term.subject="medicin"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Narrativ medicin i uddannelse og praksis

  • Bog
  : Narrativ medicin i uddannelse og praksis
  61.549 NAR

  Narrativ medicin i uddannelse og praksis

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Indføring i hvad narrativ medicin har udrettet under den form, hvori den studeres og praktiseres i Danmark. Antologien giver et helikopterperspektiv på semiotiske og æstetiske teorier, om kreative skriveprocesser og fænomenologiske udredninger af lidelse. Desuden gives der indblik i den praktiske formidling af narrativ medicin til læge- og sundhedsfaglige studerende
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39161265|980|.
  Bidrag af: 
  John Mason, Anders Juhl Rasmussen, Anne-Marie Mai, Helle Ploug Hansen
  Note: 
  Indhold: Internationale positioner (Ann Jurecic: Er det muligt at lære studerende empati? Ronald Schleifer: Narrative strukturer og diskursive genrer i sundhedsuddannelser og praksis. Arthur W. Frank: Sårbar læsning : fortællinger som gode ledsagere) ; Uddannelse (Historier før medicinen : narrativ medicin i undervisningen af læger og studerende / Anders Juhl Rasmussen og Morten Sodemann. Narrativ kompetence og klinisk praksis : narrativ medicin for sundhedsfaglige kandidatstuderende / Cindie Aaen Maagaard, Helen Schultz og Anita Wohlmann) ; Praksis (Hvorfor drikker Jeppe? : narrativer om alkoholmisbrug / Anette Søgaard Nielsen og Jakob Emiliussen. E-mail-konsultation i almen praksis : refleksiv skrivning / Anette Grønning og Anne-Marie Mai) ; Interventioner (Kreativ skrivning som tiltag i rehabilitering / Sara Seerup Laursen, Tine Riis Andersen og Helle Ploug Hansen. Ingemann mod ensomhed : guidet fælleslæsning for mænd / Marie-Elisabeth Lei Holm ... et al. Jeanette Bresson Ladegaard Knox: Sokrates og sygdom : at filosofere gennem narrativer)
  ISBN nr.: 
  9788712063865
  Omfang: 
  188 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39161265|260|a
  Available: 
  870970-basis:39161265|980|a
 2. Personlig medicin : filosofiske og tværvidenskabelige perspektiver

  • Bog
  61.604 PER

  Personlig medicin : filosofiske og tværvidenskabelige perspektiver

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Der stilles skarpt på samfundsmæssige, værdimæssige, etiske og videnskabsteoretiske spørgsmål omkring brugen af personlig medicin. Kan bruges som lærebog på de sundhedsfaglige uddannelser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48644074|980|.
  Bidrag af: 
  Karin Christiansen (f. 1967-08-04), Søren Harnow Klausen
  Note: 
  Indhold: Søren Harnow Klausen: Begreber, ideer og motiver. Karin Tybjerg: Et historisk perspektiv. Karin Christiansen: Sundhedsdata, digitaliseringsstrategi, etik og personlig medicin. Lasse Nielsen: Retfærdig fordeling. Esben Nedenskov Petersen: Privathed. Lovgivning - realiteter og udfordringer / af Mette Hartlev & Katharina Katharina Ó Cathaoir. De raske patienter i personlig medicin : sygdomsforebyggelse og overdiagnosticering / af Sara Green, Henrik Vogt & John Brodersen. Paradigmeskiftets betydning for de sundhedsprofessionelle / af Marianne Nielsen, Karin Christiansen & Søren Harnow Klausen
  ISBN nr.: 
  9788762819566
  Omfang: 
  298 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48644074|260|a
  Available: 
  870970-basis:48644074|980|a
 3. Naturvidenskabelig førstehjælp : illustrerede medicinske cases

  • Bog
  Peder K. Gasbjerg, Lærke Smidt Gasbjerg, Laura Smidt Hansen: Naturvidenskabelig førstehjælp : illustrerede medicinske cases
  61 NAT

  Naturvidenskabelig førstehjælp : illustrerede medicinske cases

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  I små tegneserieafsnit møder vi Caroline, der er lægestuderende. Med afsæt i hendes hverdag præsenteres cases, der relaterer sig til et naturvidenskabeligt emne. Hvert afsnit følges op af et fagkapitel, der kort og præcist genopfrisker og perspektiverer emnet for medicinstuderende, sygeplejestuderende, sundhedspersonale samt andre naturvidenskabeligt interesserede læsere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48741932|980|.
  Note: 
  Indhold: Videnskabsteori ; Størrelsesforhold ; Celler ; Cellulær transport ; Syrer, baser og pH ; Buffersystemer ; Logaritmer ; Stof og bindinger ; Fysiske størrelser og enheder ; Ydre respiration og blodkredsløb ; Energi ; Næringsstoffer ; Energistofskiftet ; Anatomi ; Patogener ; Genetik og det centrale dogme ; Genetik og stamtræer ; Muskler, kraft og biomekanik ; Fotosyntese og liv ; Enzymer ; Ioner og iontransport ; Nerver og impulser ; Lyd og bølger ; lys og elektromagnetisk stråling ; Billeddiagnostik ; Radioaktivitet og isotopteknik ; Halveringstider ; Hormoner
  ISBN nr.: 
  9788793590847
  Omfang: 
  263 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48741932|260|a
  Available: 
  870970-basis:48741932|980|a
 4. Legevaktarbeid : en innføringsbok for leger og sykepleiere

