term.subject="for universitetsuddannelse"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Andre verdener : indføring i religionshistorie og religionsfænomenologi

  • Bog
  29 AND

  Andre verdener : indføring i religionshistorie og religionsfænomenologi

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Indføring i to grundlæggende grene af religionsvidenskaben: religionshistorie og religionsfænomenologi. Bogen giver en helt ny, forsknings-baseret fremstilling af religionshistorie og religionsfænomenologi
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61940278|980|.
  Bidrag af: 
  Marianne C. Qvortrup Fibiger, Hans Jørgen Lundager Jensen
  Note: 
  Indhold: Indledning ; Religionshistorie: overblik ; Religionsfænomenologi: indledning ; Sprog: tegn, tale og skrift ; Religiøse væsener ; Ritual ; Spatialitet: rum og sted ; Materialitet ; Eskperter: embeder, funktioner og roller ; Religionsfænomenologi: et forskningsoverblik ; Forskere: udvalgte navne
  ISBN nr.: 
  9788791668616
  Omfang: 
  286 sider
  Udgiver: 
  Univers
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61940278|260|a
  Available: 
  870970-basis:61940278|980|a
 2. Religion og teologi i Det Gamle Testamente : en indføring

  • Bog
  22.1 LUN

  Religion og teologi i Det Gamle Testamente : en indføring

  2021
  Udvidet og helt omskrevet udgave, 2. oplag (2022)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39246848|980|.
  Note: 
  Indhold: Indledning ; Omverden og baggrund ; Den religionshistoriske kontekst ; Religion i Israel og Juda i 1. årt. f.Kr. ; Religionens sociale rammer ; Fundamentalteologi ; Præstelig teologi ; Enklaveteologi ; Universel teologi
  ISBN nr.: 
  9788741007045
  Omfang: 
  266 sider
  Udgiver: 
  Eksistensen
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39246848|260|a
  Available: 
  870970-basis:39246848|980|a
 3. Videnskabelighed trin for trin : manual til udarbejdelse af universitetsopgaver på human-, samfunds- og sundhedsvidenskabeligt grundlag

  • Bog
  Vanessa Sonne-Ragans (f. 1969): Videnskabelighed trin for trin : manual til udarbejdelse af universitetsopgaver på human-, samfunds- og sundhedsvidenskabeligt grundlag
  19.1 SON

  Videnskabelighed trin for trin : manual til udarbejdelse af universitetsopgaver på human-, samfunds- og sundhedsvidenskabeligt grundlag

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  A til Z manual for universitetsstuderende til brug for udarbejdelse af selvstændige og bundne skriftlige opgaver på videnskabeligt niveau. Manualen anviser en retning for, hvordan studerende udvikler en løs idé til et færdigt videnskabeligt produkt. Henvender sig primært til universitetsstuderende, men kan også anvendes af undervisere som en struktur for et undervisningsforløb
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38831526|980|.
  Note: 
  Indhold: Den videnskabelige teori og dens mekanismer ; Den metodiske deduktion ; Den videnskabelige undersøgelse trin for trin ; Kvalifikationsrammen og forskning i metafaglighed
  ISBN nr.: 
  9788741279459
  Omfang: 
  134 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38831526|260|a
  Available: 
  870970-basis:38831526|980|a
 4. Strategisk innovationsledelse : om balancen mellem drift og udvikling i offentlige og private organisationer

  • Bog
  60.1 BRI

  Strategisk innovationsledelse : om balancen mellem drift og udvikling i offentlige og private organisationer

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om hvordan offentlige og private organisationer kan skabe balance mellem drift og udvikling for kontinuerligt at holde sig relevante. Henvender sig til studerende på alle niveauer på professionshøjskolerne og universiteterne. Desuden er bogen tænkt som faglig inspiration til selvstændige rådgivere samt konsulenter og ledere i offentlige og private organisationer
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39545594|980|.
  Note: 
  Indhold: Vejen fra strategi til udviklingsmål (Visionen og strategien rammesætter kravet til balancen ; Hvilke innovationsprioriteter fordres af visionen og strategien? ; Introduktion til balancen mellem drift og udvikling) ; Viden til realisering af udviklingsmål (Organisationsstrukturer, der fremmer balancen mellem drift og udvikling ; Organisatorisk læring bidrager til at skabe balance ; Capacity building som forbedrings orientering ; Innovation capacity building : en balancekunst, der kræver feedback ; Læring på tværs af organisatoriske grænser) ; Realisering af udviklingsmål i praksis
  ISBN nr.: 
  9788702334401
  Omfang: 
  155 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39545594|260|a
  Available: 
  870970-basis:39545594|980|a
 5. Arbejdsmarkedspolitik

