term.subject="offentlige organisationer"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Projektledelse i politisk styrede organisationer

  • Bog
  Jørgen Rybirk: Projektledelse i politisk styrede organisationer
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61659102|980|.
  Note: 
  Indhold: Del 1 - Projekter i forandring (At forstå projekter ; Projekters forandrende kraft) ; Del 2 - Projektets kvalitet (Strategier ; Ændringsstrategier i projektledelse ; Magt og beslutninger i projekter ; Projektets kvalitet i praksis) ; Del 3 - Projektets aktører (Relationer mellem organisation og aktører ; Teamorganisering i projekter ; Interessenter ; Strategisk kommunikation om og i projektet ; Virtuel/digital projektledelse) ; Del 4 - Projektets tidsanvendelse (Tidsplanlægning og risikostyring ; Projektets økonomistyring) ; Huskeliste til god projektledelse
  ISBN nr.: 
  9788759339343
  Omfang: 
  276 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61659102|260|a
  Available: 
  870970-basis:61659102|980|a
 2. Ræk mig lige samarbejdet - tak! : om at være ansat til mere end din faglighed

  • Bog
  : Ræk mig lige samarbejdet - tak! : om at være ansat til mere end din faglighed
  60.136 RÆK

  Ræk mig lige samarbejdet - tak! : om at være ansat til mere end din faglighed

  2021
  1. udgave, 4. oplag (2022)
  Om hvorfor det professionelle samarbejde hele tiden kan og skal udvikles. Om hvordan samarbejde skabes af medarbejdere og ledere - sammen. Opskrift på, hvordan der kan skabes høj kvalitet i samarbejdet, så trivslen, fagligheden og de gode resultater af organisationens arbejde kan ses, høres og mærkes. Henvender sig til ledere og medarbejdere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39310406|980|.
  Bidrag af: 
  René Jensen (f. 1967), Finn Salomonsen (f. 1956), Rikke Finland
  Note: 
  Indhold: Indbyrdes forskelle, fælles indstilling (Faglighed og samarbejde - dine to opgaver ; Fælles sprog, rammer og mindset - den perfekte gryderet ; De rette doseringer) ; Din virkelighed eller min? (Tolkninger skaber virkelighed ; Når vi glemmer at oversætte ; Modstandens tre niveauer ... og hvad vi gør ved dem ; Få, tag og giv mandat ; Tegn tydelige kridtstreger ) Synergi og samarbejde (Lærende kulturer ; Er vi et team eller en gruppe? ; Synergi frem for gør-det-selv ; Tre forskellige teamledertilgange ; Feedback og feedforward ; Hensigt, adfærd, effekt ; Hvis du forstår min adfærd, forstår jeg også din ; Løsningslaboratorium i stedet for løsningsautomat) ; Virkelighed er noget, vi skaber (Stemning skabes af mennesker - ikke af vilkår ; At stemple ind og undgå kattelemmen ; Er du murer eller gravko? ; Udgangspunktet for enhver forandring - de logiske niveauer ; Fra plan til virkelighed ... om at tro på noget, der ikke findes endnu ; Afslutning? eller måske rettere - begyndelsen ; Et tænkt eksempel med at sætte en ramme)
  ISBN nr.: 
  9788793201323
  Omfang: 
  351 sider
  Udgiver: 
  De-tre, Spitzen
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39310406|260|a
  Available: 
  870970-basis:39310406|980|a
 3. Strategisk innovationsledelse : om balancen mellem drift og udvikling i offentlige og private organisationer

  • Bog
  60.1 BRI

  Strategisk innovationsledelse : om balancen mellem drift og udvikling i offentlige og private organisationer

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om hvordan offentlige og private organisationer kan skabe balance mellem drift og udvikling for kontinuerligt at holde sig relevante. Henvender sig til studerende på alle niveauer på professionshøjskolerne og universiteterne. Desuden er bogen tænkt som faglig inspiration til selvstændige rådgivere samt konsulenter og ledere i offentlige og private organisationer
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39545594|980|.
  Note: 
  Indhold: Vejen fra strategi til udviklingsmål (Visionen og strategien rammesætter kravet til balancen ; Hvilke innovationsprioriteter fordres af visionen og strategien? ; Introduktion til balancen mellem drift og udvikling) ; Viden til realisering af udviklingsmål (Organisationsstrukturer, der fremmer balancen mellem drift og udvikling ; Organisatorisk læring bidrager til at skabe balance ; Capacity building som forbedrings orientering ; Innovation capacity building : en balancekunst, der kræver feedback ; Læring på tværs af organisatoriske grænser) ; Realisering af udviklingsmål i praksis
  ISBN nr.: 
  9788702334401
  Omfang: 
  155 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39545594|260|a
  Available: 
  870970-basis:39545594|980|a
 4. Visionsledelse : sådan skaber du en klar og meningsfuld retning for din organisation

  • Bog
  60.1 QVI

  Visionsledelse : sådan skaber du en klar og meningsfuld retning for din organisation