  • Bog
  61.49 LEG

  Legevaktarbeid : en innføringsbok for leger og sykepleiere

  2020
  2. utgave
  Forlagsbeskrivelse: bogen presenterer … typiske og vanlige kliniske problemstillinger, med vekt på forløpene, fra den første henvendelsen til pasienten har fått hjelp gjennom råd, behandling på legevakten eller innleggelse i sykehus.Boken er spesielt tilrettelagt for sykepleiere som arbeider i legevakt og legevaktsentral, for LIS1-leger og andre legevaktleger, for utdanningskandidater i allmennmedisin og for studenter i sykepleie og medisin. Ambulansearbeidere, paramedics, spesialsykepleiere og andre som samarbeider med legevaktpersonell i den akuttmedisinske kjeden eller i kommunehelsetjenesten, vil ha nytte av boken. Legevaktledere på alle nivåer er også målgruppe.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:127058245|980|.
  Bidrag af: 
  Elisabeth Holm Hansen, Steinar Hunskår
  Note: 
  Indhold: Del 1: Legevaktens rolle og funksjon: Legevaktens historie / Hogne Sandvik og Steinar Hunskår. Legevakten som samfunnsinstitusjon / Oddvar Førland. Norsk legevakt i et internasjonalt perspektiv / Gunnar T. Bondevik. Organisering og bruk av legevakt i Norge / Steinar Hunskår. Medisinsk nødmeldetjeneste og den akuttmedisinske kjeden / Kristine Dreyer. Medisin og sykepleie i legevakt: egenart og samarbeid / Elisabeth Holm Hansen og Steinar Hunskår. Del 2: Praktiske rammer: Lokaler / Per Magne Mikaelsen. Medisinsk utstyr / Ingrid K. Rebnord og Steinar Hunskår. Legevaktlaboratoriet / Steinar Hunskår og Ingrid K. Rebnord. Legemidler i legevakt / Guttorm Raknes. Hygiejne på legevakt / Marta Mjeldheim. Sjukebesøk og utrykking frå legevakt / Sverre Rørtveit og Stenar Hunskår. Observasjonssenger og kommunalt akutt døgnopphold (KAD) / Kristian A. Simonsen og Grethe H. Valdersnes. Trygg legevakt / Tone Morken. Del 3: Kliniske vurderinger: Diagnostisk tankegang og beslutninger under usikkerhet / Steinar Hunskår. Pasientvurderinger og rådgivning i legevaktsentralen / Elisabeth Holm Hansen. Kommunikasjonsferdigheter i legevaktsentralen / Elisabeth Holm Hansen. Førstevurdering, triagering og triagesystemer / Marit Røed Halvorsen. Observasjon i legevakt / Elisabeth Holm Hansen. Møtet mellom pasient og vaktlege: klinisk kommunikation på legevakt / Edvin Schei. Del 4: Eksempler på pasientforløp i legevakt: Hodepine / Steinar Hunskår. Allergiske reaksjoner / Jesper Blinkenberg. Alvorlige infeksjoner hos voksne / Kristian A. Simonsen og Steinar Hunskår. Ankelskade / Knut Steen. Brystsmerter / Robert A. Burman. Barn med feber / Liv Rishaug. Akutte magesmerter hos voksne / Knut Steen og Steinar Hunskår. Trussel om selvmord / Ingrid Hjulstad Johansen. Luftveisplager og kortvarig feber hos unge / Lene M.Ø. Loose, Erlend Elde, Marcus B.A. Aune og Odd M. Vallersnes. Del 5: Noen særskilte pasientgrupper: Barn / Per Stensland og Steinar Hunskår. Den eldre pasienten / Paal Naalsund. Pasienter med rusproblemer eller psikiske lidelser / Ingrid Hjulstad Johansen. Volds- og overgrepsutsatte / Linda M. Gustavsen og Helle M.F. Nesvold. Språk og kultur på legevagten / Esperanza Díaz. Del 6: Ledelse, kompetanse og kvalitet: Lederansvaret / Marta Mjeldheim. Opplæring og kompetanseutvikling / Elisabeth Holm Hansen og Steinar Hunskår. Kvalitetssystem og kvalitetsforbedring / Elisabeth Holm Hansen. Juridiske rammer for legevakt / Steinar Hunskår. Journalføring og dokumentasjon / Steinar Hunsår og Elisabeth Holm Hansen. Feil og klagesaker / Svein Zander Bratland. Del 7: Pasientperspektivet: Pasienterfaringer og brukerundersøkelser som kilder til læring / Oddvar Førland. Pasientsikkerhetskultur / Gunnar T. Bondevik. Etiske utfordringer i legevakt / Kristine Bærøe. Del 8: Framtidens legevakt: Utviklingstrekk og visjoner for norsk legevakt / Steinar Hunskår.
  ISBN nr.: 
  9788205530966
  Omfang: 
  399 sider.
  Udgiver: 
  Gyldendal Akademisk
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:127058245|260|a
  Available: 
  830190-katalog:127058245|980|a
 5. Women's bodies, women's wisdom : creating physical and emotional health and healing

