term.subject="for sundhedspersonale"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab

  • Bog
  : Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab
  61.4 FOR

  Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab

  2021
  6. udgave, 2. oplag (2022)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39035561|980|.
  Bidrag af: 
  Anja Marie Bornø Jensen, Signild Vallgårda, Anja Marie Bornø Jensen
  Note: 
  Indhold: Klaus Høyer: Hvad er teori, og hvordan forholder teori sig til metode?. Videnskabsteori og metode / Ivan Lind Christensen og Mette Nordahl Svendsen. Kvalitative interviews / Anja Marie Bornø Jensen, Iben Mundbjerg Gjødsbøl og Ivana Bogicevic. Feltarbejde og deltagerobservation / Tine Tjørnhøj-Thomsen, Susan Reynolds Whyte og Mette Terp Høybye. Participatoriske forskningsmetoder / Mette Kirstine Tørslev og Maria Kristiansen. Introduktion til diskursanalyse / Sniff Andersen Nexø og Søren Rud. Dorthe Brogård Kristensen: Fænomenologi - filosofi, metode og analytisk værktøj. Historiske analyser / Signild Vallgårda og Maria Olejaz. Signild Vallgårda: Sammenlignende undersøgelser. Den epidemiologiske forskningsmetode / Katrine Strandberg-Larsen og Mette Madsen. Mogens Grønvold: Spørgeskemaundersøgelser. Lisbeth B. Knudsen: Registerforskning. Interventionsforskning i en folkesundhedskontekst / Sarah Fredsted Villadsen, Ulla Christensen og Signe Smith Jervelund. Mixed methods / Maria Kristiansen og Anna Vera Jørring Pallesen. Formidling af kvalitative og kvantitative forskningsresultater / Anja Marie Bornø Jensen og Signe Smith Jervelund. Mette Hartlev: Udvalgte love og regler for forskning med mennesker. Hermeneutik : filiosofi, analyse og metode / Loa Kirstine Teglgaard Christensen og Nete Schwennesen. Videnskabs- og teknologistudier-STS / Henriette Langstrup og Sarah Wadmann
  ISBN nr.: 
  9788762820906
  Omfang: 
  479 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39035561|260|a
  Available: 
  870970-basis:39035561|980|a
 2. Palliation og rehabiliterende palliation

  • Bog
  : Palliation og rehabiliterende palliation
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39536854|980|.
  Bidrag af: 
  Heidi Bergenholtz, Ingeborg Ilkjær, Charlotte Fabricius Kragh, Jakob Eberhardt
  Note: 
  Indhold: Samfund og rammer (Rehabiliterende palliation til den livstruede patient og familie / af Karin B. Dieperink ... et al. ; Institutionelle rammer og vilkår for koordinering af rehabilitering og palliation / af Eva Jespersen ... et al. ; Heidi Bergenholtz: Den basale palliative indsats på hospitalet. Lisbet Due Madsen: Den specialiserede palliative indsats. Mette Raunkiær: Basal palliativ indsats i den primære sundhedstjeneste) ; Mennesker i palliation (Charlotte Fabricius Kragh: Patientperspektiv på palliation og rehabilitering. Pårørende til alvorligt syge mennesker i rehabiliterende og palliative forløb / af Camilla Bernild og Helle Wendner Vedsegaard ; Palliativ indsats til børn og unge / af Camilla Lykke ... et al.) ; Eksistentielle perspektiver i palliation (Ingeborg Ilkjær: Eksistentiel og åndelig omsorg i palliation. Rikke Vinter Hedensted: Sorg. Ingeborg Ilkjær: Døden. Birthe Ørskov: Etik i palliativ sygepleje) ; Profession (Marianne Spile: Klinisk beslutningstagen og lederskab i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Læringsperspektiver på palliation / af Charlotte Fabricius Kragh og Jesper Grud Rasmussen)
  ISBN nr.: 
  9788712059011
  Omfang: 
  330 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39536854|260|a
  Available: 
  870970-basis:39536854|980|a
 3. Kommunikation - for sundhedsprofessionelle

