term.subject="offentlig ledelse"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Ny faglig ledelse

  • Bog
  : Ny faglig ledelse
  35 NY

  Ny faglig ledelse

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Hvordan man kan forstå og få øje på den faglige dimension i ledelse. Perspektivet på det fagprofessionelle arbejde er kommet i fokus og det har medført at faglig ledelse igen bliver talt frem i kommunernes forvaltninger, regionernes hospitaler og i den politiske og forvaltningsmæssige litteratur.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39552264|980|.
  Bidrag af: 
  No Emil Sjöberg Kampmann, Henrik Rander, Elvi Weinreich
  Note: 
  Indhold: Hvorfor nu faglig ledelse / Henrik Rander, Elvi Weinreich. Faglig ledelse som diskursive fortællinger / Elvi Weinreich. Faglig ledelse er en vigtig del af skolelederens opgaver / Lejf Moos. Faglig ledelse i skolen / Hanne Marcher. Faglig ledelse på flere hænder / Eva Schimmell Raakjær, Signe Smedegaard Skov. Pædagogfaglig ledelse / Klaus Kasper Kofod. Faglig ledelse og refleksion / No Emil Kampmann, Eva Schimmell Raakjær. Faglig ledelse i hjemmeplejen / Susanne Tronier. Socialfaglig ledelse på børne- og ungeområdet / Line Pape Thomsen. Faglig ledelse med data / Henrik Stockfleth Olsen. Ledelse af tværprofessionelt samarbejde / Rikke Horup Sørensen. Faglig ledelse som en særlig rettethed : med kerneopgaven i fokus / Henrik Rander
  ISBN nr.: 
  9788759335529
  Omfang: 
  263 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39552264|260|a
  Available: 
  870970-basis:39552264|980|a
 2. Kerneopgaven i krise : bliv konkret og spar på kræfterne

  • Bog
  35 SEN

  Kerneopgaven i krise : bliv konkret og spar på kræfterne

  2021
  1. udgave, 2. oplag (2021)
  "Vi har travlt - men ikke med kerneopgaven" anfører forfatter og foredragsholder Anders Seneca, der er er af Danmarks skarpeste hjerner på kerneopgaven. Ledere og andre interesserede får her hans bud på, hvordan kerneopgaven bliver konkret, så spildtid mindskes og trivsel øges på arbejdspladsen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38763024|980|.
  ISBN nr.: 
  9788773390177
  Omfang: 
  143 sider
  Udgiver: 
  Grønningen 1
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38763024|260|a
  Available: 
  870970-basis:38763024|980|a
 3. Projektledelse i politisk styrede organisationer

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61659102|980|.
  Note: 
  Indhold: Del 1 - Projekter i forandring (At forstå projekter ; Projekters forandrende kraft) ; Del 2 - Projektets kvalitet (Strategier ; Ændringsstrategier i projektledelse ; Magt og beslutninger i projekter ; Projektets kvalitet i praksis) ; Del 3 - Projektets aktører (Relationer mellem organisation og aktører ; Teamorganisering i projekter ; Interessenter ; Strategisk kommunikation om og i projektet ; Virtuel/digital projektledelse) ; Del 4 - Projektets tidsanvendelse (Tidsplanlægning og risikostyring ; Projektets økonomistyring) ; Huskeliste til god projektledelse
  ISBN nr.: 
  9788759339343
  Omfang: 
  276 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61659102|260|a
  Available: 
  870970-basis:61659102|980|a
 4. Kort & godt om samskabelse i praksis

  • Bog
  35 KOR

  Kort & godt om samskabelse i praksis

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  En definition og eksemplificering af, hvad samskabelse er og kan være, og hvorfor det er så svært. For beslutningstagere og alle, der arbejder i det offentlige
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39134195|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad er samskabelse? ; Hvorfor er samskabelse på dagsordenen? ; Samskabelse som styring og mindset ; Eksempler på samskabelse ; Organisering og ledelse ; Fire tilgange til samskabelse i praksis ; Gode råd til at arbejde samskabende
  ISBN nr.: 
  9788771588811
  Omfang: 
  105 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39134195|260|a
  Available: 
  870970-basis:39134195|980|a
 5. Strategisk ledelse i det offentlige : fremskrive, forudse, forestille

  • Bog
  Kurt Klaudi Klausen: Strategisk ledelse i det offentlige : fremskrive, forudse, forestille
  35 KLA

  Strategisk ledelse i det offentlige : fremskrive, forudse, forestille

  2021
  2. reviderede udgave, 1. oplag (2021)
  Introduktion til hvordan man som offentlig leder håndterer velfærdssamfundets udfordringer, og sætter nye dagsordener for den offentlige sektor. Indeholder også trends og begivenheder, som har påvirket arbejdet i den offentlige sektor de senere år, fx bæredygtighed og coronakrise
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61550119|980|.
  Note: 
  Indhold: Strategisk ledelse - et overblik ; Kontekst, drivere, råderum og dilemmaer ; De tre F'er (Fremskrive (og reagere) ; Forudse (og foregribe) ; Forestille (og skabe)) ; Tematiseringer vedrørende strategisk ledelse i det offentlige (Samarbejdsstrategi ; Fusioner i det offentlige ; Designstrategi ; Koncernledelse i det offentlige ; Strategi, innovation og entreprenørskab ; Strategi mellem fornuft og følelser ; Strategisk kommunikation ; Den strategiske samtale ; Politiske strategier og strateger)
  ISBN nr.: 
  9788702332209
  Omfang: 
  429 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61550119|260|a
  Available: 
  870970-basis:61550119|980|a
 6. Visionsledelse : sådan skaber du en klar og meningsfuld retning for din organisation

