term.subject="kvalitative metoder"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Organizational Ethnography

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:132031487|980|.
  Bidrag af: 
  Monika Kostera, Nancy Harding
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Doing ethnography: introduction / Nancy Harding and Monika Kostera. Notes and poetry from the field: a fieldwork diary / Monika Kostera and Joanna Średnicka. Observation: on the importance of being there / Monika Kostera. How to shadow organizing / Barbara Czarniawska. Autoethnography / Mark Learmonth and Mike Humphreys. To look at the world from the Other’s point of view: interview / Monika Kostera and Anna Modzelewska. Inter-ethnography: from individual beings to collective becoming / David Calås, Katarina Ellborg, Daniel Ericsson, Elin Esperi Hallgren and Alina Husung. Media analysis: on the importance of everyday images / Alexia Panayiotou. Reading and interpreting social media: exploring positive emotional expressions in organizing / Noomi Weinryb, Nils Gustafsson and Cecilia Gullberg. Autoethnography through the folk tale lens / Anna Zueva. Ethnography meets storytelling: a marriage made in heaven / Hamid Foroughi. In search of openness to the ethnographic analysis of work: early organisational anthropology and contemporary organisational theorising / Paweł Krzyworzeka and Hugo Gaggiotti. Learning to see the wood through the trees as a PhD ethnographer / Sarah Bloomfield.
  ISBN nr.: 
  9781786438096
  Omfang: 
  223 s.
  Udgiver: 
  Edward Elgar Publishing Limited
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:132031487|260|a
  Available: 
  830190-katalog:132031487|980|a
 2. Kvalitative undersøgelser i læreruddannelsens BA-projekt : inspiration fra praksisnær skoleforskning

  • Bog
  : Kvalitative undersøgelser i læreruddannelsens BA-projekt : inspiration fra praksisnær skoleforskning
  37.17 KVA

  Kvalitative undersøgelser i læreruddannelsens BA-projekt : inspiration fra praksisnær skoleforskning

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Inspiration til hvordan man kan arbejde med at undersøge en lærerfaglig problemstilling til bachelorprojektet. Om hvordan undersøgelsesarbejdet med kvalitative metoder kan se ud i praksis. Med gennemgang af alt lige fra undersøgelsesprocessen og problemformulering til analyse af empiriske data. Henvender sig til lærerstuderende
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61375546|980|.
  Bidrag af: 
  Hanne Møller
  Note: 
  Indhold: Bachelorprojektet - en dør til et professionelt virke : en læsevejledning / Hanne Møller ... et al.. Indkredsning af lærerfaglige problemstillinger (Udspændthedsanalyser af litteratur og praksis / Sofie Sauzet. Lektionsstudier til problemformuleringsfasen / Hanne Møller, Charlotte Krog Skott. At spørge og at undersøge - med afsæt i interesse, viden og nysgerrighed / Kristine Kabel). Metodearbejde og produktion af data (Æstetisk inspirerede forskningsmetoder / Mathias Sune Berg, Helle Winther. Om at finde sin plads i klasserummet og samskabe data / Margit Eva Jensen. Metoder til at undersøge digitale teknologiers rolle i skolens praksis / Vibeke Schrøder. Udvikling og brug af observationsskemaer / Annette Søndergaard Gregersen). Analysearbejde (Visuelle etnografiske analysemetoder - fra filmoptagelser til skrevne analyser / Mads Middelboe Rehder, Thilde Emilie Møller. Analyse i flere lag - observation og interview / Sine Penthin Grumløse og Lotte Hedegaard-Sørensen. Analyser af mundtlig kommunikation / Marie Dahl Rasmussen)
  ISBN nr.: 
  9788759337431
  Omfang: 
  175 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61375546|260|a
  Available: 
  870970-basis:61375546|980|a
 3. Forskningsmetode for sundhedsprofessionelle

  • Bog
  Jesper Kjærgaard (f. 1981), Mette Juhl, Bente Appel Esbensen: Forskningsmetode for sundhedsprofessionelle
  61.4 FOR