  • Bog
  61.3 WOM

  Women's bodies, women's wisdom : creating physical and emotional health and healing

  2020
  Newly revised and updated 5. edition
  Summary: "Emphasizing the body's innate wisdom and ability to heal, Women's Bodies, Women's Wisdom covers the entire range of women's health--from the first menstrual period through menopause. It includes updated information on pregnancy, labor, and birth, sexuality, nutrition, hormone replacement therapy, treating fibroids, avoiding hysterectomy, and maintaining breast and menstrual health. Fully revised and updated to include the very latest treatment innovations and research data, and reflecting today's woman's proactive involvement in her own health care, this important new edition will help women everywhere enjoy vibrant health with far fewer medical interventions."
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:133049665|980|.
  ISBN nr.: 
  9780525486114, 0525486119
  Omfang: 
  xxiv, 1155 s.
  Udgiver: 
  Bantam Books
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:133049665|260|a
  Available: 
  830190-katalog:133049665|980|a
 6. Comparing treatments for post-traumatic stress disorder - a systematic review

  • Tidsskriftsartikel

  Comparing treatments for post-traumatic stress disorder - a systematic review

  I: Danish medical journal online, Vol. 68 nr. 9 (2021),
  Sammenligningen af medicinsk og psykoterapeutisk behandling af posttraumatisk stress disorder
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:61427481|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Danish medical journal online, Vol. 68 nr. 9 (2021)
  By: 
  870971-tsart:61427481|260|a
  Available: 
  870971-tsart:61427481|980|a
 7. Treatment limitations in intensive care units

  • Tidsskriftsartikel

  Treatment limitations in intensive care units

  I: Danish medical journal online, Vol. 68 nr. 8 (2021),
  Undersøgelse af behandlingsbegrænsninger i intensivafdelinger på danske hospitaler
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:61429557|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Danish medical journal online, Vol. 68 nr. 8 (2021)
  By: 
  870971-tsart:61429557|260|a
  Available: 
  870971-tsart:61429557|980|a
 8. Sundhedshumaniora i sygepleje

  • Tidsskriftsartikel

  Sundhedshumaniora i sygepleje

  I: Fag & Forskning, 2021, nr. 4, S. 56-61
  Et overblik over udviklingen inden for narrativ medicin og sundhedshumaniora skaber indsigt i den historiske baggrund og tegner fremtidige muligheder for sygepleje
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:62123567|980|.
  Omfang: 
  S. 56-61
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Fag & Forskning, 2021, nr. 4
  By: 
  870971-tsart:62123567|260|a
  Available: 
  870971-tsart:62123567|980|a
 9. Mikrocontainere : fremtidens vacciner kan være på størrelse med sandkorn

  • Tidsskriftsartikel

  Mikrocontainere : fremtidens vacciner kan være på størrelse med sandkorn

  I: Kvant, Årg. 32, nr. 4 (2021), S. 7-11
  Om oral levering af vacciner, og andre lægemidler, via microcontainere der kan levere indholdet intakt i tyndtarmen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:62157151|980|.
  Omfang: 
  S. 7-11
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Kvant, Årg. 32, nr. 4 (2021)
  By: 
  870971-tsart:62157151|260|a
  Available: 
  870971-tsart:62157151|980|a
 10. Anders Beich: "Vi skal væk fra,hvor meget drikker du?'"

  • Tidsskriftsartikel

  Anders Beich: "Vi skal væk fra,hvor meget drikker du?'"

  I: Ugeskrift for læger online, 2021-03-31,
  Under halvdelen af befolkningen ville gå til egen læge med alkoholproblemer. En ny guide skal hjælpe lægen med at bringe emnet på banen. For anledninger er der nok af, men ofte bliver der spurgt forkert. DSAM's formand Anders Beich fortæller her, hvorfor det går galt, og hvad der kan gøres bedre.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:39099373|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Ugeskrift for læger online, 2021-03-31
  By: 
  870971-tsart:39099373|260|a
  Available: 
  870971-tsart:39099373|980|a