term.subject="forskningsmetodik"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Analyse for pædagogstuderende

  • Bog
  37.01 JAC

  Analyse for pædagogstuderende

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Præsentation af forskningstilgange og teorier, som kan bruges til gennemførelse af analyser og eksempler fra den pædagogiske praksis på, hvordan de kan anvendes trin for trin
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39514982|980|.
  Note: 
  Indhold: Diskurs som begreb og metode - hvad tales der om, og hvordan tales der om det? ; Fænomenologisk analyse - hvordan oplever man en begivenhed? ; Kritisk realisme som analysemetode - at forklare verden ; Den narrative analyse - at finde betydninger over tid ; Affordance-baseret analysetilgang - samspillet mellem barn, omgivelser og udvikling
  ISBN nr.: 
  9788750056607
  Omfang: 
  135 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39514982|260|a
  Available: 
  870970-basis:39514982|980|a
 2. Forskningsmetode for sundhedsprofessionelle

  • Bog
  Jesper Kjærgaard (f. 1981), Mette Juhl, Bente Appel Esbensen: Forskningsmetode for sundhedsprofessionelle
  61.4 FOR

  Forskningsmetode for sundhedsprofessionelle

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Der sigtes på at skærpe den studerendes videnskabelige tankegang med introduktion til både kvantitative og kvalitative metoder med mange illustrative eksempler fra klinikken. Henvender sig til studerende på de sundhedsfaglige professionsuddannelser, f.eks. sygeplejerske, jordemoder, fysio- og ergoterapeut, radiograf eller bioanalytiker
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61342001|980|.
  Bidrag af: 
  Bente Appel Esbensen
  Note: 
  Indhold: Forskning og forskningsperspektiver (Introduktion til forskning ; Videnskabsteoretiske nøglebegreber ; Forskningsetik og lovgivning) ; Kvantitativ forskning (Introduktion til kvantitativ forskning og epidemiologi ; Epidemiologiske studiedesign ; Teoretiske begreber i epidemiologien ; Statistiske begreber i epidemiologien) ; Kvalitativ forskning (Introduktion til kvalitativ forskning ; Tre kvalitative tilgange ; Datagenerering i kvalitativ forskning ; Analysestrategier ; Evaluering af kvalitative studier) ; Fra den videnskabelige viden til klinisk praksis (Sammenfattende studier ; Kliniske retningslinjer og evidens )
  ISBN nr.: 
  9788771188196
  Omfang: 
  255 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61342001|260|a
  Available: 
  870970-basis:61342001|980|a
 3. Videnskabsteori og socialt arbejde : en grundbog

  • Bog
  38.401 VID

  Videnskabsteori og socialt arbejde : en grundbog

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  En indføring i, hvordan videnskabsteori kan anvendes inden for socialt arbejde i såvel projektskrivning som i det sociale arbejdes praksis. Bygger på forskningsprojekter, så læseren får indsigt i nutidige versioner af, hvordan videnskabsteoretiske overvejelser får betydning for refleksioner og erkendelse, der er forbundet med analyseprocesser.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39552256|980|.
  Bidrag af: 
  Michael Christensen (f. 1979-07-01)
  Note: 
  Indhold: Skabelse og anvendelse af videnskabelig viden / Nadja Holmgaard Lysen, Michael Christensen. Positivisme - fremstilling af evidens / Jacob Christensen. Kritisk realisme - de underliggende mekanismer og strukturer i samfundet / Stella Mia Sieling-Monas. Eksistentiel fænomenologi - den sansede verden / Casper Feilberg, Maria Appel Nissen. Hermeneutik - forståelse, fortolkning og mening / Michael Christensen. Interaktionisme - hvordan undersøger man mening i interaktion mellem mennesker / Mie Engen. Socialkonstruktivisme - kritisk refleksion og kampen om virkeligheden / Claus Brygger Jacobi. Socialkonstruktivisme - om hvordan sociale problemer bliver til / Anne Marie Villumsen, Rasmus Anker Rysgaard. Poststrukturalismer - forstyrrelser af fastlåste forståelser / Rikke Egaa Jørgensen, Charlotte Rosenberg. Science Technology Studies (STS) - de ikke-menneskelige aktører i socialt arbejde / Matilde Høybye-Mortensen
  ISBN nr.: 
  9788759335284
  Omfang: 
  252 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39552256|260|a
  Available: 
  870970-basis:39552256|980|a
 4. Kvalitative metoder : en grundbog