  Forskningsmetode for sundhedsprofessionelle

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Der sigtes på at skærpe den studerendes videnskabelige tankegang med introduktion til både kvantitative og kvalitative metoder med mange illustrative eksempler fra klinikken. Henvender sig til studerende på de sundhedsfaglige professionsuddannelser, f.eks. sygeplejerske, jordemoder, fysio- og ergoterapeut, radiograf eller bioanalytiker
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61342001|980|.
  Bidrag af: 
  Bente Appel Esbensen
  Note: 
  Indhold: Forskning og forskningsperspektiver (Introduktion til forskning ; Videnskabsteoretiske nøglebegreber ; Forskningsetik og lovgivning) ; Kvantitativ forskning (Introduktion til kvantitativ forskning og epidemiologi ; Epidemiologiske studiedesign ; Teoretiske begreber i epidemiologien ; Statistiske begreber i epidemiologien) ; Kvalitativ forskning (Introduktion til kvalitativ forskning ; Tre kvalitative tilgange ; Datagenerering i kvalitativ forskning ; Analysestrategier ; Evaluering af kvalitative studier) ; Fra den videnskabelige viden til klinisk praksis (Sammenfattende studier ; Kliniske retningslinjer og evidens )
  ISBN nr.: 
  9788771188196
  Omfang: 
  255 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61342001|260|a
  Available: 
  870970-basis:61342001|980|a
 4. Kvalitative metoder : en grundbog

  • Bog
  19.01 KVA

  Kvalitative metoder : en grundbog

  2020
  3. udgave, 2. oplag (2022)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47559634|980|.
  Bidrag af: 
  Svend Brinkmann, Lene Tanggaard (f. 1973)
  Note: 
  Indhold: Metoder (Interviewet : samtalen som forskningsmetode / Lene Tanggaard & Svend Brinkmann. Kirsten Hastrup: Feltarbejde. Thomas Szulevics: Deltagerobservation. Pirkko Raudaskoski: Observationsmetoder (herunder videoobservation). Aktionsforskning / Birger Steen Nielsen & Kurt Aagaard Nielsen. Bente Halkier: Fokusgrupper. Kennet Lynggaard: Dokumentanalyse. Charlotte Baarts: Autoetnografi. Peter Dahler-Larsen: Evaluering. Kvalitative forløbsstudier / Anne-Kirstine Mølholt og Søren Kristiansen. Morten Frederiksen: Mixed methods-forskning) ; Tilgange (Fænomenologi / Bo Jacobsen, Lene Tanggaard & Svend Brinkmann. Merete Watt Boolsen: Grounded theory. Barbara Czarniawska: Narratologi og feltstudier. Louise Phillips: Diskursanalyse. Jakob Steensig: Konversationsanalyse. Multimodale konstitueringsprocesser i empirisk forskning / Lis Højgaard & Dorte Marie Søndergaard. Henrik Kaare Nielsen: Kritisk teori. Judy Gammelgaard: Psykoanalysens empiri. Casper Bruun Jensen: STS. Hans Hauge: Dekonstruktion) ; Perspektiver (Benny Karpatschof: Den kvalitative undersøgelsesforms særlige kvaliteter. Svend Brinkmann: Etik i en kvalitativ verden. Søren Kristiansen: Kvalitative analyseredskaber. Bent Flyvbjerg: Fem misforståelser om casestudiet. Kvalitet i kvalitative studier ; Formidling af kvalitativ forskning ; Uddannelse i kvalitativ metode - en refleksion over praksiserfaringer / Lene Tanggaard & Svend Brinkmann. Martyn Hammersley: Hvad er kvalitativ forskning, og hvordan bør den være? Norman K. Denzin: Hvad er kritisk kvalitativ forskning?)
  ISBN nr.: 
  9788741277264
  Omfang: 
  803 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47559634|260|a
  Available: 
  870970-basis:47559634|980|a
 5. Kvalitativ indholdsanalyse - en hands-on introduktion

  • Tidsskriftsartikel

  Kvalitativ indholdsanalyse - en hands-on introduktion

  I: Klinisk sygepleje, Årg. 35, nr. 4 (2021), S. 304-322
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:61997253|980|.
  Omfang: 
  S. 304-322
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Klinisk sygepleje, Årg. 35, nr. 4 (2021)
  By: 
  870971-tsart:61997253|260|a
  Available: 
  870971-tsart:61997253|980|a
 6. Kvalitative metoder i bioanalytikerprofessionen : lad os bruge det mere!

  • Tidsskriftsartikel

  Kvalitative metoder i bioanalytikerprofessionen : lad os bruge det mere!