  • Bog
  60.1 QVI

  Visionsledelse : sådan skaber du en klar og meningsfuld retning for din organisation

  2021
  1. udgave, 2. oplag (2022)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38718789|980|.
  Note: 
  Indhold: Visionsledelsesbegrebet og de danske offentlige lederes udøvelse af visionsledelse ; Formulér visionen : sæt den overordnede retning ; Formidl visionen : tydeliggør forbindelsen mellem vision og arbejdsopgaver ; Formidl visionen : vær en aktiv, dialogisk, nærværende og rosende visionsleder ; Formidl visionen : tydeliggør dens vigtighed og meningsfuldhed ; Fasthold visionen : stå fast på din organisations vision ; Forandr visionen : led din organisation i en ny retning ; Kom godt i gang med at formulere, formidle og fastholde en vision for din organisation
  ISBN nr.: 
  9788702316629
  Omfang: 
  218 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38718789|260|a
  Available: 
  870970-basis:38718789|980|a
 7. Det offentlige projekt - set i et organisatorisk perspektiv

  • Bog
  35 KAE

  Det offentlige projekt - set i et organisatorisk perspektiv

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Beskrivelse af de rammer, som de offentlige projekter opstår i, skal løses i, og som de gerne skal have succes i. For ledere, mellemledere, projektledere og medarbejdere i det offentlige, samt for uddannelser og efteruddannelser indenfor offentlig projektledelse
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39136465|980|.
  Note: 
  Indhold: Et organisatorisk landskab (Konkret projekt - et effektiviseringsprojekt kommer forbi ; Styringsparadigmer i de offentlige organisationer ; Et kontekstuelt framework for det offentlige projekt) ; Det offentlige projekt imellem projektarenaer (Projektopstart ; Projektmodel ; Projektorganisering ; Projektlederens ledelsesrum ; Projektimplementering) ; At forstå og bruge den organisatoriske kontekst (At forstå projektets kontekst ; Skab det rette projektdesign)
  ISBN nr.: 
  9788759338575
  Omfang: 
  167 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39136465|260|a
  Available: 
  870970-basis:39136465|980|a
 8. Faglighed og styring : fagprofessionel dømmekraft på socialområdet

  • Bog
  38.4 FAG

  Faglighed og styring : fagprofessionel dømmekraft på socialområdet

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om hvordan man kan udvikle styring og fagprofessionel ledelse i en retning, som understøtter en styrket fagprofessionalisme i mødet med borgerne, og hvordan man som fagprofessionel og som leder af fagprofessionelle i højere grad kan balancere behovet for styring og autonomi på socialområdet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38822195|980|.
  Note: 
  Indhold: Det sociale områdes styrings- og vidensgrundlag (Fra standardisering til fagprofessionel dømmekraft ; Det sociale områdes udfordringer ; Fagprofessionel dømmekraft) ; Et praksiseksempel på kvalificering af fagprofessionel dømmekraft (Vidensamarbejde i sociale indsatser : om fagprofessionelle sammenstød i dokumentationssystemer ; Journalbaseret effektanalyse ; Organisering af fagprofessionel dømmekraft) ; Bedre kobling af ledelse, styring og fagprofessionel dømmekraft (Ledelse, der understøtter fagprofessionel dømmekraft ; Balanceret styring og udvikling af fagprofessionel praksis ; Eftertanke og nye spørgsmål)
  ISBN nr.: 
  9788757448320
  Omfang: 
  228 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38822195|260|a
  Available: 
  870970-basis:38822195|980|a
 9. Offentlig leder på sociale medier : en guide til bedre kommunikation og lederskab

  • Bog
  35 JOH

  Offentlig leder på sociale medier : en guide til bedre kommunikation og lederskab

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48986137|980|.
  Note: 
  Indhold: Et nyt mindset for offentlige ledere ; Lær de sociale medier at kende ; Fem konkrete ting du kan bruge sociale medier til i det offentlige ; Guide til det gode indhold
  ISBN nr.: 
  9788794058063
  Omfang: 
  109 sider
  Udgiver: 
  Trykværket
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48986137|260|a
  Available: 
  870970-basis:48986137|980|a
 10. Samskabt styring : nye veje til afbureaukratisering

  • Bog
  35 BEN

  Samskabt styring : nye veje til afbureaukratisering

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Hvad skal der til for at lykkes med ambitionen om afbureaukratisering af den offentlige sektor? Bogen argumenterer for, at afbureaukratisering er et såkaldt "wicked problem", som må løses i tæt samarbejde mellem de mange forskellige aktører, både ledere, frontlinjemedarbejdere, borgere og brugere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48172547|980|.
  ISBN nr.: 
  9788759333921
  Omfang: 
  192 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48172547|260|a
  Available: 
  870970-basis:48172547|980|a