  • Bog
  33.11 BJØ

  Arbejdsmarkedspolitik

  2020
  10. udgave, 1. oplag (2020)
  Grundlæggende introduktion og beskrivelse af arbejdsmarkedsforhold og -politik i Danmark set fra et økonomisk perspektiv
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47735017|980|.
  Note: 
  Indhold: Statistik for arbejdsmarkedet og centrale begreber ; Beskæftigelse og arbejdsudbud ; Lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer ; Overenskomstsystemet og det fagretlige system ; Arbejdsmarkedspolitikkens placering og opbygning ; Arbejdsmarkedspolitik - afgrænsning og udvikling ; Arbejdsmarkedspolitikkens konkrete udformning ; International sammenligning og samarbejde
  ISBN nr.: 
  9788757444612
  Omfang: 
  158 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47735017|260|a
  Available: 
  870970-basis:47735017|980|a
 6. Digitalisering i offentlig forvaltning

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48898807|980|.
  Bidrag af: 
  Niels Ejersbo, Jesper Hundebøl, Anja Svejgaard Pors, Lars Hove Sørensen
  Note: 
  Indhold: Offentlig styring i den digitaliserede forvaltning / Anja Svejaard Pors og Niels Ejersbo. Birgit Jæger: Digitalisering af den offentlige sektor i et historisk perspektiv. Lena Kjeldsen: Digital kommunikation og e-demokrati. Lars Hove Sørensen: Implementering af politik i den automatiserede forvaltning. Digitalisering af den offentlige økonomistyring - udvalgte erfaringer fra praksis / Anne Vivian Johnsen og Ronnie Neumann Fløjbo. Gustav Christoffer Jensen: Projektstyring af offentlige digitaliseringsprojekter. Arbejdets forandring i digitaliserede offentlige organisationer / Lise Justesen, Ursula Plesner og Cecilie Glerup. Matilde Høybye-Mortensen: Sagsbehandleres roller i den digitale forvaltning. Rikke Thomsen: Administrationsfaglighed og digitale systemer. Jesper Hundebøl: Teknologiforståelse i digital forvaltning. Brug af big data og kunstig intelligens i den offentlige forvaltning / Nina Rasmussen og Mette Langelund Klit. Britt Vonger: Digital sagsbehandling. Hanne Marie Motzfeldt: Delegation og tilsyn i den digitale forvaltning. Ida Schrøder: Digitalisering af økonomisk ansvar
  ISBN nr.: 
  9788759335512
  Omfang: 
  311 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48898807|260|a
  Available: 
  870970-basis:48898807|980|a
 7. The group project - how to do it : a handbook for university students

  • Bog
  Kasper Anthon Sørensen, Eva Bendix Petersen: The group project - how to do it : a handbook for university students
  19.1 GRO

  The group project - how to do it : a handbook for university students

  2020
  1. edition, 1. oplag (2020)
  Om projektarbejdet som et professionelt samarbejde, med fokus på hvilke handlinger der skal til, for at gøre gruppearbejdet lærerigt og produktivt
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47857163|980|.
  Bidrag af: 
  Clem Luxford
  Note: 
  Indhold: Frameworks for group project work (What is problem-oriented project learning? ; The learning theory of group work) ; Working in the project group (The group meeting and facilitation ; Planning and project management ; Handling challenges and conflicts in the collaboration) ; The group exam (The group exam)
  Original titel: 
  Projektgruppen - hvordan gør vi?
  ISBN nr.: 
  9788759335413
  Omfang: 
  169 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47857163|260|a
  Available: 
  870970-basis:47857163|980|a
 8. Feedbackkommunikation i et didaktisk perspektiv

  • Bog
  37.17 FEE

  Feedbackkommunikation i et didaktisk perspektiv

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Antologien tager fat på en drøftelse af feedbackkommunikation, undervisning og professionalisering på professionshøjskolerne og lignende videregående uddannelser. Henvender sig til undervisere og studerende på professionshøjskoler samt bachelor- og kandidatstuderende på pædagogiske universitetsuddannelser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38623141|980|.
  Bidrag af: 
  Thomas R. S. Albrechtsen, Preben Olund Kirkegaard, Niels Bech Lukassen
  Note: 
  Indhold: Preben Olund Kirkegaard: Feedbackkommunikation og professionsudvikling : tre teoretiske perspektiver. Siv M. Gamlem: Feedback for læring og udvikling. Thomas R. S. Albrechtsen: "Må jeg spørge dig om noget? : om kollegial feedbacksøgning på professionsuddannelserne. Marie Neergaard: Feedback som dialogisk undervisningspraksis : et sprogpsykologisk perspektiv. Feedbackpraksisser i læreruddannelsen og studerendes ønske om processer og dialog / Siv M. Gamlem, Wenke Mork Rogne og Kim-Daniel Vattøy. Niels Bech Lukassen: Feedbackkommunikation : formativ vurdering og professionsdidaktik
  ISBN nr.: 
  9788771606447
  Omfang: 
  120 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38623141|260|a
  Available: 
  870970-basis:38623141|980|a
 9. Menneskebilleder : et analyseredskab