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39114224|980|.
  Bidrag af: 
  Vibe Hjelholt Baker, Kim Jørgensen (f. 1965-07-03)
  Note: 
  Indhold: Kommunikation i et humanistisk perspektiv (Kommunikation i sundhedsvæsenet / Kim Jørgensen. Dialog og forståelse / Anita Naemi Holm, Regner Birkelund. Kommunikation i korte kontakter / Lone Jørgensen. Anvendelse af teknologiske løsninger i den sundhedsprofessionelle kommunikation / Trine Ungermann Fredskild. Den professionelle relation / Rikke Jørgensen, Birgitte Hansson). Metoder og modeller til den sundhedsprofessionelle kommunikation (Aktiv lytning, spørgsmål og gensvar / Kim Jørgensen. Kommunikation i akutte situationer / Anne Orholm Nielsen. Organiseret kommunikation i sygehusvæsenet : et praksis og diskursanalytisk perspektiv / Anders Horsbøl. Den fænomenologisk-eksistentielle samtale / Bent Falk. Kommunikation og klinisk lederskab / Marianne Eilsø Munksgaard. Åben dialog som kommunikativ tilgang bag lukkede døre ved en psykiatrisk afdeling / Bengt Karlsson, Ritva Jacobsen, Jorunn Sørgård. Fortællingens sprog / Lisa Dahlager, Christel Trøstrup. Patientinddragelse i en sundhedsprofessionel kontekst / Kim Jørgensen. Fælles beslutningstagning / Charlotte Bredahl Jacobsen, Vibe Hjelholt Baker. Den forebyggende og motiverende samtale / Dea Kehler. Den interkulturelle samtale / Iben Jensen. Den sundspædagogiske dialog med forældre, børn og unge / Ulla Houborg)
  ISBN nr.: 
  9788712060178
  Omfang: 
  316 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39114224|260|a
  Available: 
  870970-basis:39114224|980|a
 4. BED : en lærebog om Binge Eating Disorder

  • Bog
  61.644 BED

  BED : en lærebog om Binge Eating Disorder

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Lærebog om sygdommen overspisning med en bred indføring i sygdomsforståelser, behandlingsmetoder og eventuelle somatiske komplikationer i forhold til børn, unge og voksne
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39545632|980|.
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Diagnose og karakteristika (Introduktion ; Diagnosesystemerne ; Diagnosekriterier i DSM-5 : Diagnosekriterier i ICD-10 og ICD-11 ; Sværhedsgrad ; Forekomst ; Kønsforskelle ; Karakteristika ved BED ; BED vs. Bulimi ; Ambivalens ; Diagnostiske interview og screening af BED ; Afrunding) ; Ætiologi (Introduktion ; Generel sårbarheds-stress-model ; Den transdiagnostiske kognitive model ; Affektreguleringsteorier ; Dual pathway ; Misbrugsteorien/madafhængighed ; Afrunding) ; Psykiatrisk komorbiditet og differentialdiagnostik (Introduktion ; Differentialdiagnostik ; Psykiatrisk komorbiditet ; Afrunding) ; Behandling af BED (Introduktion ; Nedbringelse af antal overspisninger ; Mekanisk spisning ; Kostdagbog ; Eksternalisering ; Rammer og regler - non-negotiables ; Vægt, Vægttab og vejning ; Evidensbaserede psykoterapeutiske behandlinger af BED ; Andre terapier ; Psykoedukation ; Diætetisk behandling ; Fysioterapi ; Medicinsk behandling af BED-symptomer ; Internetbaserede selvhjælpsprogrammer/E-terapi ; Tilbagefald ; Afrunding) ; Bed hos børn og unge (Introduktion ; Diagnosticering ; Forekomst ; følger af BED ; Behandling af unge med BED ; Afrunding) ; Stolpegårdsmodellen (Introduktion ; Vejning ; Non-negotiables i Stolpegårdsmodellen ; Guidelines ; Afvigelse fra rammer og regler ; Systemiske/Narrativ terapi : Refleksioner i gruppen ; Diætist i gruppe ; Pårørendesamtaler ; Flerfamiliearrangementer ; Effekt af stolpegårdsmodellen) ; Vægt og somatik (Introduktion ; Overvægt ; Somatiske ledsagesygdomme ; Vægttabsbehandlinger ; Bariatrisk kirurgi ; Afrunding)
  ISBN nr.: 
  9788741280257
  Omfang: 
  166 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39545632|260|a
  Available: 
  870970-basis:39545632|980|a
 5. Sundhedskapital : investeringer i kroppen

