term.subject="for lægeuddannelse"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Kompendium i lungefysiologi

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62617136|980|.
  Note: 
  Indhold: Vigtigste forkortelser og normalværdier inden for lungefysiologien ; Introduktion - det pulmonale og systemiske kredsløb ; Lungevolumener og -kapaciteter ; Luftens vej til alveolerne ; Respirationsmekanik ; Den pulmonale modstand ; Diffusionen over alveolemembranen ; Transport af O₂ og CO₂ i kroppen ; Ventilation og perfusion ; Syrebaseforstyrrelser ; Kontrol af respirationen ; Respirationen under stress ; Lunge patofysiologi ; Formelsamling
  ISBN nr.: 
  9788771731279
  Omfang: 
  103 sider
  Udgiver: 
  Kompendieforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:62617136|260|a
  Available: 
  870970-basis:62617136|980|a
 2. Narrativ medicin i uddannelse og praksis

  • Bog
  61.549 NAR

  Narrativ medicin i uddannelse og praksis

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Indføring i hvad narrativ medicin har udrettet under den form, hvori den studeres og praktiseres i Danmark. Antologien giver et helikopterperspektiv på semiotiske og æstetiske teorier, om kreative skriveprocesser og fænomenologiske udredninger af lidelse. Desuden gives der indblik i den praktiske formidling af narrativ medicin til læge- og sundhedsfaglige studerende
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39161265|980|.
  Bidrag af: 
  John Mason, Anders Juhl Rasmussen, Anne-Marie Mai, Helle Ploug Hansen
  Note: 
  Indhold: Internationale positioner (Ann Jurecic: Er det muligt at lære studerende empati? Ronald Schleifer: Narrative strukturer og diskursive genrer i sundhedsuddannelser og praksis. Arthur W. Frank: Sårbar læsning : fortællinger som gode ledsagere) ; Uddannelse (Historier før medicinen : narrativ medicin i undervisningen af læger og studerende / Anders Juhl Rasmussen og Morten Sodemann. Narrativ kompetence og klinisk praksis : narrativ medicin for sundhedsfaglige kandidatstuderende / Cindie Aaen Maagaard, Helen Schultz og Anita Wohlmann) ; Praksis (Hvorfor drikker Jeppe? : narrativer om alkoholmisbrug / Anette Søgaard Nielsen og Jakob Emiliussen. E-mail-konsultation i almen praksis : refleksiv skrivning / Anette Grønning og Anne-Marie Mai) ; Interventioner (Kreativ skrivning som tiltag i rehabilitering / Sara Seerup Laursen, Tine Riis Andersen og Helle Ploug Hansen. Ingemann mod ensomhed : guidet fælleslæsning for mænd / Marie-Elisabeth Lei Holm ... et al. Jeanette Bresson Ladegaard Knox: Sokrates og sygdom : at filosofere gennem narrativer)
  ISBN nr.: 
  9788712063865
  Omfang: 
  188 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39161265|260|a
  Available: 
  870970-basis:39161265|980|a
 3. Embryologi : et kompendium

  • Bog
  61.264 EMB

  Embryologi : et kompendium

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Kompendium over pensum i embryologi til at lette repetition og eksamenslæsning af faget på medicinstudiet
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48714412|980|.
  Note: 
  Indhold: Almen embryologi ; Bevægeapparatets embryologi ; Hovedets og halsens embryologi ; Centralnervesystemets embryologi ; Ørets og øjets embryologi ; Mave-tarm-kanalens embryologi ; Hjertets og luftvejenes embryologi ; Nyrernes og urinvejenes embryologi ; Kønsorganernes embryologi ; Placentas, forsterhindernes og navlestrengens embryologi
  ISBN nr.: 
  9788762820487
  Omfang: 
  133 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48714412|260|a
  Available: 
  870970-basis:48714412|980|a
 4. Bevægeapparatet og hoved-halsens anatomi : et kompendium

