term.subject="for undervisere"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Sygeplejens superhelte : sygeplejeteoretikere der styrker klinisk praksis

  • Bog
  : Sygeplejens superhelte : sygeplejeteoretikere der styrker klinisk praksis
  61.701 SYG

  Sygeplejens superhelte : sygeplejeteoretikere der styrker klinisk praksis

  2021
  1. udgave, 2. oplag (2021)
  Belysning af sygeplejeteoriens rødder og fortsatte relevans i klinisk sammenhæng. Henvender sig til sygeplejestuderende på grunduddannelsen samt deres undervisere i den teoretiske undervisning og deres vejledere i klinisk praksis
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38667017|980|.
  Bidrag af: 
  Morten Visby, Bente Martinsen (f. 1966-08-27), Pia Dreyer, Annelise Norlyk
  Note: 
  Indhold: Marit Kirkevold: Sygeplejeteoriens evige aktualitet. Kari Martinsen: Min rejse med Løgstrup - i filosofi og sygepleje. Med Lifeworld-led care i en akutafdeling / af Hanne Mørkenborg Bové og Annelise Norlyk. Med Benner på neurologisk afdeling / af Anita Haahr og Bente Martinsen. Med Meleis på ungeklinik / af Mette Spliid Ludvigsen og Liv Fegran. Med Fundamentals of Care i sygeplejerskeuddannelsen / af Rikke Brændgaard Sørensen, Helle Kronborg Krogsgaard og Siri Lygum Voldbjerg. Med Martinsen på medicinsk afdeling / af Sine Maria Herholdt-Lomholdt og Charlotte Delmar. Med Henderson på intensiv / af Pia Dreyer og Britta Schmidt. Med Orem i et tværsektorielt patientforløb / af Annelise Norlyk og Malene Beck. Fra viden til teori : sygeplejeteorier i historisk perspektiv / af Kirsten Beedholm og Kirsten Frederiksen
  ISBN nr.: 
  9788762819962
  Omfang: 
  213 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38667017|260|a
  Available: 
  870970-basis:38667017|980|a
 2. Kort & godt om kompetenceudvikling

  • Bog
  Jonas Sprogøe, Micki Sonne Kaa Sunesen: Kort & godt om kompetenceudvikling
  60.132 KOR

  Kort & godt om kompetenceudvikling

  2021
  1. udgave, 2. oplag (2022)
  Giver et overblik til alle, der søger svar på komplekse spørgsmål om kompetenceudvikling i professionelle og arbejdsmæssige sammenhænge. Bygger bro mellem teori og praksis og præsenterer en model, som kan bruges, når man skal starte og facilitere dialog og refleksion i en medarbejder- eller ledergruppe i arbejdet med kompetenceudvikling
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38921207|980|.
  Note: 
  Indhold: Kompetence - hvad er det? ; Kompetenceudvikling - hvad er det? ; Kompetenceudvikling og den lærende organisation ; Professionelle læringsfællesskaber og aktionslæring ; Aktionsforskning, professionelles læring og kompetenceudvikling ; Innovation og kompetenceudvikling ; Måling af kompetenceudvikling ; Strategisk kompetenceudvikling
  ISBN nr.: 
  9788771588088
  Omfang: 
  149 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38921207|260|a
  Available: 
  870970-basis:38921207|980|a
 3. Præstationskultur

  • Bog
  37.31 PRÆ

  Præstationskultur

  2021
  1. oplag (2021)
  Denne bog tager pulsen på præstationskulturen i og udenfor skolen og viser undervisere, hvorledes de bedst kan være med til at hjælpe de unge med at modvirke de negative sider af præstationskulturen. For undervisere samt lærerstuderende
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39319373|980|.
  Bidrag af: 
  Danmarks Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: En Diagnose af samtiden ; De mange præstationsarenaer ; Skolens rolle ; En kultur af præstationer ; Fra frihed til tvang ; Præstationsfrigørende rum ; Anders og Søren anbefaler
  ISBN nr.: 
  9788772195353
  Omfang: 
  71 sider
  Udgiver: 
  Aarhus Universitetsforlag, Danmarks Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39319373|260|a
  Available: 
  870970-basis:39319373|980|a
 4. Podcast i skolen : håndbog i elevproduktion

  • Bog
  37.14778 KOU

  Podcast i skolen : håndbog i elevproduktion

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Praksisorienteret håndbog som trin for trin viser, hvorledes man kan undervise grundskolens elever fra 4. klasse og opefter i medieformen podcast. Bogen har især relevans for lærere i grundskolen og lærerstuderende, men kan også anvendes af undervisere på ungdoms- og voksenuddannelser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38816403|980|.
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på bogens hjemmeside
  ISBN nr.: 
  9788750055617
  Omfang: 
  151 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38816403|260|a
  Available: 
  870970-basis:38816403|980|a
 5. Det vundne sekund : om øjebliksfacilitering