  • Bog
  61.4 LAR

  Sundhedskapital : investeringer i kroppen

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Introduktion til det sundhedssociologiske begreb sundhedskapital, der kan anvendes til at analysere kroppe og sundhed i et samfundsmæssigt perspektiv
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39294303|980|.
  Note: 
  Indhold: Selvbiografi og introduktion ; Hvad er sundhedskapital? ; Bourdieu - centrale begreber ; Krop ; Folkesundhed, politik og sundhedsøkonomi ; Profession ; Opsamling og perspektiv
  ISBN nr.: 
  9788759335048
  Omfang: 
  238 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39294303|260|a
  Available: 
  870970-basis:39294303|980|a
 6. Etik - dilemmaer

  • Bog
  Jacob Birkler: Etik - dilemmaer
  61.01 BIR

  Etik - dilemmaer

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Beskrivelse af de mange etiske dilemmaer sundhedsprofessionellse kan møde i klinisk sammenhæng. Dilemmaerne kan både være specifikke for forskellige fag, men kan også gå på tværs af fag og specialer. Bogen henvender sig især til studerende på sundhedsfaglige uddannelser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39045567|980|.
  Note: 
  Indhold: Dilemmaer i sundhedsvæsenet ; Dilemmaer på tværs af fag og specialer ; Assisteret reproduktion ; Provokeret abort ; Ved livets begyndelse ; Ved livets afslutning ; Organdonation og organtransplantation ; Teknologisk patientkontakt ; Dilemmaer knyttet til udvalgte patientgrupper
  ISBN nr.: 
  9788702309201
  Omfang: 
  237 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39045567|260|a
  Available: 
  870970-basis:39045567|980|a
 7. Kort & godt om seksualitet

  • Bog
  Nina Lildal-Schrøder: Kort & godt om seksualitet
  61.37 LIL

  Kort & godt om seksualitet

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Fagbog om seksualitet med både basal viden og konkrete råd. Indeholder også vejledning i den professionelle samtale om seksualitet både til patienter og behandlere. Henvender sig primært til fagpersoner
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61705406|980|.
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Hvad er seksualitet? (Seksualitetens seks r'er; Der mangler generelt faglig viden om sexologi ; Den biopsykosociale model) ; Seksualitet har mange udtryk (Seksuel orientering ; Seksuelle lyster og fantasier ; Tændingsmønstre ; Sexfantasier som mental legeplads ; Problematisk og ulovlig seksualitet) ; Hvad er et godt sexliv (Hvad er seksuel trivsel?) ; Hvordan kan vi forstå lyst? (The sexual tipping point ; Stigende behov for behandling) ; Seksualitet og sex forandrer sig gennem livet (Barndom ; Ungdom ; Voksenliv; Overgangsalder ; Alderdom) ; Seksualitet og sygdom (Fysisk sygdom ; Det kan man selv gøre ; Fagpersonen kan bryde tabuet ; Psykisk sygdom ; Det kan man selv gøre) ; Seksuelle problemer (De mest almindelige seksuelle dysfunktioner ; Rejsningsproblemer ; Lystproblematikker ; Det kan man selv gøre ; Smerteproblematikker ; Orgasmeproblematikker ; Det kan man selv gøre) ; Seksuelle overgreb og senfølger (Hvornår er noget et seksuelt overgreb? ; Når ofrene er børn ; Når ofrene er voksne ; Overgreb i parforholdet ; Senfølger efter overgreb; Seksuelle følger ; Kønsforskelle ; Gode råd til behandlere) ; Den professionelle samtale om seksualitet (PLISSIT-modellen ; Gode råd til behandlere)
  ISBN nr.: 
  9788771588859
  Omfang: 
  132 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  alment niveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61705406|260|a
  Available: 
  870970-basis:61705406|980|a
 8. Hygiejne for klinikere