  • Bog
  30.12 MEN

  Menneskebilleder : et analyseredskab

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Teorier om menneskets natur, om hvordan mennesker interagerer med hinanden og med deres omgivelser, og om, hvordan de handler i samfundsfællesskabet. Her præsenteres otte menneskebilleder, der kan anvendes som redskaber til at uddrage teksters syn på mennesket Med cases
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47559669|980|.
  Bidrag af: 
  Finn Collin, Frederik Stjernfelt, David Budtz Pedersen
  Note: 
  Indhold: Del 1 (Hvad er menneskebilleder? ; Menneskebilleder og analysemetoder ; Homo emotionalis / Finn Collin, Frederik Stjernfelt og David Budtz Pedersen. Frederik Stjernfelt: Homo humanitatis. Homo economicus / David Budtz Pedersen og Finn Collin. Finn Collin: Homo faber. Homo socius / Frederik Stjernfelt og Finn Collin. Uffe Østergård: Homo nationalis. Homo sapiens / Simo Køppe og Claus Emmeche. David Budts Pedersen: Homo deus) ; Del 2 : Cases om menneskebillederne (Menneskebilleder i politisk ekspertrådgivning - Dagpengekommissionen / Jonas Følgaard Grønvad og Andreas Brøgger Jensen. Louise Amstrup: Når vi har brug for hjælp : menneskebilleder i debatten om offentlig forsørgelse. Orden og uorden - om menneskebilleder i psykiatrien / Rolf Hvidtfeldt, Camilla Dindler og Gorm Larsen. Vægt og vilje - om menneskebilleder i Sundhedsstyrelsens vægttabsguide / Camilla Schwartz og Anne-Marie Mai. Hans Siggaard Jensen: Pædagogikkens paradoks - menneskebilleder og samfundsrealiteter. Kampen om barnet / Rolf Hvidtfeldt og Anja Hvidtfeldt Stanek. David Budtz Pedersen: Disruption, teknologi og kunstig intelligens. Menneskebilleder i sociale medier : Facebook som case / Anne Mette Lauritzen og Frederik Sternfelt. Identitetspolitik / David Budtz Pedersen og Frederik Stjernfelt. Finn Collin: Et angreb på velfærdsstaten og et forsvar for nationalstaten - menneskebillederne i Fra socialstat til minimalstat. Marie-Elisabeth Lei Holm: Grænsekrig og fredsaftaler - noget om at spore, bruge og blive klogere på menneskebilleder i litteraturen. Menneskebilleder og køn : en analyse af Dea Trier Mørchs Vinterbørn / Rebecca Sparre Wandall og Jutta Maria Vikman)
  ISBN nr.: 
  9788741277318
  Omfang: 
  243 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47559669|260|a
  Available: 
  870970-basis:47559669|980|a
 10. Offentlig forvaltning : et politologisk perspektiv

  • Bog
  35 OFF

  Offentlig forvaltning : et politologisk perspektiv

  2019
  2. udgave, 3. oplag (2021)
  Om offentlige forvaltning som en del af det politiske system
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47041325|980|.
  Bidrag af: 
  Jens Blom-Hansen
  Note: 
  Indhold: Politik og forvaltning / Jens Blom-Hansen ... et al. Bureaukrati og hieraki / Martin Bækgaard, Mads Leth Jakobsen. Offentlig styring og koordination / Christian Bøtcher Jacobsen, Mads Leth Jakobsen. Statens forvaltning / Peter Bjerre Mortensen. Forvaltning i kommuner og regioner / Jens Blom-Hansen, Martin Bækgaard. Forvaltning i EU / Jens Blom-Hansen. Uafhængige forvaltningsorganer : kan politisk ledelse fravælges? / Jens Blom-Hansen. Forvaltningslære og organisationsteori : hvad kan vi lære af organisationsteorien? / Thomas Pallesen. Udviklingen i de forvaltningspolitiske rationaler / Simon Calmar Andersen. Reformer af den offentlige forvaltning / Søren Serritzlew, Kim Mannemar Sønderskov. De offentligt ansatte / Lotte Bøgh Andersen, Anne Mette Kjeldsen. Offentlig ledelse / Lotte Bøgh Andersen, Simon Calmar Andersen, Caroline Howard Grøn. Implementering / Vibeke Lehmann Nielsen. Forvaltningens samspil med borgere og virksomheder / Morten Jakobsen, Helle Ørsted Nielsen. Forvaltningens samspil med interesseorganisationer / Anne Skorkjær Binderkrantz, Peter Munk Christiansen. Politisk-administrativ kontrol / Jens Grønnegård Christensen
  ISBN nr.: 
  9788741275161
  Omfang: 
  473 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47041325|260|a
  Available: 
  870970-basis:47041325|980|a