  2021
  1. udgave, 2. oplag (2022)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38718789|980|.
  Note: 
  Indhold: Visionsledelsesbegrebet og de danske offentlige lederes udøvelse af visionsledelse ; Formulér visionen : sæt den overordnede retning ; Formidl visionen : tydeliggør forbindelsen mellem vision og arbejdsopgaver ; Formidl visionen : vær en aktiv, dialogisk, nærværende og rosende visionsleder ; Formidl visionen : tydeliggør dens vigtighed og meningsfuldhed ; Fasthold visionen : stå fast på din organisations vision ; Forandr visionen : led din organisation i en ny retning ; Kom godt i gang med at formulere, formidle og fastholde en vision for din organisation
  ISBN nr.: 
  9788702316629
  Omfang: 
  218 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38718789|260|a
  Available: 
  870970-basis:38718789|980|a
 5. Det offentlige projekt - set i et organisatorisk perspektiv

  • Bog
  35 KAE

  Det offentlige projekt - set i et organisatorisk perspektiv

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Beskrivelse af de rammer, som de offentlige projekter opstår i, skal løses i, og som de gerne skal have succes i. For ledere, mellemledere, projektledere og medarbejdere i det offentlige, samt for uddannelser og efteruddannelser indenfor offentlig projektledelse
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39136465|980|.
  Note: 
  Indhold: Et organisatorisk landskab (Konkret projekt - et effektiviseringsprojekt kommer forbi ; Styringsparadigmer i de offentlige organisationer ; Et kontekstuelt framework for det offentlige projekt) ; Det offentlige projekt imellem projektarenaer (Projektopstart ; Projektmodel ; Projektorganisering ; Projektlederens ledelsesrum ; Projektimplementering) ; At forstå og bruge den organisatoriske kontekst (At forstå projektets kontekst ; Skab det rette projektdesign)
  ISBN nr.: 
  9788759338575
  Omfang: 
  167 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39136465|260|a
  Available: 
  870970-basis:39136465|980|a
 6. Samskabt styring : nye veje til afbureaukratisering

  • Bog
  35 BEN

  Samskabt styring : nye veje til afbureaukratisering

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Hvad skal der til for at lykkes med ambitionen om afbureaukratisering af den offentlige sektor? Bogen argumenterer for, at afbureaukratisering er et såkaldt "wicked problem", som må løses i tæt samarbejde mellem de mange forskellige aktører, både ledere, frontlinjemedarbejdere, borgere og brugere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48172547|980|.
  ISBN nr.: 
  9788759333921
  Omfang: 
  192 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48172547|260|a
  Available: 
  870970-basis:48172547|980|a
 7. Distribueret ledelse i den offentlige sektor

  • Bog
  35 DIS

  Distribueret ledelse i den offentlige sektor

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Om hvordan distribueret ledelse kan bidrage til værdiskabelsen i offentlige organisationer. Bogen fremhæver en række opmærksomhedspunkter, som man kan have blik for, når man vil arbejde med distribueret ledelse. Henvender sig til offentlige ledere på alle niveauer
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38394428|980|.
  Note: 
  Indhold: Distribueret ledelse som begreb ; Forudsætninger for at lykkes med distribueret ledelse ; De organisatoriske rammer for distribueret ledelse : hvad betyder konteksten? ; Hvordan distribueret ledelse skaber resultater ; Konklusion og perspektivering - potentialer og barrierer for distribueret ledelse
  ISBN nr.: 
  9788757448870
  Omfang: 
  150 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38394428|260|a
  Available: 
  870970-basis:38394428|980|a
 8. Strategisk ledelse på de mange arenaer : i virksomheder, offentlige og frivillige organisationer

  • Bog
  60.1 KLA

  Strategisk ledelse på de mange arenaer : i virksomheder, offentlige og frivillige organisationer

  2020
  3. reviderede udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38346202|980|.
  Note: 
  Indhold: Klassisk og moderne strategitænkning ; Strategisk ledelse - de mange arenaer ; Analyse og strategi på de mange arenaer ; Strategiske gamechangere ; Strategisk ledelse i DGI og IDA ; Bornholms Regionskommune ; Virksomhederne og Coronakrisen ; Den teoretiske begrundelse ; Grand strategy og strategisk manøvrering : planlægning, improvisation, ledelse
  ISBN nr.: 
  9788740833201
  Omfang: 
  410 sider
  Udgiver: 
  Syddansk Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38346202|260|a
  Available: 
  870970-basis:38346202|980|a
 9. Teknologiens indflydelse på organisationsdesignet

  • Tidsskriftsartikel

  Teknologiens indflydelse på organisationsdesignet

  I: Økonomi & politik online, Årg. 94, nr. 3 (2021),
  Fokus på hvad industri 4.0-teknologi er og hvordan industri 4.0- teknologier skaber fremtidens organisationsdesigns og dermed påvirker både private virksomheder og offentlige institutioner
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:61896023|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Økonomi & politik online, Årg. 94, nr. 3 (2021)
  By: 
  870971-tsart:61896023|260|a
  Available: 
  870971-tsart:61896023|980|a
 10. Tillidsbaseret styring og ledelse i offentlige organisationer (Bearbejdet udgave)

  • Bog
  35 BEN

  Tillidsbaseret styring og ledelse i offentlige organisationer (Bearbejdet udgave)

  2018
  1. udgave, 5. oplag (2022)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:54110766|980|.
  Note: 
  Bearbejdet udgave af hendes ph.d.-afhandling: Tillidsbaseret styring og ledelse i offentlige organisationer
  ISBN nr.: 
  9788757437997
  Omfang: 
  190 sider
  Udgiver: 
  Jurist- og Økonomforbundet
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:54110766|260|a
  Available: 
  870970-basis:54110766|980|a