term.subject="forskning"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Metoder i klasseromsforskning : forskningsdesign, datainnsamling og analyse

  • Bog
  37.017 MET

  Metoder i klasseromsforskning : forskningsdesign, datainnsamling og analyse

  2021
  1. udgave
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:132638462|980|.
  Bidrag af: 
  Emilia Andersson-Bakken, Cecilie Pedersen Dalland
  Note: 
  Indhold: Marte Blikstad-Balas og Cecilie Pedersen Dalland: Forskningsdesign - hva må du tenke på når du skal planlegge et forskningsprosjekt? Lisbeth M. Brevik og Nora Elise Hesby Mathé: Mixed methods som forskningsdesign. Emilie Andersson-Bakken og Cecilie Pedersen Dalland: Gjenbruk av kvalitative data i utdanningsforskning. Sigrun Wessel Svenkerud: Intervjuer i klasseromsforskning. Tuva Bjørkvold: Videostimulert intervju. Cecilie Pedersen Dalland, Elisabeth Bjørnestad og Emilie Andersson-Bakken: Observasjon som metode i barnehage- og klasseromsforskning. Marte Blikstad-Balas og Kirsti Klette: Video i klasseromsforskning. Tove Stjern Frønes og Andreas Pettersen: Spørreundersøkelser i utdanningsforskning. Anne Kristine Øgreid: Intervensjonsbegrepet i fire kvalitative forskningsdesign. Ingrid Rodrick Beiler, Lisbeth M. Brevik og Torgeir Christiansen: Skjermopptak som forskningsmetode i og utenfor klasserommet. Cecilie Pedersen Dalland og Silje Hølland: Analyse og kategorisering av videodata. Harald Eriksen og Ingvill Krogstad Svanes: Kategorisering og koding i intervju- og observasjonsforskning. Jonas Bakken og Emilia Andersson_bakken: Innholdsanalyse. Anne Kristine Øgreid: Elevtekster som empirisk materiale i kvalitative studier
  ISBN nr.: 
  9788215047508
  Omfang: 
  364 sider
  Udgiver: 
  Universitetsforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:132638462|260|a
  Available: 
  830190-katalog:132638462|980|a
 2. Å forske blant barn : kvalitative metoder

  • Bog
  37.24 Å F

  Å forske blant barn : kvalitative metoder

  2021
  Å forske blant barn er en bok om kvalitative forskningsmetoder der forfatterne konkret beskriver hvordan de går frem i sine forskningsprosjekter i ulike barnehager. Leseren kan med andre ord «se over forskerens skulder» og få innblikk i hvordan det teoretiske og metodiske håndverket blir praktisert.Boka favner bredt omkring metodologiske utfordringer og muligheter som oppstår når man som forsker trer inn i små barns hverdagsliv. Enkelte av artiklene handler om hvordan man kan gripe tak i barns opplevelses- og interesseperspektiv. I noen kapitler står de metodiske og etiske utfordringer rundt forskning blant barn i sentrum. Andre igjen drøfter hvordan forskjellige pedagogiske tiltak skaper ulike betingelser for barn i barnehagene.Å forske blant barn er en fagfellevurdert antologi som bidrar med ny kunnskap og innsikt. Boka er aktuell for både forskere og studenter i barnehagelærerutdanningen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:135043621|980|.
  Bidrag af: 
  Merete Lund Fasting, Lisbeth Ljosdal Skreland, Jan Kampmann
  Note: 
  Indhold: Jan Kampmann, Merete Lund Fasting og Lisbeth Ljosdal Skreland: Innledning. Lisbeth Ljosdal Skreland og Merete Lund Fasting: Forskerkroppen. Siv Lund: Fysisk aktivt lekende intervju. Dag Øystein Nome: Forskeren-og-kamera, en særegen form for deltagende observasjon. Torild Marie Olsen: Å forske på samtaler i barnehagen - noen metodiske utfordringer. Kari-Mette Walmann Hidle: Mixed methods - strategisk kombinasjon av metoder i et uutforsket felt. Anita Berge: Å kombinere kritisk diskursanalyse og etnografisk metode: felrarbeid i barnehagen med språkbruk og sosiale praksiser i fokus. Else Cathrine Melhuus: Å ta steder på alvor i forskningsfeltet. Soern Finn Menning: Å forbinde begreper og praksiser - videobaserte fokusgruppeintervju. Soern Finn Menning og Jan Kampmann: Når etikken er under press - relasjonsetiske aspekter og overveielser i aktuell etnografisk inspirert barnehageforskning
  ISBN nr.: 
  9788202689025
  Omfang: 
  164 sider
  Udgiver: 
  Cappelen Damm Akademisk
  Målgruppe: 
  forskningsniveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:135043621|260|a
  Available: 
  830190-katalog:135043621|980|a
 3. Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab

  • Bog
  : Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab
  61.4 FOR

  Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab

  2021
  6. udgave, 2. oplag (2022)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39035561|980|.
  Bidrag af: 
  Anja Marie Bornø Jensen, Signild Vallgårda, Anja Marie Bornø Jensen
  Note: 
  Indhold: Klaus Høyer: Hvad er teori, og hvordan forholder teori sig til metode?. Videnskabsteori og metode / Ivan Lind Christensen og Mette Nordahl Svendsen. Kvalitative interviews / Anja Marie Bornø Jensen, Iben Mundbjerg Gjødsbøl og Ivana Bogicevic. Feltarbejde og deltagerobservation / Tine Tjørnhøj-Thomsen, Susan Reynolds Whyte og Mette Terp Høybye. Participatoriske forskningsmetoder / Mette Kirstine Tørslev og Maria Kristiansen. Introduktion til diskursanalyse / Sniff Andersen Nexø og Søren Rud. Dorthe Brogård Kristensen: Fænomenologi - filosofi, metode og analytisk værktøj. Historiske analyser / Signild Vallgårda og Maria Olejaz. Signild Vallgårda: Sammenlignende undersøgelser. Den epidemiologiske forskningsmetode / Katrine Strandberg-Larsen og Mette Madsen. Mogens Grønvold: Spørgeskemaundersøgelser. Lisbeth B. Knudsen: Registerforskning. Interventionsforskning i en folkesundhedskontekst / Sarah Fredsted Villadsen, Ulla Christensen og Signe Smith Jervelund. Mixed methods / Maria Kristiansen og Anna Vera Jørring Pallesen. Formidling af kvalitative og kvantitative forskningsresultater / Anja Marie Bornø Jensen og Signe Smith Jervelund. Mette Hartlev: Udvalgte love og regler for forskning med mennesker. Hermeneutik : filiosofi, analyse og metode / Loa Kirstine Teglgaard Christensen og Nete Schwennesen. Videnskabs- og teknologistudier-STS / Henriette Langstrup og Sarah Wadmann
  ISBN nr.: 
  9788762820906
  Omfang: 
  479 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39035561|260|a
  Available: 
  870970-basis:39035561|980|a
 4. Nøkkelbegreper i utforskende arbeid

  • Bog
  37.145 NØK

  Nøkkelbegreper i utforskende arbeid

  2021
  en praksisnær bok som løfter frem og utdyper nøkkelbegreper knyttet til utforskende arbeid i naturfag.Selv om utforskende arbeid har hatt en sentral plass i norske naturfaglæreplaner siden 2006 og er fremtredende i Fagfornyelsen, er utforskende arbeid fremdeles lite etablert i mange klasserom.Denne boka gir en oversikt over, og kunnskap om, noen sentrale begreper knyttet til utforskende arbeid. Forfatterne ønsker gjennom boka å bidra til et tolkningsfellesskap for lærerstudenter, lærerutdannere, lærere og utdanningsforskere samt inspirere til hvordan man kan jobbe systematisk med disse nøkkelbegrepene i klasserommet.«Nøkkelbegreper i utforskende arbeid» er en kortfattet og lett tilgjengelig bok som bygger på forskning, refleksjoner og praksiseksempler fra norske naturfagklasserom. Boka kan både leses sammenhengende og brukes som oppslagsverk
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:134601515|980|.
  ISBN nr.: 
  9788215034126
  Omfang: 
  193 sider
  Udgiver: 
  Nøkkelbegreper i utforskende arbeid
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:134601515|260|a
  Available: 
  830190-katalog:134601515|980|a
 5. Hvad skal vi med videnskaben?

  • Bog
  Anja C. Andersen: Hvad skal vi med videnskaben?
  19.08 AND

  Hvad skal vi med videnskaben?

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Hvorfor er forskning og ny viden gennem videnskab vigtig? For læsere af videnskabslitteratur og dem med interesse for fx samfund og forskningsverdenen
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38759477|980|.
  ISBN nr.: 
  9788793772182
  Omfang: 
  67 sider
  Udgiver: 
  Information
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38759477|260|a
  Available: 
  870970-basis:38759477|980|a
 6. Andre verdener : indføring i religionshistorie og religionsfænomenologi

  • Bog
  20.7 AND

  Andre verdener : indføring i religionshistorie og religionsfænomenologi

  2021
  1. udgave
  Summary: En dansk indføring i to grundlæggende grene af religionsvidenskaben: religionshistorie og religionsfænomenologi. Religionshistorien giver en oversigt over religionstyper igennem historien, fra jæger-samler-samfund til nutiden. Religionsfænomenologien belyser de vigtigste religiøse udtryk, som er til stede på tværs af religioner og historiske faser: tegn og sprog, ritualer, rum og steder, materialitet og sociale funktioner og roller
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:132907293|980|.
  Bidrag af: 
  Marianne Qvortrup Fibiger, Hans J. Lundager Jensen
  ISBN nr.: 
  9788791668616
  Omfang: 
  286 sider
  Udgiver: 
  Univers
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:132907293|260|a
  Available: 
  830190-katalog:132907293|980|a
 7. Børnekultur i Danmark 1945-2020