  • Bog
  Hans Jørn Kolmos: Hygiejne for klinikere
  61.46 KOL

  Hygiejne for klinikere

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Bred indføring i hospitalsinfektioners årsag og natur, hvordan de smitter og hvordan de forebygges med effektive hygiejniske forholdsregler
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39544601|980|.
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Introduktion og baggrund ( Definition af begreber ; Infektionernes omfang og karakter ; Baggrunden for hospitalsinfektioner ; Fra smitte til infektion ; Hovedprincipper i det infektionsforebyggende arbejde) ; Mikroorganismerne (Indledning ; Bakterier ; Svampe ; Virus ; Typning af mikroorganismer) ; Smittekilder og smitteveje (Indledning ; Smitte fra egne mikroorganismer (selvinfektion) ; Smitte fra patient til patient (Krydsinfektion) ; Hospitalspersonale som kilde til hospitalsinfektioner ; Smitte via vand, mad og lægemidler (Vehikelbåren smitte)) ; Antibiotika og hospitalsinfektioner (Indledning ; Antibiotikas økologiske bivirkninger ; Antibiotic stewardship) ; Desinfektion og sterillisation (Grundprincipper ; Rengøring ; Desinfektion ; Sterilisering ; Organisering og kvalitetssikring af genbehandling) ; Generelle hygiejniske retningslinjer (Indledning ; Håndhygiejne ; Brug af arbejdsdragter ; Brug af personlige værnemidler ; Rengøring af hospitalsmiljøet med fokus på berøringsflader ; Bortskaffelse af risikoaffald) ; Supplerende hygiejniske retningslinjer (Indledning ; Isolation på almindelig enestue ; Isolation på enestue med sluse ; Isolation på højisolationsafsnit ; Særlige værnemidler ; Rengøring og desinfektion af isolationsstuer ; Særlige retningslinjer mod MRSA og andre multiresistente bakterier) ; Forebyggelse af infektioner i katetre (Katetre som risikofaktor ; Urinsvejskatetre ; Intravaskulære katetre ; Infektion i intravaskulære katetre) ; Forebyggelse af postoperative sårinfektioner (Infektionsrisiko ved operationer ; Risikofaktorer, som knytter sig til patienten ; Antibiotikaprofylakse ; Forberedelse af patienten og operationsfeltet ; Hygiejniske forholdsregler hos operationspersonalet ; Forholdsregler under selve operationen ; Ventilation på operationsstuer) ; Forebyggelse af hopspitalserhvervet pneumoni (Indledning ; Ventilatorassocieret pneumoni (VAP) ; Legionella-pneumoni) ; Hospitalsinfektioner med højsmitsomme mikroorganismer fra samfundet (Indledning ; Infektioner med blodbårne virus: hepatitis B, hepatitis C og HIV ; Meticillinresistent staphylococcus aureus (MRSA) ; Gastroenteritis med noravirus ; Gastroenteritis med andre smittefarlige mikroorganismer ; Enterokolitis med Clostridium difficile ; Tuberkulose ; Luftvejsinfektioner med SARS-CoV-2 og andre luftvejsvirus) ; Udredning af epidemiske smitteudbrud på hospitaler (Baggrund og definitioner ; Typer af udbrud ; Erkendelsen af udbrud ; Kommunikation og organisering af udbrudsgruppe ; Kommunikation og læring) ; Registrering og overvågning af hospitalsinfektioner (Indledning ; Overvejelser om registrering ; Definitioner ; Registreringstyper) ; Organisering af infektionshygiejnen (Baggrund ; Principper for opbygning af den lokale hygiejneorganisation ; Infektionshygiejne på regionalt niveau ; Infektionshygiejne på nationalt niveau ; Infektionshygiejne og de nationale kvalitetsmål ; Afsluttende bemærkninger)
  ISBN nr.: 
  9788702321234
  Omfang: 
  217 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39544601|260|a
  Available: 
  870970-basis:39544601|980|a
 9. Sår : baggrund, diagnose og behandling