  • Bog
  60.1 BAK

  Det vundne sekund : om øjebliksfacilitering

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Giver en ny forståelse af faciliteringens væsen og facilitatorens rolle. Det er en bog til alle, der har med facilitering, mødeledelse og proceskonsultation at gøre: konsulenter, ledere, projektledere, koordinatorer, undervisere og andre fagprofessionelle
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61705872|980|.
  Note: 
  Indhold: Hen over faciliteringen ; Ind i øjeblikket ; Mod øjebliksfacilitatoren ; Rundt om vejen at gå ; Hjælp udefra ; Godt ud af situationerne
  ISBN nr.: 
  9788771589528
  Omfang: 
  163 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61705872|260|a
  Available: 
  870970-basis:61705872|980|a
 6. Didaktik i skriftlighed

  • Bog
  Morten Overgård Nielsen: Didaktik i skriftlighed
  37.1489691 OVE

  Didaktik i skriftlighed

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Der er sket en stor udvikling i undervisningen i skriftlighed i grundskolen og på de gymnasiale uddannelser. Denne udgivelse dykker ned i denne udvikling og præsenterer en didaktik i skriftlighed. For undervisere samt kommende undervisere i grundskolen og på de gymnasiale uddannelser
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39263289|980|.
  Bidrag af: 
  Flemming B. Olsen
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Indledning (Centrale elementer i skriftlighedsdidaktikken) ; Teori om at skrive (Fra tanke til skriftsprog ; Formål med at skrive ; Taksonomi ; Taksonomi i skriftlighed ; Det videre indhold i bogen ; Faglig skrivning) ; Faglig skriftlighed historisk set ; Skriftlighed i de forskellige uddannelser (at skrive som proces - den procesorienterede skrivning ; Betydninger af overgange i uddannelsessystem ; Mål for skriftlighed i grundskolen ; Overgang fra grundskole til gymnasium ; Skriftlighed i de gymnasiale uddannelser - ny skriftlighed ; Skriftlighed i dansk i e gymnasiale uddannelser ; krav ti de skriftlige eksamener i engelsk i de gymnasiale uddannelser ; Krav til de skriftlige eksamener i matematik i de gymnasiale uddannelser ; krav til de skriftlige eksamener i samfundsfag i de gymnasiale uddannelser ; Større skriftlige opgaver på gymnasiale uddannelser ; Konkrete elementer i skriftlighedsdidaktik) ; Didaktiske værktøjer (Omlagt skriftlighed - et didaktisk værktøj ; Konkrete didaktiske værktøjer ; Hurtigskrivning (Tænkeskrivning) ; At tage noter ; Imitatio ; Forbedringer og omskrivninger ; læsning af hinandens tekster ; elektroniske portfolio) ; Skriveproces, stilladsering og progression (Redskaber ti understøttende skriveprocessen ; Fra det enkle til det komplekse ; Skriveprocessen ; Stilladsering og progression ; Mindre opgaver med klare skrivehandlinger og progression ; Talesproget - en igangsætte for skriftsprog ; Sproglige redskaber ; Opsamling med konkrete redskaber ; Eksempler på skriftlige opgaver) ; Skriftlighedskulturer (Idéer til opbygning af en fælles skriftlighedskultur ; Koordinering og sammenkædning af skriftlighed ; Skrivehandlinger ; Elektronisk portfolioi) ; Feedback generelt betragtet (Variationer af feedback ; Feedback og vejledning ; Peer Feedback) ; Feedback i relation til skriftlighed ( Rammesætning for skriftlighed ; Elevernes ønsker til feedback ; Redskaber til at få elever på begyndertrin til at komme i gang med at skrive) ; Skrivegenrer inden for og uden for skolesystem (Elementer i at skrive - hjælpe til at komme i gang ; Stilladseringen ; Træning med mindre opgaver ; Genrer og deres betydning ; Skriftlighed eksamensopgaver ; Genrer i konkrete fag ; Eksempel på progression i skriftligt danskforløb) ; Perspektivering af skriftlighed i det danske uddannelsessystem
  ISBN nr.: 
  9788772162836
  Omfang: 
  128 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39263289|260|a
  Available: 
  870970-basis:39263289|980|a
 7. Æstetisk lederskab : kollektiv læring i praksis

  • Bog
  60.1 HEL

  Æstetisk lederskab : kollektiv læring i praksis

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Der gives indsigt i, hvordan man gennem nye læringsmetoder kan arbejde med at skabe forandringer. Æstetisk lederskab er indeholdt i de nye læringsmetoder, som skaber muligheder for at aktivere organisationens potentialer. Ved at organisere læring i hverdagen og på lederuddannelser som sammenhængende aktiviteter, kan ledere ændre deres praksis
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38690558|980|.
  Note: 
  Bygger på hendes ph.d.-afhandling, Copenhagen Business School, 2018, Indhold: Den nødvendige forandring i ledelse ; Læringsdesign baseret på æstetisk performance ; Kollektiv læring i praksis ; Æstetisk performance og læring i undervisning ; Fokus på intervention gennem krop og æstestik ; Perspektiver
  ISBN nr.: 
  9788771583045
  Omfang: 
  152 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38690558|260|a
  Available: 
  870970-basis:38690558|980|a
 8. Leg & litteratur