  • Bog
  61.1 BEV

  Bevægeapparatet og hoved-halsens anatomi : et kompendium

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Kompendium over pensum i bevægeapparatets, hovedets og halsens samt det perifære nervesystems anatomi til at lette repetition og eksamenslæsning af faget på medicinstudiet
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48518214|980|.
  Note: 
  Indhold: Overekstremiteten ; Underekstremiteten ; Truncus, hvirvelsøjle og spinalnerver ; Hoved og hals
  ISBN nr.: 
  9788762820111
  Omfang: 
  247 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48518214|260|a
  Available: 
  870970-basis:48518214|980|a
 5. Naturvidenskabelig førstehjælp : illustrerede medicinske cases

  • Bog
  Peder K. Gasbjerg, Lærke Smidt Gasbjerg, Laura Smidt Hansen: Naturvidenskabelig førstehjælp : illustrerede medicinske cases
  61 NAT

  Naturvidenskabelig førstehjælp : illustrerede medicinske cases

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  I små tegneserieafsnit møder vi Caroline, der er lægestuderende. Med afsæt i hendes hverdag præsenteres cases, der relaterer sig til et naturvidenskabeligt emne. Hvert afsnit følges op af et fagkapitel, der kort og præcist genopfrisker og perspektiverer emnet for medicinstuderende, sygeplejestuderende, sundhedspersonale samt andre naturvidenskabeligt interesserede læsere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48741932|980|.
  Note: 
  Indhold: Videnskabsteori ; Størrelsesforhold ; Celler ; Cellulær transport ; Syrer, baser og pH ; Buffersystemer ; Logaritmer ; Stof og bindinger ; Fysiske størrelser og enheder ; Ydre respiration og blodkredsløb ; Energi ; Næringsstoffer ; Energistofskiftet ; Anatomi ; Patogener ; Genetik og det centrale dogme ; Genetik og stamtræer ; Muskler, kraft og biomekanik ; Fotosyntese og liv ; Enzymer ; Ioner og iontransport ; Nerver og impulser ; Lyd og bølger ; lys og elektromagnetisk stråling ; Billeddiagnostik ; Radioaktivitet og isotopteknik ; Halveringstider ; Hormoner
  ISBN nr.: 
  9788793590847
  Omfang: 
  263 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48741932|260|a
  Available: 
  870970-basis:48741932|980|a
 6. 8 cases i medicinsk etik

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47956269|980|.
  Bidrag af: 
  Ezio Di Nucci, Rasmus Thybo Jensen, Jeanette Bresson Ladegaard Knox
  Note: 
  Indhold: Jeanette Bresson Ladegaard Knox: At behandle i grænselandet mellem liv og død : en case fra neonatalklinikken. Peter Laurs: Genterapi : velfærd, rettigheder og forpligtelser. Martin Ejsing Christensen: Rituel omskæring af drengebørn : et ømtåleligt spørgsmål. Samtykke for hvem? : medicinske tilgange til interkønnede personer / af Marie-Louise Holm & Morten Hillgaard Bülow. Lars Poulsen: Kants pligtetik og respekt for autonomi : cases og dilemmaer. Jacob Busch: Nudging og sundhedsfremme : må vi påvirke folk for deres eget bedste?. Finn Guldmann: Sundhedsplatformen : videnstab i forbindelse med indførelsen af elektroniske patientjournaler. Kunstig intelligens og medicinsk etik : tilfældet Watson for Oncology / af Ezio Di Nucci, Rasmus Thybo Jensen & Aaro Tupasela
  ISBN nr.: 
  9788762819702
  Omfang: 
  196 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47956269|260|a
  Available: 
  870970-basis:47956269|980|a
 7. Ars pariendi : håndgreb og akut behandling ved fødsler

  • Bog
  61.68 ARS

  Ars pariendi : håndgreb og akut behandling ved fødsler

  2020
  2. udgave, 2. oplag (2021)
  En tværfaglig og praktisk orienteret obstetrisk lærebog om håndteringen af det normale og det komplicerede fødselsforløb
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47559456|980|.
  Bidrag af: 
  Jette Led Sørensen
  ISBN nr.: 
  9788762819283
  Omfang: 
  356 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47559456|260|a
  Available: 
  870970-basis:47559456|980|a
 8. Det du ikke ved får patienten ondt af : tværkulturel klinik og kommunikation i mødet med etniske minoritetspatienter

  • Bog
  Morten Sodemann: Det du ikke ved får patienten ondt af : tværkulturel klinik og kommunikation i mødet med etniske minoritetspatienter
  61.4 SOD

