term.subject="hjernen"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Den dynamiske hjerne

  • Bog
  61.28 MOG

  Den dynamiske hjerne

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Menneskets hjerne er fantastisk. Den er ikke blot betinget af vores gener, men også i stadig forandring gennem de mange påvirkninger og erfaringer, den udsættes for gennem livet. Hvilket medfører, at du i netop dette øjeblik har netop den hjerne, der sidder i dit kranie. For læsere med interesse for forskning i hjernens biologi og dynamik
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38925873|980|.
  Note: 
  Indhold: Er hjernen statisk eller dynamisk? ; Den komplekse hjerne - og hvordan man bygger den ; Generne og omgivelserne - genetik og epigenetik ; Nervecellernes anvendelsesrelaterede plasticitet - plasticitet i simple systemer ; Plasticiteten i den voksne hjerne - effekter af ændrede input ; Plasticiteten i den voksne hjerne - effekter af træning og problemløsning ; Den neurokognitive organisation - samt hjerneskade og den funktionelle genopretning ; Hjernen i psykisk sygdom og stress - psykisk sygdom og stress i hjernen ; Hvordan forbedrer man hjernen? ; En dynamisk hjerne - hvad betyder det?
  ISBN nr.: 
  9788741255675
  Omfang: 
  274 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38925873|260|a
  Available: 
  870970-basis:38925873|980|a
 2. Din hjerne snyder dig : hvad forskningen viser om, hvorfor du bliver afhængig, og hvordan du holder op med at være det

  • Bog
  61.648 LIN

  Din hjerne snyder dig : hvad forskningen viser om, hvorfor du bliver afhængig, og hvordan du holder op med at være det

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Bliv klogere på, hvad der rent neurobiologisk er med til at udløse og fastholde trangen til at spille, spise, drikke eller game for meget. For læsere, der lider af eller som arbejder med eller er pårørende til mennesker med afhængighed
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39140381|980|.
  Note: 
  Indhold: Vinderen er den store taber ; Forventning er belønning ; Hjernen snydes af spænding ; Spændingen der overhører fejltagelser ; Hvorfor bliver nogle mennesker afhængige? ; Det hurtige og det langsomme system ; En tro på illusioner ; Accepter dine tab og undgå at forfølge dem ; Selvkontrol og forhåndsaftaler ; Situationskontrol er lettere end selvkontrol ; Fra forventningssignal til forandring ; En større forventningens glæde
  ISBN nr.: 
  9788702294538
  Omfang: 
  181 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39140381|260|a
  Available: 
  870970-basis:39140381|980|a
 3. Hjernen i den digitale tidsalder

  • Bog
  61.28 HJE

  Hjernen i den digitale tidsalder

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  En forskningsorienteret bog om hjernen i den digitale verden. Henvender sig til læsere, som interesserer sig for hjerneforskning
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38901397|980|.
  Bidrag af: 
  Hjerneforum, Johanne Lundager Axelsen, Nicolas Caesar Petersen, Mark Schram Christensen
  Note: 
  Indhold: Hvordan påvirker tilstedeværelsen af digitale medier menneskers opmærksomhed og kognitive kontrol? / Anne Marie Kristensen & Signe Vangkilde. Lisbeth Højkjær Larsen: Sundhedsteknologier i det virkelige liv. Mark Schram Christensen: Anvendelsen af virtual reality i neurorehabilitering. Online teknologi og mindfulness / Johanne Lundager Axelsen & Ulrich Kirk. Er hjernen digital - eller er hverdagen? / Anne Mette Thorhauge & Stine Liv Johansen. Biologisk inspirerede neurale netværk / Kristoffer Hougaard Madsen & Morten Mørup. EBRAINS - hjerneforskningens digitale flagskib / Anna Kierkegaard, Charlotte Koldbye og Nicolas Caesar Petersen
  ISBN nr.: 
  9788799504299
  Omfang: 
  96 sider
  Udgiver: 
  HjerneForum
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38901397|260|a
  Available: 
  870970-basis:38901397|980|a
 4. Traume, hjerne og krop : biologiske perspektiver på PTSD

  • Bog
  61.6422 TRA

  Traume, hjerne og krop : biologiske perspektiver på PTSD

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Med udgangspunkt i diagnosen PTSD vises hvordan krop og hjerne har betydning for traumereaktionerne, biologiske karakteristika ved forskellige symptomer gennemgås, og biologiske sammenhænge mellem PTSD og andre sygdomme forklares
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38810863|980|.
  Note: 
  PTSD: Post-traumatisk stress disorder, Indhold: Baggrund, teori og metoder (Traumer og traumereaktioner ; Forklaringsmodeller og grundlæggende begreber i forståelsen af PTSD ; Det biologiske grundlag for PTSD ; Undersøgelsesmetoder og videnskabsteoretiske overvejelser i PTSD-forskningen) ; PTSD og neurobiologi (Biologiske karakteristika ved genoplevelse, undgåelse og øget alarmberedskab ; Dissociative symptomer ; Forandringer i motivation, lyst og interesse efter traumer) ; Komorbiditet, behandling og en biologisk model for PTSD (Traume og krop : hyppige komorbiditeter ved PTSD ; Behandling af PTSD på biologisk grundlag ; Traumet, hjernen og fremtiden)
  ISBN nr.: 
  9788741273495
  Omfang: 
  260 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38810863|260|a
  Available: 
  870970-basis:38810863|980|a
 5. Hukommelsesstrategier : for børn med dysleksi og andre læringsudfordringer