  • Bog
  : Sår : baggrund, diagnose og behandling
  61.6 SÅR

  Sår : baggrund, diagnose og behandling

  2021
  3. udgave, 1. oplag (2021)
  Beskrivelse af baggrund, diagnose og behandling af alle typer af sår
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38576305|980|.
  Bidrag af: 
  Finn Gottrup, Tonny Karlsmark, Klaus Kirketerp-Møller
  Note: 
  Indhold: Finn Gottrup: Almen baggrund ; Andre sår - selvmutilerede sår. Teoretisk sårhelingsbaggrund / Finn Gottrup, Artur Schmidtchen og Mariena van der Plas. Klinisk sårmetodik / Finn Gottrup ... og Tonny Karlsmark ... og Ewa Anna Burian. Almene sårbehandlingsprincipper / Finn Gottrup og Susan Bermark. Sårbehandlingsprodukter / Susan Bermark og Tonny Karlsmark. Kompressionsbehandling / Susan Nørregaard og Tonny Karlsmark. Bakterier og sårinfektion / Hans Jørn Kolmos og Henrik Pierre Calum. Smertebehandling / Niels-Henrik Jensen og Jørgen Eriksen. Telemedicinsk sårvurdering / Merete Hartun Jensen, Anders Christian Laursen og Finn Gottrup. Kjeld Møller Pedersen: Sårbehandling og sundhedsøkonomiske analyser. Sår relateret til karforandringer : arterielle sår / Anders Laursen og Brian Lindegaard Pedersen. Annette Høgh: Sår relateret til karforandringer - venøse bensår. Sår relateret til karforandringer - lymfatisk betingede sår / Bø Jørgensen og Tonny Karlsmark. Sår relateret til neuropati hos diabetikere / Knud Yderstræde og Klaus Kirketerp-Møller. Sår relateret til traumer og kirurgi - organkirurgi / Finn Gottrup og Lars Nannestad Jørgensen. Sår relateret til traumer og kirurgi - ortopædkirurgiske sår / Hagen Schmal og Lasse Pedersen. Sår relateret til traumer og kirurgi - plastikkirurgi, specielt brandsår / Jens Lykke Sørensen og Bo Jørgensen. Sår relateret til tryk og forskydning / Jens Lykke Sørensen og Bo Jørgensen. Andre sår - peristomale hudforandringer og sår / Per Herlufsen og Tonny Karlsmark. Kent Jönsson: Sår på infektiøs baggrund, HIV og tropiske sår. Martin Glud: Andre sår - vækstforstyrrelser. Atypiske sår / Ewa Anna Burian og Tonny Karlsmark. Patricia Danielsen: Hypertrofiske ar og keloid sygdom. Såreksempler / Tonny Karlsmark, Klaus Kirketerp-Møller og Finn Gottrup
  ISBN nr.: 
  9788762819009
  Omfang: 
  445 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38576305|260|a
  Available: 
  870970-basis:38576305|980|a
 10. Patientinvolvering : med konceptet coaching to selfcare

  • Bog
  61.7 PAT

  Patientinvolvering : med konceptet coaching to selfcare

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Præsentation for konceptet "Coaching to Selfcare", der er udviklet og baseret på eksempler og problemstillinger erfaret i den daglige patientpleje, hvor der er behov for viden, indsigt og evidens til udformning af praktiske, tværfaglige løsninger, der fremmer borgernær sygeplejepraksis
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39577488|980|.
  Bidrag af: 
  Britta Hørdam, Anne-Katrine Mathiassen
  Note: 
  Indhold: Introduktion til Coaching to Selfcare / Britta Hørdam. Forskning / Britta Hørdam. Implementering i praksis / Britta Hørdam. Metoder til patientinvolvering / Merete Watt Boolsen. Praksisstudie: Coaching to Selfcare for patienter med nyt knæ / Anne-Katrine Rønn Mathiassen. Casestudie: Faldforebyggelse blandt ældre patienter / Lotte Evron, Randi Baunbæk Larsen. Klinisk forskning: Borgernær sygepleje til ældre i Frederiksberg hjemmepleje / Rikke Volmer Brandsen, Troels Krarup Frandsen. Casestudie: POMI-modellen ved patienter med overfølsomhedssygdomme / Nausheen Christoffersen, Randi Baunbæk Larsen. Perspektiver og evalueringer / Britta Hørdam, Merete Watt Boolsen
  ISBN nr.: 
  9788793810365
  Omfang: 
  179 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39577488|260|a
  Available: 
  870970-basis:39577488|980|a