  • Bog
  19.01 KVA

  Kvalitative metoder : en grundbog

  2020
  3. udgave, 2. oplag (2022)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47559634|980|.
  Bidrag af: 
  Svend Brinkmann, Lene Tanggaard (f. 1973)
  Note: 
  Indhold: Metoder (Interviewet : samtalen som forskningsmetode / Lene Tanggaard & Svend Brinkmann. Kirsten Hastrup: Feltarbejde. Thomas Szulevics: Deltagerobservation. Pirkko Raudaskoski: Observationsmetoder (herunder videoobservation). Aktionsforskning / Birger Steen Nielsen & Kurt Aagaard Nielsen. Bente Halkier: Fokusgrupper. Kennet Lynggaard: Dokumentanalyse. Charlotte Baarts: Autoetnografi. Peter Dahler-Larsen: Evaluering. Kvalitative forløbsstudier / Anne-Kirstine Mølholt og Søren Kristiansen. Morten Frederiksen: Mixed methods-forskning) ; Tilgange (Fænomenologi / Bo Jacobsen, Lene Tanggaard & Svend Brinkmann. Merete Watt Boolsen: Grounded theory. Barbara Czarniawska: Narratologi og feltstudier. Louise Phillips: Diskursanalyse. Jakob Steensig: Konversationsanalyse. Multimodale konstitueringsprocesser i empirisk forskning / Lis Højgaard & Dorte Marie Søndergaard. Henrik Kaare Nielsen: Kritisk teori. Judy Gammelgaard: Psykoanalysens empiri. Casper Bruun Jensen: STS. Hans Hauge: Dekonstruktion) ; Perspektiver (Benny Karpatschof: Den kvalitative undersøgelsesforms særlige kvaliteter. Svend Brinkmann: Etik i en kvalitativ verden. Søren Kristiansen: Kvalitative analyseredskaber. Bent Flyvbjerg: Fem misforståelser om casestudiet. Kvalitet i kvalitative studier ; Formidling af kvalitativ forskning ; Uddannelse i kvalitativ metode - en refleksion over praksiserfaringer / Lene Tanggaard & Svend Brinkmann. Martyn Hammersley: Hvad er kvalitativ forskning, og hvordan bør den være? Norman K. Denzin: Hvad er kritisk kvalitativ forskning?)
  ISBN nr.: 
  9788741277264
  Omfang: 
  803 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47559634|260|a
  Available: 
  870970-basis:47559634|980|a
 5. Krop og bevægelse i idræt og sundhed : kulturanalytiske tilgange

  • Bog
  : Krop og bevægelse i idræt og sundhed : kulturanalytiske tilgange
  79.607 KRO

  Krop og bevægelse i idræt og sundhed : kulturanalytiske tilgange

  2020
  1. oplag (2020)
  En samlet præsentation af kulturanalytiske forskningstilgange til forståelsen af krop og bevægelse i idræts- og sundhedssammenhænge
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47702526|980|.
  Bidrag af: 
  Susanne Ravn, Signe Højbjerre Larsen
  Note: 
  Indhold: En introduktion til kulturanalytiske traditioner og tilgange / Camilla Damkjær og Signe Højbjerre Larsen. Jørn Hansen: En kulturhistorisk tilgang. En processociologisk tilgang / Lone Friis Thing og Stine Frydendal. En antropologisk tilgang / Sine Agergaard og Verena Lenneis. En diskurs- og medieanalytisk tilgang / Annemari Munk Svendsen og Jesper Tinggaard Svendsen. Michael Fehsenfeld: En kritisk diskursanalytisk tilgang. Louise Kamuk Storm: En organisationspsykologisk tilgang. Camilla Damkjær: En performance-analytisk tilgang. Susanne Ravn: En praksis-analytisk tilgang. En filosofisk tilgang / Signe Højbjerre Larsen og Kenneth Aggerholm. Kulturanalyse i praksis - nogle overordnede spørgsmål / Susanne Ravn og Annemari Munk Svendsen
  ISBN nr.: 
  9788740832679
  Omfang: 
  170 sider
  Udgiver: 
  Syddansk Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47702526|260|a
  Available: 
  870970-basis:47702526|980|a
 6. Brugerinvolvering i evaluering og forskning : metoder og formål

  • Bog
  19.01 KRO

  Brugerinvolvering i evaluering og forskning : metoder og formål

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Indføring i, hvordan man involverer brugere som medforskere i forsknings- og evalueringsprocesser med henblik på udvikling og forandring af den offentlige sektor. Henvender sig til professioner, der har med brugere at gøre inden for det sundhedsmæssige, sociale og pædagogiske felt, og til forsknings- og projektansvarlige i velfærdsinstitutioner
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38393715|980|.
  Note: 
  Indhold: Begreber, anvendelsesformer og forskellige typer af brugerinvolvering ; Design, rammer og modeller for brugerinvolverende evaluering og forskning ; Videnskabsteoretisk forankring, tokenisme og gyldighed
  ISBN nr.: 
  9788741273518
  Omfang: 
  165 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38393715|260|a
  Available: 
  870970-basis:38393715|980|a
 7. Retorik og metode

