgelse af relevante temaer ; Udarbejdelse af igangsættende spørgsmål ; Fælles guidelines for interaktion ; Start i det små ; Fra ligegyldig kaffemaskinesnak til organisatorisk antiskrøbelighed) ; K.- del 2: Mod skyggerne ; En slags slutning .. eller måske en begyndelse ; Intromezzoernes persongalleri
  ISBN nr.: 
  9788771587234
  Omfang: 
  247 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39562928|260|a
  Available: 
  870970-basis:39562928|980|a
 4. Organisation

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38582747|980|.
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på internettet, Indhold: Organisation og omverden ; Forretningsforståelse og forretningsmodeller ; Strategi og forandringsledelse ; Organistionsdesign ; Tilgange til forståelse af organisationer ; Personlig udvikling ; Udvikling af team og samarbejde ; Udvikling af ledelse ; Udvikling af kultur i organisationer
  ISBN nr.: 
  9788771541472
  Omfang: 
  334 sider
  Udgiver: 
  Trojka
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38582747|260|a
  Available: 
  870970-basis:38582747|980|a
 5. Kort & godt om samskabelse i praksis

  • Bog
  35 KOR

  Kort & godt om samskabelse i praksis

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  En definition og eksemplificering af, hvad samskabelse er og kan være, og hvorfor det er så svært. For beslutningstagere og alle, der arbejder i det offentlige
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39134195|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad er samskabelse? ; Hvorfor er samskabelse på dagsordenen? ; Samskabelse som styring og mindset ; Eksempler på samskabelse ; Organisering og ledelse ; Fire tilgange til samskabelse i praksis ; Gode råd til at arbejde samskabende
  ISBN nr.: 
  9788771588811
  Omfang: 
  105 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39134195|260|a
  Available: 
  870970-basis:39134195|980|a
 6. Visionsledelse : sådan skaber du en klar og meningsfuld retning for din organisation

  • Bog
  60.1 QVI

  Visionsledelse : sådan skaber du en klar og meningsfuld retning for din organisation

  2021
  1. udgave, 2. oplag (2022)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38718789|980|.
  Note: 
  Indhold: Visionsledelsesbegrebet og de danske offentlige lederes udøvelse af visionsledelse ; Formulér visionen : sæt den overordnede retning ; Formidl visionen : tydeliggør forbindelsen mellem vision og arbejdsopgaver ; Formidl visionen : vær en aktiv, dialogisk, nærværende og rosende visionsleder ; Formidl visionen : tydeliggør dens vigtighed og meningsfuldhed ; Fasthold visionen : stå fast på din organisations vision ; Forandr visionen : led din organisation i en ny retning ; Kom godt i gang med at formulere, formidle og fastholde en vision for din organisation
  ISBN nr.: 
  9788702316629
  Omfang: 
  218 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38718789|260|a
  Available: 
  870970-basis:38718789|980|a
 7. Strategisk ledelse i det offentlige : fremskrive, forudse, forestille

  • Bog
  35 KLA

  Strategisk ledelse i det offentlige : fremskrive, forudse, forestille

  2021
  2. reviderede udgave, 1. oplag (2021)
  Introduktion til hvordan man som offentlig leder håndterer velfærdssamfundets udfordringer, og sætter nye dagsordener for den offentlige sektor. Indeholder også trends og begivenheder, som har påvirket arbejdet i den offentlige sektor de senere år, fx bæredygtighed og coronakrise
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61550119|980|.
  Note: 
  Indhold: Strategisk ledelse - et overblik ; Kontekst, drivere, råderum og dilemmaer ; De tre F'er (Fremskrive (og reagere) ; Forudse (og foregribe) ; Forestille (og skabe)) ; Tematiseringer vedrørende strategisk ledelse i det offentlige (Samarbejdsstrategi ; Fusioner i det offentlige ; Designstrategi ; Koncernledelse i det offentlige ; Strategi, innovation og entreprenørskab ; Strategi mellem fornuft og følelser ; Strategisk kommunikation ; Den strategiske samtale ; Politiske strategier og strateger)
  ISBN nr.: 
  9788702332209
  Omfang: 
  429 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61550119|260|a
  Available: 
  870970-basis:61550119|980|a
 8. Mikroforandringer : et medarbejderblik på organisationsforandringer

  • Bog
  60.102 BRU

  Mikroforandringer : et medarbejderblik på organisationsforandringer

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Mikroforandringer er de små forandringer på arbejdspladsen, der skubber til de daglige rutiner, strukturer og relationer, og som kan være overordentlig vigtige for trivsel og motivation. Relevant læsning for ledere, forandringskonsulenter og medarbejdere, der står over for forandringer i organisationen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39037564|980|.
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Del 1: Forandringer i organisationer (Indledning ; Klassiske organisations teoretiske forandrings teorier ; Procesfilosofiske forandrings teorier ; Oplevelsen af flydende forandringer) ; Del 2: Mikroforandringer (Hverdags forandringer ; Fysiske forandringer ; rutine forandringer ; Relationelle forandringer ; Identitets forandringer) ; Del 3: Organisations forandringer i praksis (Praksisbegreber ; Fra forandrings ledelse til forandrings håndtering)
  ISBN nr.: 
  9788771588606
  Omfang: 
  163 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39037564|260|a
  Available: 
  870970-basis:39037564|980|a
 9. Udveksling af oplysninger i socialt arbejde

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39168782|980|.
  Note: 
  Indhold: Tavshedspligt og samarbejde ; Det dataretlige udgangspunkt ; Indsamling af oplysninger i afgørelsessager ; Samtykke og samtykkehabilitet ; Beskæftigelse ; Voksenområdet ; Udsatte børn og unge
  ISBN nr.: 
  9788759338629
  Omfang: 
  147 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39168782|260|a
  Available: 
  870970-basis:39168782|980|a
 10. Socialret : børn og unge

  • Bog
  Trine Schultz: Socialret : børn og unge
  38.42 SOC

  Socialret : børn og unge

  2021
  2. udgave, 2. oplag (2022)
  Systematisk gennemgang af retsgrundlaget for kommunernes administration af børne- og ungeområdet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38743872|980|.
  Note: 
  Indhold: Trine Schultz: Børn og unge i socialretten ; Organisering, kompetence og kontrol ; Kommunens generelle ydelser, vejledning og forebyggende indsats ; Handleplaner ; Foranstaltninger ; Anbringelse ; Tvangsmæssige foranstaltninger i øvrigt. Anne Mørk: Det familieretlige udgangspunkt. Offentlige ydelser til børn / Anne Mørk og John Klausen. Hanne Hartoft: Tilsyn og underretningspligter ; Undersøgelse og oplysning af børnesager ; Forhold under anbringelsen ; Magtanvendelse over for anbragte børn og unge. Bekæmpelse af ungdomskriminalitet / Hanne Hartoft og Trine Schultz. Særlige sagsbehandlingsregler og retssikkerhedsgarantier / Hanne Hartoft og Anne Mørk. John Klausen: Efterværn og opretholdelse af anbringelse ; Hjælp til børn og unge med handicap ; Finansiering mv.
  ISBN nr.: 
  9788757445626
  Omfang: 
  629 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38743872|260|a
  Available: 
  870970-basis:38743872|980|a