  • Bog
  80.8 LEG

  Leg & litteratur

  2021
  1. oplag (2021)
  Litterære processer anskuet i et legeperspektiv og vice versa. Bogen behandler problemstillinger inden for (lege-)kultur og medier, kreativ og faglig skrivning, didaktik og pædagogik, litteratur og andre kunstneriske udtryk. Henvender sig til forskere, undervisere og studerende inden for kultur- og uddannelsesforskning på universiteter og professionsuddannelser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38931849|980|.
  Bidrag af: 
  Syddansk Universitet, Herdis Toft, Karin Esmann Knudsen
  Note: 
  Indhold: Leg & litteratur - et krydsfelt ; Æstetisk filosofi / Karin Esmann Knudsen og Herdis Toft. Louis Jensen: Nogle notater om leg og litteratur. Legeprocesser (Helle Hovgaard Jørgensen: Den kontrære legekraft. Herdis Toft: Leg som rytmisk assemblage. Sara Mosberg Iversen: Et opgør med den kronologiserede leg). Æstetiske processer i institutioner (Henriette Blomgren: Legelommer i børnehaven. Anke Piekut: Ustyrlig skrivning i en styret kontekst. Trisse Gejl: "Jeg åbner et æbletræ, jeg ved, der var et hus engang"). Kunstneriske processer (Ulla Kallenbach: Tilfældighedens spil og kreativitetens kaos. Maja Lucas: Den inkompetente forfatter. Marie Silkeberg: Belysningar. Karin Esmann Knudsen: Havetid. Jens Blendstrup: Epilog - metaFARmosa)
  ISBN nr.: 
  9788740832716
  Omfang: 
  333 sider
  Udgiver: 
  Syddansk Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38931849|260|a
  Available: 
  870970-basis:38931849|980|a
 9. Find dig i organisationen : tanker om det som er i og imellem os

  • Bog
  Helgi Rasmussen: Find dig i organisationen : tanker om det som er i og imellem os
  60.1 RAS

  Find dig i organisationen : tanker om det som er i og imellem os

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Virksomheder betragtes som et socialt system. Det undersøges, hvad der sker i organisationer, i samarbejdet mellem grupper, internt i grupper, lederens personlighed og hvad der kræves for at kunne lede. For studerende og undervisere på diplom og masterniveau samt organisationspsykologer og proceskonsulenter
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38926535|980|.
  Note: 
  Indhold: Sociale systemer ; Organisation ; Membranen og organisationen ; Forskellige organisationer ; Psykodynamiske processer og ændringer ; Grupper, samspil og samarbejde ; Gruppens identitet og dynamik ; Lederen
  ISBN nr.: 
  9788702308532
  Omfang: 
  223 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38926535|260|a
  Available: 
  870970-basis:38926535|980|a
 10. Menneskets sorg : et vilkår i forandring

  • Bog
  13.17 MEN

  Menneskets sorg : et vilkår i forandring

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Belyser forskellige perspektiver på sorg og de kulturelle rammer som sorg udspiller sig inden for i vores tid. Omdrejningspunktet er tabet af en signifikant anden som en forælder, et barn, en ven eller en ægtefælle
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61896902|980|.
  Bidrag af: 
  Ignacio Brescó, Anders Petersen (f. 1973-07-31), Svend Brinkmann
  Note: 
  Indhold: Sorg i samfundsvidenskabelige perspektiver (Sorg i historisk perspektiv : hundrede års sorgteoretiske udviklingslinjer / Ester Holte Kofod. Sorg og prolonged grief disorder i et sociologisk perspektiv / Peter Clement Lund. Sorg i samtidsdiagnostisk perspektiv / Michael Hviid Jacobsen, Anders Petersen. Sorgens normativitet : at sørge i en lykkekultur / Ester Holte Kofod, Svend Brinkmann). Sorg i psykologiske perspektiver (Forældretab i unge liv : et eksistentielt udviklingsperspektiv på sorg som en kritisk overgang / Ditte Winther-Lindqvist. Sorg - det umuliges kunst / Svend Brinkmann. "Hvem er jeg nu?" : om sorgen efter tabet af en livspartner / Alfred Bordado Sköld. Terapeutiske perspektiver / Maja O'Connor, Lene Larsen. Sorg i et institutionelt perspektiv : sorggrupperi i de danske skoler / Anne Suhr). Sorg i humanvidenskabelige perspektiver (Krop og sorg : om kropshukommelsens betydning for relationen til den afdøde / Allan Køster. Kollektiv sorg : sorgritualer, politik og mindesmærker / Brady Wagoner, Ignacio Brescó. Sorgens slotte i den danske samtidslitteratur / Mikkel Krause Frantzen. At dekolonisere sorg : den kulturelle psykologiske formidling af sorg og den æstetiske oplevelses rolle / Luca Tateo). Sorg i diagnostisk perspektiv (Kliniske og diagnostiske perspektiver på sorg / Maja O'Connor. Sorgdiagnosen på (over)arbejde / Andersen Petersen, John Brodersen, Niels Saxtrup)
  ISBN nr.: 
  9788772047263
  Omfang: 
  383 sider
  Udgiver: 
  Klim
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61896902|260|a
  Available: 
  870970-basis:61896902|980|a