  Det du ikke ved får patienten ondt af : tværkulturel klinik og kommunikation i mødet med etniske minoritetspatienter

  2020
  2. oplag (2022)
  En case-baseret lærebog om de blinde pletter i mødet med etniske minoritetspatienter i det danske sundhedsvæsen. Om etniske minoriteters sundhed, kliniske problemstillinger og kommunikation på tværs af kulturer med fokus på sygdom, behandling og rehabilitering. Henvender sig til primært til læger og lægestuderende, men kan anvendes af alle der arbejder med flygtninge og migranters sundhed
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38447254|980|.
  Note: 
  Indhold: Krop og sjæl i eksil ; Begreber og definitioner ; Tværkulturelle kliniske problemfelter ; Smerter, symptomer og somatisering i tværkulturelt perspektiv ; Helbredsvurdering af flygtning : kliniske opmærksomhedspunkter og huskeliste ; PTSD og somatiske symptomer ; Andre psykiske sygdomme blandt flygtninge ; Medicin adherence ; Særlige somatiske opmærksomhedspunkter ; Terminal sygdom og palliation ; Tværkulturel patientsikkerhed ; Kliniske tværkulturelle kompetencer ; Kliniske beslutningsprocesser med etniske minoritetspatienter ; Patientens narrativ som klinisk redskab ; Sproget i identitet, helbred og integration ; Blinde vinkler i samtalen med indvandrerpatienten ; Tværkulturel sundhedskommunikation : kroppen i sproget, sproget i kroppen ; Sexologi i tværkulturelt perspektiv ; Den tolkede samtale ; Tværkulturelle konflikter og misforståelser ; Om Indvandrermedicinsk klinik
  ISBN nr.: 
  9788797268308
  Omfang: 
  333 sider
  Udgiver: 
  eget forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38447254|260|a
  Available: 
  870970-basis:38447254|980|a
 9. Aktionsforskning i sundhedsvæsenet : idéer til kommunikative og innovative forandringer i en sundhedsfaglig praksis

  • Bog
  : Aktionsforskning i sundhedsvæsenet : idéer til kommunikative og innovative forandringer i en sundhedsfaglig praksis
  61.07 AKT

  Aktionsforskning i sundhedsvæsenet : idéer til kommunikative og innovative forandringer i en sundhedsfaglig praksis

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Nogle bud på, hvordan viden kan genereres gennem en forskningstilgang, der inkluderer patienter, pårørende og de sundhedsprofessionelle. Med afsæt i aktionsforskningsprojekter fra forskellige områder reflekteres over fordele og ulemper ved at arbejde med aktionsforskning
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48456413|980|.
  Bidrag af: 
  Susanne Winther, Susanne Winther, Ditte Høgsgaard
  Note: 
  Indhold: Aktionsforskning i sundhedsvæsenet : grundantagelser og perspektiver. Eksperimenter i aktionsforskning - en øjenåbner for nytænkning af patientovergange. Samskabelse i en dialogisk forskningscirkel - udvikling af kommunikative kvaliteter i en sundhedsfaglig kontekst. Eksperimenterende processer, der fremmer medarbejdernes refleksion og læring i demensrehabilitering. Dialogisk dokumentation som metode og kommunikationsmiddel i hospice- og hospitalsvæsenet. Personer med demens "kommer til orde" i aktionsforskning om sang og musik i hverdagsrehabilitering. Opbygning af en personcentreret udviklingskultur i en lokal hospitalskontekst - aktionsforskning med en small-scale tilgang. Kritisk-utopisk aktionsforskning om tværsektorielt samarbejde
  ISBN nr.: 
  9788772103006
  Omfang: 
  228 sider
  Udgiver: 
  Aalborg Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48456413|260|a
  Available: 
  870970-basis:48456413|980|a
 10. Genvej til opgaveskrivning

  • Bog
  Anne Holm Nyland: Genvej til opgaveskrivning
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39053365|980|.
  ISBN nr.: 
  9788799671427
  Omfang: 
  62 sider
  Udgiver: 
  KommuniCare
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39053365|260|a
  Available: 
  870970-basis:39053365|980|a