  I: Danske bioanalytikere, 2021, nr. 10, S. 20-26
  Der foretages kun lidt kvalitativ forskning og udvikling i bioanalytikerprofessionen. Bioanalytikere uden erfaring med kvalitative metoder kan med fordel foretage mindre projekter forankert i bioanalytikerprofessionen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:61881921|980|.
  Omfang: 
  S. 20-26
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Danske bioanalytikere, 2021, nr. 10
  By: 
  870971-tsart:61881921|260|a
  Available: 
  870971-tsart:61881921|980|a
 7. Medierede erindringer på tværs af generationer : fokus på metode

  • Tidsskriftsartikel

  Medierede erindringer på tværs af generationer : fokus på metode

  I: Aktualitet online, Årg. 15, nr. 3 (2021),
  Om kvalitative metoder i forbindelse med indsamling af data om medierede erindringer på tværs af tre generationer. Fortiden vil altid blive erindret og forstået i lyset af vores nutidsperspektiv og i erkendelse af senere erfaringer ogbegivenheder. Væsentlige metodiske forskningsspørgsmål er derfor: Hvordan kan vi indsamle, analysere og formidle udsagn og beskrivelser om medierede erindringer på tværs af generationer? Og hvilken rolle spiller digitale medier i den forbindelse?
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:62082615|980|.
  Note: 
  Særnummer i anledning af Professor Kirsten Drotners fratrædelse 2021
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Aktualitet online, Årg. 15, nr. 3 (2021)
  By: 
  870971-tsart:62082615|260|a
  Available: 
  870971-tsart:62082615|980|a
 8. Coping : a research manual for qualitative microanalysis of stress processes

  • Bog
  Karen Munk: Coping : a research manual for qualitative microanalysis of stress processes
  61.6 MUN

  Coping : a research manual for qualitative microanalysis of stress processes

  2019
  1. edition, 1. oplag (2019)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:47256062|980|.
  Original titel: 
  Coping
  ISBN nr.: 
  9788771849219
  Omfang: 
  158 sider
  Udgiver: 
  Aarhus University Press
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:47256062|260|a
  Available: 
  830190-katalog:47256062|980|a
 9. Det magiske øjeblik : kvalitativ analyse skridt for skridt

  • Bog
  19.01 MAG

  Det magiske øjeblik : kvalitativ analyse skridt for skridt

  2019
  1. udgave, 2. oplag (2022)
  Indføring i forskellige kvalitative tilgange til at analysere empirisk materiale
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47009944|980|.
  ISBN nr.: 
  9788741268675
  Omfang: 
  138 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47009944|260|a
  Available: 
  870970-basis:47009944|980|a
 10. Metoder i samfundsvidenskaberne

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46125703|980|.
  Bidrag af: 
  Catharina Juul Kristensen, M. Azhar Hussain
  Note: 
  Indhold: Problemformulering, projektdesign og forskningsetik (Samfundvidenskabelige metoder, hvad er det? / Catharina Juul Kristensen og M. Azhar Hussain. Udarbejdelse af problemstillinger og problemformuleringer i samfundsvidenskabelige universitetsopgaver / Ole Helby Petersen og Peter Triantafillou. Hvordan laver man en stærk analysestrategi / Mads Dagnis Jensen og Jon Kvist. Litteratur- og informationssøgning i samfundsvidenskaberne / Mikkel Hvidtfeldt Andersen, Lars Jørgensen og Søren Davidsen. Catharina Juul Kristensen: Forskningsetik i samfundsvidenskaberne) ; Kvalitative metoder (Birgitte Poulsen: Semistrukturerede interviews. Hanne Warming: Narrative interviews. Bodil Damgaard: Fokusgrupper. Peter Triantafillou: Analyse af dokumenter og dokumentation. Computerbaseret dokumentanalyse / Jesper Dahl Kelstrup og Kennet Lynggaard. Yvonne Mørck: Feltstudiet. Catharina Juul Kristensen: Shadowing - observationer af enkeltpersoners praksis) ; Kvantitative metoder (Jørn Kjølseth Møller: Spørgeskemaet som metode til indsamling af egne data. Anders Ejrnæs: Sekundære data i komparative og tidsserieundersøgelser. Anders Chr. Hansen: Vækstanalyse af tidsserier - BNP, CO₂ og fattigdom. M. Azhar Hussain: Datapræsentation og fordelinger. Hypotesetests: chi-i-anden og T-testen / M. Azhar Hussain og Thomas Theis Nielsen. Thorkild Casse: Simpel lineær regressionsanalyse. Multipel lineær regressionsanalyse / Johannes K. Dreyer og M. Azhar Hussain) ; Andre tilgange (Birgit Jæger: Mixed methods. Nicole Thualagant: Kontekstualiserede casestudier. Line Engbo Gissel: Proces-sporing - process tracing. Flemming Juul Christiansen: Eksperimenter. Lisbet Christoffersen: Samfundsjuridisk metode. Thomas Theis Nielsen: Kort og kortlægning i socialvidenskaberne)
  ISBN nr.: 
  9788759330982
  Omfang: 
  431 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:46125703|260|a
  Available: 
  870970-basis:46125703|980|a