  • Bog
  80.8 RET

  Retorik og metode

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  En samlet fremstilling af metoder til arbejdet med retorisk kommunikation. Blandt de metoder, der behandles, er digital tekstanalyse, tænkehøjt-læsning, interviewstudier, aktionsforskning, etnografisk feltarbejde, digital issue mapping og nærlæsning. Metoderne placeres historisk og deres vigtigste antagelser fremlægges
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48809553|980|.
  Bidrag af: 
  Mette Bengtsson, Kristine Marie Berg, Stefan Iversen
  Note: 
  Indhold: Nærlæsning / Stefan Iversen og Lisa Storm Villadsen. Rasmus Rønlev: Tekstlig-intertekstlig analyse. Retorisk policyanalyse - studiet af politiske dokumenter som proces og produkt / Rasmus Kjærgaard Rasmussen og Sine Nørholm Just. Tænkehøjt-læsning / Mette Bengtsson og Elisabeth Hoff-Clausen. Skriftlig protokolanalyse / Jens E. Kjeldsen, Eirik Vatnøy og Ida Andersen. Jens E. Kjeldsen: Interviewstudier : forskningsinterview og fokusgrupper i retoriske receptionsstudier. Rebekka Lykke Nørremark: Digital issue mapping på tværs af medier og digitale platforme. Digital tekstanalyse : fjernlæsning / Louise Schou Therkildsen og Jon Viklund. Eksplorativ retorisk analyse af sociale medier / Eirik Vatnøy og Dawn Wheatley. Christina Matthiesen: Aktionsforskning. Julie Marie Isager: Etnografisk feltarbejde. Iben Brinch Jørgensen: Skrivning som metode
  ISBN nr.: 
  9788759335208
  Omfang: 
  307 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48809553|260|a
  Available: 
  870970-basis:48809553|980|a
 8. Sådan laver du undersøgelser : videnskabsteori, metode og analyse

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48713823|980|.
  Note: 
  Indhold: Sådan bruger du videnskabsteori ; Sådan laver du interviews ; Sådan laver du observationer ; Sådan laver du spørgeskemaundersøgelser ; Sådan laver du analyser ; Sådan laver du undersøgelser som led i aktionsforskning ; Sådan skriver du en akademisk opgave ; Sådan reflekterer og øver du med afsæt i bogens indhold ; Sådan bruger du storylinemetoden til at lære at lave undersøgelser
  ISBN nr.: 
  9788741280271
  Omfang: 
  188 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48713823|260|a
  Available: 
  870970-basis:48713823|980|a
 9. Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38431951|980|.
  Bidrag af: 
  Lotte Evron, Johanne Lind Rasmussen, Maria Kjøller Pedersen (f. 1983)
  Note: 
  Indhold: Folkesundhedsvidenskab (Sundhed og folkesundhed / Lene Povlsen. Folkesundhedsarbejde i et historisk perspektiv / Lene Povlsen. Sundhedsfremme og forebyggelse / Lotte Evron. Den demografiske udvikling og dens betydning for folkesundheden / Johanne Lind Rasmussen. Social ulighed i folkesundhed / Maria Kjøller Pedersen). Epidemiologi (Epidemiologiske analyser / Maria Kjøller Pedersen. Epidemiologiske design / Anne Vinther Schmidt. Kausalitet og fejlkilder i epidemiologisk forskning / Anne Vinther Schmidt) Søgning og kritisk læsning af epidemiologiske forskningsartikler (Litteratursøgning / Helen Grundtvig Kristensen. Opbygning og læsning af forskningsartikler / Lisbeth Villemoes Sørensen. Kritisk artikellæsning / Maria Kjøller Pedersen og Kamilla Holt. Analyse og kritisk artikellæsning af tværsnitsundersøgelse / Kamila Adellund Holt. Analyse og kritisk artikellæsning af randomiseret kontrolleret undersøgelse / Kamila Adellund Holt)
  ISBN nr.: 
  9788712060390
  Omfang: 
  300 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38431951|260|a
  Available: 
  870970-basis:38431951|980|a
 10. Nordic critical legal scholarship and global north / south encounters

  • Tidsskriftsartikel

  Nordic critical legal scholarship and global north / south encounters

  I: Retfærd, Årg. 44, nr. 3/4 (2021) = nr. 170 (2021), S. 11-21
  Et bidrag til den etiske og metodiske debat om de udfordringer, som nordiske juridiske forskere, der undersøger forholdet mellem jura og samfund, møder på forskellige områder
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:62514566|980|.
  Omfang: 
  S. 11-21
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, forskningsniveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Retfærd, Årg. 44, nr. 3/4 (2021) = nr. 170 (2021)
  By: 
  870971-tsart:62514566|260|a
  Available: 
  870971-tsart:62514566|980|a