  • Bog
  37.77 TRE

  Hukommelsesstrategier : for børn med dysleksi og andre læringsudfordringer

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  For mange børn og unge, især dem med dysleksi og andre læringsudfordringer, kan det knibe med at huske det, man netop har læst eller fået formidlet i undervisningen. Denne bog giver viden om hjernens hukommelsessystemer, samt om hvorledes man kan udvikle gode hukommelsesstrategier. For undervisere, lærerstuderende og forældre
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39238942|980|.
  Note: 
  Indhold: Hukommelse og læring i skolen ; Hukommelsens komponenter ; Arbejdshukommelse ; Arbejdshukommelse og dysleksi ; Strategier - hvordan bliver man bedre til at huske? Opmærksomhed ; Hukommelsen - en bank med forskellige afdelinger ; Hukommelsesteknikker ; Barnets selvforståelse - hvem er jeg, og hvad kan jeg? ; Øvelser, strategier, skabeloner og lege
  ISBN nr.: 
  9788750057772
  Omfang: 
  99 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  alment niveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39238942|260|a
  Available: 
  870970-basis:39238942|980|a
 6. Små forskelle med store konsekvenser : køn, hjerneudvikling og pædagogik 0-16 år

  • Bog
  13.2 KNU

  Små forskelle med store konsekvenser : køn, hjerneudvikling og pædagogik 0-16 år

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Der er forskel på drenge og pigers hjerner. Forfatteren udfolder hvordan vi med denne viden om hjerneudvikling, køn og identitet bedst støtter børn i at finde sig tilpas i verden
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38973681|980|.
  Note: 
  Indhold: Overvejelser om køn ; Hjerne og udvikling ; Myter og facts om kønsforskelle ; Hjerneceller kan forandre køn ; Børnehavealderen - fart på empatien , Køn og legetøjspræferencer ; Køn i lege og hverdagssituationer ; Eventyr og fortællinger for børn i alle aldre ; Frihed til at lære - køn i skolen ; Flid eller talent? ; Strategier i klasserummet
  ISBN nr.: 
  9788750056751
  Omfang: 
  264 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38973681|260|a
  Available: 
  870970-basis:38973681|980|a
 7. Fantasi

  • Bog
  13.15 LIE

  Fantasi

  2020
  1. oplag (2020)
  Kompakt værk, der tager læseren med på letlæst videnskabelig rejse ud i den menneskelige fantasi. Henvender sig til læsere med interesse for videnskab, kreativitet og fantasi
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38258575|980|.
  Note: 
  Indhold: Den fantasifulde abe ; Hjernens laboratorium ; Fra barneleg til voksentanker ; Den rationelle fantasi ; Hvad dagdrømmer vi om? ; Brug din fantasy
  ISBN nr.: 
  9788772190822
  Omfang: 
  60 sider
  Udgiver: 
  Aarhus Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38258575|260|a
  Available: 
  870970-basis:38258575|980|a
 8. Husk hjernen, så du ikke taber hovedet!

  • Bog
  61.28 GAM

  Husk hjernen, så du ikke taber hovedet!

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Hvorfor reagerer vi som vi gør i udfordrende situationer, og hvordan kan vi styre vores reaktioner, så de bliver mere hensigtsmæssige. Til brug i dagligdagen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48864031|980|.
  Bidrag af: 
  Rune Strøm
  ISBN nr.: 
  9788799645084
  Omfang: 
  179 sider
  Udgiver: 
  Athenas
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48864031|260|a
  Available: 
  870970-basis:48864031|980|a
 9. Det ved vi om små børns hjerneudvikling

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47883911|980|.
  ISBN nr.: 
  9788771606874
  Omfang: 
  55 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47883911|260|a
  Available: 
  870970-basis:47883911|980|a
 10. Pædagogik og hjernen : en introduktion til fagområdet pædagogisk neurovidenskab

  • Bog
  Fride Flobakk-Sitter: Pædagogik og hjernen : en introduktion til fagområdet pædagogisk neurovidenskab
  37.017 FLO

  Pædagogik og hjernen : en introduktion til fagområdet pædagogisk neurovidenskab

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Der gives en introduktion til det tværdisciplinære forskningsfelt pædagogisk neurovidenskab og nye perspektiver på børn, hjernen og læring
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48482317|980|.
  Bidrag af: 
  Lone Østerlind
  Note: 
  Indhold: Pædagogisk neurovidenskabs fremvækst ; Neurovidenskabelige perspektiver på læring ; Pædagogiske perspektiver på læring ; Brobygning mellem hjerneforskning og pædagogik ; Hvad kan pædagogisk neurovidenskab fortælle os? ; Hjernemyter og uddannelsesmyter ; Den fascinerende og dominerende hjerne
  Original titel: 
  Pedagogikk og hjernen
  ISBN nr.: 
  9788771351095
  Omfang: 
  275 sider
  Udgiver: 
  Hogrefe Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48482317|260|a
  Available: 
  870970-basis:48482317|980|a