  • Bog
  : Børnekultur i Danmark 1945-2020
  30.1662 BØR

  Børnekultur i Danmark 1945-2020

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Hvordan blev den nutidige danske børnekultur til? Hvem gik forrest, hvem skabte en børnekulturpolitik og et syn på børns liv og legeuniverser, der stadig holder? Denne gennemresearchede fagbog henvender sig til forskere, fagfolk og andre interesserede i børnekultur fra 1945 til 2020
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38660527|980|.
  Bidrag af: 
  Merete Dael, Beth Juncker, Jan Helmer-Petersen, Ning de Coninck-Smith, Henriette Ritz Kylmann
  Note: 
  Indhold: Et barndomslandskab under ombygning (Ning de Coninck-Smith: Barndom i bevægelse. Herdis Toft: Leg, legetyper og legeomgivelser. Beth Juncker: Børnesyn under omvæltning). Børnepolitik (Jan Helmer-Petersen: Politik med børn i centrum ; Kulturpolitik i børnehøjde). Et kunstnerisk landskab i opbrud (Karen Esmann Knudsen: Litteratur. Louise Ejgod Hansen: Teater. Dans / Charlotte Svendler og Karen Vedel. Ulrich Breuning: Film. Niels Græsholm: Musik. Nina Sahl: Radio og TV. Kirsten Møller: Billedkunst). Kulturformidling og kulturinstitutioner under pres (Beth Juncker: Formidling? Merete Dael: Formidlingens kunst i daginstitutioner og skoler. Gitte Balling: Formidlingens kunst på folkebiblioteker. Merete Boritz: Formidlingens kunst på museer. Pia Rost Rasmussen: Formidling af arkitektur). En ny medieverden i fremvækst (Mobiler, sociale medier og computerspil / Anne Mette Thorhauge og Carsten Jessen). Børnekultur i det 21. århundrede (Linjer og perspektiver / Merete Dael, Jan Helmer-Petersen og Beth Juncker)
  ISBN nr.: 
  9788712060581
  Omfang: 
  400 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38660527|260|a
  Available: 
  870970-basis:38660527|980|a
 8. Gjort, lært, klogt : nye metoder til skolens læringsarbejde

  • Bog
  37.12 GJO

  Gjort, lært, klogt : nye metoder til skolens læringsarbejde

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Lærerstuderende, lærere og skoleledere får her en tankevækkende og meget interessant bog, der sætter fokus på lærerens og lederens læringskompetencer
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38621084|980|.
  Bidrag af: 
  Elisa Nadire Caeli
  Note: 
  Indhold: Tid til undren og refleksion ; Forske i egen praksis ; Udviklingsvejvisere ; Metaforer i hverdagslivet ; Uden mål farer du aldrig vild ; At kalde på de hvide svaner
  Original titel: 
  Gjort, lært, lurt
  ISBN nr.: 
  9788772041773
  Omfang: 
  143 sider
  Udgiver: 
  Klim
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38621084|260|a
  Available: 
  870970-basis:38621084|980|a
 9. Forskningsinterview : en praktisk og metodisk introduktion

  • Bog
  Anne Mette Møller (f. 1981-08-31), Gitte Sommer Harrits: Forskningsinterview : en praktisk og metodisk introduktion
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38744194|980|.
  Note: 
  Indhold: Før du går i gang med interview ; Hvordan sikres kvalitet? ; Udvælgelse, relation og kontakt til interviewpersoner ; Interviewguide ; Interviewsituationen ; Analyse og fortolkning
  ISBN nr.: 
  9788757446067
  Omfang: 
  224 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38744194|260|a
  Available: 
  870970-basis:38744194|980|a
 10. Deltagelse gennem legens sprog : en social analyse af børns deltagelse i den selvorganiserede legs legefællesskaber : ph.d.-afhandling

  • Bog
  37.21 BER

  Deltagelse gennem legens sprog : en social analyse af børns deltagelse i den selvorganiserede legs legefællesskaber : ph.d.-afhandling

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:134301031|980|.
  Bidrag af: 
  Roskilde Universitet Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi
  ISBN nr.: 
  9788791362019
  Omfang: 
  XI, 258 sider
  Udgiver: 
  RUC
  Målgruppe: 
  forskningsniveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:134301031|260|a
  Available: 
  830190-katalog:134301031|980|a